Oturum Salon Bildiriler
Oturum Salon Bildiriler
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
Engin Kurşun
Salon-1 (Büyük) 1 ) İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslarda Katılımcıların Başarılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
     İsa Bingöl , Engin Kurşun
    
2 ) Bir Öğrenme Nesnesi Olarak Arduino
     Kürşat Arslan , Rahman Güngör
    
3 ) Abd, Avrupa Ve Türkiye Merkezli Mooc?ların Yapısal Olarak Karşılaştırılması
     Süleyman Eren Yürük , Selçuk Karaman , Rabia M. Yılmaz
    
4 ) Uzaktan Eğitimde Öğrenme Ve Yönetim Sistemlerinin Kullanımı Açısından Öğretici Yeterlilikleri Ve Rollerinin İncelenmesi
     Leyla Ekici , Emine Tokluk , Büşra Özmen , Oğuzhan Özdemir
    
5 ) Çarşamba Oturum 1 Salon-1 'de 2 Adet Horizon Grup Tarafından Lenovo Marka Notebook Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Numaralarını Almak İçin Horizon Stantına Gidiniz.
     Horizon
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
Serkan Dinçer
Salon-2 (Pembe) 1 ) Öğretmen Adaylarının Bilişim Güvenliği Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
     Mustafa Yağcı , Naile Öğülmüş , Duygu Ötegen
    
2 ) Eğitim İnançları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterliliği Arasındaki İlişki
     Ezgi Doğan , Alper Burmabıyık , Adile Aşkım Kurt
    
3 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Çevrimiçi Ortamlarda Ne Kadar Etik Davranabiliyor?
     Fatih Erdoğdu , Seyfullah Gökoğlu , Ünal Çakıroğlu
    
4 ) Siber Zorbalık Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi
     Ali Gündüz , Türkan Karakuş Yılmaz
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
İbrahim Çetin
Salon-3 (Mavi) 1 ) Öğretmen Adaylarının Derslerde Kodlama Kullanımına Yönelik Düşünceleri
     Furkan Kabacı , İbrahim Çetin
    
2 ) Öğretmen Adaylarının Programlamaya Karşı Tutumları Ve Kodlama Eğitimine Yönelik Düşünceleri Arasındaki İlişki
     Erkan Öztürk , İbrahim Çetin
    
3 ) Hemşire Adaylarının Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Algıları
     Ayşe Çiçek Korkmaz , Adem Korkmaz
    
4 ) Üniversite Öğrencilerinin Özyineleme Modelleri
     İbrahim Çetin
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
Aslıhan İstanbullu
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Bir İçerik Analizi: 2007-2017 Tarihleri Arasında Mobil Öğrenme Üzerine Yapılan Tezlerdeki Yöntemsel Eğilimler
     Aslıhan İstanbullu
    
2 ) Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarında İçerik Gezinme Ekranında Yorumlama Bileşeninin Geliştirilmesi
     Şeyhmus Aydoğdu , Yıldız Özaydın Aydoğdu
    
3 ) Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Model: Geba (sosyal Girişkenlik, Sosyal Etkileşim, Sosyal Bulunuşluk, Sosyal Alan)
     Derya Orhan Göksün
    
4 ) Çevrimiçi Dersler İçin Video Analitik Aracının Tasarlanması Ve Geliştirilmesi
     Alper Bayazıt , Gökhan Akçapınar
    
5 ) Canvas Öğrenme Yönetim Sisteminde Farklı E-öğrenme Ders Modellerine Göre Geliştirilen İçeriklerin E-içerik Bileşenleri Açısından Değerlendirilmesi
     Özge Kelleci , Mehmet Tekerek
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
Muzaffer Sumbul
Salon-5 1 ) Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Görüşleri
     Ülkü Ülker , Sami Acar , Halil İbrahim Bülbül
    
2 ) Can Podcast Provide Meaningful Input İn A Listening And Pronunciation Class?
     Arif Bakla
    
3 ) Teknoloji Entegrasyonu Sürecinin Etkinlik Kuramına Göre Analizi: Üç Okulun Karşılaştırmalı Çalışması
     Ömer Kırmacı , Özden Şahin İzmirli
    
4 ) Sosyal Bilgiler Eğitiminde Facebbook Kullanımının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
     Muzaffer Sumbul , Ozan Kurtdişi
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
Hasan Güner Berkant
Salon-6 1 ) Öğretim Amaçlı Sosyal Ağ Uygulamalarında Kullanılabilecek Sosyal Ağ Araçlarının Viral Yayılım Sağlama Anlamındaki Etkileri
     Yusuf Levent Şahin
    
2 ) Eğitsel Arayüzlerde Göz Hareketleri Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Ve Etkileşim Tasarımı İyileştirilmesi
     Mehmet Erdem Aydın , Arman Aksoy , Yücel Hatıl , Esad Esgin
    
3 ) Investigating An Online Collaborative Problem Solving Activity Based On Oecd Assessment Framework
     Sonay Caner
    
