Sıra UserID Adı Soyadı Yazarlar Başlık Dosya Topic
Sıra UserID Adı Soyadı Yazarlar Başlık Dosya Topic
1 81 İbrahim Arpacı İbrahim Arpacı Factors Predicting The Use Of Smartphones For Information Management İn Education 1494326097084381500.pdf 38
2 81 İbrahim Arpacı İbrahim Arpacı, Muhammet Esat Özdağ Akıllı Öğretim Sistemleri İçin Ön Koşul Öğrenme Düzeyi Tespit Algoritması Tasarımı 1494331739025586400.pdf 54
3 134 Yahya İltüzer Yahya İltüzer, Yasemin Demiraslan Çevik Desıgn Of Onlıne Envıronment Based On Worked Example Desıgn Prıncıples And Student’s Opınınons About 1493313411081490500.pdf 42
4 134 Yahya İltüzer Yahya İltüzer, Yasemin Demiraslan Çevik Çoklu Ortamlarda Farklı Öz Açıklama Yapılarının Kullanımı 1493313573088537000.pdf 42
5 58 Mustafa Tepgeç Mustafa Tepgeç, Yasemin Demiraslan Çevik Algoritma Öğretiminde Kullanılan Çözümlü Örnekler Yönteminin Öğretim Verimliliği Açısından İncelenmesi 1493838709022564300.pdf 33
6 58 Mustafa Tepgeç Mustafa Tepgeç, Nursel Yılmaz, Coşkun Ateş, Sıdıka, Kestel, Hakan Tüzün Dijital Oyunların Matematik Öğretiminde Kullanımı: Bir Betimsel Tarama Çalışması 1493838936024123600.pdf 36
7 58 Mustafa Tepgeç Yunus Şahinkayası, Şenol Çatlak, Mustafa Tepgeç Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayanan Örnek Uygulamalar: Arduino Projeleri 1494139334066978300.pdf 43
8 141 Gökçen Özgüngördü Gökçen Özgüngördü, Engin Kurşun Böteb'in Yükseköğretim Kurumlarındaki Yapılanmasına Yönelik Alternatif Modellerin Ve Gerekçelerinin 1493932787098606500.pdf 31
9 110 Mustafa Serhat Dündar Mustafa Serhat Dündar, Kürşat Çağıltay Büyük Veri Analizi: Odtü Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanım Eğilimleri 1492880775049986700.pdf 53
10 110 Mustafa Serhat Dündar Mustafa Serhat Dündar Öğretim Elemanı Görüşleriyle Çevrimiçi Senkron Derslere Katılımı Etkileyen Faktörler 1492880870030289300.pdf 53
11 529 Cemile Tuncel Güney Hacıömeroglu, Tamer Kutluca, Cemile Tuncel Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Adaylarının Öğretmen Kimliklerinin İncelenmesi 1492890496044976800.pdf 45
12 123 Samet Gündüz Samet Gündüz, Tamer Kutluca İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Derslerinde Kullanılabilecek Teknolojik Araçlar 1492890644084729300.pdf 51
13 536 Derya Orhan Göksün Derya Orhan Göksün Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Model: Geba (sosyal Girişkenlik, Sosyal Etkileşim, Sosyal Bulunuşluk, Sosy 1492893052019750700.pdf 53
14 62 Barış Çukurbaşı Barış Çukurbaşı, Mübin Kıyıcı Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli İle İlgili Yayınların Yöntemsel Ve Ortam Özellikleri Açısından İncelen 1492939620064977300.pdf 52
15 62 Barış Çukurbaşı Emre Çam, Barış Çukurbaşı, Mübin Kıyıcı Lego Robotik Öğretim Uygulamaları İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi 1492939749086402400.pdf 55
16 530 Mahide Doğan Tamer Kutluca, Mahide Dogan Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretiminde Somut Materyallerin Kullanımı 1493018977099025700.pdf 55
17 530 Mahide Doğan Tamer Kutluca, Mahide Doğan, Güney Hacıömeroğlu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretime İlişkin Pedag 1493019132055630400.pdf 51
18 169 Yavuz Akbulut Yavuz Akbulut, Onur Dönmez, Özcan Özgür Dursun Sosyal Ağ Kullanıcıları Arasında Siber Aylaklık Ve Sosyal Beğenirliğin İncelenmesi 1493020511016120300.pdf 26
19 312 Fatih Çağatay Baz Mehmet Tekdal, Fatih Çağatay Baz, Şenol Saygıner Sosyal Ağ Analizi Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 1493022686023476900.pdf 49
20 323 İbrahim Çetin İbrahim Çetin Üniversite Öğrencilerinin Özyineleme Modelleri 1493993985066730200.pdf 56
21 90 Cemal Hakan Dikmen Cemal Hakan Dikmen Işığın Yansıması Konusunda Dick Ve Carey Modeline Göre Tasarlanmış Web Destekli Öğretimin Uygulaması 1493126350060896900.pdf 42
22 90 Cemal Hakan Dikmen Cemal Hakan Dikmen, Mehmet Akif Ocak Öğrenci Tercihlerine Göre Tasarlanmış Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi 1494233194015249600.pdf 32
23 370 Hamza Polat Hamza Polat, Ömer Delialio?lu Otizm Spektrumu Bozukluğu Tanılı Bireylerin İletişim Becerisi İhtiyaçlarına Yönelik Mobil Uygulamala 1493131040032762800.pdf 37
24 152 Fatih Saltan Saltan Fatih, Oluk Ali Ortaokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerine İlişkin Sahip Oldukl 1493184527034723200.pdf 47
25 444 Mehmet Şahin Solak Mehmet Şahin Solak, Abdullah Kuzu Teknoloji Koçluğu Özyeterliğine Yönelik Bir Ölçme Aracının Geliştirilme Süreci 1493899070081018200.pdf 41
26 176 Ulaş İlic Ulaş İlic, Yavuz Akbulut Bilgisayar Destekli Öğretimde Algısal Akıcılık 1493195404076662100.pdf 42
27 83 Hakan Güldal Hakan Güldal, Yılmaz Çakıcı Ders Yönetim Sistemi Yazılımı Kullanıcı Etkileşimlerinin Sınıflandırma Algoritmaları İle Analizi 1493201574014192900.pdf 54
28 405 Abdullah Yasin Gündüz Abdullah Yasin Gündüz, Buket Akkoyunlu Oyunlaştırılmış Çevrim İçi Öğrenme Ortamında Sistem Etkileşiminin Toplumsal Buradalık Düzeyine Göre 1493720728032129700.pdf 52
29 506 Jale Ipek Jale İpek, Gönül Altay, Cansu Altunsaban, Hayrünnisa Ergin, Mert Adsay Yaratıcı Problem Çözme Sürecini Değerlendirme: Ölçeği Türkçe’ye Uyarlama Çalışması 1493207758055438600.pdf 55
30 497 Gökhan Akçapınar Gökhan Akçapınar, Alper Bayazıt Farklı Öğrenme Yaklaşımına Sahip Öğrencilerin Video İzleme Davranışlarının Video Analitik Yöntemi İle İncelenmesi 1493212308033986100.pdf 54
31 19 Tansel Tepe Tansel Tepe, Fatih Özer, Hakan Tüzün Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Eğitsel Bilgisayar Oyunlarından Yararlanma Atlantis Remixed Örneği 1493213349006174800.pdf 36
32 19 Tansel Tepe Murat Berat Uçar, Tansel Tepe Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Epistemolojik İnançları İle Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1495457502083842300.pdf 51
33 502 Seyfullah Gökoğlu Seyfullah Gökoğlu, Ünal Çakıroğlu Öğrenme Ortamlarında Sanal Gerçeklik: Risk İçeren Durumlarda Eğitsel Kullanılabilirlik Potansiyeli 1493214943018024500.pdf 47
34 511 Volkan Kukul Mutlu Tahin Üstündağ, Volkan Kukul Programlama Eğitiminin Dünü, Bugünü Ve Yarını 1493224468086235000.pdf 56
35 511 Volkan Kukul Alper Altunçekiç, Mutlu Tahsin Üstündağ, Volkan Kukul Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama İle Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği Ve Sonuçları 1493225009016091600.pdf 38
36 511 Volkan Kukul Volkan Kukul, Seher Özcan Eğitsel Materyal Olarak Geliştirilen Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi 1493225401054188500.pdf 41
37 65 Nihan Arslan Namlı Nihan Arslan Namlı, Ozan Şenkal Schoology Çevrimiçi Ögrenme Yönetim Sistemiyle Tasarlanan Web Ortamının Öğrencilerin Fizik Dersi Akademik Başarısına Etkisi 1493271598070861100.pdf 44
38 65 Nihan Arslan Namlı Nihan Arslan Namlı, Ozan Şenkal Schoology Ögrenme Yönetim Sistemine İlişkin Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Görüşleri 1493271674061611900.pdf 44
39 152 Fatih Saltan Fatih Saltan, Faruk Aygül, Tuğçe Türkyılmaz, Kemal Bilir, Caner Karaçaltı İngilizce Kelime Öğretiminde Flaş Kart Mı? Artırılmış Gerçeklik Mi? 1493273592017974000.pdf 47
40 67 Mustafa Yağcı Mustafa Yağcı, Murat Işık Böte Bölümü Öğrencilerinin Öğretimde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Açısından İncelenmesi 1494589877000252700.pdf 30
41 480 Ferit Karakoyun Ferit Karakoyun, İ.ümit Yapıcı Biyoloji Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımlarının İncelenmesi 1495801753092506300.pdf 51
42 162 Müzeyyen Bulut Özek Müzeyyen Bulut Özek, Nesrin Korkmaz Anlık Geri Bildirim Web 2.0 Aracı Kahoot’un Kullanışlılığının Değerlendirilmesi 1493280496078757200.pdf 35
43 162 Müzeyyen Bulut Özek Hacı Nurşat Çetinkaya, Müzeyyen Bulut Özek, Oğuzhan Özdemir Bulanık Uzman Sistem İle Sunum Performansının Değerlendirilmesi 1493281046070530400.pdf 54
44 184 Ramazan Yılmaz Veli Cevat Paloğlu, Ramazan Yılmaz, Hafize Keser Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi 1494411861005342100.pdf 41
45 184 Ramazan Yılmaz Ramazan Yılmaz; Ercan Afacan Öğretmenlerin Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançlarının Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında İncelenmesi 1494411949093114500.pdf 41
46 176 Ulaş İlic Barış Mercimek, Ulaş İlic, Ufuk Tuğtekin Deneysel Eğitim Araştırmalarında Sanal Gerçeklik Ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Akademik Başarıya Etkisi 1493290279016812500.pdf 47
47 305 Meva Bayrak Meva Bayrak, Turgay Demirel, Engin Kurşun Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili Mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama Çalışması 1493888403059005700.pdf 39
48 305 Meva Bayrak Meva Bayrak, Sinem Karabey, Nergiz Ercil Çağıltay, Yüksel Göktaş Tez Çalışmalarında Etkili Tartışma Bölümü Yazma: Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması 1494581986086596600.pdf 55
49 121 Esra Ayça Güzeldereli Aslıhan Tüfekci, Esra Ayça Güzeldereli, Utku Köse Sosyal Bilimler Önlisans Öğrencilerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanımına İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi 1493291655077856700.pdf 31
50 462 Seval Laçin Kutluca Tamer, Laçin Seval Evaluation Of Teaching Process Designed For Multiple Intelligence Theory İn Terms Of Student Views: Trigonometry 1493292973015433100.pdf 32
51 462 Seval Laçin Aydın Mehmet, Laçin Seval, Kutluca Tamer Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri 1493293143058086500.pdf 45
52 444 Mehmet Şahin Solak Mehmet Şahin Solak, Mesut Türk Stem Eğitimi Ve Yeni Bir Boyut Olarak Sanat 1493295435002072800.pdf 48
53 351 İlyas Akkuş Serçin Karataş, İlyas Akkuş Web Programlama Öğretiminde Zihin Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi 1493297079002199400.pdf 35
54 351 İlyas Akkuş İlyas Akkuş, Uğur Özhan, Hasan Çakır Çevrimiçi Öğrenci Yanıtlama Sistemleri Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri: Kahoot Örneği 1493297144082520100.pdf 33
55 77 Muhittin Şahin Muhittin Şahin, Sinan Keskin, Halil Yurdugül Böte Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi 1493369292099428400.pdf 31
56 77 Muhittin Şahin Muhittin Şahin, Sinan Keskin, Halil Yurdugül E-öğrenme Tasarımları İçin Öğrenen Özellikleri Ve Etkileşim Değişkenlerinin Öznitelik Seçim Algoritmaları İle Belirlenmesi 1493369308092697100.pdf 44
57 575 Veysel Karsli Veysel Karsli Virtual Reality İn Foreign Language Teaching: A Content Analysis 1493984378088606600.pdf 47
58 547 Barış Emlek Ahmet Oğuz Aktürk, Barış Emlek, İsmail Çelik Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Denetim Odağı Ve Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesi 1493313754005526600.pdf 30
59 533 Oğuz Yılmaz Ayşe Sümeyye Gök, Ahmet Oğuz Aktürk, Oğuz Yılmaz Öğretmen Adaylarının Etik Olmayan Bilişim Teknolojileri Kullanım Davranışı İle Denetim Odakları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 1493317840094828800.pdf 26
60 328 Furkan Kabacı Furkan Kabacı, Doç Dr. İbrahim Çetin Öğretmen Adaylarının Derslerde Kodlama Kullanımına Yönelik Düşünceleri 1493325130003563500.pdf 31
61 377 Levent Durdu Levent Durdu, Funda Dağ Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu: 2012-2016 Analizi 1493358468029927500.pdf 43
62 109 Sinan Keskin Sinan Keskin, Muhittin Şahin, Halil Yurdugül Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Ve Oyuncu Etkileşiminin Cinsiyete Dayalı Olarak İncelenmesi 1495540781017616300.pdf 36
