Sponsor Dergiler


Makale Yayın Süreci


 • Sempozyum Değerlendirme Aşaması

  • 1. Bildirinin sunumunun yapması gerekmektedir.
  • 2. Bildiriler sunum sırasında oturum başkanı tarafından değerlendirilerek (makale değerlendirme formu yardımı ile) sunulan bildirin makale olarak yayınlanmasına uygun olup olmadığına karar verecektir.
  • 3. Makale için uygun görülen bildiri sempozyum kuruluna gönderilecektir.
  • 4. Sempozyum kurulu tarafından uygun görülen bildiriler belirlenen dergilere gönderilecektir.

 • Dergi Değerlendirme Aşaması

  • 1. Sponsor dergiler sempozyum için özel sayı çıkaracak veya sempozyumdan gelen bildirilere öncelik vereceklerdir.
  • 2. Bu süreç tamamen bildiri sahibi ile dergi arasındadır.
  • 3. Bu aşamada size uygun görülen dergi ile haberleşmeye geçmeniz beklenmektedir.
  • 4. Dergi formatına uygun şekilde yazılan bildirileriniz yine dergi tarafından belirlenen hakemler tarafından değerlendirilerek hakem sürecine sokulacaktır.
  • 5. Hakem sürecinden geçen bildiriler makale olarak yayınlanacaktır.


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Contemporary Journal of Educational Research

Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives