Salon-1 (Büyük)

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:Engin Kurşun
    1 ) İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslarda Katılımcıların Başarılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
         İsa Bingöl, Engin Kurşun

    2 ) Bir Öğrenme Nesnesi Olarak Arduino
         Kürşat Arslan, Rahman Güngör

    3 ) Abd, Avrupa Ve Türkiye Merkezli Mooc?ların Yapısal Olarak Karşılaştırılması
         Süleyman Eren Yürük, Selçuk Karaman, Rabia M. Yılmaz

    4 ) Uzaktan Eğitimde Öğrenme Ve Yönetim Sistemlerinin Kullanımı Açısından Öğretici Yeterlilikleri Ve Rollerinin İncelenmesi
         Leyla Ekici, Emine Tokluk, Büşra Özmen, Oğuzhan Özdemir

    5 ) Çarşamba Oturum 1 Salon-1 'de 2 Adet Horizon Grup Tarafından Lenovo Marka Notebook Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Numaralarını Almak İçin Horizon Stantına Gidiniz.
         Horizon

Salon-1 (Büyük)

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Zülfü Genç
    1 ) Eğitimde Dijital Dönüşüm: Gerçek Nesnelerden Mobil Artırılmış Gerçekliğe Doğru
         Aslıhan İstanbullu

    2 ) Eğitim Çantası: Web 2.0 Araçlarını Kategori Bazlı Sunan Sosyal Bir Web Sitesinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
         Ozan Filiz, Derya Orhan Göksün, Adile Aşkım Kurt

    3 ) Pre-service Teachers? Attitudes İn A Web-supported Learning Environment İn The Material Design Course
         Erman Uzun

    4 ) Dört Duvar Okuldan Dört Kenar Ekrana: Webagoji
         Şevket Çalışkan, Yakup Yılmaz

    5 ) Matematik Öğretiminde Lego Tuğlaları Ve Moretomath Yazılımı Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Deneyimleri
         Zülfü Genç, Ebru Kükey, Habibe Kazez

Salon-1 (Büyük)

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz
    1 ) İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Faaliyetlerinde Teknolojiyi Kullanma Düzeyleri
         Serkan Dinçer

    2 ) İlkokul Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Hata Ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Hikâyelerle Tasarlanan Etkinliklerin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması
         Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Burçin Gökkurt Özdemir, Zehra Yaşar

    3 ) Erken Yaşlarda Kodlama Eğitimine Yönelik Araştırmalardaki Eğilimin İncelenmesi: 2009-2016 Döneminde Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi
         Sefa Aras

    4 ) Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Çalışmalarda Web Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
         Murat Meriçelli

    5 ) Eğitim Bilişim Ağı Sisteminin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (malatya İli Örneği)
         Ezlam Pepeler

Salon-1 (Büyük)

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Mehmet Tekdal
    1 ) 2007-2017 Yılları Arası Eğitim Alanında Yapılan Sosyal İmleme Ve Etiketleme Araştırmaları: İçerik Analizi
         İbrahim Çelik, Sibel Somyürek

    2 ) Sosyal Ağ Analizi Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
         Mehmet Tekdal, Fatih Çağatay Baz, Şenol Saygıner

    3 ) Lise Öğrencileri İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği'nin Geçerlik Ve Güvenirliği: Bir Uyarlama Çalışması
         Ömür Uysal, Fatih Demirci, Melih Engin

    4 ) Sosyal Ağ Kullanım Nedenleri Maslow?un İhtiyaçlar Hiyerarşisiyle Açıklanabilir Mi?
         Mukaddes Erdem, Selay Arkün Kocadere, Meryem Yılmaz Soylu

Salon-1 (Büyük)

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Ercan Top
    1 ) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon İle Sosyal Ağ Servisleri Kullanım Davranışları Arasındaki İlişki
         Ecem Seray Dağlı, Nazire Burçin Hamutoğlu, Deniz Mertkan Gezgin

    2 ) Blog Ortamında Yönlendirilmiş Tartışma Kullanımının Öğrencilerin Öğrenme Algılarını Etkileyen Faktörler Açısından İncelenmesi
         Gülcan Canbolat, Ercan Top

    3 ) Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme: Bir Örnek Uygulama Ve Değerlendirme Çalışması
         Erhan Güneş, Uğur Başarmak, Ömer Faruk İslim

    4 ) Akıllı Tahta İle Güdülenme İlkelerinin Kullanımı
         Dilan Dinci

    5 ) Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Destekli Argümantasyon Eğitimi
         Beyza Uçar, Yasemin Demiraslan Çevik

Salon-1 (Büyük)

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Ünal Çakıroğlu
    1 ) Bt Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilgisayar Programlama Öğretiminde Alternatif Yöntem Ve Teknikler: Nitel Bir Çalışma
         Memet Üçgül, Serhat Altıok, Erman Yükseltürk

    2 ) Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Bireysel Ve Genel Adil Dünya İnancına Göre İncelenmesi
         Mehmet Kurt, Hafize Keser

    3 ) Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Etkileşimsel Uzaklık Durumlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
         Fatih Türkan

    4 ) Understanding The Relationship Between The Social Media Usage And Teacher Self-efficacy Of Pre-service Teachers
         Wafa Al-abani, İsmail Yıldız

Salon-1 (Büyük)

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Fatma Akgün
    1 ) Eğitimde Oyunlaştırma Araştırmalarında Güncel Eğilimler
         Hasan Özgür, Cem Çuhadar, Fatma Akgün

    2 ) Katılımcı Tasarım Yaklaşımında Karar Verme Süreci: Çocuklara Yönelik Mobil Oyun Tasarımı Örneği
         Tuba Uğraş, Sevinç Gülseçen, Kerem Rızvanoğlu

    3 ) Kodlama Eğitimi İçin Kullanılan Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi
         Ayfer Alper, Esra Parlak

    4 ) Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Ve Oyuncu Etkileşiminin Cinsiyete Dayalı Olarak İncelenmesi
         Sinan Keskin, Muhittin Şahin, Halil Yurdugül

    5 ) Oyunlaştırılmış Çevrim İçi Öğrenme Ortamında Sistem Etkileşiminin Toplumsal Buradalık Düzeyine Göre İncelenmesi
         Abdullah Yasin Gündüz, Buket Akkoyunlu

Salon-1 (Büyük)

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Kürşat Çağıltay
    1 ) Aile-internet Bağımlılık Ölçeğinden Elde Edilen Verilerinin Yapay-sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması
         Kenan Zengın, Necmi Eşgi, Mehmet Emin Aksoy

    2 ) Adaptation Of Mobile Phone Addiction Survey İnto Turkish And Examination Of Mobile Phone Addiction Among University Students
         Berkan Çelik, Amine Hatun Ataş, Emre Yılmaz

    3 ) Eğitsel Mobil Uygulamalarin Tasarim Ilkelerinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Görüş Ölçeği
         Cansu Altunsaban, Fırat Sarsar, Tarık Kışla, Beril Ceylan, Mustafa Murat İnceoğlu

    4 ) Yabancı Dil Öğretiminde Mobil Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Algıları
         Mustafa Sarıtepeci, Hasan Celal Balıkçı, Hatice Durak, Mustafa Alpsülün

Salon-1 (Büyük)

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Yunus Şahinkayası
    1 ) Okul Yöneticisi Adaylarının Görevlendirilmelerinde Simülasyon Tekniğinin Kullanımı
         Songül Karabatak, Dönüş Şengür

    2 ) Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Dijital Hikâyelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği
         Dönüş Şengür, Songül Karabatak

    3 ) Dijital Hikaye Anlatımı : Meta Analiz
         Harun Bahadır, Aslıhan Tüfekçi, Hasan Çakır

    4 ) Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayanan Örnek Uygulamalar: Arduino Projeleri
         Yunus Şahinkayası, Şenol Saygıner, Mustafa Tepgeç

    5 ) Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinde Argümantasyon Destekli Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Güdülenmelerine Etkisi
         Tuba Demirel, Memet Karakuş

Salon-1 (Büyük)

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Ebru Kılıç Çakmak
    1 ) 2016 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanında Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi
         Ebru Kılıç Çakmak, Emine Su Tonga, Abdullah Bedir Kaya

    2 ) 2015 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: Ajet, Bjet, C&e, Etrd Ve Ets Dergileri
         Ebru & Kılıç-çakmak, Ezgi & Tosik-gün

    3 ) 6.sınıf Fen Bilimleri Dersi Elektriğin İletimi Ünitesinin Öğrenci Etkleşimli Sunularla Desteklenmesinin Başarıya Etkisi
         İlyas Acet, Halil İbrahim Akyüz

    4 ) Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Gelişim İzleme Ve Raporlama Süreci: Varolan Durum Ve Gereksinimler
         Tayfun Akın, Yasemin Koçak Usluel

    5 ) Ortaokulda Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Akıllı Tahta Kullanımına Dair Görüşleri
         Mehmet Nuri Gömleksiz, Sibel Aslan

Salon-1 (Büyük)

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Süleyman Sadi Seferoğlu
    1 ) Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezlerinin Personel Yapısının İncelenmesi
         Özden Demirkan, Abdullah Bedir Kaya

    2 ) Mobil Teknoloji Ve Uygulamaların Eğitsel Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme
         Nilgün Keçel, Süleyman Sadi Seferoğlu

    3 ) Uzaktan Eğitim Alanında Dünyada Ve Türkiye'de En Çok Atıf Alan Kitapların İncelenmesi
         Melike Aydemir

    4 ) Students' Achıevements In Dıstance Educatıon Computer Courses Wıth Respect To Theır Learnıng Styles
         Murat Yalman, Mesut Kumru

Salon-2 (Pembe)

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:Serkan Dinçer
    1 ) Öğretmen Adaylarının Bilişim Güvenliği Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Mustafa Yağcı, Naile Öğülmüş, Duygu Ötegen

    2 ) Eğitim İnançları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterliliği Arasındaki İlişki
         Ezgi Doğan, Alper Burmabıyık, Adile Aşkım Kurt

    3 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Çevrimiçi Ortamlarda Ne Kadar Etik Davranabiliyor?
         Fatih Erdoğdu, Seyfullah Gökoğlu, Ünal Çakıroğlu

    4 ) Siber Zorbalık Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi
         Ali Gündüz, Türkan Karakuş Yılmaz

Salon-2 (Pembe)

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Özge Kelleci
    1 ) Bilişim Teknolojileri Dersinin İşlenişi: Kullanılan Yöntem Teknikler, Ders Materyalleri Ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
         Özge Kelleci, Zafer Güney

    2 ) Fen-edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fatih Projesine İlişkin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
         Adem Korkmaz, Tarık Talan, Selma Büyükgöze

    3 ) Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları
         Hasan Güner Berkant, Mustafa Kandırmaz, Veysel Göçer

    4 ) Göz Hareketleri İzleme Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı
         Kürşat Çağıltay, Mehmet Dönmez

Salon-2 (Pembe)

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Selçuk Karaman
    1 ) Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Kontrol Odağı Ve Etkinlik Tamamlamanın Akademik Başarıya Etkisi
         Can Meşe, Ö. Özgür Dursun

    2 ) Sanal Kütüphaneye İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Algıları
         Mesut Aydın, Zehra Betül Şişman

    3 ) Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Adobe Connect Sanal Sınıf Hakkındaki Görüşleri
         Ahmet Naci Çoklar, Ertuğrul Usta, Yakup Yılmaz, Şevket Çalışkan

    4 ) Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Destek İhtiyaçlarının Belirlenmesi
         Selçuk Karaman, Derya Çakmak Karapınar, Öğr. Gör. Özgür Kalafat, Engin Kurşun

    5 ) İlitam Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İle Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
         Bahadır Köksalan, Hikmet Zelyurt, Eyüp İzci, Ahmet Kara

Salon-2 (Pembe)

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Çalıştay
    1 ) Çalıştay: Kodla Türkiye
         Metin Kapıdere

Salon-2 (Pembe)

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Mutlu Tahsin Üstündağ
    1 ) Programlama Eğitiminin Dünü, Bugünü Ve Yarını
         Mutlu Tahsin Üstündağ, Volkan Kukul

    2 ) The Use Of E-portfolio İn Programming Education: The Case Study
         Tarık Kışla

    3 ) Secondary School Students' Feedback On Course Processing And Collaborative Learning With Web 2.0 Tools-supported Stem Activities
         Zafer Bolatlı, Agah Tuğrul Korucu

    4 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Akademik Yayın Performans Analizi
         İdris Göksu

    5 ) Temel Kodlama Becerisi Geliştirmek Amacıyla Hazırlanan Ders İçeriğinin Ve Robomind Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
         Devkan Kaleci, Sevilay Uran, İmhan Özpolat, Hıncal Gökhan Bakır

Salon-2 (Pembe)

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Mehmet Nuri Gömleksiz
    1 ) Öğretimsel Bir Araç Olarak Robotlar: Eğitimde Robotların Kullanımı
         Fatma Keskinkılıç, Aslı Yazağan

    2 ) Bilgi-işlemsel Düşünme Öğretimi Yaklaşımları Ve Araçları
         Memet Üçgül, Erman Yükseltürk, Serhat Altıok

    3 ) Soru-cevap Tabanlı Öğretim Tasarımı Teorisi Önerisi Ve İlk Bulgular
         Amine Hatun Ataş, Berkan Çelik, Zahide Yıldırım

Salon-2 (Pembe)

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Yavuz Akbulut
    1 ) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Ali Oluk, Feda Öner, Recep Çakır

    2 ) Çoklu Görev Performansında Üstün Yetenek Ve Çalışan Belleğin Rolü
         Barış Mercimek, Yavuz Akbulut

    3 ) Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklara Yönelik Öğretmen Görüşleri Ve Çözüm Önerileri
         Hakan Cevahir, Muzaffer Özdemir

    4 ) Bilgisayar Destekli Öğretimde Algısal Akıcılık
         Ulaş İlic, Yavuz Akbulut

    5 ) Sosyal Ağ Kullanıcıları Arasında Siber Aylaklık Ve Sosyal Beğenirliğin İncelenmesi
         Yavuz Akbulut, Onur Dönmez, Özcan Özgür Dursun

Salon-2 (Pembe)

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Murat Tuncer
    1 ) Açık Ve Uzaktan Öğrenmede Engelli Öğrencilere Yönelik Destek Hizmetleri: Sorunlar Ve Çözüm Stratejileri
         Muhammet Recep Okur

    2 ) Temel Matematik Dersinde Ters Yüz Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
         Taner Arabacıoğlu, Ersen Yazıcı, Deniz Özen Ünal

    3 ) Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
         Melih Dikmen, Murat Tuncer

    4 ) Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Ve Teknoloji Kavramlarıına İlişkin Zihinsel Yapılarının İncelenmesi
         Mustafa Kahyaoğlu, Aynur Aker, Veysel Çelik, Mithat Elçiçek

    5 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
         Aynur Aker, Mustafa Kahyaoğlu, Veysel Çelik

Salon-2 (Pembe)

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Hasan Aydemir
    1 ) Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
         Hasan Aydemir, Mustafa Çınar, Yalçın Karalı

    2 ) Investıgatıon Of Relatıonshıp Between Smartphone Addıctıon And Internet Addıctıon In Workıng Adolescents
         Emriye Hilal Yayan, Emin Düken, Yeliz Dağ, Ayşegül Ulutaş

    3 ) Oyunlaştırmayı Destekleyen Öğrenme Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi
         Necati Taşkın, Ebru Kılıç Çakmak

    4 ) Görsel Kodlama İle Oyunlaştırmanın Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerine Yansıması
         Bilal Duman, Dinçer Kayalı

Salon-2 (Pembe)

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Hatice Sancar Tokmak
    1 ) Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Hissi Düzeylerinin Uzaktan Eğitim Ortamında Belirlenmesi
         Halil Kamışlı, Mesut Özonur, Tuğba Yanpar Yelken, Şükrü Çetin İlin

    2 ) Öğrenme Yönetim Sistemleri Hakkında Öğrenci Görüşleri: Adana Meslek Yüksekokulu Örneği
         Mesut Özonur, Halil Kamışlı, Tuğba Yanpar Yelken, Hatice Sancar Tokmak

    3 ) Öğrenme Ortamının Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi
         Mesut Özonur, Tuğba Yanpar Yelken, Hatice Sancar Tokmak

    4 ) Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi
         Mesut Özonur, Halil Kamışlı, Hatice Sancar Tokmak, Tuğba Yanpar Yelken

    5 ) E-öğrenme Ortamlarında Uygulanabilirliği Açısından Performans Tabanlı Öğretim Tasarımı Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
         Sami Acar, Ayşe Ulutaş

Salon-2 (Pembe)

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Veysel Demirer
    1 ) Eğitim Teknolojisi Mi, Teknoloji Eğitimi Mi?
         Bülent Gürsel Emiroğlu

    2 ) İlköğretimde Algoritma Ve Kodlama Eğitimi
         Bülent Gürsel Emiroğlu

    3 ) Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Rehber (btr) Öğretmenliğine Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması
         Veysel Demirer, Şule Şenol

Salon-3 (Mavi)

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:İbrahim Çetin
    1 ) Öğretmen Adaylarının Derslerde Kodlama Kullanımına Yönelik Düşünceleri
         Furkan Kabacı, İbrahim Çetin

    2 ) Öğretmen Adaylarının Programlamaya Karşı Tutumları Ve Kodlama Eğitimine Yönelik Düşünceleri Arasındaki İlişki
         Erkan Öztürk, İbrahim Çetin

    3 ) Hemşire Adaylarının Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Algıları
         Ayşe Çiçek Korkmaz, Adem Korkmaz

    4 ) Üniversite Öğrencilerinin Özyineleme Modelleri
         İbrahim Çetin

Salon-3 (Mavi)

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Özcan Özyurt
    1 ) Yazılım Mühendisliği Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği
         Özcan Özyurt, Hacer Özyurt

    2 ) Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi
         Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz

    3 ) Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri Ve Sosyal Medya Kullanım Amaçları
         Recep Başarıcı

    4 ) Sosyotelizm İle Gelişmeleri Kaçırma Korkusu İlişkisi
         Ferhan Şahin, Ezgi Doğan, Abdullah Kuzu

    5 ) Öğretmen Adaylarının Nomofobi Düzeylerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
         Arif Akçay, Burcu Karabulut Coşkun

Salon-3 (Mavi)

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Alper Altunçekiç
    1 ) Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama İle Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği Ve Sonuçları
         Alper Altunçekiç, Mutlu Tahsin Üstündağ, Volkan Kukul

    2 ) Lise Öğretmenlerinin Ve Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya İlişkin Görüşleri: İlk Deneyimlere İlişkin Bir Metafor Çalışması
         Mehmet Eroğlu, Süleyman Nihat Şad

Salon-3 (Mavi)

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Firma
    1 ) Firma Sunumu: Bilten
         Bilnet

Salon-3 (Mavi)

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Fatih Özdemir
    1 ) Internet Usage Of Vocational Students İn Educational Studies
         Zehra Deniz Yakıncı, Gülsüm Yetiş, Perihan Gürbüz

    2 ) Eğitsel Elektronik Oyunlarının Öğretmen Adaylarının Matematik Derslerine Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
         Murat Yalman, Bület Başaran, Selahattin Gönen

    3 ) Uı Tasarımı İle Ux Tasarımı Arasındaki Farklar Ve Kullanım Alanları
         Fatih Özdemir

    4 ) Matlab/guı Based Education Environment For Two-level Inverters
         Erkan Deniz, Samet Kaya

Salon-3 (Mavi)

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Ercan Top
    1 ) Öğretmen Adaylarının Ofis Araçları Kullanım Durumları
         Ercan Top

    2 ) Eğitim Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Fatih Projesi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
         Esra Çekirge, Ahmet Naci Çoklar, Ertuğrul Usta

    3 ) Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri
         Ferhat Kadir Pala, Pınar Mıhcı

    4 ) Uzaktan Algılama Ve Cbs Aracılığı İle Mekansal Verilerin Analizi
         Bülent Yılmaz, Serhat Cengiz, Fürüzan Aslan, Aysun Tuna, Oğuz Ateş

    5 ) Okul Öncesi Ve Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları
         Filiz Varol, Ebru Polat, Ahmet Tekin

Salon-3 (Mavi)

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Mustafa Sarıtepeci
    1 ) Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
         Mustafa Sarıtepeci, Uğur Ferhat Ermiş, Hasan Çakır

    2 ) Eğitim Teknolojisi Alanında 2012-2016 Yılları Arasında Yapılmış Tezlerdeki İçerik Ve Yöntemsel Eğilimler
         Cemal Tatlı, Serhat Altıok, Sercan Özen, Çiğdem Acar

    3 ) Ters Yüz Sınıf Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Algılanan Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi
         Mehmet Fikret Gelibolu, Kevser Hava

    4 ) İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının İncelenmesi
         Selahattin Arslan, Tamer Kutluca, Samet Gündüz

    5 ) Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri
         Alper Altunçekiç, Yakup Yılmaz, Mutlu Tahsin Üstündağ

Salon-3 (Mavi)

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Adile Aşkım Kurt
    1 ) Lise Öğrencileri Arasında Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Ağ Servislerinin Kullanımı Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (fomo) Açısından İncelenmesi
         Deniz Mertkan Gezgin

    2 ) Clicktivism-slacktivism: Böte Öğrencileri Ne Düşünüyor?
         Adile Aşkım Kurt, Yasemin Kahyaoğlu, Ezgi Doğan

    3 ) Orta Yaşın Sosyal Medya İle İmtihanı
         Yasemin Kahyaoğlu, Adile Aşkım Kurt

    4 ) Kodlama Eğitimi İle İlgili Twitter Mesajlarının Duygu Analizi
         Alper Bayazıt

    5 ) Bir Hafıza Mekânı Olarak Sosyal Medya Ortamları: Sosyal Medya Ortamlarında Anıların Saklanması Ve Fotoğraf Arşivleme Pratiği
         Canan Dura Ttasouji, Nüket Elpeze Ergeç

Salon-3 (Mavi)

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Murat Tuncer
    1 ) Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Mehmet Fikret Gelibolu, Esma Aybike Bayır, Mertcan Ünal

    2 ) Mobil Öğrenme Tutumunun Öğrenme Yönelik Tutuma Etkisi
         Murat Tuncer, Melih Dikmen

    3 ) Mobil Öğrenmenin Pedagojik Boyutuna İlişkin Yeni Bir Kavram: Mobil Sayısal Okuryazarlık
         Gökhan Dağhan, Abdullah Yasin Gündüz, Buket Akkoyunlu

    4 ) Etkileşimsel Uzaklıkta Ders Yapısının Düzenlenmesi
         Bülent Kandemir, Ebru Kılıç Çakmak

    5 ) Öğretmeniz Üretiyoruz: Bir Video Tasarım Sürecinin Geliştirilme Önerisi
         Kevser Hava, Mehmet Şahin Solak, Can Meşe

Salon-3 (Mavi)

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Işıl Kabakçı Yurdakul
    1 ) Teknoloji Koçluğu Özyeterliğine Yönelik Bir Ölçme Aracının Geliştirilme Süreci
         Mehmet Şahin Solak, Abdullah Kuzu

    2 ) Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
         Mehmet Aydın, Tamer Kutluca, Seval Laçin

    3 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli, Göçmen Ve Bilge Kavramlarına Yönelik Benzetimleri
         Mesut Türk, Işıl Kabakçı Yurdakul

    4 ) Öğrenme Ve Öğretme Stilleri İlişkisi
         Ülkü Köymen, Oğuz Kutlu, Habibe Aldağ, Sinan Schreglmann

    5 ) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Adaylarının Öğretmen Kimliklerinin İncelenmesi
         Güney Hacıömeroğlu, Tamer Kutluca, Cemile Tuncel

Salon-3 (Mavi)

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Niyazi Özer
    1 ) Çocuklar İçin Programlama Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
         Akça Okan Yüksel, Burcu Berikan, Ekmel Çetin

    2 ) Stajyer Öğretmenler İçin Video Destekli Web Tabanlı Bir Mesleki Rehberlik Ve Performans Değerlendirme Sistemi: Bir Model Önerisi
         Süleyman Nihat Şad, Niyazi Özer, Ali Kış, Abdullah Atlı, Mustafa Serdar Köksal

    3 ) Böte Öğrencilerinin Sahip Olduğu Dijital Vatandaşlık Karakteristiklerinin İncelenmesi
         Gökçe Akçayır, Murat Akçayır

    4 ) Ders Süreçlerinde Arttırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin Kullanılmasının Öğrenen Katılımına Etkisinin İncelenmesi: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Örneği
         Mustafa Sarıtepeci, Hatice Durak, Hasan Celal Balıkçı

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:Aslıhan İstanbullu
    1 ) Bir İçerik Analizi: 2007-2017 Tarihleri Arasında Mobil Öğrenme Üzerine Yapılan Tezlerdeki Yöntemsel Eğilimler
         Aslıhan İstanbullu

    2 ) Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarında İçerik Gezinme Ekranında Yorumlama Bileşeninin Geliştirilmesi
         Şeyhmus Aydoğdu, Yıldız Özaydın Aydoğdu

    3 ) Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Model: Geba (sosyal Girişkenlik, Sosyal Etkileşim, Sosyal Bulunuşluk, Sosyal Alan)
         Derya Orhan Göksün

    4 ) Çevrimiçi Dersler İçin Video Analitik Aracının Tasarlanması Ve Geliştirilmesi
         Alper Bayazıt, Gökhan Akçapınar

    5 ) Canvas Öğrenme Yönetim Sisteminde Farklı E-öğrenme Ders Modellerine Göre Geliştirilen İçeriklerin E-içerik Bileşenleri Açısından Değerlendirilmesi
         Özge Kelleci, Mehmet Tekerek

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Ozan Coşkunserçe
    1 ) Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-sosyal Yönleri Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması
         Ozan Coşkunserçe, Şeyhmus Aydoğdu, Gökçe Becit İşçitürk

    2 ) Sosyal Ağ Analizi
         Neslihan Keser, Bünyamin Atıcı

    3 ) Kent Mekânlarına Dair Fotoğraflar Üzerinden Kent Algısının İzlenmesi: Eski Adana Fotoğrafları Facebook Grubu Örneği
         Muzaffer Sumbul, Canan Dural Tasouji

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Mustafa Kutlu
    1 ) Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Akademik Erteleme Ve Akademik Başarı Arasındaki İlişiler
         Yasin Demir, Mustafa Kutlu

    2 ) Öğretmen Adaylarının "internet" Kavramı Hakkındaki Metaforlarının İncelenmesi
         Yasin Demir, Mustafa Kutlu

    3 ) Çocukların Yaşadığı İnternet Riskleri Ve Farkındalıkları
         Önder Yıldırım

    4 ) Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları
         Murat Tolga Kayalar, Önder Yıldırım, Ayhan Koç

    5 ) Çocukların İnternet Bağımlılığına Karşı Ailelerin Tutumu
         Vehbi Aytekin Sanalan, Önder Yıldırım

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Firma
    1 ) Firma Sunumu: Utarit
         Utarit

    2 ) Firma Sunumu: Esc Market
         Esc Market

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Vasfiye Değer
    1 ) Yazılım Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
         Hacer Özyurt, Özcan Özyurt

    2 ) Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Durumlarına Göre Sosyal Anlatımcılık Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
         Nesrin Hark Söylemez, Behçet Oral

    3 ) Öğrencilerin Sosyal Ağ Kullanımının Toplumsal Cinsiyet Algıları Üzerine Etkisi
         Lütfiye Özdemir, Bekir Uçar

    4 ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet / Sosyal Medya Bağımlılığı Ve Etkileyen Faktörler
         Vasfiye Değer

    5 ) Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
         Münir Şahin, Mehmet Üstüner

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Tamer Kutluca
    1 ) Hayat Boyu Öğrenme Ve Teknolojinin Rolü
         Bulut Atay, Evren Şumuer

    2 ) Yetişkinlerin Öznel Değerlendirmelerinde Yanılsama: Akademik Başarı Ve Aşırı Güven Nasıl Kesişir?
         Sibel Somyürek, İbrahim Çelik

    3 ) İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Derslerinde Kullanılabilecek Teknolojik Araçlara Yönelik Görüşleri
         Samet Gündüz, Tamer Kutluca

    4 ) Alanyazında Robotik Alanında İlköğretim Düzeyinde Yapılan Çalışmaların Kategorik Olarak İncelenmesi
         Vehbi Yolcu, Veysel Demirer

    5 ) Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Durumları
         Ömer Faruk İslim, Neşe Sevim Çırak, Selcan Kilis, Mehtap Tufan

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Metin Kapıdere
    1 ) Design Or Play? Analyzing Game Tools That Facilitating Programming For Developing Computational Thinking Skills
         Serhat Altıok, Memet Üçgül, Erman Yükseltürk

    2 ) Matematik Öğretiminde Akıllı Tahtaların Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar
         Ali Tum, Tamer Kutluca

    3 ) Lise Öğrencilerinin Ve Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayar Kabullerinin İncelenmesi
         Tarık Kışla, Gülay Öztüre, Saniye Kuleli, Meltem Koç, Figen Eğin

    4 ) Meb Yök İşbirliğinin Fatih Projesinin Başarısına Etkisi
         Metin Kapıdere, Özge Korkmaz

    5 ) K-12 Döneminde Bilgisayar Bilimi Eğitimi Ve İçeriği
         Uğur Özhan, Esra Kıdıman

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Firma
    1 ) Firma Sunumu: Etgi Grup
         Etgi Grup

    2 ) Papatya
         Rıfat Çölkesen

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Soner Yıldırım
    1 ) Aradığınız Öğrenciye Ve İçeriğe Şu An Ulaşılamıyor! Eğitimin En Güncel İkilemi: Mobil Telefonlar
         Soner Yıldırım, Adile Aşkım Kurt, Deniz Mertkan Gezgin, Müge Adnan, Evren Şumuer

    2 ) Öğretmenlerin Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerini Kullanmalarıyla İlgili Bir Değerlendirme
         Meral Tutulmaz, Süleyman Sadi Seferoğlu

    3 ) Üniversite Öğrencilerinin Nomofobik Davranışları Ve Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
         Sezer Çetintaş

    4 ) Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretiminde Somut Materyallerin Kullanımı
         Tamer Kutluca, Mahide Doğan

    5 ) Öğrenmenin Transferi: Etkileyen Değişkenler, Araştırma Desenleri, Veri Toplama Yöntemleri Ve Sonuçlar
         Esra Telli

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Nevzat Bayri
    1 ) Geleceğin Otonom E-öğrenme Sistemleri Ve Yapay Zeka Güvenliği
         Aslıhan Tüfekci, Utku Köse, Esra Ayça Güzeldereli

    2 ) Stem Yaklaşımının Farklı Boyutlarıyla Tartışılması
         Burcu Berikan, Akça Okan Yüksel

    3 ) Çözümlü Örnek Tasarım İlkelerine Dayalı Çevrimiçi Ortam Tasarımı Ve Ortama İlişkin Öğrenci Görüşleri
         Yahya İltüzer, Yasemin Demiraslan Çevik

    4 ) Fatih Projesi?nden Stem Uygulamalarına Geçiş Süreci: Artı Ve Eksiler
         Serkan Dinçer

    5 ) Üstün Yetenekli Öğrencilere Manyetizma Konusunun Öğretimi İçin Teknoloji Destekli Bir Materyalin Geliştirilmesi
         Simge Karakaş,arş. Gör. Pelin Ertekin,prof. Dr. Nevzat Bayri

Salon-4 (Turuncu)

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Fırat Sarsar
    1 ) Öğrenci Tercihlerine Göre Tasarlanmış Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
         Cemal Hakan Dikmen, Mehmet Akif Ocak

    2 ) Ortaöğretim Düzeyinde Ters Yüz Sınıf Uygulaması Hakkında Öğrenci Görüşleri
         Mehmet Yavuz, Selçuk Karaman

    3 ) Çoklu Zekâ Kuramına Uygun Olarak Tasarlanan Öğretim Sürecinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trigonometri
         Tamer Kutluca, Seval Laçin

Salon-5

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:Muzaffer Sumbul
    1 ) Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Görüşleri
         Ülkü Ülker, Sami Acar, Halil İbrahim Bülbül

    2 ) Can Podcast Provide Meaningful Input İn A Listening And Pronunciation Class?
         Arif Bakla

    3 ) Teknoloji Entegrasyonu Sürecinin Etkinlik Kuramına Göre Analizi: Üç Okulun Karşılaştırmalı Çalışması
         Ömer Kırmacı, Özden Şahin İzmirli

    4 ) Sosyal Bilgiler Eğitiminde Facebbook Kullanımının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
         Muzaffer Sumbul, Ozan Kurtdişi

Salon-5

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Arif Bakla
    1 ) Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesi
         Gül Özüdoğru, Anıl Özüdoğru

    2 ) Uzaktan Eğitim Ortamlarında Engelli Öğrencilere Yönelik Ölçme Değerlendirme Faaliyetlerinin İncelenmesi
         Münevver Gündüz, Selçuk Karaman

    3 ) A Dialogic Approach To Using Google Drive For L2 Feedback
         Arif Bakla

    4 ) Representation Of Graphs İn A Mobile Learning Application For Graph Theory Education
         Birol Ciloglugil, Mustafa Murat İnceoğlu

    5 ) İlitam Öğrencilerinin Algılanan Öğretim Elemanı Davranışlarına İlişkin Tutumları
         Hikmet Zelyurt, Bahadır Köksalan, Ahmet Kara, Eyüp İzci

Salon-5

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Mübin Kıyıcı
    1 ) Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli İle İlgili Yayınların Yöntemsel Ve Ortam Özellikleri Açısından İncelenmesi
         Barış Çukurbaşı, Mübin Kıyıcı

    2 ) Otizm Spektrumu Bozukluğu Tanılı Bireylerin İletişim Becerisi İhtiyaçlarına Yönelik Mobil Uygulamaların Tasarımının İncelenmesi
         Hamza Polat, Ömer Delialioğlu

    3 ) 2010-2017 Yılları Arasında Türkçe Kaynaklarda Yapılandırmacı Yaklaşımı Ele Alan Çalışmalar Üzerine Bir Alanyazın İncelemesi
         Fikri Güneş, Mehmet Akif Ocak, Demet Somuncuoğlu Özerbaş

    4 ) İnternet Kaynaklarını Okuyabilmek:osmanlı Sultanı Vı. Mehmet Vahdettin Kahraman Mı Yoksa Hain Mi? / Reading Internet Sources: Is The Ottoman Sultan Mehmet Vahdettin The Sixth A Hero Or A Traitor?
         Candeğer, Ümmügülsüm

    5 ) Sosyal Medyaya İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
         Özlem Çakır, Filiz Mete

Salon-5

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Recep Çakır
    1 ) Açık Ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinde Destek Ve Danışmanlık Hizmetleri: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Örneği
         Salih Gümüş, Muhammet Recep Okur

    2 ) Türkiye'de Mobil Öğrenmeye Güncel Bir Bakış
         Faruk Aygül, Fatih Saltan, Recep Çakır

    3 ) Web Üzerinden Etkileşimli Aydınlatma Laboratuvarı Kurulumu Ve Uygulaması
         Zühal Polat, Nazmi Ekren, Haydar Bayar

    4 ) Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı Medya Ve Teknoloji Kullanımı: Akıllı Telefon Ve Facebook
         Mehmet Kurt, Necmettin Teker

    5 ) Çevrimiçi Öğrenmede Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluluk Düzeyleri, Transaksiyonel Uzaklık Algıları Ve Sorgulama Topluluğu Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Faruk Aygül, Recep Çakır

Salon-5

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:İsmail Şan
    1 ) Programlama Derslerinde Çevrimiçi Video Desteği Kullanımı İle Öğrencilerin Eğitsel Internet Kullanım Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Aslı Yazağan, Fatma Keskinkılıç

    2 ) Ortaokul Öğrencilerinin Xbox Kinect Oyunlarının Eğitsel Amaçlı Kullanımlarına Yönelik Görüşleri
         Zafer Erkan, Ercan Akpınar, Bahar Baran, Yasemin Kahyaoğlu

    3 ) Fen Bilimleri Dersinde Teknoloji Ve 3d Yazıcıların Kullanımı
         Aycan Gürel, Fatma Bilge Emre

    4 ) Dijital Öyküleme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
         Vildan Donmuş, Bürhan Akpunar

    5 ) Hetagoji Ve Eğitim Teknolojileri
         İsmail Şan, Ali Kış, Nuri Erdemir

Salon-5

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Turgay Alakurt
    1 ) Komputasyonel Düşünme İle İlişkilendirilen Alt Becerilerin İncelenmesi
         Serhat Bahadır & Kert, Sabiha & Yeni, Abdulkadir & Şahiner

    2 ) Yeni Öğrenme Kültüründe Mobil Eğitim Araçlarının Kullanılma Durumları
         Turgay & Alakurt, Halil İbrahim & Akyüz, Salih & Bardakci, Serap & Samsa Yetik, Hafize & Keser

    3 ) Görsel Programlamada Bilgi-işlemsel Pratiklerin İncelenmesi
         Polat Şendurur

    4 ) Eğitimde Bilgisayımsal Düşünme Uygulamalarına İlişkin Bir Alanyazın İncelemesi
         Murat Çınar, Hakan Tüzün

    5 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Mesleki Bilgi Ve Becerilerine İlişkin Durum Değerlendirmesi
         Ugur Basbogaoglu

Salon-5

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Özcan Özgür Dursun
    1 ) Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Görüşleriyle Siber Aylaklık Nedenleri
         Özcan Özgütr Dursun, Onur Dönmez, Yavuz Akbulut

    2 ) Öğretim Ortamlarında Mobil Telefon Kullanımı
         Evren Şumuer, Soner Yıldırım

    3 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Öğretmenliği Öz-yeterlik İnançları İle Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki
         Raziye Sancar, Deniz Deryakulu

    4 ) 9. Sınıf Matematik Dersi Öğretiminde Dinamik Öğrenme Nesnelerinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
         Rakip Gül, Aslan Gülcü

    5 ) The Adaptation Study Of Cognitive Engagement Scale To Turkish
         Meryem Köşkeroğlu Büyükimdat

Salon-5

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Halil İbrahim Akyüz
    1 ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin E-öğrenmeye Yönelik Genel Tutumları Ve E-öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Algıları
         Fatma Akgün, Hasan Özgür, Cem Çuhadar

    2 ) Challenges Faced By Adult Learners İn Distance Education: A Literature Review
         Mehmet Kara

    3 ) Uzaktan Öğretim İle Ders Almaya Başlayacak Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenme Ortamlarına İlişkin Hazır Bulunuşluk Ve Beklentileri (kastamonu Üniversitesi Örneği)
         Halil İbrahim Akyüz, Gülcan Numanoğlu

    4 ) Uzaktan Eğitim Merkezilerinin Yönetim Yapısının Analizi
         Mustafa Demirel, Nuh Yavuzalp

    5 ) Sınıf Yönetiminin Yüz Yüze Ve Sanal Öğrenme Ortamlarında Karşılaştırılması
         Hakan Polat, Mukadder Boydak Özan

Salon-5

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Aslıhan Tüfekci
    1 ) Sosyal Bilimler Önlisans Öğrencilerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanımına İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi
         Aslıhan Tüfekci, Esra Ayça Güzeldereli, Utku Köse

    2 ) Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algıları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Battal Göldağ, Sevtap Kanat

    3 ) Yaratıcı Problem Çözme Sürecini Değerlendirme: Ölçeği Türkçe?ye Uyarlama Çalışması
         Jale Ipek

    4 ) Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeyleri
         Alper Aslan, Yiğit Emrah Turgut, Seda Aktı Aslan

Salon-5

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Zeynep Turan
    1 ) Kaynaştırma Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
         Osman Özokcu

    2 ) Türkiye?de Otistik Çocukların Eğitiminde Video İle Model Olma Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi
         Osman Özokcu

    3 ) Delfi Tekniği İçin Web Tabanlı Bir Ortam Geliştirme Ve Uygulama Deneyimleri
         Mesut Türk, Işıl Kabakçı Yurdakul

    4 ) Okul Öncesi Öğrencilerinin Medya Araçlarına İlişkin Görüşleri
         Halit Buluthan Çetintaş, Zeynep Turan

    5 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sanal Sınıflara Yönelik Metaforik Algıları
         Pınar Erten

Salon-5

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Murat Akçayır
    1 ) Sosyal Ağ Analizi Ve Nodexl Pro İle Twitter Verileri Üzerinde Görselleştirme
         Y. Murat Kızılkaya

    2 ) Üniversite Öğrencilerinin Facebook Üzerinden Bilgi Arama Durumlarının İncelenmesi
         Gökçe Akçayır, Murat Akçayır

    3 ) Uzaktan Eğitimde Veri Madenciliği Uygulamaları
         Mehmet Yavuz, Metin Kapıdere, Ali Arı

    4 ) Ortaöğretim Öğrencilerin Sosyal Ağlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
         Sami Şahin, Uğur Özhan

Salon-6

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:Hasan Güner Berkant
    1 ) Öğretim Amaçlı Sosyal Ağ Uygulamalarında Kullanılabilecek Sosyal Ağ Araçlarının Viral Yayılım Sağlama Anlamındaki Etkileri
         Yusuf Levent Şahin

    2 ) Eğitsel Arayüzlerde Göz Hareketleri Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Ve Etkileşim Tasarımı İyileştirilmesi
         Mehmet Erdem Aydın, Arman Aksoy, Yücel Hatıl, Esad Esgin

    3 ) Investigating An Online Collaborative Problem Solving Activity Based On Oecd Assessment Framework
         Sonay Caner

    4 ) Ortaokul Matematik Dersi Beşinci Sınıf Öğretim Programının Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
         Ali İncecik, Hasan Güner Berkant

    5 ) Algı İlkelerine Dayalı Flash Tabanlı Öğretim Materyalinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi
         Barış Turan

Salon-6

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Yakup Yılmaz
    1 ) Çevrimiçi Öğretmenlere Web 2.0 Araç Önerileri
         Tuğba Kocadağ Ünver, Sami Şahin

    2 ) Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algı Düzeyleri
         İdris Göksu, Yiğit Emrah Turgut, Alper Aslan

    3 ) Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi
         Yakup Yılmaz, Mutlu Tahsin Üstündağ, Erhan Güneş, Gürbüz Çalışkan

Salon-6

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Mehmet Fırat
    1 ) Açıköğretimin Tercih Edilme Nedenlerinin Finansal Açıdan Chaıd Analiziyle İncelenmesi
         Mehmet Fırat

    2 ) Farklı Öğrenme Yaklaşımına Sahip Öğrencilerin Video İzleme Davranışlarının Video Analitik Yöntemi İle İncelenmesi
         Gökhan Akçapınar, Alper Bayazıt

    3 ) A Script Language Designed For A Mobile Learning System On Graph Theory Education
         Birol Çiloğlugil, Mustafa Murat İnceoğlu

    4 ) Farklı Okullarda Çalışan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları
         Özge Kelleci

Salon-6

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Mustafa Sarıtepeci
    1 ) Eğitsel Oyunlardaki Mücadelenin Matematik Başarısına Etkisi
         Aykut Durgut, M. Emin Korkusuz

    2 ) Ders Yönetim Sistemi Yazılımı Kullanıcılarının Sistemle Olan Etkileşimlerinin Sınıflandırma Algoritmaları İle Analizi
         Hakan Güldal, Yılmaz Çakıcı

    3 ) Türkiye Ve İngiltere Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
         Esra Barut, Abdullah Kuzu

    4 ) Blogların Yabancı Dil Öğretimi Ve Öğreniminde Kullanımı Ve Uygulama Örnekleri
         Erkan, Erkan Tekinarslan, Furkan Kabacı

    5 ) Dijital Hikayeleme Etkinliklerinin Kullanıldığı Derse Yönelik Öğrenci Görüşleri
         Mustafa Sarıtepeci, Hatice Durak, Hasan Celal Balıkçı

Salon-6

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Cenk Atlıg
    1 ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İle Akıllı Telefon Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Birsel Aybek, Öğr. Gör. Sıddık Doğruluk, Seda Baysal, Elif Durak, Yalçın Mutluay, Müberra Şimşek

    2 ) Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Standartları İle Bilgi Güvenliği Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Birsel Aybek, Öğr. Gör. Sıddık Doğruluk, Seda Baysal, Nilgün Sakar

    3 ) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi
         Ferit Karakoyun, İ.ümit Yapıcı

    4 ) Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Denetim Odağı Ve Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesi
         Ahmet Oğuz Aktürk, Barış Emlek, İsmail Çelik

    5 ) Üniversite Öğrencilerinde Mobil Cihaz Ve Uygulamaları Kullanım Analizi
         Cenk Atlıg

Salon-6

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Mustafa Sarıtepeci
    1 ) Examining The Instructional Technologies And Strategies Used İn The Village Institutes And Their Applications İnto Today's Educational Settings
         Sibel Doğan, Kürşat Çağıltay, Sonay Caner

    2 ) Derslerde Akıllı Tahta Ve Tablet Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Ve Karşılaştıkları Sorunların İrdelenmesi
         Murat Yalman, Bülent Başaran, Selehattin Gönen

    3 ) Etkileşimli Tahta Kullanmada Öğretmen Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Vildan Donmuş, Ezlam Pepeler

    4 ) İngilizce Okutmanlarının Yabancı Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanım Düzeyleri
         Süleyman Nihat Şad, Kenan Delican

    5 ) Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
         Mustafa Sarıtepeci, Hatice Durak

Salon-6

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Serhat Bahadır Kert
    1 ) Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi
         Recep Çakır, Hakan Özcan, Sabri Serkan Tan, İlker Kösterelioğlu, Mehmet Kara

    2 ) Vision İn Computer Science Education: Game Development Activities With Specific Learning Disabled Students
         Serhat Bahadır Kert, Mehmet Fatih Erkoç, Sabiha Yeni

    3 ) Web Tabanlı Bir Zeki Öğretim Sistemi Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi
         Göksal Bilgici, Abdulkadir Karacı, Nursal Arıcı, Halil İbrahim Akyüz

    4 ) Türkiye'de Farklı Disiplinlerde Yapılan Dönüştürülmüş Sınıflar (flipped Classroom) Çalışmalarının İncelenmesi
         Fatih Kökten, Fatih Özdinç

    5 ) Youtube Sitesinin Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
         Yunus Alp, Devkan Kaleci

Salon-6

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Serçin Karataş
    1 ) Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimlerinde Eğitim Amaçlı E-kaynakları Kullanma Niyetleri
         Erinç Karataş, Serçin Karataş

    2 ) Açık Kaynak Kodlu Bilgisayar Destekli Haftalık Ders Programının Hazırlanması Ve Uygulanması
         Ferit Akgök, Dursun Akaslan

    3 ) Effects Of Question Prompts On Undergraduate Students? Achievement, Difficulty Perception Of The Course And Perception Of Flipped Classroom Application
         Naima Nagi, İsmail Yıldız

    4 ) Çevrimiçi Öğrenen Davranışlarını Raporlayıp Görselleştiren Hedef Yönelimli Bir Mobil Öğrenme Paneli Tasarımı
         Mehmet Kokoç, Tolga Hayıt

Salon-6

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Levent Şahin
    1 ) Güdülenme İlkeleri Kapsamında Geliştirilen Oyun Tabanlı Öğrenme Materyalinin Matematik Tutumuna Etkisi
         Gökhan Kaya

    2 ) Fatih Projesi Odaklı Öğretmenlerin Teknostres Düzeylerinin Belirlenmesi
         Ahmet Naci Çoklar, Erkan Efilti, Levent Şahin

    3 ) Student Perceptions Related To Social Skills Teachers' Sufficiency Of Using Educational Games
         Erol Koçoğlu, Vahdettin Koka

    4 ) Uzaktan Eğitim Sınavlarında Kullanılabilecek Bir İzleme Sisteminin Geliştirilmesi
         Muhammed Emre Çolak, Asaf Varol

    5 ) Algoritma Öğretiminde Kullanılan Çözümlü Örnekler Yönteminin Öğretim Verimliliği Açısından İncelenmesi
         Mustafa Tepgeç, Yasemin Demiraslan Çevik

Salon-6

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Ahmet Naci Çoklar
    1 ) Bilgisayar Okuryazarlığı Öğretiminden Fazlası: Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
         Celal Murat Kandemir

    2 ) Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Öğretim Aracı Olarak Çizgi Roman Kullanımı
         Celal Murat Kandemir

    3 ) Fatih Projesi Kapsamında Btr Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Ve Çözüm Önerileri
         Mine Uğurlu, Esra Çekirge, Ahmet Naci Çoklar

    4 ) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (eba)?na İlişkin Öğrenci Görüşleri
         Burak Efe, Ferhat Bahçeci

Salon-6

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Hakan Tekedere
    1 ) Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması
         Hakan Tekedere, Boranbek Baımurzayev

    2 ) Evaluation And Comparison Of Mooc Portals İn Turkey
         Kadir Yücel Kaya, Mithat Çiçek, Sezin Eşfer, Ersin Kara

    3 ) Swot Analysis Of 100 Mooc Project
         Sezin Eşfer, Kürşat Çağıltay, Nergis Gürel, Rafet Çevik, Serkan Alkan, Mahmut Teker

Salon-7

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:Mustafa Sırakaya
    1 ) Çocuklara Kodlama Öğretiminde Kullanılabilecek Blok Temelli Ortamların Karşılaştırılması
         Mustafa Sırakaya

    2 ) Sosyal Etkileşimli İnsansı Robotların Otizmli Çocuklara Hayat Bilgisi Becerilerini Kazandırmada Etkisi
         Burak Şişman, Yavuz Yaman