63 109 Sinan Keskin Sinan Keskin, Muhittin Şahin, Halil Yurdugül Böte Bölümü Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Platformu Ve Oyun Oynama Amaçlarına İlişkin Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (ahs) İle Belirlenmesi 1495521309072499800.pdf 36
64 121 Esra Ayça Güzeldereli Utku Köse, Aslıhan Tüfekci, Esra Ayça Güzeldereli Geleceğin Otonom E-öğrenme Sistemleri Ve Yapay Zeka Güvenliği 1493366148009908500.pdf 38
65 196 Erkan Tekinarslan Erkan Tekinarslan, İbrahim Kocaayak Üç Boyutlu (3b) Yazıcıların Eğitim Ortamlarında Kullanımları Ve Eğitsel Potansiyelleri 1493366623034216500.pdf 43
66 196 Erkan Tekinarslan Erkan Tekinarslan, Furkan Kabacı Blogların Yabancı Dil Öğretimi Ve Öğreniminde Kullanımları Ve Uygulama Örnekleri 1493366770070225200.pdf 49
67 100 Mithat Elçiçek Mithat Elçiçek,hüsamettin Erdemci,hasan Karal Dijital Veri Güvenliği Farkındalığına Yönelik Tasarlanan Video Temelli Mobil Öğrenme Ortamının Etkililiğinin Değerlendirilmesi 1493367604036269100.pdf 38
68 416 Serkan Dinçer Dinçer Fatih Projesi’nden Stem Uygulamalarına Geçiş Süreci: Artı Ve Eksiler 1494405231013595000.pdf 35
69 416 Serkan Dinçer Dinçer İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Faaliyetlerinde Teknolojiyi Kullanma Düzeyleri 1494405246000522200.pdf 35
70 540 Ömer Kırmacı Ömer Kırmacı, Emre Yıldırım Dijital Öykülemede Scratch Kullanımı 1494492887037238400.pdf 31
71 439 İ.ümit Yapıcı İ.ümit Yapıcı, Ferit Karakoyun Biyoloji Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi 1495540538088378200.pdf 51
72 194 M. Emre Sezgin M. Emre Sezgin, Ozan Şenkal, Nihan Arslan Namlı Sosyal Medya-teknoloji Kullanımı Ve Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması 1493377176000212000.pdf 49
73 101 Yıldız Özaydın Aydoğdu Yıldız Özaydın Aydoğdu, Nursel Yalçın Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortamlarda Konu Alanı Modeli Oluşturmaya Yönelik Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi 1493379098034103300.pdf 32
74 287 Şeyhmus Aydoğdu Şeyhmus Aydoğdu, Yıldız Özaydın Aydoğdu Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarında İçerik Gezinme Ekranında Yorumlama Bileşeninin Geliştirilmesi 1493379676048240100.pdf 38
75 320 Merve Ünal Merve Ünal, Mehmet Sağlam Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi 1493379945076027800.pdf 35
76 118 Mustafa Alpsülün Mustafa Alpsülün, Dursun Akaslan, İbrahim Berkan Aydilek, Mehmet Emin Tenekeci Göz İzleme Teknikleri İle Bireysel Farklılıkları Olan Grupların Dijital Ortamda Gösterdikleri Davranışlarının İncelenmesi 1493382428054479400.pdf 39
77 324 Hakan Polat Hakan Polat, Mukadder Boydak Özan Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Gerçekleştirilen Öğrenme Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 1495362646088651900.pdf 53
78 324 Hakan Polat Hakan Polat, Mukadder Boydak Özan Sınıf Yönetiminin Yüz Yüze Ve Sanal Öğrenme Ortamlarında Karşılaştırılması 1495362670094531900.pdf 53
79 356 Melih Dikmen Melih Dikmen, Murat Tuncer Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 1493385444080421500.pdf 35
80 356 Melih Dikmen Melih Dikmen, Murat Tuncer İnternet Bağımlılığının Aile İlişkilerine Etkisi 1493385630024030300.pdf 39
81 282 Yasin Demir Yasin Demir, Mustafa Kutlu Öğretmen Adaylarının "internet" Kavramı Hakkındaki Metaforlarının İncelenmesi 1493386590002831600.pdf 25
82 282 Yasin Demir Yasin Demir, Mustafa Kutlu Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Akademik Erteleme Ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler 1493386742053806600.pdf 25
83 355 Murat Tuncer Murat Tuncer, Melih Dikmen Bilgisayar Destekli Animasyon Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması 1493386920094568500.pdf 35
84 355 Murat Tuncer Murat Tuncer, Melih Dikmen Mobil Öğrenme Tutumunun Öğrenmeye Yönelik Tutuma Etkisi 1493386977032453300.pdf 25
85 498 Nagihan Tanık Önal Nagihan Tanık Önal, Nezih Önal Üstün Zekâlı Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutumları 1493388753018264100.pdf 51
86 521 Yalçın Karalı Hasan Aydemir, Yalçın Karalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Dijital Teknolojilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 1493389590003445900.pdf 35
87 308 Mustafa Çınar Hasan Aydemir, Yalçın Karalı, Mustafa Çınar Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi 1493390472002823900.pdf 30
88 311 Erhan Güneş Zafer Kuş,erhan Güneş,uğur Başarmak,hamza Yakar Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması 1493396089014060600.pdf 30
89 57 Can Meşe Meşe, Can Aldağ, Habibe Bilişsel Yük Ölçümü Ve Oyun-temelli Öğrenme 1494007589025694000.pdf 36
90 57 Can Meşe Meşe, Can Dursun, Özcan Özgür Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Kontrol Odağı Ve Etkinlik Tamamlamanın Akademik Başarıya Etkisi 1494007609099263500.pdf 38
91 149 Meral Tutulmaz Meral Tutulmaz, Süleyman Sadi Seferoğlu Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Sınıfta Kullanımlarıyla İlgili Bir İnceleme 1495458375060777500.pdf 47
92 393 Veysel Demirer Betül Aydın, Veysel Demirer Effects Of Flipped Classroom Approach On Academic Achievement, Assignment Stress And Transfer Of Learning 1493411640070464700.pdf 52
93 149 Meral Tutulmaz G. Alev Özkök, Meral Tutulmaz, Tuğçe Çoban Öğrenme Nesneleri Tasarım Ve Geliştirme Modellerinin Betimsel Tarama Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi 1493412641044238400.pdf 55
94 600 Erkan Çalışkan Erkan Çalışkan Böte Öğrencilerinin Bölüm Farkındalıkları Ve Gelecek Hedefleri 1493415071090705500.pdf 31
95 415 Melike Aydemir Melike Aydemir, Engin Kurşun Uzaktan Eğitim Alanında Dünyada Ve Türkiye’de En Çok Atıf Alan Kitapların İncelenmesi 1493446929087612600.pdf 53
96 438 Adem Korkmaz Adem Korkmaz, Tarık Talan, Selma Büyükgöze Fen-edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fatih Projesine İlişkin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 1493454745008424500.pdf 31
97 189 Süleyman Nihat Şad Süleyman Nihat Şad, Niyazi Özer, Mümtaz Karadağ Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması 1493456378095622500.pdf 49
98 484 Yakup Yılmaz Yakup Yılmaz, Mutlu Tahsin Üstündağ, Erhan Güneş, Gürbüz Çalışkan Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi 1493471681045709300.pdf 35
99 484 Yakup Yılmaz Alper Altunçekiç, Yakup Yılmaz, Mutlu Tahsin Üstündağ Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri 1493471819092055700.pdf 55
100 59 Necmi Eşgi Necmi Eşgi,kenan Zengin, Mehmet Emin Aksoy Aile-internet Bağımlılık Ölçeğinden Elde Edilen Verilerinin Yapay-sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması 1493474701016179000.pdf 30
101 512 Cansu Altunsaban Cansu Altunsaban, Fırat Sarsar, Tarık Kışla, Beril Ceylan, Mustafa Murat İnceoğlu Eğitsel Mobil Uygulamaların Tasarım İlkelerinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Görüş Ölçeği 1493484284052028200.pdf 55
102 201 Kürşat Arslan Kürşat Arslan, Zafer Tanel Arduino İle Dinleyen Öğrencilerden Yapan Öğrencilere Geçiş 1493488338074764900.pdf 48
103 201 Kürşat Arslan Kürşat Arslan Bir Öğrenme Nesnesi Olarak Arduino 1493488537077935000.pdf 56
104 285 Mervenur Ergüll Mervenur Ergül, Pınar Onay Durdu Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ösym) Web Sitesinin Kullanılabilirlik Değerlendirilmesi 1493488638026116100.pdf 39
105 120 Nuh Yavuzalp Nuh Yavuzalp, Eralp Bahçivan Bilgisayar Eğitimcilerine Yönelik Eğitim Teknolojisi Standartları Ölçeğinin Performans Göstergeleri Ve Niyetler Bağlamında Uyarlaması: Bir Pilot Çalışma 1493490983004923800.pdf 31
106 117 Elif Taşlıbeyaz Elif Taşlıbeyaz, Onur Burak Dursun, Selçuk Karaman Öğrenenlerin Videolardaki Etkileşim Deneyimlerinin Etkileşim Türlerine Göre İncelenmesi 1493496674040526400.pdf 35
107 161 Muhammed Emre Colak Muhammed Emre Çolak, Asaf Varol Uzaktan Eğitim Sınavlarında Kullanılabilecek Bir İzleme Sisteminin Geliştirilmesi 1493497232014727600.pdf 53
108 158 Sıddık Doğruluk Birsel Aybek, Sıddık Doğruluk Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İle Akıllı Telefon Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 1494625178099890000.pdf 49
109 158 Sıddık Doğruluk Birsel Aybek, Sıddık Doğruluk, Seda Baysal, Nilgün Sakar Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Standartları İle Bilgi Güvenliği Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1494625222048709500.pdf 40
110 27 Yalçın Mutluay Orhan Ercan, Mahmut Sağır,yalçın Mutluay, Müberra Şimşek,rabia Başaran, Seda Baysal, Sıddık Doğruluk Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Öz-yeterlik Algıları İle E-öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi 1494455817020986000.pdf 38
111 27 Yalçın Mutluay Mahmut Sağır, Orhan Ercan, Müberra Şimşek, Yalçın Mutluay, Rabia Başaran, Sıddık Doğruluk Öğretmen Adaylarının Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları İle Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1494455842057948900.pdf 31
112 120 Nuh Yavuzalp Mustafa Demirel, Nuh Yavuzalp Uzaktan Eğitim Merkezilerinin Yönetim Yapısının Analizi 1493541801035143700.pdf 53
113 189 Süleyman Nihat Şad Süleyman Nihat Şad Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Bir Model Önerisi Video Portfolyo Temelli Uzman Geribildirimi Ve Yansıtıcı Öğretim Uygulaması 1493542446080671200.pdf 41
114 189 Süleyman Nihat Şad Süleyman Nihat Şad, Niyazi Özer, Ali Kış, Abdullah Atlı, Mustafa Serdar Köksal Stajyer Öğretmenler İçin Video Destekli Web Tabanlı Mesleki Rehberlik Ve Performans Değerlendirme Sistemi: Bir Model Önerisi 1493543159086975000.pdf 41
115 164 Murat Yalman Murat Yalman, Fırat Doğan, Yasemin Karagul Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi (öys) Yazılımının Harmanlanmış Öğrenme Sınıflarında Kullanımının Üniversite Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi 1493552887008412700.pdf 38
116 332 Muhammet Recep Okur Muhammet Recep Okur Açık Ve Uzaktan Öğrenmede Engelli Öğrencilere Yönelik Destek Hizmetleri: Sorunlar Ve Çözüm Stratejileri 1493553243046030000.pdf 32
117 332 Muhammet Recep Okur Salih Gümüş, Muhammet Recep Okur Açık Ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinde Destek Ve Danışmanlık Hizmetleri: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Örneği 1493553421063907700.pdf 53
118 175 Hakan Cevahir Hakan Cevahir, Muzaffer Özdemir Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklara Yönelik Öğretmen Görüşleri Ve Çözüm Önerileri 1493636695061912000.pdf 56
119 174 Barış Mercimek Barış Mercimek, Yavuz Akbulut The Role Of Talent And Working Memory Capacity On Multitasking 1493555984021343700.pdf 55
120 174 Barış Mercimek Ulaş İlic, Barış Mercimek Evaluation Of The Program Recommendation On Information Technologies And Software Course İn The Context Of Computational Thinking 1493556087038300100.pdf 31
121 424 Arif Bakla Arif Bakla Can Podcast Provide Meaningful Input İn A Listening And Pronunciation Class? 1493569762082672400.pdf 35
122 424 Arif Bakla Arif Bakla A Dialogic Approach To Using Google Drive For L2 Feedback 1493569943071418600.pdf 43
123 540 Ömer Kırmacı Ömer Kırmacı, Özden Şahin İzmirli Teknoloji Entegrasyonu Sürecinin Etkinlik Kuramına Göre Analizi: Üç Okulun Karşılaştırmalı Çalışması 1493574731049076400.pdf 35
124 499 Vehbi Yolcu Vehbi Yolcu, Veysel Demirer Eğitimde Robotik Kullanımı İle İlgili Yapılan Çalışmalara Bir Bakış 1493576733081876800.pdf 55