4 ) Ortaokul Matematik Dersi Beşinci Sınıf Öğretim Programının Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
     Ali İncecik , Hasan Güner Berkant
    
5 ) Algı İlkelerine Dayalı Flash Tabanlı Öğretim Materyalinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi
     Barış Turan
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
Mustafa Sırakaya
Salon-7 1 ) Çocuklara Kodlama Öğretiminde Kullanılabilecek Blok Temelli Ortamların Karşılaştırılması
     Mustafa Sırakaya
    
2 ) Sosyal Etkileşimli İnsansı Robotların Otizmli Çocuklara Hayat Bilgisi Becerilerini Kazandırmada Etkisi
     Burak Şişman , Yavuz Yaman
    
3 ) 3 Boyutlu Modelleme
     Bülent Yılmaz , Oğuz Ateş , Aysun Tuna , Fürüzan Aslan , Serhat Cengiz
    
4 ) Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Programlama Öğretiminin Etkisi
     Didem Alsancak Sırakaya
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
Türkan Karakuş Yılmaz
Salon-8 1 ) Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili Mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama Çalışması
     Meva Bayrak , Turgay Demirel , Engin Kurşun
    
2 ) Oyunlaştırma Destekli Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine Karşı İlgi Ve Derse Katılıma Yönelik Öğrenci Görüşleri
     Gülsüm Gülmez , Büşra Özmen , Oğuzhan Özdemir
    
3 ) Ortaokul Öğrencilerinin Oyunlaştırma Destekli Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine Karşı İlgilerinin Ve Derse Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi
     Gülsüm Gülmez , Büşra Özmen , Oğuzhan Özdemir
    
4 ) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Eğitsel Bilgisayar Oyunlarından Yararlanma: Atlantis Remixed Örneği
     Tansel Tepe , Fatih Özer , Hakan Tüzün
    
5 ) Oyunlaştırılmış Zaman Yönetimi Uygulamalarının Öğrencilerin Siberaylaklık Davranışları Üzerindeki Etkisi
     Süleyman E. Yürük , Türkan Karakuş Yılmaz , Rabia M. Yılmaz
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
Şemseddin Gündüz
Salon-9 1 ) Tez Çalışmalarında Etkili Tartışma Bölümü Yazma: Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması
     Meva Bayrak , Sinem Karabey , Nergiz Ercil Çağıltay , Yüksel Göktaş
    
2 ) Öğretmenlerin Eğitimde Bilişim Ağı (eba) İle İlgili Görüşleri Ve Kullanım Düzeylerinin Değerlendirilmesi
     Emin Uslu , Ahmet Naci Çoklar , Şemseddin Gündüz
    
3 ) Öğretmenlerin Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançlarının Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında İncelenmesi
     Ramazan Yılmaz , Ercan Afacan
    
4 ) Ülkemizde Paralel Programlama/çoklu İşleme Teknolojilerine Olan İlginin İncelenmesi, Gpu, Cuda, Opencl Vb.
     Ömer Nuri Çam , Demet Azime Gülseren
    
5 ) Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıkları İle Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Recep Çakır , Emrah Akman
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
Gökçe Becit İşçitürk
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Eğitsel Robot Kitlerinin Programlama Öğretiminde Kullanımı
     Ozan Coşkunserçe , Şeyhmus Aydoğdu , Gökçe Becit İşçitürk
    
2 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Yükseköğretim Kurumlarındaki Yapılanmasına Yönelik Alternatif Modellerin Ve Gerekçelerinin Ortaya Çıkarılması
     Gökçen Özgüngördü , Engin Kurşun
    
3 ) Kodlama Öğretiminde Alternatif Yaklaşımlar: Ne, Neden Ve Nasıl?
     Abdullah Kuzu
    
4 ) Simülasyon Tabanlı Beceriye Yönelik Eğitim Sistemlerinde Oyunlaştırmanın Etkisi
     Nergiz Ercil Çağıltay , Damla Topallı , Sinem Güney
    
5 ) Scratch İle Zenginleştirilmiş Bilgisayar Programlamaya Giriş Dersi
     Nergiz Ercil Çağıltay , Damla Topallı
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
İlknur Reisoğlu
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) E-kitaplarla Öğretim: Dijital Yeterliğin İçerik Geliştirme Boyutuna Yönelik Pratik Uygulamalar
     İlknur Reisoğlu , Ömer Faruk Ursavaş , Eda Bakır
    
2 ) 3ds Max Animasyonlarının Kesir Modellerinde Kullanılması
     Ebru Güveli , Hasan Güveli
    
3 ) Yapay Sinir Ağları
     Şebnem Koltan Yılmaz
    
4 ) Web 2.0 Araçlarının İyi Uygulamaların 7 İlkesi Ve Materyal Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
     İlknur Reisoğlu , Hakan İslamoğlu
    
Oturum-1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45-16:00

Oturum Başkanı:
Yüksel Göktaş
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Bilgisayarca Düşünme: Nedir? Ne Değildir?
     Çelebi Uluyol , Sami Şahin , Şahin Gökçearslan
    
2 ) Üniversite Öğrencilerinde Sesli Betimlemeli Film Deneyimi
     Anıl Özüdoğru , Gül Özüdoğru
    
3 ) Sputnik Sonrası Amerikan Eğitim Reformlarının Değerlendirilmesi
     Habibe Kazez , Levent Durdu , Yüksel Göktaş
    
4 ) Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu: 2012-2016 Analizi
     Levent Durdu , Funda Dağ
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Özge Kelleci
Salon-2 (Pembe) 1 ) Bilişim Teknolojileri Dersinin İşlenişi: Kullanılan Yöntem Teknikler, Ders Materyalleri Ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
     Özge Kelleci , Zafer Güney
    
2 ) Fen-edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fatih Projesine İlişkin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
     Adem Korkmaz , Tarık Talan , Selma Büyükgöze
    
3 ) Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları
     Hasan Güner Berkant , Mustafa Kandırmaz , Veysel Göçer
    
4 ) Göz Hareketleri İzleme Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı
     Kürşat Çağıltay , Mehmet Dönmez
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Özcan Özyurt
Salon-3 (Mavi) 1 ) Yazılım Mühendisliği Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği
     Özcan Özyurt , Hacer Özyurt
    
2 ) Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi
     Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz
    
3 ) Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri Ve Sosyal Medya Kullanım Amaçları
     Recep Başarıcı
    
4 ) Sosyotelizm İle Gelişmeleri Kaçırma Korkusu İlişkisi
     Ferhan Şahin , Ezgi Doğan , Abdullah Kuzu
    
5 ) Öğretmen Adaylarının Nomofobi Düzeylerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
     Arif Akçay , Burcu Karabulut Coşkun
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Ozan Coşkunserçe
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-sosyal Yönleri Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması
     Ozan Coşkunserçe , Şeyhmus Aydoğdu , Gökçe Becit İşçitürk
    
2 ) Sosyal Ağ Analizi
     Neslihan Keser , Bünyamin Atıcı
    
3 ) Kent Mekânlarına Dair Fotoğraflar Üzerinden Kent Algısının İzlenmesi: Eski Adana Fotoğrafları Facebook Grubu Örneği
     Muzaffer Sumbul , Canan Dural Tasouji
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Arif Bakla
Salon-5 1 ) Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesi
     Gül Özüdoğru , Anıl Özüdoğru
    
2 ) Uzaktan Eğitim Ortamlarında Engelli Öğrencilere Yönelik Ölçme Değerlendirme Faaliyetlerinin İncelenmesi
     Münevver Gündüz , Selçuk Karaman
    
3 ) A Dialogic Approach To Using Google Drive For L2 Feedback
     Arif Bakla
    
4 ) Representation Of Graphs İn A Mobile Learning Application For Graph Theory Education
     Birol Ciloglugil , Mustafa Murat İnceoğlu
    
5 ) İlitam Öğrencilerinin Algılanan Öğretim Elemanı Davranışlarına İlişkin Tutumları
     Hikmet Zelyurt , Bahadır Köksalan , Ahmet Kara , Eyüp İzci
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Yakup Yılmaz
Salon-6 1 ) Çevrimiçi Öğretmenlere Web 2.0 Araç Önerileri
     Tuğba Kocadağ Ünver , Sami Şahin
    
2 ) Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algı Düzeyleri
     İdris Göksu , Yiğit Emrah Turgut , Alper Aslan
    
3 ) Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi
     Yakup Yılmaz , Mutlu Tahsin Üstündağ , Erhan Güneş , Gürbüz Çalışkan
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Hasan Güner Berkant
Salon-7 1 ) Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortamlarda İçerik Oluşturmaya Yönelik Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi
     Yıldız Özaydın Aydoğdu , Nursel Yalçın
    
2 ) E-öğrenme Ortamlarındaki Çarpık Log Verilerinde Aykırı Değer Belirleme Testlerinin Karşılaştırılması
     Arif Akçay , Kerem Ay , Denizer Yıldırım , Halil Yurdugül
    
3 ) Ters Yüz Sınıf Yönteminin Bilgisayar Programlama Ve Algoritma Dersinde Başarı Ve Katılıma Etkisi
     Zeynep Turan
    
4 ) Allosterik Öğrenmeye Dayalı Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Güdülerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi
     Hasan Güner Berkant , Onur Gökçedağ
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
İlknur Reisoğlu
Salon-8 1 ) Arduino İle Dinleyen Öğrencilerden Yapan Öğrencilere Geçiş
     Kürşat Arslan , Zafer Tanel , M. Burak Bubekoğlu
    
2 ) How Gender Effect Pre-service Teachers' Digital Competencies:a Multiple İndicators, Multiple Causes (mımıc) Modeling
     Ömer Faruk Ursavaş , Eda Bakır , İlknur Reisoğlu
    
3 ) Metin Madenciliği Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
     Ahmet Tekin , Zeynep Öztekin
    
4 ) Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu?na İlişkin Görüşlerinin Betimlenmesi
     Beril Ceylan , Fırat Sarsar , Cansu Altunsaban , Yağmur Demir , Saniye Kuleli , Gönül Altay
    
5 ) Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerinin Çokseslilik Bağlamında İncelenmesi
     Kerem Kılıçer , Salih Bardakcı
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Yüksel Göktaş
Salon-9 1 ) Böte Bölümü Öğrencilerinin Öğretimde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Açısından İncelenmesi
     Mustafa Yağcı , Murat Işık
    
2 ) Akran Öğretimi: Web Tasarımı Dersi Uygulama Sonuçları
     Yusuf Ziya Olpak
    
3 ) Eğitim Teknolojileri Tezlerinde Yöntemsel Ve İstatistiksel Eğilimler
     Ali Gündüz , Cengiz Gündüzalp , Ömer Koçak , Yüksel Göktaş
    
4 ) Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Epistemolojik İnançları İle İnternetin İşlevselliğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
     Murat Berat Uçar , Tansel Tepe
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Ömer Faruk Ursavaş
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Analiz Yöntemi Olarak Dart Uygulaması Aktif Öğretim Stratejilerini Değerlendirmede Nasıl Çalışır?
     Cennet Terzi , Polat Şendurur
    
2 ) Ygs-1?den Mf-1?e Geçiş: Böte?ler İçin Bir Değerlendirme
     Ömer Faruk Ursavaş
    
3 ) Perceptions Of Teaching Staff On The Effect Of Pedagogical Formation Education On The Students Of The Faculty Of Education
     Erol Koçoğlu , Büşra Buluntcilay
    
4 ) Üç Boyutlu (3b) Yazıcıların Eğitim Ortamlarında Kullanımları Ve Eğitsel Potansiyelleri
     Erkan Tekinarslan , İbrahim Kocaayak
    
5 ) Erken Yaşta Programlama Eğitimi: Yurt Dışı Ve Yurt İçi Perspektifinden Bir Bakış
     Şenol Saygıner , Hakan Tüzün
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Çelebi Uluyuol
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) Formasyon Grubu Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Algıları İle Öğretmenliğe Ve Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum Ve Algılarının İncelenmesi
     Çelebi Uluyuol , Sami Şahin , Emin İbili
    
2 ) Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Hayvanlar Alemi Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyeleri
     İrfan Emre
    
3 ) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi
     İrfan Emre , Esra Kaya , Elçin Ayaz
    
4 ) Topluma Hizmet Uygulamaları: Böte Bölümü Öğretmen Adaylarından Uygulama Önerileri
     Tuğba Kocadağ Ünver , Sami Şahin
    
5 ) A Comprehensive Curriculum Review On Computer Education And Instructional Technology Programs
     Nurhayat Varol
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Can Meşe
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersinde Eğitsel Oyun Yazılımı Destekli Öğretimin Öğrenciler Üzerinde Ders Başarısı Bakımından Karşılaştırılması
     Mustafa Yağcı , Halil Erbil Güner
    
2 ) Bilişsel Yük Ölçümü Ve Oyun-temelli Öğrenme
     Can Meşe , Habibe Aldağ
    
3 ) Object Orıented Programmıng Educatıon
     Aykut Durgut
    
Oturum-2
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:30-18:45

Oturum Başkanı:
Zülfü Genç
Salon-1 (Büyük) 1 ) Eğitimde Dijital Dönüşüm: Gerçek Nesnelerden Mobil Artırılmış Gerçekliğe Doğru
     Aslıhan İstanbullu
    
2 ) Eğitim Çantası: Web 2.0 Araçlarını Kategori Bazlı Sunan Sosyal Bir Web Sitesinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
     Ozan Filiz , Derya Orhan Göksün , Adile Aşkım Kurt
    
3 ) Pre-service Teachers? Attitudes İn A Web-supported Learning Environment İn The Material Design Course
     Erman Uzun
    
4 ) Dört Duvar Okuldan Dört Kenar Ekrana: Webagoji
     Şevket Çalışkan , Yakup Yılmaz
    
5 ) Matematik Öğretiminde Lego Tuğlaları Ve Moretomath Yazılımı Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Deneyimleri
     Zülfü Genç , Ebru Kükey , Habibe Kazez
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz
Salon-1 (Büyük) 1 ) İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Faaliyetlerinde Teknolojiyi Kullanma Düzeyleri
     Serkan Dinçer
    
2 ) İlkokul Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Hata Ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Hikâyelerle Tasarlanan Etkinliklerin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması
     Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz , Burçin Gökkurt Özdemir , Zehra Yaşar
    
3 ) Erken Yaşlarda Kodlama Eğitimine Yönelik Araştırmalardaki Eğilimin İncelenmesi: 2009-2016 Döneminde Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi
     Sefa Aras
    
4 ) Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Çalışmalarda Web Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
     Murat Meriçelli
    
5 ) Eğitim Bilişim Ağı Sisteminin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (malatya İli Örneği)
     Ezlam Pepeler
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Selçuk Karaman
Salon-2 (Pembe) 1 ) Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Kontrol Odağı Ve Etkinlik Tamamlamanın Akademik Başarıya Etkisi
     Can Meşe , Ö. Özgür Dursun
    
2 ) Sanal Kütüphaneye İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Algıları
     Mesut Aydın , Zehra Betül Şişman
    
3 ) Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Adobe Connect Sanal Sınıf Hakkındaki Görüşleri
     Ahmet Naci Çoklar , Ertuğrul Usta , Yakup Yılmaz , Şevket Çalışkan
    
4 ) Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Destek İhtiyaçlarının Belirlenmesi
     Selçuk Karaman , Derya Çakmak Karapınar , Öğr. Gör. Özgür Kalafat , Engin Kurşun
    
5 ) İlitam Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İle Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
     Bahadır Köksalan , Hikmet Zelyurt , Eyüp İzci , Ahmet Kara
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Alper Altunçekiç
Salon-3 (Mavi) 1 ) Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama İle Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği Ve Sonuçları
     Alper Altunçekiç , Mutlu Tahsin Üstündağ , Volkan Kukul
    
2 ) Lise Öğretmenlerinin Ve Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya İlişkin Görüşleri: İlk Deneyimlere İlişkin Bir Metafor Çalışması
     Mehmet Eroğlu , Süleyman Nihat Şad
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Mustafa Kutlu
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Akademik Erteleme Ve Akademik Başarı Arasındaki İlişiler
     Yasin Demir , Mustafa Kutlu
    
2 ) Öğretmen Adaylarının "internet" Kavramı Hakkındaki Metaforlarının İncelenmesi
     Yasin Demir , Mustafa Kutlu
    
3 ) Çocukların Yaşadığı İnternet Riskleri Ve Farkındalıkları
     Önder Yıldırım
    
4 ) Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları
     Murat Tolga Kayalar , Önder Yıldırım , Ayhan Koç
    
5 ) Çocukların İnternet Bağımlılığına Karşı Ailelerin Tutumu
     Vehbi Aytekin Sanalan , Önder Yıldırım
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Mübin Kıyıcı
Salon-5 1 ) Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli İle İlgili Yayınların Yöntemsel Ve Ortam Özellikleri Açısından İncelenmesi
     Barış Çukurbaşı , Mübin Kıyıcı
    
2 ) Otizm Spektrumu Bozukluğu Tanılı Bireylerin İletişim Becerisi İhtiyaçlarına Yönelik Mobil Uygulamaların Tasarımının İncelenmesi
     Hamza Polat , Ömer Delialioğlu
    
3 ) 2010-2017 Yılları Arasında Türkçe Kaynaklarda Yapılandırmacı Yaklaşımı Ele Alan Çalışmalar Üzerine Bir Alanyazın İncelemesi
     Fikri Güneş , Mehmet Akif Ocak , Demet Somuncuoğlu Özerbaş
    
4 ) İnternet Kaynaklarını Okuyabilmek:osmanlı Sultanı Vı. Mehmet Vahdettin Kahraman Mı Yoksa Hain Mi? / Reading Internet Sources: Is The Ottoman Sultan Mehmet Vahdettin The Sixth A Hero Or A Traitor?
     Candeğer, Ümmügülsüm
    
5 ) Sosyal Medyaya İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
     Özlem Çakır , Filiz Mete
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Mehmet Fırat
Salon-6 1 ) Açıköğretimin Tercih Edilme Nedenlerinin Finansal Açıdan Chaıd Analiziyle İncelenmesi
     Mehmet Fırat
    
2 ) Farklı Öğrenme Yaklaşımına Sahip Öğrencilerin Video İzleme Davranışlarının Video Analitik Yöntemi İle İncelenmesi
     Gökhan Akçapınar , Alper Bayazıt
    
3 ) A Script Language Designed For A Mobile Learning System On Graph Theory Education
     Birol Çiloğlugil , Mustafa Murat İnceoğlu
    
4 ) Farklı Okullarda Çalışan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları
     Özge Kelleci
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Mukaddes Erdem
Salon-7 1 ) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
     Merve Ünal , Mehmet Sağlam
    
2 ) Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Teknoloji Destekli Eğitim Araştırmalarının Uluslararası Kapsamda İncelenmesi
     Tülay Dargut Güler , Mukaddes Erdem
    
3 ) Ortaokul Öğretmenlerinin Eba Ders E-öğrenme Sistemine Yönelik Tutum Ve Görüşlerinin İncelenmesi
     Mehmet Emin Hangün , Yalın Kılıç Türel
    
4 ) Haftalık Ders Programın Hazırlanmasını Etkileyen Unsurların İncelenmesi
     Ferit Akgök , Dursun Akaslan
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Niyazi Özer
Salon-8 1 ) Üniversite Öğrencilerinin Ders Esnasında Yaptıkları Siber Aylaklık Davranışlarıyla Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
     Ramazan Çok , Mustafa Kutlu
    
2 ) Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği İle İncelenmesi: Akış Şeması Ve Sözde Kod
     Ali Geriş , Nesrin Özdener Dönmez
    
3 ) Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
     Süleyman Nihat Şad , Niyazi Özer , Mümtaz Karadağ
    
4 ) Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeği (sdraö)'nin Geliştirilmesi
     Veysel Bilal Arslankara , Ertuğrul Usta
    
5 ) Siber Zorbalık Ve İnternet Bağımlılığı Araştırmalarının İçerik Analizi Çalışması: 2012-2017 Yılları Arası
     Veysel Bilal Arslankara , Ertuğrul Usta
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Şemseddin Gündüz
Salon-9 1 ) Okul Öncesinde Kodlama Eğitiminde Kullanılabilecek Araçlar Hakkında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Durum Çalışması
     Mehmet Mevlüt Odacı , Erman Uzun
    
2 ) Geleneksel Öğretimden Çevrimiçi Öğretime Geçişteki Problemler Ve Çözüm Yaklaşımları.
     Orhan Curaoglu
    
3 ) Dijital Öykülemede Scratch Kullanımı
     Ömer Kırmacı , Emre Yıldırım
    
4 ) Hesaplamalı Düşünme Öğretimi: Neden? Nasıl?
     Hüseyin Özçınar
    
5 ) Eğitimde Canlı Yayın Uygulamalarının Kullanılması: Periscope Örneği
     Necati Erkan Bircan , Şemseddin Gündüz
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Hakan Tüzün
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Böte Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi
     Muhittin Şahin , Sinan Keskin , Halil Yurdugül
    
2 ) Dijital Oyunların Matematik Öğretiminde Kullanımı: Bir Betimsel Tarama Çalışması
     Mustafa Tepgeç , Nursel Yılmaz , Coşkun Ateş , Sıdıka Kestel , Hakan Tüzün
    
3 ) Imaginary Perceptions Of Social Studies Teacher Candidates About The Internet Concept
     Erol Koçoğlu , Vahdettin Koka
    
4 ) E-öğrenme Tasarımları İçin Öğrenen Özellikleri Ve Etkileşim Değişkenlerinin Öznitelik Seçim Algoritmaları İle Belirlenmesi
     Muhittin Şahin , Sinan Keskin , Halil Yurdugül
    
5 ) Böte Öğrencilerinin Karar Verme Süreçleri Üzerine
     Buket Taşkın , Mukaddes Erdem
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Özcan Özgür Dursun
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) Artırılmış Gerçeklik Platformu Tasarımı Ve Örnek Ders Uygulaması
     Tarık İçten , Prof. Dr. Güngör Bal
    
2 ) Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
     Büşra Çetin , Figen Balo , Usame Ukbe Uçar , Gülsüm Eraslan
    
3 ) Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
     Sabri Serkan Tan , Recep Çakır , İlker Kösterelioğlu
    
4 ) An Instructıonal Desıgn Model For Desıgn & Development Of Hypermedıa Learnıng Envıronments: A Suggestıon
     Vehbi Türel
    
Oturum-3
25 Mayıs 2017 Perşembe 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Deniz Deryakulu
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki
     Deniz Atal-köysüren , Deniz Deryakulu
    
2 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Görev Merkezli Mesleki Kaygılarının İncelenmesi
     Murat Akçayır , Gökçe Akçayır
    
3 ) Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
     Mehmet Aydın , Tamer Kutluca , Seval Laçin
    
4 ) Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölümlerinin Ders İçerik Sorunları Ve Çözüm Önerileri
     Nurhayat Varol
    
5 ) Böte Öğrencilerinin Bölüm Farkındalıkları Ve Gelecek Hedefleri
     Erkan Çalışkan
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Mehmet Tekdal
Salon-1 (Büyük) 1 ) 2007-2017 Yılları Arası Eğitim Alanında Yapılan Sosyal İmleme Ve Etiketleme Araştırmaları: İçerik Analizi
     İbrahim Çelik , Sibel Somyürek
    
2 ) Sosyal Ağ Analizi Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
     Mehmet Tekdal , Fatih Çağatay Baz , Şenol Saygıner
    
3 ) Lise Öğrencileri İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği'nin Geçerlik Ve Güvenirliği: Bir Uyarlama Çalışması
     Ömür Uysal , Fatih Demirci , Melih Engin
    
4 ) Sosyal Ağ Kullanım Nedenleri Maslow?un İhtiyaçlar Hiyerarşisiyle Açıklanabilir Mi?
     Mukaddes Erdem , Selay Arkün Kocadere , Meryem Yılmaz Soylu
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Çalıştay
Salon-2 (Pembe) 1 ) Çalıştay: Kodla Türkiye
     Metin Kapıdere
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Firma
Salon-3 (Mavi) 1 ) Firma Sunumu: Bilten
     Bilnet
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Firma
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Firma Sunumu: Utarit
     Utarit
    
2 ) Firma Sunumu: Esc Market
     Esc Market
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Recep Çakır
Salon-5 1 ) Açık Ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinde Destek Ve Danışmanlık Hizmetleri: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Örneği
     Salih Gümüş , Muhammet Recep Okur
    
2 ) Türkiye'de Mobil Öğrenmeye Güncel Bir Bakış
     Faruk Aygül , Fatih Saltan , Recep Çakır
    
3 ) Web Üzerinden Etkileşimli Aydınlatma Laboratuvarı Kurulumu Ve Uygulaması
     Zühal Polat , Nazmi Ekren , Haydar Bayar
    
4 ) Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı Medya Ve Teknoloji Kullanımı: Akıllı Telefon Ve Facebook
     Mehmet Kurt , Necmettin Teker
    
5 ) Çevrimiçi Öğrenmede Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluluk Düzeyleri, Transaksiyonel Uzaklık Algıları Ve Sorgulama Topluluğu Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Faruk Aygül , Recep Çakır
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Mustafa Sarıtepeci
Salon-6 1 ) Eğitsel Oyunlardaki Mücadelenin Matematik Başarısına Etkisi
     Aykut Durgut , M. Emin Korkusuz
    
2 ) Ders Yönetim Sistemi Yazılımı Kullanıcılarının Sistemle Olan Etkileşimlerinin Sınıflandırma Algoritmaları İle Analizi
     Hakan Güldal , Yılmaz Çakıcı
    
3 ) Türkiye Ve İngiltere Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
     Esra Barut , Abdullah Kuzu
    
4 ) Blogların Yabancı Dil Öğretimi Ve Öğreniminde Kullanımı Ve Uygulama Örnekleri
     Erkan , Erkan Tekinarslan , Furkan Kabacı
    
5 ) Dijital Hikayeleme Etkinliklerinin Kullanıldığı Derse Yönelik Öğrenci Görüşleri
     Mustafa Sarıtepeci , Hatice Durak , Hasan Celal Balıkçı
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
İbrahim Arpacı
Salon-7 1 ) Factors Predicting The Use Of Smartphones For Information Management İn Education
     İbrahim Arpacı
    
2 ) İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programlarında Öğrenme Stratejileri Kullanımı *
     Recep Başarıcı
    
3 ) Sağlık Teknikerliği Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Uygulanabilirliği
     Hakan Tekedere
    
4 ) Büyük Veri Analizi: Odtü Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanım Eğilimleri
     Mustafa Serhat Dündar , Kürşat Çağıltay
    
5 ) Hiyerarşik Kümeleme Analizi Yoluyla Etkileşim Örüntülerine Göre Özdüzenleme Becerilerinin Değişimi
     Denizer Yıldırım , Yasemin Koçak Usluel
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Mehmet Karahan
Salon-8 1 ) Yapay Sinir Ağları Eğitimi, Testi Ve Geleceği Tahmin Uygulamaları
     Mehmet Karahan
    
2 ) Göz İzleme Yöntemleri İle Dijital Materyallerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi
     Mustafa Alpsülün , Dursun Akaslan , İbrahim Berkan Aydilek , Mehmet Emin Tenekeci
    
3 ) Böte Mezunlarının Tecrübelerini Paylaştığı Web Platformunun (botemezunu.com) Tasarlanması Ve Geliştirilmesi
     Mehmet Elibol , Begüm Pişkin , Gamze Erdem , Fatmanur Çağlar
    
4 ) Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri
     Şenol Saygıner , Hakan Tüzün
    
5 ) Öğretmen Adaylarının E-öğrenmeye Yönelik Tutumları İle Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi
     Mustafa Kahyaoğlu , Mithat Elçiçek , Hüsamettin Erdemci
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Ünal Çakıroğlu
Salon-9 1 ) Lego Robotik Öğretim Uygulamaları İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
     Emre Çam , Barış Çukurbaşı , Mübin Kıyıcı
    
2 ) Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin Web Sitelerinin Erişilebilirliği
     Zehra Yerlikaya , Dilara Gürhan , Pınar Onay Durdu
    
3 ) Gamification İn Mathematics Courses: A Design Example Of Statistics Learning Area
     Ünal Çakıroğlu , Mustafa Güler , Servet Kılıç
    
4 ) Eğitim Alanında Türkiye'de Yapılan Tasarım Tabanlı Araştırmalarda Kullanılan Modeller: Bir Sistematik Betimsel Tarama
     Tayfun Akın , Mehmet Temizkan , Hasan Tanış , Yasemin Koçak Usluel
    
5 ) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
     İ.ümit Yapıcı , Ferit Karakoyun
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Ali Kış
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Işığın Yansıması Konusunda Dick Ve Carey Modeline Göre Tasarlanmış Web Destekli Öğretimin Uygulanması Ve Değerlendirilmesi
     Cemal Hakan Dikmen
    
2 ) The Views Of Teacher Candidates On Flipped Learning Model
     İsmail Şan , Ali Kış , Nuri Erdemir
    