    3 ) 3 Boyutlu Modelleme
         Bülent Yılmaz, Oğuz Ateş, Aysun Tuna, Fürüzan Aslan, Serhat Cengiz

    4 ) Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Programlama Öğretiminin Etkisi
         Didem Alsancak Sırakaya

Salon-7

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Hasan Güner Berkant
    1 ) Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortamlarda İçerik Oluşturmaya Yönelik Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi
         Yıldız Özaydın Aydoğdu, Nursel Yalçın

    2 ) E-öğrenme Ortamlarındaki Çarpık Log Verilerinde Aykırı Değer Belirleme Testlerinin Karşılaştırılması
         Arif Akçay, Kerem Ay, Denizer Yıldırım, Halil Yurdugül

    3 ) Ters Yüz Sınıf Yönteminin Bilgisayar Programlama Ve Algoritma Dersinde Başarı Ve Katılıma Etkisi
         Zeynep Turan

    4 ) Allosterik Öğrenmeye Dayalı Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Güdülerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi
         Hasan Güner Berkant, Onur Gökçedağ

Salon-7

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Mukaddes Erdem
    1 ) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
         Merve Ünal, Mehmet Sağlam

    2 ) Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Teknoloji Destekli Eğitim Araştırmalarının Uluslararası Kapsamda İncelenmesi
         Tülay Dargut Güler, Mukaddes Erdem

    3 ) Ortaokul Öğretmenlerinin Eba Ders E-öğrenme Sistemine Yönelik Tutum Ve Görüşlerinin İncelenmesi
         Mehmet Emin Hangün, Yalın Kılıç Türel

    4 ) Haftalık Ders Programın Hazırlanmasını Etkileyen Unsurların İncelenmesi
         Ferit Akgök, Dursun Akaslan

Salon-7

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:İbrahim Arpacı
    1 ) Factors Predicting The Use Of Smartphones For Information Management İn Education
         İbrahim Arpacı

    2 ) İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programlarında Öğrenme Stratejileri Kullanımı *
         Recep Başarıcı

    3 ) Sağlık Teknikerliği Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Uygulanabilirliği
         Hakan Tekedere

    4 ) Büyük Veri Analizi: Odtü Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanım Eğilimleri
         Mustafa Serhat Dündar, Kürşat Çağıltay

    5 ) Hiyerarşik Kümeleme Analizi Yoluyla Etkileşim Örüntülerine Göre Özdüzenleme Becerilerinin Değişimi
         Denizer Yıldırım, Yasemin Koçak Usluel

Salon-7

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Hale Ilgaz
    1 ) Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi: Kırıkkale Böte Örneği
         Gökçe Akçayır, Murat Akçayır

    2 ) A Systematic Review Of Mobile Technology Acceptance Studies İn The Graduate Dissertations İn Education
         Berkan Çelik, Amine Hatun Ataş

    3 ) Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Gerçekleştirilen Öğrenme Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
         Hakan Polat, Mukadder Boydak Özan

    4 ) Mobil Ortamlarda Geliştirilen Alıştırma Uygulama Yazılımlarının İçerik Gönderim Periyotları, Soru Türü Ve Geri Bildirim Açısından İncelenmesi: Kpsscell Örneği
         Muhammed Güler, Ömer Arpacık

    5 ) Bireysel Farklılıklar Kapsamında E-öğrenme Araştırmalarına İlişkin Sistematik Bir Derleme
         Hale Ilgaz

Salon-7

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Serçin Karataş
    1 ) Böte Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejileri İle Derslerinde Akademik E-usulsüzlük Yapma Durumları Arasındaki İlişki: Bir Örnek Durum Çalışması
         Aslıhan Kocaman-karoğlu, Ayşegül Bakar-çörez

    2 ) Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı, Akademik Güdülenme Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişiler
         Cemal Karadaş

    3 ) Web Programlama Öğretiminde Zihin Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
         Serçin Karataş, İlyas Akkuş

    4 ) Xyz Generations, Effects Of Technology On The Z Generation And Its Reflections On Education
         Ayşegül Ulutaş, Filiz Akdoğan, Burcu Coşanay

    5 ) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyleri
         Yiğit Emrah Turgut, Alper Aslan, İdris Göksu, Mehmet Şahin Açıkkapı

Salon-7

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:M. Emre Sezgin
    1 ) Sosyal Medya-teknoloji Kullanımı Ve Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması
         M. Emre Sezgin, Ozan Şenkal, Nihan Arslan Namlı

    2 ) Öğrencilerin Serbest Zamana Yönelik Tatmin Düzeyleri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişki
         Aslıhan Kocaman-karoğlu, Bilal Atasoy

    3 ) Üniversite Öğrencilerinin Eğitimde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Murat Akçayır, Gökçe Akçayır

    4 ) Lise Öğrencilerinin Nomofobi Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Salman Çakır, Uğur Özhan

    5 ) Ortaokul Öğrencilerinin Mobil Sosyal Ağ Uygulamalarını Problemli Kullanım Durumlarına Ve Akademik Performanslarına Göre Profillenmesi
         Tolga Hayıt, Mehmet Kokoç

Salon-7

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Rabia Meryem Yılmaz
    1 ) Examining Pre-service Information Technology (ıt) Teachers` Perceptions Related To Conventional And Visual Programming Through Metaphor Analysis
         Serhat Altıok, Erman Yükseltürk, Memet Üçgül

    2 ) Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimdeki Teknoloji Kullanım Algıları Ve Teknoloji Kabul Durumlarının İncelenmesi
         Rabia Meryem Yılmaz, Abdulkerim Aydın, Mehmet Yılmaz

    3 ) Sloodle Ortamının Eğitimde Kullanımına Yönelik Araştırmalardaki Eğilimin Belirlenmesi
         Fatih Türkan, Abdullah Kuzu

    4 ) Interactive Videos İn Education: A Systematic Review
         Güneş Uğraş, Selçuk Karaman

    5 ) Uzaktan Eğitimde Yüz Tanıma Ve Göz İzleme Teknolojileri İle Derse Katılım Durumunun Belirlenmesi
         Mehmet Emin Uğur, Durmuş Özdemir, Elif Taşlıbeyaz

Salon-7

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Seda Şahin
    1 ) Akıllı Öğretim Sistemleri İçin Ön Koşul Öğrenme Düzeyi Tespit Algoritması Tasarımı
         İbrahim Arpacı, Muhammet Esat Özdağ

    2 ) Çoklu Ortamlarda Farklı Öz Açıklama Yapılarının Kullanımı
         Yahya İltüzer, Yasemin Demiraslan Çevik

    3 ) Rehberli Ve Rehbersiz Eğitsel Çizgi Filmlerin Fen Eğitiminde Kullanımı
         Rabia Meryem Yılmaz, Mehmet Yılmaz

    4 ) Bilrobot
         İrfan Ökten, Lokman Doğan

    5 ) Teknoloji Destekli Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Modellerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelemesi
         Seda Can, Hakan Tilgel, Mehmet İrfan Bayat, G. Alev Özkök

Salon-7

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Hasan Aydemir
    1 ) Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi(ösym) Web Sitesinin Kullanılabilirlik Değerlendirmesi
         Mervenur Ergül, Pınar Onay Durdu

    2 ) Kodlama Ve Robotik Çalışmalarının Problem Çözme Süreçlerine Etkisi: Sesli Düşünme Protokol Analizi
         Seda Özer Şanal, Mukaddes Erdem

    3 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Eğitsel Uygulamalara İlişkin Görüşleri
         Uğur Başarmak

    4 ) Dijital Oyun Türleri Ve Dijital Oyun Tercih Nedenlerine Yönelik Öğrenci Görüşleri
         Yakup Kaysi

    5 ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Teknolojilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
         Hasan Aydemir, Yalçın Karalı

Salon-7

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Ayşe Ülkü Kan
    1 ) Ortaokul Öğretmenlerinin Ders Süreçlerinde Teknoloji Kullanımlarının Sınıf Yönetimine Etkilerinin İncelenmesi
         Ahmet Uçar, Mustafa Sarıtepeci, Hasan Çakır

    2 ) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Durumları
         Zafer Çakmak, Cengiz Taşkıran, Birol Bulut

    3 ) Pedagojik Formasyon Programına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları İle İlgili Özyeterliklerinin Belirlenmesi
         Ayşe Ülkü Kan, Aysel Murat

    4 ) İşitme Engelli Yüksekokul Öğrencilerinin Derslerinde Beyaz Pano Kullanılması Konusundaki Görüşleri
         Sema Ünlüer

    5 ) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
         Ayşe Ülkü Kan, Esra Yel, Neslihan Durak Koç

Salon-8

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:Türkan Karakuş Yılmaz
    1 ) Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili Mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama Çalışması
         Meva Bayrak, Turgay Demirel, Engin Kurşun

    2 ) Oyunlaştırma Destekli Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine Karşı İlgi Ve Derse Katılıma Yönelik Öğrenci Görüşleri
         Gülsüm Gülmez, Büşra Özmen, Oğuzhan Özdemir

    3 ) Ortaokul Öğrencilerinin Oyunlaştırma Destekli Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine Karşı İlgilerinin Ve Derse Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi
         Gülsüm Gülmez, Büşra Özmen, Oğuzhan Özdemir

    4 ) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Eğitsel Bilgisayar Oyunlarından Yararlanma: Atlantis Remixed Örneği
         Tansel Tepe, Fatih Özer, Hakan Tüzün

    5 ) Oyunlaştırılmış Zaman Yönetimi Uygulamalarının Öğrencilerin Siberaylaklık Davranışları Üzerindeki Etkisi
         Süleyman E. Yürük, Türkan Karakuş Yılmaz, Rabia M. Yılmaz

Salon-8

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:İlknur Reisoğlu
    1 ) Arduino İle Dinleyen Öğrencilerden Yapan Öğrencilere Geçiş
         Kürşat Arslan, Zafer Tanel, M. Burak Bubekoğlu

    2 ) How Gender Effect Pre-service Teachers' Digital Competencies:a Multiple İndicators, Multiple Causes (mımıc) Modeling
         Ömer Faruk Ursavaş, Eda Bakır, İlknur Reisoğlu

    3 ) Metin Madenciliği Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
         Ahmet Tekin, Zeynep Öztekin

    4 ) Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu?na İlişkin Görüşlerinin Betimlenmesi
         Beril Ceylan, Fırat Sarsar, Cansu Altunsaban, Yağmur Demir, Saniye Kuleli, Gönül Altay

    5 ) Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerinin Çokseslilik Bağlamında İncelenmesi
         Kerem Kılıçer, Salih Bardakcı

Salon-8

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Niyazi Özer
    1 ) Üniversite Öğrencilerinin Ders Esnasında Yaptıkları Siber Aylaklık Davranışlarıyla Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Ramazan Çok, Mustafa Kutlu

    2 ) Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği İle İncelenmesi: Akış Şeması Ve Sözde Kod
         Ali Geriş, Nesrin Özdener Dönmez

    3 ) Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
         Süleyman Nihat Şad, Niyazi Özer, Mümtaz Karadağ

    4 ) Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeği (sdraö)'nin Geliştirilmesi
         Veysel Bilal Arslankara, Ertuğrul Usta

    5 ) Siber Zorbalık Ve İnternet Bağımlılığı Araştırmalarının İçerik Analizi Çalışması: 2012-2017 Yılları Arası
         Veysel Bilal Arslankara, Ertuğrul Usta

Salon-8

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Mehmet Karahan
    1 ) Yapay Sinir Ağları Eğitimi, Testi Ve Geleceği Tahmin Uygulamaları
         Mehmet Karahan

    2 ) Göz İzleme Yöntemleri İle Dijital Materyallerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi
         Mustafa Alpsülün, Dursun Akaslan, İbrahim Berkan Aydilek, Mehmet Emin Tenekeci

    3 ) Böte Mezunlarının Tecrübelerini Paylaştığı Web Platformunun (botemezunu.com) Tasarlanması Ve Geliştirilmesi
         Mehmet Elibol, Begüm Pişkin, Gamze Erdem, Fatmanur Çağlar

    4 ) Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri
         Şenol Saygıner, Hakan Tüzün

    5 ) Öğretmen Adaylarının E-öğrenmeye Yönelik Tutumları İle Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi
         Mustafa Kahyaoğlu, Mithat Elçiçek, Hüsamettin Erdemci

Salon-8

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Halil Ersoy
    1 ) Öğrenenlerin Videolardaki Etkileşim Deneyimlerinin Etkileşim Türlerine Göre İncelenmesi
         Elif Taşlıbeyaz, Onur Burak Dursun, Selçuk Karaman