125 293 Zehra Yerlikaya Zehra Yerlikaya, Dilara Gürhan, Pınar Onay Durdu Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Web Sitelerinin Erişilebilirliği 1493578442008925700.pdf 37
126 499 Vehbi Yolcu Vehbi Yolcu, Veysel Demirer Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1493580720086389800.pdf 55
127 449 Ayşegül Ulutaş Emriye Hilal Yayan, Ayşegül Ulutaş, Yeliz Suna Ergenlerin Akıllı Telefon Ve İnternet Bağımlılık Algıları Üzerine Bir Araştırma 1493581913063101900.pdf 30
128 297 Rabia M. Yilmaz Rabia M. Yılmaz, Abdulkerim Aydın, Mehmet Yılmaz Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimdeki Teknoloji Kullanım Algıları Ve Teknoloji Kabul Durumlarının İncelenmesi 1493582207033992200.pdf 31
129 449 Ayşegül Ulutaş Ayşegül Ulutaş, Filiz Akdoğan, Burcu Coşanay Xyz Kuşakları, Teknolojinin Z Kuşağı Üzerindeki Etkileri Ve Eğitime Yansıması 1493582259022590300.pdf 30
130 297 Rabia M. Yilmaz Rabia M. Yılmaz, Mehmet Yılmaz Rehberli Ve Rehbersiz Eğitsel Çizgi Filmlerin Fen Eğitiminde Kullanımı 1493582349044188700.pdf 33
131 206 Önder Yıldırım Önder Yıldırım Çocukların Yaşadığı İnternet Riskleri Ve Farkındalıkları 1493586186043280100.pdf 40
132 206 Önder Yıldırım Recep Öz, Önder Yıldırım Matematik Dersine Yönelik Çoklu Ortam Uygulamalarının Değerlendirilmesi 1493586266023425300.pdf 33
133 362 Emine Su Tonga Ebru Kılıç Çakmak, Emine Su Tonga, Abdullah Bedir Kaya 2016 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi 1493587891082504600.pdf 43
134 460 İrfan Ökten İrfan Ökten 1, Lokman Doğan 2 Bilrobot 1493905018015072000.pdf 39
135 86 Fatma Keskinkılıç Fatma Keskinkılıç, Aslı Yazağan Öğretimsel Bir Araç Olarak Robotlar: Eğitim Uygulamalarında Robotların Kullanımı 1493591653042236700.pdf 48
136 390 Arif Akçay Arif Akçay, Kerem Ay, Denizer Yıldırım, Halil Yurdugül E-öğrenme Ortamlarındaki Çarpık Log Verilerinde Aykırı Değer Belirleme Testlerinin Karşılaştırılması 1493596523093056900.pdf 54
137 390 Arif Akçay Arif Akçay, Burcu Karabulut Coşkun Öğretmen Adaylarının Nomofobi Düzeylerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1493596751018891300.pdf 38
138 446 Samet Kaya Erkan Deniz, Samet Kaya İki Seviyeli İnverterler İçin Matlab/guı Tabanlı Eğitim Ortamı 1493617245016797500.pdf 36
139 124 Seda Özer Şanal Seda Özer Şanal, Mukaddes Erdem Kodlama Ve Robotik Çalışmalarının Problem Çözme Süreçlerine Etkisi: Sesli Düşünme Protokol Analizi 1493619343018672500.pdf 56
140 279 Abdulkadir Karacı Abdulkadir Karacı, Halil İbrahim Akyüz, Göksal Bilgici Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1493620016024988100.pdf 40
141 279 Abdulkadir Karacı Göksal Bilgici, Abdulkadir Karacı, Nursal Arıcı, Halil İbrahim Akyüz Web Tabanlı Bir Zeki Öğretim Sistemi Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi 1493620095011657400.pdf 54
142 179 Bulut Atay Bulut Atay, Evren Şumuer Hayat Boyu Öğrenme Ve Teknolojinin Rolü 1493622542035704500.pdf 55
143 338 Salih Birişçi Salih Birişçi, Ümit Kul, Zeki Aksu, Dursun Akaslan, Sedef Çelik Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması 1493622359070570200.pdf 43
144 338 Salih Birişçi Salih Birişçi Bilgisayar Aracılı Grupla Çalışma Ortamının Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi 1493622993012267000.pdf 31
145 454 Murat Çınar Murat Çınar, Hakan Tüzün Eğitimde Bilgisayımsal Düşünme Uygulamalarına İlişkin Bir Alanyazın İncelemesi 1493989071057640400.pdf 56
146 437 Tayfun Akın Tayfun Akın, Mehmet Temizkan, Hasan Tanış, Yasemin Koçak Usluel Eğitim Alanında Türkiye’de Yapılan Tasarım Tabanlı Araştırmalarda Kullanılan Modeller: Bir Sistematik Betimsel Tarama 1496045718079972800.pdf 43
147 475 Tuğba Kocadağ Ünver Tuğba Kocadağ Ünver, Sami Şahin Çevrimiçi Öğretmenlere Web 2.0 Araç Önerileri 1493624069034792000.PDF 31
148 475 Tuğba Kocadağ Ünver Tuğba Kocadağ Ünver, Sami Şahin Topluma Hizmet Uygulamaları: Böte Bölümü Öğretmen Adaylarından Uygulama Önerileri 1493624195079435500.PDF 41
149 296 Cemal Tatlı Cemal Tatlı, Serhat Altıok, Sercan Özen, Çiğdem Acar Eğitim Teknolojisi Alanında 2012-2016 Yılları Arasında Yapılmış Tezlerdeki İçerik Ve Yöntemsel Eğilimler 1493626559028107000.PDF 43
150 471 Şeyma Çağlar Şeyma Çağlar, Selay Arkün Kocadere Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Akış, Bağlılık Ve Motivasyonla İlişkili Faktörlerin İncelenmesi 1493628367013522200.pdf 36
151 123 Samet Gündüz Selahattin Arslan, Tamer Kutluca, Samet Gündüz Investigation Of Perceptions Related To The Use Of Technology İn Mathematics Teaching Of Elementary Mathematics Teacher Candidates 1493630166041254200.pdf 51
152 122 Osman Özokcu Osman Özokçu Kaynaştırma Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 1493630352013720900.pdf 41
153 122 Osman Özokcu Osman Özokçu Türkiye’de Otistik Çocukların Eğitiminde Video İle Model Olma Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi 1493630590000346200.pdf 32
154 306 Emrah Akman Recep Çakır, Emrah Akman İlk Okuma Yazma Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi 1493630765019516700.pdf 47
155 306 Emrah Akman Recep Çakır, Emrah Akman Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıkları İle Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1493630796094786700.pdf 55
156 155 Zehra Betül Şişman Mesut Aydın, Zehra Betül Şişman Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sanal Müze Eğitiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi 1493633405017754400.pdf 35
157 155 Zehra Betül Şişman Mesut Aydın, Zehra Betül Şişman Sanal Kütüphaneye İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Algıları 1493633524047919300.pdf 38
158 561 Esra Kıdıman Gülgün Bangir Alpan, Abdullah Bedir Kaya, Esra Kıdıman Eğitim Bilimleri Alanında Yaratıcı Problem Çözme Becerileri Konusunda Yapılan Tezlere Bir Bakış 1493634883055082400.pdf 55
159 442 Zeynep Turan Halit Buluthan Çetintaş, Zeynep Turan Okul Öncesi Öğrencilerinin Medya Araçlarına İlişkin Görüşleri 1493638544023229600.pdf 55
160 442 Zeynep Turan Zeynep Turan Ters Yüz Sınıf Yönteminin Bilgisayar Programlama Ve Algoritma Dersinde Başarı Ve Katılıma Etkisi 1493638629008460400.pdf 52
161 273 Mehmet Eroğlu Mehmet Eroğlu, Süleyman Nihat Şad Lise Öğretmenlerinin Ve Öğrencilerinin Etkileşimli Beyaz Tahtaya İlişkin Görüşleri: İlk Deneyimlere İlişkin Bir Metafor Çalışması 1493639790090970000.pdf 35
162 321 Tülay Dargut Güler Tülay Dargut Güler, Mukaddes Erdem Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Teknoloji Destekli Eğitim Araştırmalarının Uluslararası Kapsamda İncelenmesi 1493641147005702700.pdf 37
163 438 Adem Korkmaz Ayşe Çiçek Korkmaz, Adem Korkmaz Hemşire Adaylarının Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Algıları 1493707589032783100.pdf 51
164 325 Figen Balo Büşra Çetin, Figen Balo, Ukbe Üsame Uçar, Ümmü Gülsüm Eraslan Solar Sistemler İçin Bölgesel Güneş Radyasyonunun Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması 1493642463033890200.pdf 54
165 325 Figen Balo Büşra Çetin, Figen Balo, Ukbe Üsame Uçar, Ümmü Gülsüm Eraslan Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı 1493642646067459600.pdf 54
166 325 Figen Balo Ukbe Üsame Uçar, Figen Balo, Büşra Çetin, Ümmü Gülsüm Eraslan Binalardaki Yalıtım Malzemesi Seçimine Veri Madenciliğine Dayalı Bir Karar Destek Yaklaşımı 1493642966091346800.pdf 54
167 453 Emriye Hilal Yayan Emriye Hilal Yayan, Mehmet Emin Düken, Yeliz Suna Dağ, Ayşegül Ulutaş Çalışan Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı Ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1493644290088963800.pdf 39
168 291 Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Burçin Gökkurt Özdemir, Zehra Yaşar İlkokul Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Hata Ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Hikâyelerle Tasarlanan Etkinliklerin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması 1494428811016585300.pdf 33
169 291 Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi 1494428836043411700.pdf 30
170 314 Ufuk Tuğtekin Ufuk Tuğtekin, H. Ferhan Odabaşı Çoklu Ortamla Öğrenme Kuramı Bağlamında Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkelerinin Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Ortamlarında İncelenmesi 1493645677023143500.pdf 33
171 314 Ufuk Tuğtekin Ufuk Tuğtekin, H. Ferhan Odabaşı 'sosyal Medya Aileleri'nin Yeni Sendromu: 'sharenting' 1493645763069084600.pdf 30
172 387 Cemal Karadaş Cemal Karadaş, Mustafa Kutlu Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı, Akademik Güdülenme Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkiler 1493647763009944500.pdf 39
173 493 Halil İbrahim Akyüz Halil İbrahim Akyüz, Gülcan Numanoğlu Uzaktan Öğretim İle Ders Almaya Başlayacak Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenme Ortamlarına İlişkin Hazır Bulunuşluk Ve Beklentileri (kastamonu Üniversitesi Örneği) 1493669188060056100.pdf 53
174 507 Fatih Erdoğdu Fatih Erdoğdu, Seyfullah Gökoğlu, Ünal Çakıroğlu Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Çevrimiçi Ortamlarda Ne Kadar Etik Davranabiliyor? 1493656261063763200.pdf 26
175 206 Önder Yıldırım Önder Yıldırım, Murat Tolga Kayalar, Ayhan Koç Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları 1493657658025497600.pdf 40
176 315 Faruk Aygül Faruk Aygül, Recep Çakır Çevrimiçi Öğrenmede Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluluk Düzeyleri, Transaksiyonel Uzaklık Algıları Ve Sorgulama Topluluğu Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1493657703033798200.pdf 53
177 579 Onur Dönmez Onur Dönmez, Melih Karasu Nomofobi Çalışmalarında Sosyal İstenirlik Etmeni 1493659620063271300.pdf 30
178 188 Buket Taşkın Buket Taşkın, Mukaddes Erdem Böte Öğrencilerinin Karar Verme Süreçleri Üzerine 1493660955048121300.pdf 30
179 316 Evren Sumuer Evren Şumuer, Soner Yıldırım Öğretim Ortamlarında Mobil Telefon Kullanımı 1493662345074900300.pdf 38
180 519 Ozlem Cakir Özlem Çakır, Filiz Mete Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet Ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi 1493663597074765600.pdf 49
181 589 Cennet Terzi Cennet Terzi, Polat Şendurur Analiz Yöntemi Olarak Dart Uygulaması Aktif Öğretim Stratejilerini Değerlendirmede Nasıl Çalışır? 1493663923073501400.pdf 55
182 339 Beyza Uçar Beyza Uçar,yasemin Demiraslan Çevik Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Destekli Argümantasyon Eğitimi 1493663925044022200.pdf 55
183 354 Esma Aybike Bayır Mehmet Fikret Gelibolu, Esma Aybike Bayır, Mertcan Ünal Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1493664738026549800.pdf 38
184 164 Murat Yalman Murat Yalman, Mesut Kumru Uzaktan Eğitimle Verilen Bilgisayar Derslerinde Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Başarı Durumları 1493667588034316800.pdf 38
185 164 Murat Yalman Murat Yalman, Bulent Başaran, Selehattin Gönen Derslerde Akıllı Tahta Ve Tablet Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Ve Karşılaştıkları Sorunların İrdelenmesi 1493667920013790700.pdf 35
186 431 Ayhan Koç Oğuz Gürbüztürk, Ayhan Koç Programlama Eğitiminde Analoji Kullanımının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi 1493669948072655300.pdf 56
187 387 Cemal Karadaş Emine Durmuş, Cemal Karadaş Evli Çiftlerin Gözünden İnternet Bağımlılığı 1493672967022365000.pdf 39
188 417 Fatih Özdemir Fatih Özdemir Uı Tasarımı İle Ux Tasarımı Arasındaki Farklar Ve Kullanım Alanları 1493705661094262600.pdf 39
