Amaç ve Kapsam

Sempozyumumuz hem sunumlara hem de çalıştaylara ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca, öğretim teknolojileri alanında çalışan organizasyonlar ve firmalar da sunumlarıyla sempozyumumuzda yer alacaklardır.

Aşağıda listelenen ana konularda yazılan çalışmalar sempozyumun kapsamını oluşturmaktadır:

 • Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
 • Bilgi Teknolojileri Etiği
 • Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
 • Bireysel Farklılıklar ve Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları
 • Çoklu Ortam Uygulamaları
 • Dijital Sanat ve Öğretim Etkinlikleri
 • Diğer Öğretim Teknolojileri Konuları
 • Eğitimle Teknolojinin Bütünleştirilmesi
 • Eğitsel Oyunlar, Benzetim ve Oyunlaştırma
 • Engelsiz Bilişim
 • E-öğrenme, Mobil Öğrenme
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • İnternet yasakları, sansür ve zararlı içerik
 • Mesleki Gelişim ve Öğretmen Eğitimi
 • Öğretim Tasarımı
 • Öğretim Teknoloji Araştırmalarında Güncel Eğilimler
 • Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri
 • Öğretmen Uzmanlık Alanı
 • Sanal Dünyalar ve Öğrenme
 • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • STEM Uygulamaları
 • Sosyal Ağlar
 • Teknoloji Önderliği
 • Teknoloji Okuryazarlığı ve Diğer Güncel Okuryazarlıklar
 • Tersyüz / Ezberbozan Öğrenme
 • Uzaktan Eğitim
 • Yapay Zekâ Uygulamaları ve Akıllı Öğretim Sistemleri