    2 ) Ön Lisans Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Ve Yeterlik Düzeyleri
         Yiğit Emrah Turgut, İdris Göksu, Alper Aslan, Mehmet Şahin Açıkkapı

    3 ) Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilen Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinde Öğrencilerin Öğretim Ve İçerik Yönetim Sistemindeki Gezinme Durumlarının İncelenmesi
         Halil Ersoy

    4 ) Alternatif Bir Değerlendirme: Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi
         Ahmet Tekin, Ebru Polat

    5 ) Üreten Öğrenciler Ve Öğretmenler İçin Maker Hareketi
         Yasemin Kahyaoğlu, Abdullah Kuzu

Salon-8

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Özge Kelelci
    1 ) Smartphone Use Of University Students İn Turkey: Purpose, Conditions, And Patterns Of Use
         Amine Hatun Ataş, Berkan Çelik

    2 ) University Students' Evaluation Of Use Of The Moodle Learning Management System (lms) İn Blended Learning Classes
         Murat Yalman, Yasemin Karagul, Fırat Dogan

    3 ) Öğretim Elemanı Görüşleriyle Çevrimiçi Senkron Derslere Katılımı Etkileyen Faktörler
         Mustafa Serhat Dündar

    4 ) İçerik Geliştirici Açısından Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanıcı Deneyimi Araştırması
         Özge Kelleci, Mehmet Tekerek

Salon-8

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Şemseddin Gündüz
    1 ) Öğretmen Adaylarının Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları İle Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Mahmut Sağır, Orhan Ercan, Müberra Şimşek, Yalçın Mutluay, Ayşe Rabia Başaran, Öğr. Gör. Sıddık Doğruluk

    2 ) A Research On Perceptions Of Adolescents On The Smartphone And Internet Addiction
         Ayşegül Ulutaş, Emriye Hilal Yayan, Yeliz Suna

    3 ) A Study On The Relationship Between Pre-service Teachers? Unethical Information Technology Use Behaviors And Locus Of Control
         Ayşe Sümeyye Gök, Ahmet Oğuz Aktürk, Oğuz Yılmaz

    4 ) Ergenlerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeyleri İle Bilgisayara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
         Gökhan Bakır, Şemseddin Gündüz

    5 ) Üstün Zekâlı Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutumları
         Nagihan Tanık Önal, Nezih Önal

Salon-8

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Ercan Akpınar
    1 ) Web Tabanlı Oyunlaştırma Yazılımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
         Zafer Erkan, Ercan Akpınar

    2 ) Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri
         Aslı Ağıroğlu Bakır

    3 ) Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ekosisteminin Temel Bileşenlerinden Canlı Sınıf Uygulamasının Kullanım Profillerinin İncelenmesi
         G. Alev Özkök, Hidayet Tütüncü

    4 ) Lisans Düzeyindeki Öğrenci Tasarımlarının Fetemm (fen-teknoloji-mühendislik-matematik) Eğitimine Uygunluğu
         Metin Kapıdere, Yağmur Göksal, Ali Arı

Salon-8

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Tamer Kutluca
    1 ) Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine İlişkin Program Önerisinin Hesaplamalı Düşünme Bağlamında Değerlendirilmesi
         Ulaş İlic, Barış Mercimek

    2 ) Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması
         Sibel Doğan, Orhan Aslan, Mehmet Dönmez, Soner Yıldırım

    3 ) Programlama Eğitiminde Scratch İle Blok Tabanlı Programlama Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
         Ümit Çimen Çoşğun, Veysel Çoşğun

    4 ) Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımı Ve Öğretmen Rolüne Etkisi
         Tamer Kutluca, Ali Tum

    5 ) Bötemakers: Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Robotik Proje Geliştirme Ve Sergileme Deneyimleri
         Fatih Özdinç

Salon-8

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Ferhat Bahçeci
    1 ) Eğitim Bilimleri Alanında Yaratıcı Problem Çözme Becerileri Konusunda Yapılan Tezlere Bir Bakış
         Gülgün Bangir Alpan, Abdullah Bedir Kaya, Esra Kıdıman

    2 ) Bilgisayar Bilimi Dersi Robot Programlama Ünitesi İçin Eğitsel Robot Geliştirilme Süreci
         Mustafa Numanoğlu

    3 ) Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programında Ters Yüz Sınıf (flipped Classroom) Modelinin Uygulanması Ve Etkilerinin Araştırılması
         Demet Azime Gülseren, Ömer Nuri Çam

    4 ) Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerinin Tez Konusu Seçiminde Dikkat Ettikleri Kriterlerin İncelenmesi
         Leyla Uşengül, Ferhat Bahçeci

Salon-8

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Yalın Kılıç Türel
    1 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı
         Şerif Burak Sağır, Mehmet Erdem Aydın, Ahmet Arslan

    2 ) Harmanlanmış Öğrenmeye Yönelik Memnuniyet İncelemesi
         Leyla Uşengül, Yalın Kılıç Türel

    3 ) Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Bir Model Önerisi: Video Portfolyo Temelli Uzman Geribildirimi Ve Yansıtıcı Öğretim Uygulaması
         Süleyman Nihat Şad

Salon-9

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:Şemseddin Gündüz
    1 ) Tez Çalışmalarında Etkili Tartışma Bölümü Yazma: Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması
         Meva Bayrak, Sinem Karabey, Nergiz Ercil Çağıltay, Yüksel Göktaş

    2 ) Öğretmenlerin Eğitimde Bilişim Ağı (eba) İle İlgili Görüşleri Ve Kullanım Düzeylerinin Değerlendirilmesi
         Emin Uslu, Ahmet Naci Çoklar, Şemseddin Gündüz

    3 ) Öğretmenlerin Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançlarının Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında İncelenmesi
         Ramazan Yılmaz, Ercan Afacan

    4 ) Ülkemizde Paralel Programlama/çoklu İşleme Teknolojilerine Olan İlginin İncelenmesi, Gpu, Cuda, Opencl Vb.
         Ömer Nuri Çam, Demet Azime Gülseren

    5 ) Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıkları İle Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Recep Çakır, Emrah Akman

Salon-9

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Yüksel Göktaş
    1 ) Böte Bölümü Öğrencilerinin Öğretimde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Açısından İncelenmesi
         Mustafa Yağcı, Murat Işık

    2 ) Akran Öğretimi: Web Tasarımı Dersi Uygulama Sonuçları
         Yusuf Ziya Olpak

    3 ) Eğitim Teknolojileri Tezlerinde Yöntemsel Ve İstatistiksel Eğilimler
         Ali Gündüz, Cengiz Gündüzalp, Ömer Koçak, Yüksel Göktaş

    4 ) Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Epistemolojik İnançları İle İnternetin İşlevselliğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
         Murat Berat Uçar, Tansel Tepe

Salon-9

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Şemseddin Gündüz
    1 ) Okul Öncesinde Kodlama Eğitiminde Kullanılabilecek Araçlar Hakkında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Durum Çalışması
         Mehmet Mevlüt Odacı, Erman Uzun

    2 ) Geleneksel Öğretimden Çevrimiçi Öğretime Geçişteki Problemler Ve Çözüm Yaklaşımları.
         Orhan Curaoglu

    3 ) Dijital Öykülemede Scratch Kullanımı
         Ömer Kırmacı, Emre Yıldırım

    4 ) Hesaplamalı Düşünme Öğretimi: Neden? Nasıl?
         Hüseyin Özçınar

    5 ) Eğitimde Canlı Yayın Uygulamalarının Kullanılması: Periscope Örneği
         Necati Erkan Bircan, Şemseddin Gündüz

Salon-9

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Ünal Çakıroğlu
    1 ) Lego Robotik Öğretim Uygulamaları İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
         Emre Çam, Barış Çukurbaşı, Mübin Kıyıcı

    2 ) Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin Web Sitelerinin Erişilebilirliği
         Zehra Yerlikaya, Dilara Gürhan, Pınar Onay Durdu

    3 ) Gamification İn Mathematics Courses: A Design Example Of Statistics Learning Area
         Ünal Çakıroğlu, Mustafa Güler, Servet Kılıç

    4 ) Eğitim Alanında Türkiye'de Yapılan Tasarım Tabanlı Araştırmalarda Kullanılan Modeller: Bir Sistematik Betimsel Tarama
         Tayfun Akın, Mehmet Temizkan, Hasan Tanış, Yasemin Koçak Usluel

    5 ) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
         İ.ümit Yapıcı, Ferit Karakoyun

Salon-9

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Ozan Şenkal
    1 ) Schoology Çevrimiçi Ögrenme Yönetim Sistemiyle Tasarlanan Web Ortamının Öğrencilerin Fizik Dersi Akademik Başarısına Etkisi
         Nihan Arslan Namlı, Ozan Şenkal

    2 ) Schoology Ögrenme Yönetim Sistemine İlişkin Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Görüşleri
         Nihan Arslan Namlı, Ozan Şenkal

    3 ) Social Networks Social Studies On Social Life Perceptions Of Teacher Candidates
         Erol Koçoğlu, Büşra Buluntcilay

    4 ) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına Yönelik Bir Araştırma: Siverek Meslek Yüksekokulu Örneği
         Hasan Celal Balıkçı, Mustafa Alpsülün, Neslihan Tancı Yıldırım, Abdulkadir Barut

    5 ) Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Bakışlarıyla İlgili Bir Değerlendirme
         Buket Taşkın, S. Sadi Seferoğlu

Salon-9

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Müzeyyen Bulut Özek
    1 ) Eğitsel Materyal Olarak Geliştirilen Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi
         Volkan Kukul, Seher Özcan

    2 ) Dijital Veri Güvenliği Farkındalığına Yönelik Tasarlanan Video Temelli Mobil Öğrenme Ortamının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
         Mithat Elçiçek, Hüsamettin Erdemci, Hasan Karal

    3 ) Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Örneği
         Dilek Doğan

    4 ) Anlık Geri Bildirim Web 2.0 Aracı Kahoot?un Kullanışlılığının Değerlendirilmesi
         Müzeyyen Bulut Özek, Nesrin Korkmaz

    5 ) Programlama Eğitiminde Analoji Kullanımının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
         Oğuz Gürbüztürk, Ayhan Koç

    6 ) Bilişim Teknolojileri Aday Öğretmenlerinin Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme Ve Başarı Notlarının Tutarlılığının İncelelenmesi
         Hüsamettin Erdemci, Mithat Elçiçek, Hasan Karal

Salon-9

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Yalın Kılıç Türel
    1 ) Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Vizyon: Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrenciler İle Robotik Uygulamalar
         Serhat B. Kert, Sabiha Yeni, Mehmet Fatih Erkoç

    2 ) Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
         Salih Birişçi, Ümit Kul, Zeki Aksu, Dursun Akaslan, Sedef Çelik

    3 ) Bilgisayar Eğitimcilerine Yönelik Eğitim Teknolojisi Standartları Ölçeğinin Performans Göstergeleri Ve Niyetler Bağlamında Uyarlaması: Bir Pilot Çalışma
         Nuh Yavuzalp, Eralp Bahçivan

    4 ) Öğrencilerin Mobil Uygulama Geliştirme Platformu Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörlerin İncelenmesi
         Necmettin Alp Ar, Nesrin Özdener Dönmez

    5 ) Laboratuvarı Olmayan Okullarda Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
         Yalın Kılıç Türel, Gülistan Sürek

Salon-9

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Hakan Tekedere
    1 ) Transactional Distance İn Online English Language Course: How Does It Predict Instructional Outcomes?
         Mehmet Kara

    2 ) Türkiye'de Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
         Mehtap Mert, Hakan Tekedere

    3 ) Çevrimiçi Ortamlarda Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissi İle Katılımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Esma Yıldız

    4 ) Elektronik Ve Mekatronik Programları Dersleri İçin Sanal Labaratuvar Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi
         Gülten Yılmaz, Ümmühan Akhisar

    5 ) Matematik Dersine Yönelik Çoklu Ortam Uygulamalarının Değerlendirilmesi
         Recep Öz, Önder Yıldırım

Salon-9

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Işıl Kabakçı Yurdakul
    1 ) Web Tasarımı Dersi Öğrencilerinin Harmanlanmış Öğrenme Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
         Murat Meriçelli, Mehmet Akif Ocak

    2 ) Tersine Mesleki Gelişim:öğretim Elemanı Görüşleri
         Fevzi İnan Dönmez, Hatice Ferhan Odabaşı, Işıl Kabakçı Yurdakul

    3 ) Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Ve Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesi
         Ümmühan Avcı Yücel

    4 ) Şehit Çocuklarına Psikososyal Destek Amaçlı Bir Uzaktan Eğitim Ekosistemi Modelleme Önerisi
         Fatih Sakız, G. Alev Özkök

Salon-9

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Ayşe Ülkü Kan
    1 ) Zorunlu Ortak Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesine Yönelik Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri
         Yusuf İslam Bolat, Aslan Gülcü

    2 ) Erken Çocukluk Dönemi'nde Dijital Öyküleştirmenin Görsel Algı Gelişimine Etkisi
         Hanife Gülhan Orhan-karsak, Burak Gider

    3 ) Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri
         Ayşe Ülkü Kan, Mevlüt Özdemir

    4 ) Educational Robotics: Examination Of Tubıtak Genc Bılım Projects Within The Scope Of Science Course
         Mustafa Güleç, Süleyman Uçmaz, Mithat Çiçek

    5 ) Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sanal Müze Eğitiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi
         Mesut Aydın, Zehra Betül Şişman

Salon-9

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Hafize Keser
    1 ) Öğrenme Nesneleri Tasarım Ve Geliştirme Modellerinin Betimsel Tarama Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi
         G. Alev Özkök, Meral Tutulmaz, Tuğçe Çoban

    2 ) Türkiye?de Stem Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
         Funda Okuşluk, Fatma Yazar

    3 ) Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Motivasyonuna Etkisi
         Serkan Yıldırım, Prof.dr. Hafize Keser

    4 ) Yetişkinlerin Çevrimiçi Çalışma Alışkanlıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Kontrol Listesi Tasarımı
         Melek Atabay, Ünal Çakıroğlu

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:Yüksel Göktaş
    1 ) Bilgisayarca Düşünme: Nedir? Ne Değildir?
         Çelebi Uluyol, Sami Şahin, Şahin Gökçearslan

    2 ) Üniversite Öğrencilerinde Sesli Betimlemeli Film Deneyimi
         Anıl Özüdoğru, Gül Özüdoğru

    3 ) Sputnik Sonrası Amerikan Eğitim Reformlarının Değerlendirilmesi
         Habibe Kazez, Levent Durdu, Yüksel Göktaş

    4 ) Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu: 2012-2016 Analizi
         Levent Durdu, Funda Dağ

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Ömer Faruk Ursavaş
    1 ) Analiz Yöntemi Olarak Dart Uygulaması Aktif Öğretim Stratejilerini Değerlendirmede Nasıl Çalışır?
         Cennet Terzi, Polat Şendurur

    2 ) Ygs-1?den Mf-1?e Geçiş: Böte?ler İçin Bir Değerlendirme
         Ömer Faruk Ursavaş

    3 ) Perceptions Of Teaching Staff On The Effect Of Pedagogical Formation Education On The Students Of The Faculty Of Education
         Erol Koçoğlu, Büşra Buluntcilay

    4 ) Üç Boyutlu (3b) Yazıcıların Eğitim Ortamlarında Kullanımları Ve Eğitsel Potansiyelleri
         Erkan Tekinarslan, İbrahim Kocaayak

    5 ) Erken Yaşta Programlama Eğitimi: Yurt Dışı Ve Yurt İçi Perspektifinden Bir Bakış
         Şenol Saygıner, Hakan Tüzün

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Hakan Tüzün
    1 ) Böte Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi
         Muhittin Şahin, Sinan Keskin, Halil Yurdugül

    2 ) Dijital Oyunların Matematik Öğretiminde Kullanımı: Bir Betimsel Tarama Çalışması
         Mustafa Tepgeç, Nursel Yılmaz, Coşkun Ateş, Sıdıka Kestel, Hakan Tüzün

    3 ) Imaginary Perceptions Of Social Studies Teacher Candidates About The Internet Concept
         Erol Koçoğlu, Vahdettin Koka

    4 ) E-öğrenme Tasarımları İçin Öğrenen Özellikleri Ve Etkileşim Değişkenlerinin Öznitelik Seçim Algoritmaları İle Belirlenmesi
         Muhittin Şahin, Sinan Keskin, Halil Yurdugül

    5 ) Böte Öğrencilerinin Karar Verme Süreçleri Üzerine
         Buket Taşkın, Mukaddes Erdem

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Ali Kış
    1 ) Işığın Yansıması Konusunda Dick Ve Carey Modeline Göre Tasarlanmış Web Destekli Öğretimin Uygulanması Ve Değerlendirilmesi
         Cemal Hakan Dikmen

    2 ) The Views Of Teacher Candidates On Flipped Learning Model
         İsmail Şan, Ali Kış, Nuri Erdemir

    3 ) Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonundaki Engeller Ve Çözüm Yolları
         Erkan Çalışkan, Nezih Önal, Oğuz Çetin, Semirhan Gökçe

    4 ) Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirmede Kahoot! Ve Plickers Kullanımına İlişkin Görüşleri
         Yılmaz Zengin, Mehmet Bars, Ömer Şimşek

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Fırat Sarsar
    1 ) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Neşet Mutlu

    2 ) Proje Döngüsü Yönetimi Ve Öğretmen Adayları
         Y. Deniz Arıkan

    3 ) Böte Öğrencilerinin Yetersizlik Duygusu, Bit Yeterliği Ve Meslek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Yusuf Yılmaz, Fırat Sarsar

    4 ) Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Öğretmenlerin Bilgi İletişim Teknolojileri Yeterlilikleri
         Bayram Gökbulut

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Orhan Ercan
    1 ) Sosyal Ağ Kullanıcılarının Kimlik Yönetimlerinin İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
         Esra Barut, Özcan Özgür Dursun

    2 ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Öz-yeterlik Algıları İle E-öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi
         Orhan Ercan, Mahmut Sağır, Yalçın Mutluay, Müberra Şimşek, Ayşe Rabia Başaran, Seda Baysal

    3 ) Üstün Zekâlı Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutumları
         Nagihan Tanık

    4 ) Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler Ve Robotlar
         Durmuş Özdemir, Önder Yıldırım

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Fatih Saltan
    1 ) Ortaokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerine İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar: Kâğıt Üzerine Yapılan Heykel
         Fatih Saltan, Ali Oluk

    2 ) Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Artırılmış Gerçekliğe Yönelik Görüşleri
         Ali Oluk, Fatih Saltan

    3 ) İngilizce Kelime Öğretiminde Flaş Kart Mı? Artırılmış Gerçeklik Mi?
         Fatih Saltan, Faruk Aygül, Tuğçe Türkyılmaz, Kemal Bilir, Caner Karaçaltı

    4 ) Çevrimiçi Öğrenci Yanıtlama Sistemleri Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri: Kahoot Örneği
         İlyas Akkuş, Uğur Özhan, Hasan Çakır

    5 ) Stem Eğitimi Ve Yeni Bir Boyut Olarak Sanat
         Mehmet Şahin Solak, Mesut Türk

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Muzaffer Özdemir
    1 ) Saran Sanal Gerçeklik Teknolojisi İle Öğrenme Deneyimleri: Sistematik Bir İnceleme
         Muzaffer Özdemir

    2 ) Çoklu Ortamla Öğrenme Kuramı Bağlamında Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkelerinin Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Ortamlarında İncelenmesi
         Ufuk Tuğtekin, H. Ferhan Odabaşı

    3 ) Bulanık Uzman Sistem İle Sunum Performansının Değerlendirilmesi
         Hacı Nurşat Çetinkaya, Müzeyyen Bulut Özek, Oğuzhan Özdemir

    4 ) Çevrimiçi Ortamlarda Çocukları Ve Gençleri Bekleyen Riskler: Sanal Ortam Yalnızlığı Üzerine Bir İnceleme
         F.kübra Çelen, Aygül Çelik, S.sadi Seferoğlu

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Mübin Kıyıcı
    1 ) Social Studies Teacher Candidates' Views On Using Information Technologies
         Feyzullah Ezer, Ülkü Ulukaya

    2 ) Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (fomo) Ve Sosyal İstenirlik Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Lise Öğrencileri Arasında İncelenmesi
         Saniye Kuleli

    3 ) Makine Öğrenme İle Sosyo-demografik Değişkenlere Göre Ders Başarısı Tahmini
         Emre Çam, Muhammet Esat Özdağ, Mübin Kıyıcı

    4 ) Bilgisayar Aracılı Grupla Çalışma Ortamının Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
         Salih Birişçi

    5 ) Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Vehbi Yolcu, Veysel Demirel

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Murat Tuncer
    1 ) Göz İzleme Teknikleri İle Bireysel Farklılıkları Olan Grupların Bilgisayar Ortamında Gösterdikleri Davranışlarının İncelenmesi
         Mustafa Alpsülün, Dursun Akaslan, İbrahim Berkan Aydilek, Mehmet Emin Tenekeci

    2 ) Kaynaştırma Öğrencilerinin Eğitiminde Oyunlaştırma Teknolojisi
         Zahriye Atak, Veysel Demirer

    3 ) Oyuncak Kütüphaneleri Ve Çocuklar Üzerindeki Olası Etkileri
         Hilal Samancı, Halit Buluthan Çetintaş

    4 ) İngilizce Kelime Öğretimi İçin Kullanılan Farklı Hipermedya Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinde Başarı, Kalıcılık Ve Bilişsel Yüke Etkisi
         Mehmet Yavuz, Şuayip Kılıç, Ali Gündüz, Türkan Karakuş Yılmaz

    5 ) Bireylerin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi
         Melih Dikmen, Murat Tuncer

Salon-10 (Amfi-1)

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Ferhat Bahçeci
    1 ) Öğretmen Adaylarının Iste Standartlarına Göre Eğitim Teknolojileri Öz-yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
         Hatice Durak, Mustafa Sarıtepeci, Aykut Durak

    2 ) Sosyal Ağ Kullanımının Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algıları Üzerine Etkisi
         Lutfiye Özdemir, Burcu Batga, Bekir Uçar

    3 ) Öğretmenlerin Sosyal Ağlara Yönelik Tutum Ve Görüşlerinin İncelenmesi
         Mehmet Emin Hangün, Ferhat Bahçeci

    4 ) Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyanın İngilizce Öğrenimlerine Etkisine İlişkin Görüşleri
         Mehmet Nuri Gömleksiz, Sibel Aslan

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:İlknur Reisoğlu
    1 ) E-kitaplarla Öğretim: Dijital Yeterliğin İçerik Geliştirme Boyutuna Yönelik Pratik Uygulamalar
         İlknur Reisoğlu, Ömer Faruk Ursavaş, Eda Bakır

    2 ) 3ds Max Animasyonlarının Kesir Modellerinde Kullanılması
         Ebru Güveli, Hasan Güveli

    3 ) Yapay Sinir Ağları
         Şebnem Koltan Yılmaz

    4 ) Web 2.0 Araçlarının İyi Uygulamaların 7 İlkesi Ve Materyal Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
         İlknur Reisoğlu, Hakan İslamoğlu

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Çelebi Uluyuol
    1 ) Formasyon Grubu Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Algıları İle Öğretmenliğe Ve Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum Ve Algılarının İncelenmesi
         Çelebi Uluyuol, Sami Şahin, Emin İbili

    2 ) Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Hayvanlar Alemi Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyeleri
         İrfan Emre

    3 ) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi
         İrfan Emre, Esra Kaya, Elçin Ayaz

    4 ) Topluma Hizmet Uygulamaları: Böte Bölümü Öğretmen Adaylarından Uygulama Önerileri
         Tuğba Kocadağ Ünver, Sami Şahin

    5 ) A Comprehensive Curriculum Review On Computer Education And Instructional Technology Programs
         Nurhayat Varol

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Özcan Özgür Dursun
    1 ) Artırılmış Gerçeklik Platformu Tasarımı Ve Örnek Ders Uygulaması
         Tarık İçten, Prof. Dr. Güngör Bal

    2 ) Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
         Büşra Çetin, Figen Balo, Usame Ukbe Uçar, Gülsüm Eraslan

    3 ) Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
         Sabri Serkan Tan, Recep Çakır, İlker Kösterelioğlu

    4 ) An Instructıonal Desıgn Model For Desıgn & Development Of Hypermedıa Learnıng Envıronments: A Suggestıon
         Vehbi Türel

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Murat Akçayır
    1 ) Virtual Reality İn Foreign Language Teaching: A Content Analysis
         Veysel Karsli

    2 ) Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Görev Yüklerine Etkisi
         Murat Akçayır, Gökçe Akçayır

    3 ) Deneysel Eğitim Araştırmalarında Sanal Gerçeklik Ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Akademik Başarıya Etkisi
         Barış Mercimek, Ulaş İlic, Ufuk Tuğtekin