189 600 Erkan Çalışkan Erkan Çalışkan, Nezih Önal, Oğuz Çetin, Semirhan Gökçe Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonundaki Engeller Ve Çözüm Yolları 1493709236044759200.pdf 35
190 546 Ferhat Bahçeci Burak Efe, Ferhat Bahçeci Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (eba)’na İlişkin Öğrenci Görüşleri 1493709832008924200.pdf 44
191 188 Buket Taşkın Buket Taşkın, Süleyman Sadi Seferoğlu Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Bakışlarıyla İlgili Bir Değerlendirme 1493709947041869000.pdf 30
192 546 Ferhat Bahçeci Mehmet Emin Hangün, Ferhat Bahçeci Öğretmenlerin Sosyal Ağlara Yönelik Tutum Ve Görüşlerinin İncelenmesi 1493709958080573800.pdf 49
193 546 Ferhat Bahçeci Leyla Uşengül, Ferhat Bahçeci Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerinin Tez Konusu Seçiminde Dikkat Ettikleri Kriterlerin İncelenmesi 1493710026082634100.pdf 41
194 317 Burcu Berikan Akça Okan Yüksel, Burcu Berikan, Ekmel Çetin Çocuklar İçin Programlama Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 1493710090079288200.pdf 56
195 317 Burcu Berikan Burcu Berikan, Akça Okan Yüksel Stem Yaklaşımının Farklı Boyutlarıyla Tartışılması 1493710155078044800.pdf 48
196 294 Özcan Özyurt Sefa Aras, Özcan Özyurt, Hacer Özyurt Erken Yaşlarda Kodlama Eğitimine Yönelik Araştırmalardaki Eğilimin İncelenmesi: 2009-2016 Döneminde Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi 1493711820032556400.pdf 56
197 294 Özcan Özyurt Hacer Özyurt, Özcan Özyurt Yazılım Mühendisliği Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği 1496270077094642400.pdf 30
198 294 Özcan Özyurt Hacer Özyurt, Özcan Özyurt Yazılım Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının İncelenmesi 1493711962080894700.pdf 49
199 504 Habibe Kazez Zülfü Genç, Ebru Kükey, Habibe Kazez Matematik Öğretiminde Lego Tuğlaları Ve Moretomath Yazılımı Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Deneyimleri 1493717960095166600.pdf 41
200 75 Hasan Özgür Hasan Özgür, Cem Çuhadar, Fatma Akgün Eğitimde Oyunlaştırma Araştırmalarında Güncel Eğilimler 1493716606094420200.pdf 36
201 144 Battal Göldağ Battal Göldağ, Sevtap Kanat Öğretmen Adaylarınıneğitimde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algıları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1494243774089296400.pdf 41
202 144 Battal Göldağ Battal Göldağ, Nuri Murat Yağmurlu Fen Edebiyat Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 1494243536070465700.pdf 51
203 153 Buket Turhan Türkkan Buket Turhan Türkkan, Nihan Arslan Namlı Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta-sentez Çalışması 1493719107005725000.pdf 35
204 164 Murat Yalman Murat Yalman, Bulent Başaran, Selehattin Gönen Eğitsel Elektronik Oyunlarının Öğretmen Adaylarının Matematik Derslerine Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi 1495457088098737600.pdf 36
205 103 Gökhan Dağhan Gökhan Dağhan, Yasemin Demiraslan Çevik Bilişim Teknolojileri (bt) Öğretmenlerinin Bt Öğretim Ortamlarında Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Adayları Gözünden İncelenmesi 1493723148029720400.pdf 41
206 207 Aslı Yazağan Aslı Yazağan, Fatma Keskinkılıç Programlama Derslerinde Çevrimiçi Video Desteği Kullanımı İle Öğrencilerin Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1493727974005995700.pdf 35
207 544 Fatih Türkan Fatih Türkan, Abdullah Kuzu Sloodle Ortamının Eğitimde Kullanımına Yönelik Araştırmalardaki Eğilimin Belirlenmesi 1493732123050632600.pdf 46
208 544 Fatih Türkan Fatih Türkan Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Etkileşimsel Uzaklık Durumlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1495655547023279200.pdf 45
209 190 Mehmet Yavuz Mehmet Yavuz, Selçuk Karaman Ortaöğretim Düzeyinde Ters Yüz Sınıf Uygulaması Hakkında Öğrenci Görüşleri 1493732696017341200.pdf 52
210 190 Mehmet Yavuz Mehmet Yavuz, Şuayip Kılıç, Ali Gündüz, Türkan Karakuş Yılmaz İngilizce Kelime Öğretimi İçin Kullanılan Farklı Hipermedya Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinde Başarı, Kalıcılık Ve Bilişsel Yüke Etkisi 1493841694036550200.pdf 33
211 145 Aslıhan İstanbullu Aslıhan İstanbullu Eğitimde Dijital Dönüşüm: Gerçek Nesnelerden Mobil Artırılmış Gerçekliğe Doğru 1493747339053886400.pdf 35
212 205 Saniye Kuleli Saniye Kuleli Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (fomo) Ve Sosyal İstenirlik Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Lise Öğrencileri Arasında İncelenmesi 1493752862012192100.pdf 30
213 277 Halil Erbil Güner Halil Erbil Güner 1 , Mustafa Yağcı 2 Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretiminde Eğitsel Oyun Yazılımı Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarıları Üzerindeki Etkisi 1493821237094273800.pdf 36
214 510 Ümmühan Avcı Yücel Ümmühan Avcı Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Ve Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesi 1493758023026599600.pdf 51
215 177 Recep Çakır Recep Çakır, Hakan Özcan, S.serkan Tan, İlker Kösterelioğlu, Mehmet Kara Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi 1493759600056750500.pdf 36
216 128 Yalın Kılıç Türel Mehmet Emin Hangün, Yalın Kılıç Türel Ortaokul Öğretmenlerinin Eba Ders E-öğrenme Sistemine Yönelik Tutum Ve Görüşlerinin İncelenmesi 1493800103097326800.pdf 38
217 300 Perihan Gürbüz Z.deniz Yakıncı 1,gülsüm Yetiş 2, Perihan Gürbüz 3 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Çalışmalarında İnternet Kullanımı 1493801031079926500.pdf 39
218 304 Nesrin Hark Söylemez Nesrin Hark Söylemez, Behçet Oral Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Durumlarına Göre Sosyal Anlatımcılık Beceri Düzeylerinin İncelenmesi 1493801251030707500.pdf 49
219 581 Vehbi Aytekin Sanalan Vehbi Aytekin Sanalan, Önder Yıldırım Çocukların İnternet Bağımlılığına Karşı Ailelerin Tutumu 1493801342015648100.pdf 40
220 276 Taner Arabacıoğlu Taner Arabacıoğlu,ersen Yazıcı,deniz Özen Ünal Temel Matematik Dersinde Ters Yüz Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri 1500284577069736500.pdf 52
221 300 Perihan Gürbüz Perihan Gürbüz 1, Gülsüm Yetiş 2, Zehra Deniz Yakıncı 3 İnternet Ve Bilgisayar Kullanımının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığına Etkisi 1493803285053258900.pdf 39
222 461 Neşet Mutlu Neşet Mutlu Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1493803590047324400.pdf 41
223 359 Vildan Donmuş Vildan Donmuş, Bürhan Akpunar Dijital Öyküleme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisinin İncelenmesi 1493809568065593900.pdf 35
224 171 Esra Barut Esra Barut, Abdullah Kuzu Türkiye Ve İngiltere Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması 1493811537016460800.pdf 31
225 307 Recep Başarıcı Recep Başarıcı İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programlarında Öğrenme Stratejileri Kullanımı 1493811728026976800.pdf 53
226 146 Süleyman Eren Yürük Süleyman Eren Yürük, Türkan Karakuş Yılmaz, Rabia M. Yılmaz Oyunlaştırılmış Zaman Yönetimi Uygulamalarının Öğrencilerin Siberaylaklık Davranışları Üzerindeki Etkisi 1493814019078373500.pdf 36
227 143 Ali Gündüz Ali Gündüz, Türkan Karakuş Yılmaz Türkiye Ve Avrupa’da Siber Zorbalık Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi 1494337883002339200.pdf 40
228 459 Sabri Serkan Tan S. Serkan Tan, Recep Çakır, İlker Kösterelioğlu Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi 1493819689052529200.pdf 53
229 98 Hakan Tekedere Mehtap Mert, Hakan Tekedere Türkiye'de Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi 1493821544072925400.pdf 38
230 98 Hakan Tekedere Hakan Tekedere Sağlık Teknikerliği Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Uygulanabilirliği 1493821664039918400.pdf 53
231 94 Yusuf Ziya Olpak Yusuf Ziya Olpak Akran Öğretimi: Web Tasarımı Dersi Uygulama Sonuçları 1493825940097433600.pdf 35
232 104 Adile Aşkım Kurt Soner Yıldırım, Adile Aşkım Kurt, Deniz Mertkan Gezgin, Müge Adnan, Evren Şumuer Aradığınız Öğrenciye Ve İçeriğe Şu An Ulaşılamıyor! Eğitimin En Güncel İkilemi: Mobil Telefonlar 1493837020053039200.pdf 55
233 275 Şenol Saygıner Şenol Saygıner, Hakan Tüzün Erken Yaşta Programlama Eğitimi: Yurt Dışı Ve Yurt İçi Perspektiflerinden Bir Bakış 1493839958032220800.pdf 56
234 275 Şenol Saygıner Şenol Saygıner, Hakan Tüzün Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri 1493840146049268400.pdf 56
235 66 Aykut Durgut Aykut Durgut, Hüseyin Gürüler Nesne Tabanlı Programlama Eğitimi 1493841109043197600.pdf 31
236 420 Mesut Türk Mesut Türk, Işıl Kabakçı Yurdakul Bilişim Teknolojisi Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli, Göçmen Ve Bilge Kavramlarına Yönelik Benzetimleri 1496825459056776600.pdf 55
237 420 Mesut Türk Mesut Türk, Işıl Kabakçı Yurdakul Delfi Tekniği İçin Web Tabanlı Bir Ortam Geliştirme Ve Uygulama Deneyimleri 1496825292090992100.pdf 55
238 118 Mustafa Alpsülün Mustafa Alpsülün Dursun Akaslan, İbrahim Berkan Aydilek, Mehmet Emin Tenekeci Göz İzleme Yöntemleri İle Dijital Materyallerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi 1494500613017821400.pdf 39
239 135 Omer Faruk Islım Ömer Faruk İslim, Neşe Sevim Çırak, Selcan Kilis, Mehtap Tufan Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Durumları 1493885672077356100.pdf 31
240 126 Ali Oluk Ali Oluk, Feda Öner, Recep Çakır Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 1493891641018928000.pdf 55
241 126 Ali Oluk Ali Oluk, Fatih Saltan Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Artırılmış Gerçekliğe Yönelik Görüşleri 1493891879071624600.pdf 47
242 103 Gökhan Dağhan Gökhan Dağhan, Abdullah Yasin Gündüz, Buket Akkoyunlu Mobil Öğrenmenin Pedagojik Boyutuna İlişkin Yeni Bir Kavram: Mobil Sayısal Okuryazarlık 1493891682011874300.pdf 38
243 171 Esra Barut Esra Barut, Özcan Özgür Dursun Sosyal Ağ Kullanıcılarının Kimlik Yönetimlerinin İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması 1493893015006212200.pdf 49
244 168 Mustafa Sırakaya Mustafa Sırakaya Çocuklara Kodlama Öğretiminde Kullanılabilecek Blok Temelli Ortamların Karşılaştırılması 1493894308001660900.pdf 56
245 186 Mehmet Dönmez Kürşat Çağıltay, Mehmet Dönmez Göz Hareketleri İzleme Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı 1493894652096111200.pdf 39
246 186 Mehmet Dönmez Sibel Doğan, Orhan Aslan, Mehmet Dönmez, Soner Yıldırım Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması 1493894719038014400.pdf 31
247 433 Didem Alsancak Sırakaya Didem Alsancak Sırakaya Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Programlama Öğretiminin Etkisi 1493894911055732500.pdf 56
248 135 Omer Faruk Islım Erhan Güneş, Uğur Başarmak, Ömer Faruk İslim Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme: Bir Örnek Uygulama Ve Değerlendirme Çalışması 1493900850026654200.pdf 53
249 552 İlknur Reisoğlu İlknur Reisoğlu, Hakan İslamoğlu Web 2.0 Araçlarının İyi Uygulamaların 7 İlkesi Ve Materyal Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi 1493897673047548700.pdf 33
250 146 Süleyman Eren Yürük Süleyman Eren Yürük, Selçuk Karaman, Rabia M. Yılmaz Abd, Avrupa Ve Türkiye Merkezli Mooc’ların Yapısal Olarak Karşılaştırılması 1493915464062917400.pdf 25
251 181 Uğur Başarmak Uğur Başarmak Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Eğitsel Uygulamalara İlişkin Görüşleri 1495026539051373200.pdf 36
252 378 Agah Tugrul Korucu Yrd. Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu, Hüsniye Biçer The Analysis Of Postgraduate Students' Attitudes Towards Mobile Learning In Terms Of Certain Variables And Their Opinions About Mobile Learning 1493983735055646900.pdf 38
253 378 Agah Tugrul Korucu Zafer Bolatlı, Yrd. Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Secondary School Students' Feedback On Course Processing And Collaborative Learning With Web 2.0 Tools-supported Stem Activities 1493983797094762200.pdf 48
254 107 Ercan Top Ercan Top Öğretmen Adaylarının Ofis Araçları (ms Word, Excel, Powerpoint) Kullanım Durumları 1493899669029305900.pdf 31
255 526 Yiğit Emrah Turgut Yiğit Emrah Turgut, Alper Aslan, İdris Göksu, Mehmet Şahin Açıkkapı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyleri 1493900548040297300.pdf 40
256 526 Yiğit Emrah Turgut Yiğit Emrah Turgut, İdris Göksu, Alper Aslan, Mehmet Şahin Açıkkapı Ön Lisans Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Ve Yeterlik Düzeyleri 1493900973056918500.pdf 51
257 92 Ali Geriş Ali Geriş, Nesrin Özdener Dönmez Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği İle İncelenmesi: Akış Şeması Ve Sözde Kod 1493900955041653000.pdf 31
258 388 Turgay Alakurt Turgay Alakurt, Halil İbrahim Akyüz, Salih Bardakcı, Serap Yetik, Hafize Keser Yeni Öğrenme Kültüründe Mobil Eğitim Araçlarının Kullanılma Durumları 1493901310021705100.pdf 35
259 517 Gülten Yılmaz Gülten Yılmaz, Ümmühan Akhisar Sanal Laboratuvarın Teknik Eğitim Alanında Kullanımı Ve Başarım Ölçümü 1493903316036269600.pdf 25
260 290 Çelebi Uluyol Çelebi Uluyol, Sami Şahin, Şahin Gökçearslan Bilgisayarca Düşünme: Nedir? Ne Değildir? 1493904166067276200.pdf 43
261 509 Ali Tum Tamer Kutluca, Ali Tum Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımı Ve Öğretmen Rolüne Etkisi 1493904300026163800.pdf 31
262 509 Ali Tum Ali Tum, Tamer Kutluca Matematik Öğretiminde Akıllı Tahtaların Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar 1493904398031646700.pdf 31
263 290 Çelebi Uluyol Çelebi Uluyol, Sami Şahin, Emin İbili Formasyon Grubu Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Algıları İle Öğretmenliğe Yönelik Tutum Ve Algılarının İncelenmesi 1493904329019170200.pdf 41
264 274 Tarık Kışla Tarık Kışla, Gülay Öztüre, Meltem Koç, Saniye Kuleli, Figen Eğin Lise Öğrencilerinin Ve Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayar Kabullerinin İncelenmesi 1493905803051804600.pdf 35
265 522 Büşra Özmen Gülsüm Gülmez, Büşra Özmen, Oğuzhan Özdemir Ortaokul Öğrencilerinin Oyunlaştırma Destekli Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine Yönelik İlgilerinin Ve Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi 1493905832064124300.pdf 36
266 274 Tarık Kışla Tarık Kışla Programlama Eğitiminde E-portfolyo Kullanımı: Bir Durum Çalışması 1493905913030666100.pdf 31
267 452 Kevser Hava Kevser Hava, Mehmet Şahin Solak, Can Meşe Öğretmeniz Üretiyoruz: Bir Video Tasarım Sürecinin Geliştirilme Önerisi 1493906637013074400.pdf 33
268 427 Aynur Aker Mustafa Kahyaoğlu, Aynur Aker, Veysel Çelik, Mithat Elçiçek Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Ve Teknoloji Kavramlarına İlişkin Zihinsel Yapılarının İncelenmesi 1493908762096344900.pdf 31
269 427 Aynur Aker Aynur Aker, Mustafa Kahyaoğlu, Veysel Çelik Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 1493909528045612400.pdf 31
270 522 Büşra Özmen Leyla Ekici, Emine Tokluk, Büşra Özmen, Oğuzhan Özdemir Uzaktan Eğitimde Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Kullanımı Açısından Öğretici Yeterlilikleri Ve Rollerinin İncelenmesi 1493908967009221900.pdf 53
271 156 Esra Çekirge Esra Çekirge, Ahmet Naci Çoklar, Ertuğrul Usta Eğitim Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Fatih Projesi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi 1495183670077163200.pdf 43
272 156 Esra Çekirge Ahmet Naci Çoklar, Esra Çekirge, Banu Baran Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Bir Bilgi Kaynağı Olarak İnternete Yönelik Görüşleri 1493909572063176400.pdf 55
273 106 Gülcan Canbolat Gülcan Canbolat, Ercan Top Blog Ortamında Yönlendirilmiş Tartışma Kullanımının Öğrencilerin Öğrenme Algılarını Etkileyen Faktörler Açısından İncelenmesi 1493915730027118700.pdf 49
274 451 Hüsamettin Erdemci Hüsamettin Erdemci, Mithat Elçiçek, Hasan Karal Bilişim Teknolojileri Aday Öğretmenlerinin Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme Ve Başarı Notlarının Tutarlılığının İncelenmesi 1493916638055366100.pdf 31
275 393 Veysel Demirer Veysel Demirer, Şule Şenol Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Rehber (btr) Öğretmenliğine Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması 1493917005095969000.pdf 50
276 211 Gülseren Sağsöz Gülseren Sağsöz Okulöncesi Eğitimde Steam Uygulamaları Ve Steam Uygulamalarını Destekleyen Resimli Çocuk Kitaplarının İçeriğinin İncelenmesi 1493921964063572200.pdf 48
277 455 Cansu Çaka Cansu Çaka, Özcan Özgür Dursun Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin İnfografik Tasarım Sürecine Yansımaları 1493924712022217900.pdf 33
278 426 Esra Telli Esra Telli Öğrenmenin Transferi: Etkileyen Değişkenler, Araştırma Desenleri, Veri Toplama Yöntemleri Ve Sonuçlar 1493924876086290800.pdf 55
279 445 Serçin Karataş Erinç Karataş, Serçin Karataş Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimlerinde Eğitim Amaçlı E-kaynakları Kullanma Niyetleri 1493924937059160400.pdf 25
280 594 Niyazi Özer Niyazi Özer, Süleyman Nihat Şad Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak Whatsapp 1493926137019020100.pdf 25
281 195 Mustafa Murat İnceoğlu Çiloğlugil Birol, İnceoğlu Mustafa Murat Çizge Teorisi Eğitimi Üzerine Bir Mobil Öğrenme Sistemi İçin Tasarlanan Bir Betik Dili 1493926603027835600.pdf 38
282 195 Mustafa Murat İnceoğlu Çiloğlugil Birol, İnceoğlu Mustafa Murat Çizge Teorisi Eğitimi İçin Bir Mobil Öğrenme Uygulamasında Çizgelerin Gösterimi 1493926695080287800.pdf 38
283 104 Adile Aşkım Kurt Adile Aşkım Kurt, Yasemin Kahyaoğlu, Ezgi Doğan Clicktivism-slacktivism: Böte Öğrencileri Ne Düşünüyor? 1493927785036303400.pdf 49
284 166 Bülent Gürsel Emiroğlu Bülent Gürsel Emiroğlu Eğitim Teknolojisi Mi, Teknoloji Eğitimi Mi? 1493927832047738600.pdf 31
285 166 Bülent Gürsel Emiroğlu Bülent Gürsel Emiroğlu İlköğretimde Algoritma Ve Kodlama Eğitimi 1493927989071411500.pdf 31
286 495 Alper Bayazıt Alper Bayazıt, Gökhan Akçapınar Çevrimiçi Dersler İçin Bir Video Analitik Aracının Tasarlanması Ve Geliştirilmesi 1493927536069726900.pdf 44
287 488 Özge Özgüner Özge Özgüner, Çetin Güler Cabri Geometri İle Geometri Öğrenme: Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri 1493931389078433600.pdf 55
288 346 Yakup Kaysi Çetin Güler 1, Yakup Kaysi 2 Üniversite Öğrencilerinin Dijital Oyun Türleri Ve Dijital Oyun Tercih Nedenlerine Yönelik Görüşleri 1493931527067349400.pdf 36
289 489 Ayşe Ulutaş Sami Acar, Ayşe Ulutaş E-öğrenme Ortamlarında Uygulanabilirliği Açısından Performans Odaklı Öğretim Tasarım Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi 1493931639050918000.pdf 42
290 495 Alper Bayazıt Alper Bayazıt Kodlama Eğitimi İle İlgili Twitter İletilerinin Duygu Analizi 1493934676042416400.pdf 49
291 347 Mustafa Sarıtepeci Mustafa Sarıtepeci, Uğur Ferhat Ermiş, Hasan Çakır Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Standartları Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi: Amasya İli Örneği 1494366894062354200.pdf 51
292 347 Mustafa Sarıtepeci Hatice Durak, Mustafa Sarıtepeci, Aykut Durak Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojileri Öz-yeterliliklerinin Iste Standartlarına Göre Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi 1494366931025078100.pdf 51
293 366 Hanife Gülhan Orhan-karsak Hanife Gülhan Orhan-karsak, Burak Gider Erken Çocukluk Döneminde Dijital Öyküleştirmenin Görsel Algı Gelişimine Etkisi 1493935381013053500.pdf 35
294 189 Süleyman Nihat Şad Süleyman Nihat Şad, Kenan Delican İngilizce Okutmanlarının Yabancı Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanım Düzeyleri 1493936008056795100.pdf 41
295 422 Erman Uzun Erman Uzun Pre-service Teachers’ Attitudes To Web-supported Learning Environment İn The Material Design Course 1493941126043198800.pdf 53
296 571 Esra Cevizci Karataş Esra Cevizci Karataş, S.tuğba Tokel Current Trends And Future Directions In Using Virtual Worlds For Autism Spectrum Disorder 1493958699057842500.pdf 46
297 556 Ülkü Ülker Ülkü Ülker, Sami Acar, Halil İbrahim Bülbül Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Görüşleri 1493965868039936100.pdf 36
298 132 İsa Bingöl İsa Bingöl, Engin Kurşun İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslarda Katılımcıların Başarılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 1493966022047769400.pdf 25
299 531 Halil Ersoy Halil Ersoy Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilen Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinde Öğrencilerin Öğretim Ve İçerik Yönetim Sistemindeki Gezinme Durumlarının İncelenmesi 1493967309094585600.pdf 53
300 552 İlknur Reisoğlu İlknur Reisoğlu, Ömer Faruk Ursavaş, Eda Bakır E-kitaplarla Öğretim: Dijital Yeterliğin İçerik Geliştirme Boyutuna Yönelik Pratik Uygulamalar 1493967571016312200.pdf 31
301 193 Özcan Özgür Dursun Özcan Özgür Dursun, Onur Dönmez, Yavuz Akbulut Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Görüşleriyle Siber Aylaklık Nedenleri 1493968919012814200.pdf 31
302 142 Yusuf Levent Şahin Yusuf Levent Şahin Öğretim Amaçlı Sosyal Ağ Uygulamalarında Kullanılabilecek Sosyal Ağ Araçlarının Viral Yayılımı Sağlama Anlamındaki Etkilerinin Belirlenmesi 1493969880092942800.pdf 49
303 434 İdris Göksu İdris Göksu, Yiğit Emrah Turgut, Alper Aslan Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algı Düzeyleri 1493971629066712600.pdf 31
304 434 İdris Göksu İdris Göksu Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Akademik Yayın Performans Analizi 1493971787001492200.pdf 31
305 534 Necmettin Alp Ar Necmettin Alp Ar, Nesrin Özdener Dönmez Öğrencilerin Mobil Uygulama Geliştirme Platformu Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörlerin İncelenmesi 1496342608029512700.pdf 55
306 588 Ali Gök Ali Gök, Erman Uzun, Berrin Doğusoy Elektronik Belge Yönetim Sistemine Yönelik Eğitici Videoların Hazırlanması 1493973054044024500.pdf 33
307 68 Ümit Çimen Çoşğun Ümit Çimen Çoşğun, Veysel Çoşğun Programlama Eğitiminde Scratch İle Blok Tabanlı Programlama Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi 1493973552012423300.pdf 31
308 352 Emre Çam Emre Çam, Muhammet Esat Özdağ, Mübin Kıyıcı Makine Öğrenme İle Sosyo-demografik Değişkenlere Göre Ders Başarısı Tahmini 1493973649092728700.pdf 54
309 119 Birsen Serhatlıoğlu Birsen Serhatlıoğlu, Tugay Doğan, Bekir Alıcı İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Metaforik Algıları 1493974143032206000.pdf 35
310 87 Amine Hatun Ataş Amine Hatun Ataş, Berkan Çelik Smartphone Use Of University Students İn Turkey: Purpose, Conditions, And Patterns Of Use 1493994763013048800.pdf 38
311 91 Muzaffer Özdemir Muzaffer Özdemir Sarmalayan Sanal Gerçeklik Teknolojisi İle Öğrenme Deneyimleri: Sistematik Bir İnceleme 1498657546086108300.pdf 47
312 467 İsmail Tatar İsmail Tatar,adile Aşkım Kurt Akademik Sahtekarlık Eğilimi İle Motivasyon Arasındaki İlişki 1493977003016332400.pdf 26
313 364 Tuba Demirel Tuba Demirel,memet Karakuş “güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Argümantasyon Destekli Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Güdülenmelerine Etkisi 1493977278053028000.pdf 35
314 448 Alper Aslan Alper Aslan, Yiğit Emrah Turgut, Seda Aktı Aslan Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeyleri 1493979749055239400.pdf 51
315 456 Mehmet Fikret Gelibolu Mehmet Fikret Gelibolu, Kevser Hava Ters Yüz Sınıf Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Algılanan Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi 1493980050071400200.pdf 52
316 466 Yılmaz Koçak Mesut Özonur,yılmaz Koçak,ali Kemal Uğur,mehmet İsmail Solmaz, Şükrü Çetin İlin Mobil Quizgame’deki Oyun Başarısı İle Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesi 1493980397078817400.pdf 31
317 466 Yılmaz Koçak Yılmaz Koçak,mesut Özonur,mehmet İsmail Solmaz,ali Kemal Uğur,şükrü Çetin İlin Oyunlaştırma Temelli Mobil Uygulamada Elde Edilen Oyun Başarısının Akademik Başarıyı Yordama Gücünün Belirlenmesi 1493980516023843000.pdf 31
318 203 Abdulkadir Barut Hasan Celal Balıkçı,mustafa Alpsülün, Abdulkadir Barut, Neslihan Tancı Yıldırım Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına Yönelik Bir Araştırma: Siverek Meslek Yüksekokulu Örneği 1495564633058760300.pdf 49
319 150 Sabiha Yeni Serhat Bahadır Kert, Sabiha Yeni, Mehmet Fatih Erkoç Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Vizyon: Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrenciler İle Robotik Uygulamalar 1493982824043475300.pdf 37
320 182 Yusuf İslam Bolat Yusuf İslam Bolat, Aslan Gülcü Zorunlu Ortak Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesine Yönelik Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri 1493983552098050100.pdf 53
321 163 Mesut Özonur Mesut Özonur, Tuğba Yanpar Yelken, Hatice Sancar Tokmak Öğrenme Ortamının Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi 1493983661053154300.pdf 53
322 163 Mesut Özonur Mesut Özonur, Halil Kamışlı, Hatice Sancar Tokmak, Tuğba Yanpar Yelken Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi 1493983802087389000.pdf 53
323 492 Mehmet Fatih Erkoç Serhat Bahadır Kert, Mehmet Fatih Erkoç, Sabiha Yeni Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Vizyon: Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrencilerle Oyun Geliştirme Etkinlikleri 1493985051018860400.pdf 37
324 472 Esra Gündoğdu Zeynep Tatlı, Esra Gündoğdu, Eda Saka Günceli Kaçırma Korkusu (fomo) Ve Etkili İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1493985234057246800.pdf 30
325 487 Halil Kamışlı Halil Kamışlı, Mesut Özonur, Tuğba Yanpar Yelken, Şükrü Çetin İlin Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Hissi Düzeylerinin Uzaktan Eğitim Ortamında Belirlenmesi 1493985287015488400.pdf 38
326 487 Halil Kamışlı Mesut Özonur, Halil Kamışlı, Tuğba Yanpar Yelken, Hatice Sancar Tokmak Öğrenme Yönetim Sistemleri Hakkında Öğrenci Görüşleri: Adana Meslek Yüksekokulu Örneği 1493985437067888900.pdf 44
327 359 Vildan Donmuş Vildan Donmuş, Ezlam Pepeler Etkileşimli Tahta Kullanmada Öğretmen Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1493986060003791900.pdf 35
328 204 Hatice Çıralı Sarıca Hatice Çıralı Sarıca, Perihan Tekeli, Yasemin Koçak Usluel Eğitsel Bağlamda Dijital Hikâye Anlatımı Konusunda Türkiye’de Yapılmış Araştırmalara İlişkin Bir İçerik Analizi Çalışması 1493986820051477700.pdf 43
329 429 Veysel Çelik Veysel Çelik, Aynur Aker, Mustafa Kahyaoğlu Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-yeterlilik İnançlarının İncelenmesi 1493988049074921400.pdf 35
330 309 Dönüş Şengür Dönüş Şengür, Songül Karabatak Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Dijital Hikâyelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği 1493991266056767200.pdf 36
331 572 Beril Ceylan Beril Ceylan, Fırat Sarsar, Cansu Altunsaban, Yağmur Demir, Saniye Kuleli, Gönül Altay Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin Betimlenmesi 1493991765048806300.pdf 35
332 414 Ezgi Doğan Ezgi Doğan, Alper Burmabıyık, Adile Aşkım Kurt Eğitim İnançları İle Tpib Yeterliliği Arasındaki İlişki 1493991987015294300.pdf 35
333 555 Zahriye Atak Zahriye Atak, Veysel Demirer Kaynaştırma Öğrencilerinin Eğitiminde Oyunlaştırma Teknolojisi 1493992196027479700.pdf 36
334 555 Zahriye Atak Veysel Demirer, Zahriye Atak Duygusal Hesaplama (affective Computing) Çalışmaları Ve Eğitim Alanına Yansımaları 1493992478039825600.pdf 39
335 425 Ferhan Şahin Ferhan Şahin, Ezgi Doğan, Abdullah Kuzu Sosyotelizm İle Gelişmeleri Kaçırma Korkusu İlişkisi 1493992574031878800.pdf 30
336 520 Ezlam Pepeler Ramazan Özbek, Ezlam Pepeler, Mehmet Porgalı, Alper Yılmaz, Ümit Yakar Ortaokul Öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Tutumları (elâzığ İli Örneği) 1493992618019854800.pdf 41
337 520 Ezlam Pepeler Ezlam Pepeler, Ramazan Özbek, Songül Şimşek, Nuran Çalış, Ayfer Sülü Eğitim Bilişim Ağı Sisteminin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (malatya İli Örneği) 1493992740088519000.pdf 35
338 87 Amine Hatun Ataş Amine Hatun Ataş, Berkan Çelik, Zahide Yıldırım Soru-cevap Tabanlı Öğretim Tasarımı Teorisi Önerisi Ve İlk Bulgular 1493992852025134400.pdf 42
339 580 Vehbi Türel Vehbi Türel An Instructional Design Model For Design & Development Of Hypermedia Learning Environments: A Suggestion 1493993219045946600.pdf 33
340 313 Murat Meriçelli Murat Meriçelli, Mehmet Akif Ocak Web Tasarımı Dersi Öğrencilerinin Harmanlanmış Öğrenme Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi 1493994178048301700.pdf 53
341 313 Murat Meriçelli Murat Meriçelli Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Çalışmalarda Web Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 1493994283064037200.pdf 53
342 486 Mustafa Güleç Mustafa Güleç, Süleyman Uçmaz, Mithat Çiçek Educational Robotics: Examination Of Tubıtak Genc Bılım Robotic Projects Within The Scope Of Science Course 1493996815051330800.pdf 35
343 129 Leyla Uşengül Leyla Uşengül 1, Yalın Kılıç Türel 2 Harmanlanmış Öğrenmeye Yönelik Memnuniyet İncelemesi 1493998018091861600.pdf 53
344 477 Özgür Kalafat Derya Çakmak Karapınar, Özgür Kalafat, Engin Kurşun, Selçuk Karaman Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Destek İhtiyaçlarının Belirlenmesi 1493999221027091600.pdf 53
345 432 Ömür Uysal Ömür Uysal, Fatih Demirci, Melih Engin Lise Öğrencileri İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirliği: Bir Uyarlama Çalışması 1493999393087037800.pdf 49
346 327 Ferhat Kadir Pala Ferhat Kadir Pala, Pınar Mıhcı Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri 1494001028016221000.pdf 31
347 333 Sema Ünlüer Sema Ünlüer İşitme Engelli Yüksekokul Öğrencilerinin Derslerinde Beyaz Pano Kullanılması Konusundaki Görüşleri 1494002876064404100.pdf 35
348 336 Erkan Öztürk İbrahim Çetin, Erkan Öztürk Öğretmen Adaylarının Programlamaya Karşı Tutumları Ve Kodlama Eğitimine Yönelik Düşünceleri Arasındaki İlişki 1494007018085908600.pdf 31
349 428 Ferit Akgök Ferit Akgök, Dursun Akaslan Haftalık Ders Programın Hazırlanmasını Etkileyen Unsurlar Üzerine İnceleme 1494008412092953500.pdf 55
350 345 Anıl Özüdoğru Anıl Özüdoğru, Gül Özüdoğru Üniversite Öğrencilerinde Sesli Betimlemeli Film Deneyimi 1494444715019954500.pdf 37
351 371 Ozan Filiz Ozan Filiz, Derya Orhan Göksün, Adile Aşkım Kurt Eğitim Çantası: Web 2.0 Araçlarını Kategori Bazlı Sunan Sosyal Bir Web Sitesinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 1494008760091487200.pdf 55
352 345 Anıl Özüdoğru Gül Özüdoğru, Anıl Özüdoğru Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesi 1496669436077469600.pdf 53
353 490 Habibe Aldağ Ülkü Köymen, Oğuz Kutlu, Habibe Aldağ, Sinan Schreglmann Öğrenme Ve Öğretme Stilleri İlişkisi 1494008555044738300.pdf 41
354 476 Ömer Şimşek Yılmaz Zengin, Mehmet Bars, Ömer Şimşek Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirmede Kahoot! Ve Plickers Kullanımına İlişkin Görüşleri 1494009898014375700.pdf 35
355 60 Ramazan Çok Mustafa Kutlu, Ramazan Çok Üniversite Öğrencilerinin Ders Esnasında Yaptıkları Siber Aylaklık Davranışlarıyla Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 1494009910007375700.pdf 35
356 441 Meryem Yılmaz Soylu Mukaddes Erdem, Selay Arkün Kocadere, Meryem Yılmaz Soylu Sosyal Ağ Kullanım Nedenleri Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisiyle Açıklanabilir Mi? 1494010319000876400.pdf 30
357 328 Furkan Kabacı Furkan Kabacı, Doç Dr. İbrahim Çetin Öğretmen Adaylarının Derslerde Kodlama Kullanımına Yönelik Düşünceleri 1494010533052321600.pdf 31
358 389 Denizer Yıldırım Denizer Yıldırım 1, Yasemin Koçak Usluel 2 Hiyerarşik Kümeleme Analizi Yoluyla Etkileşim Örüntülerine Göre Öz-düzenleme Becerilerinin Değişimi 1494011415051880400.pdf 32
359 348 Hasan Güner Berkant Hasan Güner Berkant, Mustafa Kandırmaz, Veysel Göçer Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları 1494013132073817800.pdf 35
360 348 Hasan Güner Berkant Hasan Güner Berkant, Ali İncecik Ortaokul Matematik Dersi Beşinci Sınıf Öğretim Programının Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1494013311097070100.pdf 45
361 347 Mustafa Sarıtepeci Ahmet Uçar, Mustafa Sarıtepeci, Hasan Çakır Ortaokul Öğretmenlerinin Ders Süreçlerinde Teknoloji Kullanımlarının Sınıf Yönetimine Etkilerinin İn 1498738320006054500.pdf 55
362 437 Tayfun Akın Tayfun Akın, Yasemin Koçak Usluel Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Gelişim İzleme Ve Raporlama Süreci: Var Olan Durum Ve Gereksinimler 1494013329023987200.pdf 37
363 192 İbrahim Çelik İbrahim Çelik 1, Sibel Somyürek 2 2007-2017 Yılları Arası Eğitim Alanında Yapılan Sosyal İmleme Ve Etiketleme Araştırmaları: İçerik Analizi 1494013070055491700.pdf 55
364 192 İbrahim Çelik Sibel Somyürek 1, İbrahim Çelik 2 Yetişkinlerin Öznel Değerlendirmelerinde Yanılsama: Akademik Başarı Ve Aşırı Güven Nasıl Kesişir? 1494013194064636700.pdf 55
365 348 Hasan Güner Berkant Hasan Güner Berkant, Onur Gökçedağ Allosterik Öğrenmeye Dayalı Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Güdülerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi 1494013228093044700.pdf 45
366 549 Gonca Kızılkaya Cumaoglu Gonca Kızılkaya Cumaoğlu, Erdem Söztutar Tıp Eğitiminde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Video Materyal Örneği 1494014920064221800.pdf 47
367 318 Fatih Sakız Fatih Sakız, G. Alev Özkök Şehit Çocuklarına Psikososyal Destek Amaçlı Bir Uzaktan Eğitim Ekosistemi Modelleme Önerisi 1494080015073842300.pdf 53
368 53 Miktat Aktaş Miktat Aktaş 1, Güldem Alev Özkök 2 Kadın Konukevlerinde Kalan K-12 Grubu Çocuklara Yönelik Uzaktan Eğitim Modeli 1494016749089805100.pdf 53
369 374 Yasemin Kahyaoğlu Yasemin Kahyaoğlu, Adile Aşkım Kurt Orta Yaşın Sosyal Medya İle İmtihanı 1494017633021029700.pdf 49
370 361 Fatma Yazar Fatma Yazar, Funda Okuşluk Türkiye’de Stem Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi 1494018128071083200.pdf 48
371 374 Yasemin Kahyaoğlu Yasemin Kahyaoğlu, Abdullah Kuzu Üreten Öğrenciler Ve Öğretmenler İçin Maker Hareketi 1494022710014354400.pdf 50
372 541 Sinem Karabey Sinem Karabey, Selçuk Karaman Öğrencilerin Bulunduğu Ders Videosu Çekimlerinde Öğreticilerin Anlatımlarının İncelenmesi 1494055988099611000.pdf 33
373 71 Mehmet Karahan Mehmet Karahan Yapay Sinir Ağları Eğitimi, Testi Ve Geleceği Tahmin Uygulamaları 1494065189039712000.pdf 54
374 353 Serkan Yıldırım Serkan Yıldırım, Prof.dr.hafize Keser Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Motivasyonuna Etkisi 1494071242084271300.pdf 47