    4 ) Duygusal Hesaplama (affective Computing) Çalışmaları Ve Eğitim Alanına Yansımaları
         Veysel Demirer, Zahriye Atak

    5 ) How Novice Instructional Designers Apply Instructional Design Models? A Qualitative Study.
         Feray Uğur Erdoğmuş, Kürşat Çağıltay

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Çalıştay
    1 ) Çalıştay: Pardus -1
         Ulakbim

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Çalıştay
    1 ) Çalıştay: Pardus -2
         Ulakbim

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Onur Dönmez
    1 ) Nomofobi Çalışmalarında Sosyal İstenirlik Etmeni
         Onur Dönmez, Melih Karasu

    2 ) Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Etkileşim Kaygısı İlişkisi
         Necdet Konan, Emine Durmuş, Duygu Türkoğlu, Aslı Ağıroğlu Bakır

    3 ) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı İle Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisi
         Necdet Konan, Emine Durmuş, Aslı Ağıroğlu Bakır, Duygu Türkoğlu

    4 ) Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak Whatsapp
         Niyazi Özer, Süleyman Nihat Şad

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Veysel Çelik
    1 ) Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta-sentez Çalışması
         Buket Turhan Türkkan, Nihan Arslan Namlı

    2 ) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
         Birsen Serhatlıoğlu, Tugay Doğan, Bekir Alıcı

    3 ) Mühendislik Öğretiminde Grafik Tabanlı Bilgisayar Programının (labvıew) Kullanımı Ve Faydaları
         Ali Yüce, Nusret Tan

    4 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-yeterlilik İnançlarının İncelenmesi
         Veysel Çelik, Aynur Aker, Mustafa Kahyaoğlu

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Halil Yurdugül
    1 ) Böte Bölümü Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Platformu Ve Oyun Oynama Amaçlarına İlişkin Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (ahs) İle Belirlenmesi
         Sinan Keskin, Muhittin Şahin, Halil Yurdugül

    2 ) The Effect Of The Internet Use On The Health Of Vocatıonal School Students
         Perihan Gürbüz, Gülsüm Yetiş, Zehra Deniz Yakıncı

    3 ) Bilgisayar Destekli Animasyon Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
         Murat Tuncer, Melih Dikmen

    4 ) Current Trends And Future Dırectıons In Usıng Vırtual Worlds For Autısm Spectrum Dısorder
         Esra Cevizci Karataş, S. Tuğba Tokel

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Halil İbrahim Akyüz
    1 ) Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi
         Mustafa Sarıtepeci, Hatice Durak, Aykut Durak

    2 ) Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Abdulkadir Karacı, Halil İbrahim Akyüz, Göksal Bilgici

    3 ) 'sosyal Medya Aileleri'nin Yeni Sendromu: 'sharenting'
         Ufuk Tuğtekin, H. Ferhan Odabaşı

    4 ) Lisans Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarına Göre Siber Mağduriyet Ve Zorbalık Davranışlarının Modellenmesi
         Burcu Karabulut Coşkun, Abdulkadir Karacı, Halil İbrahim Akyüz, Göksal Bilgici

    5 ) Tüketıcılerin Çevrimiçi Alışverişlerdeki Tutum Ve Davranış Düzeyleri İle İnternet Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlışkinin Cinsiyete Göre İncelenmesi
         Emin İbili, Ufuk Ünal

Salon-11 (Amfi-2)

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:Güney Hacıömeroğlu
    1 ) Fen Edebiyat Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Battal Göldağ, Nuri Murat Yağmurlu

    2 ) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretime İlişkin Pedagojik Kimlikleri
         Tamer Kutluca, Mahide Doğan, Güney Hacıömeroğlu

    3 ) Lise Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlıkları Ve Web 2.0 Kullanım Durumları
         Tuğba Bahçekapılı, Ayça Çebi

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:Gökçe Becit İşçitürk
    1 ) Eğitsel Robot Kitlerinin Programlama Öğretiminde Kullanımı
         Ozan Coşkunserçe, Şeyhmus Aydoğdu, Gökçe Becit İşçitürk

    2 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Yükseköğretim Kurumlarındaki Yapılanmasına Yönelik Alternatif Modellerin Ve Gerekçelerinin Ortaya Çıkarılması
         Gökçen Özgüngördü, Engin Kurşun

    3 ) Kodlama Öğretiminde Alternatif Yaklaşımlar: Ne, Neden Ve Nasıl?
         Abdullah Kuzu

    4 ) Simülasyon Tabanlı Beceriye Yönelik Eğitim Sistemlerinde Oyunlaştırmanın Etkisi
         Nergiz Ercil Çağıltay, Damla Topallı, Sinem Güney

    5 ) Scratch İle Zenginleştirilmiş Bilgisayar Programlamaya Giriş Dersi
         Nergiz Ercil Çağıltay, Damla Topallı

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:Can Meşe
    1 ) Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersinde Eğitsel Oyun Yazılımı Destekli Öğretimin Öğrenciler Üzerinde Ders Başarısı Bakımından Karşılaştırılması
         Mustafa Yağcı, Halil Erbil Güner

    2 ) Bilişsel Yük Ölçümü Ve Oyun-temelli Öğrenme
         Can Meşe, Habibe Aldağ

    3 ) Object Orıented Programmıng Educatıon
         Aykut Durgut

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Deniz Deryakulu
    1 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki
         Deniz Atal-köysüren, Deniz Deryakulu

    2 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Görev Merkezli Mesleki Kaygılarının İncelenmesi
         Murat Akçayır, Gökçe Akçayır

    3 ) Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
         Mehmet Aydın, Tamer Kutluca, Seval Laçin

    4 ) Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölümlerinin Ders İçerik Sorunları Ve Çözüm Önerileri
         Nurhayat Varol

    5 ) Böte Öğrencilerinin Bölüm Farkındalıkları Ve Gelecek Hedefleri
         Erkan Çalışkan

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Selçuk Karaman
    1 ) Öğrencilerin Bulunduğu Ders Videosu Çekimlerinde Öğreticilerin Anlatımlarının İncelenmesi
         Sinem, Sinem Karabey, Selçuk Karaman

    2 ) Solar Sistemler İçin Bölgesel Güneş Radyasyonunun Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması
         Büşra Çetin, Figen Balo, Usame Ukbe Uçar, Gülsüm Eraslan

    3 ) Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Okuryazarlık Düzeyleri
         Zafer Çakmak, Birol Bulut, Cengiz Taşkıran

    4 ) The Analysis Of Postgraduate Students' Attitudes Towards Mobile Learning In Terms Of Certain Variables And Their Opinions About Mobile Learning
         Agah Tuğrul Korucu, Hüsniye Biçer

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:Hasan Aydemir
    1 ) Türkçe Öğretmeni Adaylarının İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri
         Esra Mert

    2 ) Çevirim İçi Quiz Aracı Kahoot: Katkıları Ve Sınırlılıkları
         Özlem Baydaş

    3 ) The Effects Of Technology-assisted Education Used İn Social Studies Lesson On Learning Process
         Erol Koçoğlu, Büşra Buluntcilay

    4 ) Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
         Veli Cevat Paloğlu, Ramazan Yılmaz, Hafize Keser

    5 ) Okulöncesi Eğitimde Steam Uygulamaları Ve Steam Uygulamalarını Destekleyen Resimli Çocuk Kitaplarının İçeriğinin İncelenmesi
         Gülseren Sağsöz

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:Recep Çakır
    1 ) Tıp Eğitiminde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Video Materyal Örneği
         Gonca Kızılkaya Cumaoğlu, Erdem Söztutar

    2 ) İlk Okuma Yazma Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi
         Recep Çakır, Emrah Akman

    3 ) Binalardaki Yalıtım Malzemesi Seçimine Veri Madenciliğine Dayalı Bir Karar Destek Yaklaşımı
         Usame Ukbe Uçar, Figen Balo, Büşra Çetin, Gülsüm Eraslan

    4 ) Eğitsel Bağlamda Dijital Hikâye Anlatımı Konusunda Türkiye'de Yapılmış Araştımalara İlişkin Bir İçerik Analizi Çalışması
         Hatice Çıralı Sarıca, Perihan Tekeli, Yasemin Koçak Usluel

    5 ) Sanal Gerçeklik Aracı Olarak 360 Derece Videolar
         Ali Kırksekiz, Mübin Kıyıcı

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:Selay Arkün Kocadere
    1 ) Eğitici Oyun Tasarım Modellerinin Elektronik Oyun Geliştirme Süreçlerinde Kullanımı
         Serhat Bahadır Kert, Selda Kayak, Meryem Köşkeroğlu Büyükimdat

    2 ) Fiziksel Etkileşimli Eğitsel Oyun Tasarımı
         Özgür Yılmaz, Duygu Mutlu-bayraktar

    3 ) Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Akış, Bağlılık Ve Motivasyonla İlgili Faktörlerin İncelenmesi
         Şeyma Çağlar, Selay Arkün Kocadere

    4 ) Defining Ontology For Human-computer And Computer-computer Communication
         Cenk Atlıg

    5 ) Evli Çiftlerin Gözünden İnternet Bağımlılığı
         Emine Durmuş, Cemal Karadaş

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:Mustafa Sarıtepeci
    1 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öz-yeterlilikleri İle Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
         Duygu Mutlu-bayraktar, Özgür Yılmaz

    2 ) Tersine Bir Mesleki Gelişim Programı Hazırlama
         Fevzi İnan Dönmez, Hatice Ferhan Odabaşı, Işıl Kabakçı Yurdakul

    3 ) Bilişim Teknolojileri (bt) Öğretmenlerinin Bt Öğretim Ortamlarında Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Adayları Gözünden İncelenmesi
         Gökhan Dağhan, Yasemin Demiraslan Çevik

    4 ) Ortaokul Öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Tutumları (elâzığ İli Örneği)
         Ramazan Özbek

    5 ) İngilizce Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Görüşleri
         Uğur Ferhat Ermiş, Mustafa Sarıtepeci

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:Mehmet Barış Yılmaz
    1 ) Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcısı Olarak Akıllı Telefon Kullanımına İlişkin Görüşler
         Mehmet Barış Yılmaz, Sümeyra Akkaya, Yalın Aygün

    2 ) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dokunarak Yazmaya İlişkin Görüşleri
         Feridun Merter, Sümeyra Akkaya

    3 ) Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
         Sümeyra Akkaya, Metin Kırbaç

    4 ) Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları Ve Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz Yeterlilikleri Arasindaki İlişki
         Metin Kırbaç, Sümeyra Akkaya

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:Ömer Faruk Ursavaş
    1 ) Oyunlaştırma Temelli Mobil Uygulamada Elde Edilen Oyun Başarısının Akademik Başarıyı Yordama Gücünün Belirlenmesi
         Yılmaz Koçak, Mesut Özonur, Mehmet İsmail Solmaz, Ali Kemal Uğur, Şükrü Çetin İlin

    2 ) Mobil Quizgame'deki Oyun Başarısı İle Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesi
         Mesut Özonur, Yılmaz Koçak, Ali Kemal Uğur, Mehmet İsmail Solmaz, Şükrü Çetin İlin

    3 ) Eğitim Politikalarında Sosyal Medya Söylem Analizi: Fatih Projesine İlişkin Ekşi Sözlük Örneği
         Ayşe Aydın Akkurt, Hakan Yıldırım

    4 ) Bağımsız Kullanıcı Düzeyinde Avrupa Birliği Dijital Yeterlikler Ölçme Aracının Faktör Yapısının İncelenmesi
         Ömer Faruk Ursavaş, Eda Bakır

    5 ) Bilişim Teknolojileri Sınıfının Bilişim Teknolojileri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi
         Devkan Kaleci, Gülistan Sürek

    6 ) Dönüştürülmüş Sınıf Modeline Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Özet
         Fırat Sarsar, Tarık Kışla, Yağmur Turalı, Arş.gör. Dr. Beril Ceylan, Alev Ateş

Salon-12 (Amfi-3)

Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:M. Emre Sezgin
    1 ) Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıkları: Çukurova Üniversitesi Örneği
         M. Emre Sezgin

    2 ) Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
         Zafer Kuş, Erhan Güneş, Uğur Başarmak, Hamza Yakar

    3 ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı (k.ü. Eğitim Fakültesi Örneği)
         Halil İbrahim Akyüz, Göksal Bilgici, Burcu Karabulut Coşkun, Abdulkadir Karacı

    4 ) Günceli Kaçırma Korkusu (fomo) Ve Etkili İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
         Zeynep Tatlı, Esra Gündoğdu, Eda Saka