375 280 Murat Akçayır Murat Akçayır, Gökçe Akçayır Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Görev Yüklerine Etkisi 1494073465029633600.pdf 47
376 280 Murat Akçayır Murat Akçayır, Gökçe Akçayır Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Görev Merkezli Mesleki Kaygılarının İncelenmesi 1494073618014115700.pdf 45
377 280 Murat Akçayır Murat Akçayır, Gökçe Akçayır Üniversite Öğrencilerinin Eğitimde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 1494073856095813500.pdf 49
378 280 Murat Akçayır Gökçe Akçayır, Murat Akçayır Böte Öğrencilerinin Sahip Olduğu Dijital Vatandaşlık Karakteristiklerinin İncelenmesi 1494073939030907700.pdf 51
379 295 Gökçe Akçayır Gökçe Akçayır, Murat Akçayır Üniversite Öğrencilerinin Facebook Üzerinden Bilgi Arama Durumlarının İncelenmesi 1494074184062577700.pdf 49
380 295 Gökçe Akçayır Gökçe Akçayır, Murat Akçayır Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi: Kırıkkale Böte Örneği 1494074302003389000.pdf 49
381 542 Ebru Polat Filiz Varol,ebru Polat,ahmet Tekin Okul Öncesi Ve Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları 1494075380002257300.pdf 51
382 542 Ebru Polat Ahmet Tekin,ebru Polat Alternatif Bir Değerlendirme: Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi 1494075460009997000.pdf 31
383 48 Deniz Mertkan Gezgin Ecem Seray Dağlı, Nazire Burçin Hamutoğlu, Deniz Mertkan Gezgin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon İle Sosyal Ağ Servisleri Kullanım Davranışları Arasındaki İlişki 1494932535081575700.pdf 49
384 48 Deniz Mertkan Gezgin Deniz Mertkan Gezgin Lise Öğrencileri Arasında Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Ağ Servislerinin Kullanımı Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (fomo) Açısından İncelenmesi 1494077802044191500.pdf 49
385 504 Habibe Kazez Habibe Kazez, Levent Durdu, Yüksel Göktaş Sputnik Sonrası Amerikan Eğitim Reformlarının Değerlendirilmesi 1494501979054289100.pdf 43
386 479 Serhat Altıok Serhat Altıok, Memet Üçgül, Erman Yükseltürk Design Or Play? Analyzing Game Tools That Facilitating Programming For Developing Computational Thinking Skills 1494103724010957500.pdf 56
387 479 Serhat Altıok Serhat Altıok, Erman Yükseltürk, Memet Üçgül Examining Pre-service Information Technology (ıt) Teachers` Perceptions Related To Conventional And Visual Programming Through Metaphor Analysis 1494105289078896800.pdf 56
388 528 Damla Topallı Nergiz Ercil Çağıltay, Damla Topallı, Sinem Güney Simülasyon Tabanlı Beceriye Yönelik Eğitim Sistemlerinde Oyunlaştırmanın Etkisi 1494156627014021800.pdf 36
389 528 Damla Topallı Nergiz Ercil Çağıltay, Damla Topallı Scratch İle Zenginleştirilmiş Bilgisayar Programlamaya Giriş Dersi 1494156462094197000.pdf 31
390 514 Esma Yıldız Esma Yıldız Çevrimiçi Ortamlarda Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissi İle Katılımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1494164096080014900.pdf 53
391 554 Sibel Aslan Mehmet Nuri Gömleksiz, Sibel Aslan Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyanın İngilizce Öğrenimlerine Etkisine İlişkin Görüşleri 1494168346064992800.pdf 49
392 554 Sibel Aslan Mehmet Nuri Gömleksiz, Sibel Aslan Ortaokulda Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Akıllı Tahta Kullanımına Dair Görüşleri 1494168535050735400.pdf 35
393 563 Hale Ilgaz Hale Ilgaz Bireysel Farklılıklar Kapsamında E-öğrenme Araştırmalarına İlişkin Sistematik Bir Derleme 1494174532096438300.pdf 38
394 343 Naile Öğülmüş Mustafa Yağcı,naile Öğülmüş,duygu Ötegen Öğretmen Adaylarının Bilişim Güvenliği Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 1494176954051354100.pdf 26
395 145 Aslıhan İstanbullu Aslıhan İstanbullu Bir İçerik Analizi: 2007-2017 Tarihleri Arasında Mobil Öğrenme Üzerine Yapılan Tezlerdeki Yöntemsel Eğilimler 1494190858046768500.pdf 43
396 125 Mehmet Elibol Mehmet Elibol, Begüm Pişkin, Gamze Erdem, Fatmanur Çağlar Böte Mezunlarının Tecrübelerini Paylaştığı Web Platformunun (botemezunu.com) Tasarlanması Ve Geliştirilmesi 1494231852060521400.pdf 41
397 551 Zeynep Öztekin Ahmet Tekin 1, Zeynep Öztekin 2 Metin Madenciliği Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi 1494245972015729700.pdf 55
398 527 Zühal Polat Zühal Polat, Nazmi Ekren, Haydar Bayar Web Tabanlı Etkileşimli Aydınlatma Laboratuvarı Kurulumu Ve Uygulaması 1494254499004660000.pdf 53
399 298 Meryem Köşkeroğlu Büyükimdat Serhat Bahadır Kert, Selda Kayak, Meryem Köşkeroğlu Büyükimdat Eğitici Oyun Tasarım Modellerinin Elektronik Oyun Geliştirme Süreçlerinde Kullanımı 1494258336085856300.pdf 36
400 54 Pınar Erten Pınar Erten Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sanal Sınıflara Yönelik Metaforik Algıları 1494266603053737800.pdf 55
401 558 Gülistan Sürek Devkan Kaleci, Gülistan Sürek Bilişim Teknolojileri Sınıfının Bilişim Teknolojileri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi 1494360240094874000.pdf 31
402 558 Gülistan Sürek Gülistan Sürek,yalın Kılıç Türel Laboratuvarı Olmayan Okullarda Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 1494276668052590500.pdf 31
403 302 Zafer Erkan Zafer Erkan 1, Ercan Akpınar 2, Bahar Baran 3, Yasemin Kahyaoğlu 4 Ortaokul Öğrencilerinin Xbox Kinect Oyunlarını Eğitsel Amaçlı Kullanmalarına Yönelik Görüşleri 1494278602066891600.pdf 36
404 302 Zafer Erkan Zafer Erkan 1, Ercan Akpınar 2 Web Tabanlı Oyunlaştırma Yazılımına Yönelik Öğretmen Görüşleri 1494278728083380100.pdf 36
405 191 Tarık İçten Tarık İçten, Güngör Bal Artırılmış Gerçeklik Platformu Tasarımı Ve Örnek Ders Uygulaması 1494314533072529900.pdf 47
406 583 Y. Murat Kızılkaya Y. Murat Kızılkaya Sosyal Ağ Analizi Ve Nodexl Pro İle Twitter Verileri Üzerinde Görselleştirme 1494315085035364000.pdf 49
407 284 Deniz Atal Köysüren Deniz Atal Köysüren, Deniz Deryakulu Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki 1494317613012922100.pdf 41
408 560 Seda Can Seda Can, Hakan Tilgel, M. İrfan Bayat, G. Alev Özkök A Descriptive Analysis Of Innovative Models İn Technology-assisted Foreign Language Teaching 1494327534007576700.pdf 43
409 108 Ülkü Ulukaya Feyzullah Ezer, Ülkü Ulukaya Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri 1494328840031430000.pdf 25
410 481 Ebru Güveli Ebru Güveli, Hasan Güveli 3ds Max Animasyonlarının Kesir Modellerinde Kullanılması 1494332828021092100.pdf 46
411 423 Aysel Şahin Kızıl Aysel Şahin Kızıl Distance Language Learning And Learner Satisfaction İn The Higher Education Context 1494334074047294900.pdf 53
412 423 Aysel Şahin Kızıl Aysel Şahin Kızıl Distance Language Learning_ Perceived Learning And Academic Achievement - Kopya 1494334196004458000.pdf 53
413 121 Esra Ayça Güzeldereli Harun Bahadır, Aslıhan Tüfekci, Hasan Çakır Dijital Hikaye Anlatımı Araştırmalarında Eğitsel Çıktılar 1494336673031363100.pdf 46
414 143 Ali Gündüz Ali Gündüz, Cengiz Gündüzalp, Ömer Koçak, Yüksel Göktaş Eğitim Teknolojileri Tezlerinde Yöntemsel Ve İstatistiksel Eğilimler 1494339361090432700.pdf 55
415 334 Lutfiye Özdemir Lutfiye Özdemir, Burcu Batga, Bekir Uçar Sosyal Ağ Kullanımının Öğrencilerin Algıladıkları Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Etkisi 1494340372033434000.pdf 49
416 151 Sonay Caner Sibel Doğan, Kürşat Çağıltay, Sonay Caner Köy Enstitülerinde Kullanılan Öğretim Teknolojileri Ve Stratejilerinin Ve Bu Teknolojileri Ve Stratejilerin Uygulamalarının Günümüz Eğitim Durumlarında İncelenmesi 1494348718024721000.pdf 35
417 151 Sonay Caner Sonay Caner Bir Çevrimiçi İşbirlikçi Problem Çözme Aktivitesinin Oecd Değerlendirme Çerçevesinde İncelenmesi 1494348921028155300.pdf 35
418 577 Metin Kapıdere Metin Kapıdere, Yağmur Göksal, Ali Arı Lisans Düzeyindeki Öğrenci Tasarımlarının Fetemm (fen-teknoloji-mühendislik-matematik) Eğitimine Uygunluğu 1494359510070987500.pdf 48
419 577 Metin Kapıdere Mehmet Yavuz, Metin Kapıdere, Ali Arı Uzaktan Eğitimde Veri Madenciliği Uygulamaları 1494359646042955600.pdf 53
420 577 Metin Kapıdere Metin Kapıdere, Özge Korkmaz Meb Yök İşbirliğinin Fatih Projesinin Başarısına Etkisi 1494359767095737500.pdf 35
421 430 Ozan Coşkunserçe Ozan Coşkunserçe, Şeyhmus Aydoğdu, Gökçe Becit İşçitürk Eğitsel Robot Kitlerinin Programlama Eğitiminde Kullanımı 1494439461070950600.pdf 31
422 307 Recep Başarıcı Recep Başarıcı Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri Ve Sosyal Medya Kullanım Amaçları 1494396374080441800.pdf 49
423 322 Aycan Gürel Aycan Gürel, Fatma Bilge Emre Use Of Technology And 3d Printers İn Science Course 1494399433081296100.pdf 31
424 322 Aycan Gürel Aycan Gürel, Fatma Bilge Emre Fen Bilimleri Dersinde Teknoloji Ve 3d Yazıcıların Kullanımı 1494399501011408000.pdf 31
425 576 Ömer Arslan Ömer Arslan, Telhat Özdoğan Çevrimiçi Eş Zamanlı Öğrenme Ortamında Gerçekleşen Öğrenci-öğretmen Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme 1494404555044997200.pdf 53
426 165 Berkan Çelik Berkan Çelik, Amine Hatun Ataş, Emre Yılmaz Adaptation Of Mobile Phone Addiction Survey İnto Turkish And Examination Of Mobile Phone Addiction Among University Students 1496240177043595600.pdf 55
427 16 Celal Murat Kandemir Celal Murat Kandemir Bilgisayar Okuryazarlığı Öğretiminden Fazlası: Bilgisayar Bilimleri Eğitimi 1494591288073062100.pdf 31
428 604 Hüseyin Özçınar Özçınar, Hüseyin Hesaplamalı Düşünme Öğretimi: Neden? Nasıl? 1494408483003150900.pdf 56
429 16 Celal Murat Kandemir Celal Murat Kandemir Kodlama Eğitiminde Öğretim Aracı Olarak Çizgi Roman Kullanımı 1494413163048664200.pdf 31
430 482 Münevver Gündüz Münevver Gündüz, Selçuk Karaman Uzaktan Eğitim Ortamlarında Engelli Öğrencilere Yönelik Ölçme Değerlendirme Faaliyetlerinin İncelenmesi 1494414183071754000.pdf 53
431 93 Veysel Bilal Arslankara Veysel Bilal Arslankara, Ertuğrul Usta Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeği (sdraö)’nin Geliştirilmesi 1494415134006776700.pdf 46
432 93 Veysel Bilal Arslankara Veysel Bilal Arslankara, Ertuğrul Usta Siber Zorbalık Ve İnternet Bağımlılığı Araştırmalarının İçerik Analizi Çalışması: 2012-2017 Yılları Arası 1494415204070871400.pdf 46
433 319 Mehmet Mevlüt Odacı Mehmet Mevlüt Odacı, Erman Uzun Okul Öncesinde Kodlama Eğitiminde Kullanılabilecek Araçlar Hakkında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Durum Çalışması 1494416167017838200.pdf 31
434 428 Ferit Akgök Ferit Akgök, Dursun Akaslan Haftalık Ders Programının Hazırlanması Ve Yürütülmesi İçin Açık Kaynak Kodlu Uygulama 1494448702066380200.pdf 25
435 586 Necdet Konan Necdet Konan, Emine Durmuş, Duygu Türkoğlu, Aslı Ağıroğlu Bakır Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Etkileşim Kaygısı İlişkisi 1494416622031061700.pdf 30
436 586 Necdet Konan Necdet Konan, Emine Durmuş, Aslı Ağıroğlu Bakır, Duygu Türkoğlu Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı İle Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisi 1494416850044911700.pdf 30
437 548 Mehmet Kurt Mehmet Kurt, Necmettin Teker Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı Medya Ve Teknoloji Kullanımı: Akıllı Telefon Ve Facebook 1494421691022822100.pdf 49
438 548 Mehmet Kurt Mehmet Kurt, Hafize Keser Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Bireysel Ve Genel Adil Dünya İnancına Göre İncelenmesi 1494421974062096500.pdf 51
439 165 Berkan Çelik Merve Güleroğlu, Göknur Kaplan Akıllı, Berkan Çelik Perceptions Of Pre-service Teachers Of Designing And Developing Their Own Games: The Case Of App Inventor 2 1494519829008804000.pdf 36
440 395 Aysel Murat Ayşe Ülkü Kan , Aysel Murat Pedagojik Formasyon Programına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları İle İlgili Özyeterliklerinin Belirlenmesi 1494425927006808500.pdf 35
441 56 Ezgi Tosik-gün Ebru Kılıç-çakmak, Ezgi Tosik-gün 2015 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: Ajet, Bjet, C&e, Etrd Ve Ets Dergileri 1494428418035252300.pdf 43
442 603 Ümmügülsüm Candeğer Ümmügülsüm Candeğer İnternet Kaynaklarını Okuyabilmek: Osmanlı Sultanı Vı. Mehmet Vahdettin Kahraman Mı Yoksa Hain Mi? 1494438553085795400.pdf 25
443 430 Ozan Coşkunserçe Ozan Coşkunserçe, Şeyhmus Aydoğdu, Gökçe Becit İşçitürk Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-sosyal Yönleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması 1494439331000673500.pdf 49
444 84 Uğur Özhan Uğur Özhan, Sami Şahin Ortaöğretim Öğrencilerin Sosyal Ağlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1494449337062530500.pdf 49
445 84 Uğur Özhan Salman Çakır Ortaöğretim Öğrencilerinin Nomofobi Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 1494449878048390600.pdf 49
446 61 Muhammed Güler Muhammed Güler, Ömer Arpacık Mobil Ortamlarda Geliştirilen Alıştırma Uygulama Yazılımlarının İçerik Gönderim Periyotları, Soru Türü Ve Geri Bildirim Açısından İncelenmesi: Kpsscell Örneği 1494480437017115800.pdf 38
447 565 Şebn Koltan Yılmaz Şebnem Koltan Yılmaz Yapay Sinir Ağları Tasarımı 1494491913033818000.pdf 54
448 569 Gökhan Bakır Gündüz,bakır,tanyeri Ergenlerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeyleri İle Bilgisayara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki 1494526174066400800.pdf 55
449 435 Sezin Eşfer Eşfer,çağıltay,gürel,çevik,teker, Alkan Swot Analysis Of 100 Mooc Project 1494536179002910900.pdf 25
450 491 Birol Bulut Zafer Çakmak, Birol Bulut, Cengiz Taşkıran Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Okuryazarlık Düzeyleri 1494572498054469500.pdf 51
451 585 Necati Erkan Bircan Necati Erkan Bircan, Şemseddin Gündüz Eğitimde Canlı Yayın Uygulamalarının Kullanılması: Periscope Örneği 1494596642020884500.pdf 35
452 409 Devkan Kaleci Devkan Kaleci, Sevilay Uran, İmhan Özpolat, Hıncal Gökhan Bakır Temel Kodlama Becerisi Geliştirmek Amacıyla Hazırlanan Ders İçeriğinin Ve Robomind Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi 1494619256046658000.pdf 56
453 67 Mustafa Yağcı Halil Erbil Güner , Mustafa Yağcı Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretiminde Eğitsel Oyun Yazılımı Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarıları Üzerindeki Etkisi 1494624145094042800.pdf 36
454 566 Fatih Özdinç Fatih Özdinç Bötemakers: Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Robotik Proje Geliştirme Ve Sergileme Deneyimleri 1494625401010583100.pdf 48
455 566 Fatih Özdinç Fatih Kökten, Fatih Özdinç Türkiye'de Farklı Disiplinlerde Yapılan Dönüştürülmüş Sınıflar (flipped Classroom) Çalışmalarının İncelenmesi 1494626047073605100.pdf 43
456 435 Sezin Eşfer Kadir Yucel Kaya, Ersin Kara, Sezin Eşfer, Mithat Çiçek Evaluation And Comparison Of Mooc Portals İn Turkey 1494655465062659300.pdf 25
457 139 Mustafa Numanoğlu Mustafa Numanoğlu Bilgisayar Bilimi Dersi Robot Programlama Ünitesi İçin Eğitsel Robot Geliştirilme Süreci 1497947999014482800.pdf 31
458 165 Berkan Çelik Berkan Çelik, Amine Hatun Ataş A Review Of Mobile Technology Acceptance Studies İn The Graduate Dissertations İn Education 1494675233082868800.pdf 38
459 578 Uğur Başboğaoğlu Uğur Başboğaoğlu Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Mesleki Bilgi Ve Becerilerine İlişkin Durum Değerlendirmesi 1494694315041196500.pdf 31
460 96 Burak Şişman Burak Şişman, Yavuz Yaman Sosyal Etkileşimli İnsansı Robotların Otizmli Çocuklara Hayat Bilgisi Becerilerini Kazandırmada Etkisi 1494697066041161700.pdf 35
461 368 Mehmet Kara Mehmet Kara Yetişkinlerin Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Zorluklar: Bir Alanyazın İncelemesi 1494698879011423000.pdf 53
462 368 Mehmet Kara Mehmet Kara Çevrimiçi İngilizce Dersinde Etkileşimsel Uzaklık: Öğretim Çıktılarını Tahmin Düzeyi Nedir? 1494698945081630700.pdf 53
463 408 Özge Kellecı Özge Kelleci Farklı Okullarda Çalışan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları 1494700912083453300.pdf 31
464 408 Özge Kellecı Özge Kelleci, Zafer Güney Bilişim Teknolojileri Dersinin İşlenişi: Kullanılan Yöntem Teknikler, Ders Materyalleri Ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 1494700993012346000.pdf 31
465 281 Tuba Uğraş Tuba Uğraş, Sevinç Gülseçen, Kerem Rızvanoğlu Katılımcı Tasarım Yaklaşımında Karar Verme Süreci: Çocuklara Yönelik Mobil Oyun Tasarımı Örneği 1496767503066588500.pdf 39
466 310 Şevket Çalışkan Ahmet Naci Çoklar, Doç. Dr. Ertuğrul Usta, Yakup Yılmaz, Şevket Çalışkan Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Adobe Connect Sanal Sınıf Hakkındaki Görüşleri 1494702039004878900.pdf 53
467 440 Ayşe Ülkü Kan Ayşe Ülkü Kan, Esra Yel, Neslihan Durak Koç Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Metaforik Algıları 1494702809053256100.pdf 35
468 310 Şevket Çalışkan Şevket Çalışkan, Yakup Yılmaz Dört Duvar Okuldan Dört Kenar Ekrana: Webagoji 1494704286034996700.pdf 35
469 545 Güneş Uğraş Güneş Uğraş, Selçuk Karaman Online Interactive Videos İn Education: A Systematic Review 1494706041081883900.pdf 25
470 347 Mustafa Sarıtepeci Mustafa Sarıtepeci, Hasan Celal Balıkçı, Hatice Durak, Mustafa Alpsülün Yabancı Dil Öğretiminde Mobil Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Algıları 1494707414021120900.pdf 38
471 187 Sümeyra Akkaya Mehmet Barış Yılmaz, Sümeyra Akkaya, Yalın Aygün Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcısı Olarak Akıllı Telefon Kullanımına İlişkin Görüşler 1494707985072940300.pdf 30
472 187 Sümeyra Akkaya Sümeyra Akkaya, Metin Kırbaç Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki 1494708065047886500.pdf 55
473 187 Sümeyra Akkaya Metin Kırbaç, Sümeyra Akkaya Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları Ve Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz Yeterlilikleri Arasindaki İlişki 1494708140050066500.pdf 38
474 457 Aslıhan Kocaman Karoğlu Aslıhan Kocaman-karoğlu, Ayşegül Bakar Çörez Böte Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejileri İle Derslerinde Akademik E-usulsüzlük Yapma Durumları Arasındaki İlişki: Bir Örnek Durum Çalışması 1494770577048660500.pdf 26
475 457 Aslıhan Kocaman Karoğlu Aslıhan Kocaman-karoğlu, Bilal Atasoy Öğrencilerin Serbest Zamana Yönelik Tatmin Düzeyleri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişki 1495528622010584800.pdf 55
476 564 Bülent Yılmaz Bülent Yılmaz, Serhat Cengiz, Fürüzan Aslan, Aysun Tuna, Oğuz Ateş Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı 1494797233066288200.pdf 35
477 619 Tolga Hayıt Tolga Hayıt, Mehmet Kokoç Ortaokul Öğrencilerinin Mobil Sosyal Ağ Uygulamalarını Problemli Kullanım Durumlarına Ve Akademik Performanslarına Göre Profillenmesi 1495478254042505300.pdf 39
478 55 Ömer Faruk Ursavaş Nazmiye Çırakoğlu, Osman Keskin, Ömer Faruk Ursavaş Ygs-1 ‘den Mf-1 ‘e Geçiş: Böte’ler İçin Bir Değerlendirme 1494834522019152800.pdf 41
479 55 Ömer Faruk Ursavaş Ömer Faruk Ursavaş, Eda Bakır How Gender Effect Pre-service Teachers' Digital Competencies:a Multiple İndicators, Multiple Causes (mımıc) Modeling 1494834704033822400.pdf 35
480 55 Ömer Faruk Ursavaş Ömer Faruk Ursavaş, Eda Bakır, İlknur Reisoğlu Bağımsız Kullanıcı Düzeyinde Avrupa Birliği Dijital Yeterlikler Ölçme Aracının Faktör Yapısının İncelenmesi 1494834818083747900.pdf 31
481 524 Hidayet Tütüncü G. Alev Özkök, Hidayet Tütüncü Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ekosisteminin Temel Bileşenlerinden Canlı Sınıf Uygulamasının Kullanım Profillerinin İncelenmesi 1494835388030857600.pdf 53
482 402 Salih Bardakcı Kerem Kılıçer, Salih Bardakcı Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerinin Çokseslilik Bağlamında İncelenmesi 1494851890013061800.pdf 35
483 187 Sümeyra Akkaya Feridun Merter, Sümeyra Akkaya Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dokunarak Yazmaya İlişkin Görüşleri 1494881239016223300.pdf 35
484 303 Durmuş Özdemir Durmuş Özdemir, Önder Yıldırım Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler Ve Eğitici Robotlar 1494945443005343000.pdf 37
485 303 Durmuş Özdemir Mehmet Emin Uğur, Durmuş Özdemir, Elif Taşlıbeyaz Uzaktan Eğitimde Yüz Tanıma Ve Göz İzleme Teknolojileri İle Derse Katılım Durumunun Belirlenmesi 1494945642095181200.pdf 53
486 567 Mehmet Kokoç Mehmet Kokoç, Tolga Hayıt Çevrimiçi Öğrenen Davranışlarını Raporlayıp Görselleştiren Hedef Yönelimli Bir Mobil Öğrenme Paneli Tasarımı 1495026068082383200.pdf 53
487 408 Özge Kellecı Özge Kelleci, Mehmet Tekerek Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sisteminde Farklı Ders Modellerine Göre Geliştirilen E-içeriklerin Değerlendirilmesi 1495453494014597100.pdf 44
488 408 Özge Kellecı Özge Kelleci, Mehmet Tekerek İçerik Geliştirici Açısından Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanıcı Deneyimi Araştırması 1495453562060210200.pdf 44
489 194 M. Emre Sezgin M. Emre Sezgin Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıkları: Çukurova Üniversitesi Örneği 1495275758092333600.pdf 49
490 335 İlyas Acet İlyas Acet, H.ibrahim Akyüz 6.sınıf Fen Bilimleri Dersi Elektriğin İletimi Ünitesinin Öğrenci Etikileşimli Sunularla Desteklenmesinin Başarıya Etkisi 1495277644018180600.pdf 43
491 557 Yunus Alp Yunus Alp, Devkan Kaleci Youtube Sitesinin Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri 1495489495001852900.pdf 55
492 299 Fevzi İnan Dönmez Fevzi İnan Dönmez, Hatice Ferhan Odabaşı, Işıl Kabakçı Yurdakul Tersine Mesleki Gelişim: Öğretim Üyesi Görüşleri 1495549910046204700.pdf 41
493 299 Fevzi İnan Dönmez Fevzi İnan Dönmez, Hatice Ferhan Odabaşı, Işıl Kabakçı Yurdakul Tersine Bir Mesleki Gelişim Programı Hazırlama Süreci 1495550002049354600.pdf 52
494 326 Cengiz Taşkıran Zafer Çakmak, Cengiz Taşkıran, Birol Bulut Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Durumları 1496047524019574200.pdf 35
495 491 Birol Bulut Zafer Çakmak, Cengiz Taşkıran, Birol Bulut Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Durumları 1496047622029658500.pdf 31
496 493 Halil İbrahim Akyüz Burcu Karabulut Coşkun, Abdulkadir Karacı, Halil İbrahim Akyüz, Göksal Bilgici Lisans Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarına Göre Siber Mağduriyet Ve Zorbalık Davranışlarının Modellenmesi 1496329240039789700.pdf 30
497 493 Halil İbrahim Akyüz Halil İbrahim Akyüz, Göksal Bilgici, Burcu Karabulut Coşkun, Abdulkadir Karacı, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı (k.ü. Eğitim Fakültesi Örneği) 1496329309064963600.pdf 30
498 329 Nevzat Bayri Simge Karakaş, Pelin Ertekin, Nevzat Bayri Üstün Yetenekli Öğrencilere Manyetizma Konusunun Öğretimi İçin Teknoloji Destekli Bir Materyalin Geliştirilmesi 1497959603056346500.pdf 43
499 84 Uğur Özhan Uğur Özhan, Esra Kıdıman K-12 Döneminde Bilgisayar Bilimi Eğitimi Ve İçeriği 1500855115064909900.pdf 56
500 159 Nurhayat Varol Nurhayat Varol Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölümlerinin Ders İçerik Sorunları Ve Çözüm Önerileri 1503080270065623400.pdf 31
501 470 Tuğba Bahçekapılı Bahçekapılı, Çebı Lise Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlıkları Ve Web 2.0 Kullanım Durumları 1503135966095358000.pdf 51