3 ) Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonundaki Engeller Ve Çözüm Yolları
     Erkan Çalışkan , Nezih Önal , Oğuz Çetin , Semirhan Gökçe
    
4 ) Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirmede Kahoot! Ve Plickers Kullanımına İlişkin Görüşleri
     Yılmaz Zengin , Mehmet Bars , Ömer Şimşek
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Murat Akçayır
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) Virtual Reality İn Foreign Language Teaching: A Content Analysis
     Veysel Karsli
    
2 ) Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Görev Yüklerine Etkisi
     Murat Akçayır , Gökçe Akçayır
    
3 ) Deneysel Eğitim Araştırmalarında Sanal Gerçeklik Ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Akademik Başarıya Etkisi
     Barış Mercimek , Ulaş İlic , Ufuk Tuğtekin
    
4 ) Duygusal Hesaplama (affective Computing) Çalışmaları Ve Eğitim Alanına Yansımaları
     Veysel Demirer , Zahriye Atak
    
5 ) How Novice Instructional Designers Apply Instructional Design Models? A Qualitative Study.
     Feray Uğur Erdoğmuş , Kürşat Çağıltay
    
Oturum-4
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Selçuk Karaman
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Öğrencilerin Bulunduğu Ders Videosu Çekimlerinde Öğreticilerin Anlatımlarının İncelenmesi
     Sinem , Sinem Karabey , Selçuk Karaman
    
2 ) Solar Sistemler İçin Bölgesel Güneş Radyasyonunun Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması
     Büşra Çetin , Figen Balo , Usame Ukbe Uçar , Gülsüm Eraslan
    
3 ) Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Okuryazarlık Düzeyleri
     Zafer Çakmak , Birol Bulut , Cengiz Taşkıran
    
4 ) The Analysis Of Postgraduate Students' Attitudes Towards Mobile Learning In Terms Of Certain Variables And Their Opinions About Mobile Learning
     Agah Tuğrul Korucu , Hüsniye Biçer
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Ercan Top
Salon-1 (Büyük) 1 ) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon İle Sosyal Ağ Servisleri Kullanım Davranışları Arasındaki İlişki
     Ecem Seray Dağlı , Nazire Burçin Hamutoğlu , Deniz Mertkan Gezgin
    
2 ) Blog Ortamında Yönlendirilmiş Tartışma Kullanımının Öğrencilerin Öğrenme Algılarını Etkileyen Faktörler Açısından İncelenmesi
     Gülcan Canbolat , Ercan Top
    
3 ) Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme: Bir Örnek Uygulama Ve Değerlendirme Çalışması
     Erhan Güneş , Uğur Başarmak , Ömer Faruk İslim
    
4 ) Akıllı Tahta İle Güdülenme İlkelerinin Kullanımı
     Dilan Dinci
    
5 ) Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Destekli Argümantasyon Eğitimi
     Beyza Uçar , Yasemin Demiraslan Çevik
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Mutlu Tahsin Üstündağ
Salon-2 (Pembe) 1 ) Programlama Eğitiminin Dünü, Bugünü Ve Yarını
     Mutlu Tahsin Üstündağ , Volkan Kukul
    
2 ) The Use Of E-portfolio İn Programming Education: The Case Study
     Tarık Kışla
    
3 ) Secondary School Students' Feedback On Course Processing And Collaborative Learning With Web 2.0 Tools-supported Stem Activities
     Zafer Bolatlı , Agah Tuğrul Korucu
    
4 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Akademik Yayın Performans Analizi
     İdris Göksu
    
5 ) Temel Kodlama Becerisi Geliştirmek Amacıyla Hazırlanan Ders İçeriğinin Ve Robomind Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
     Devkan Kaleci , Sevilay Uran , İmhan Özpolat , Hıncal Gökhan Bakır
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Vasfiye Değer
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Yazılım Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
     Hacer Özyurt , Özcan Özyurt
    
2 ) Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Durumlarına Göre Sosyal Anlatımcılık Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
     Nesrin Hark Söylemez , Behçet Oral
    
3 ) Öğrencilerin Sosyal Ağ Kullanımının Toplumsal Cinsiyet Algıları Üzerine Etkisi
     Lütfiye Özdemir , Bekir Uçar
    
4 ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet / Sosyal Medya Bağımlılığı Ve Etkileyen Faktörler
     Vasfiye Değer
    
5 ) Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
     Münir Şahin , Mehmet Üstüner
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
İsmail Şan
Salon-5 1 ) Programlama Derslerinde Çevrimiçi Video Desteği Kullanımı İle Öğrencilerin Eğitsel Internet Kullanım Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Aslı Yazağan , Fatma Keskinkılıç
    
2 ) Ortaokul Öğrencilerinin Xbox Kinect Oyunlarının Eğitsel Amaçlı Kullanımlarına Yönelik Görüşleri
     Zafer Erkan , Ercan Akpınar , Bahar Baran , Yasemin Kahyaoğlu
    
3 ) Fen Bilimleri Dersinde Teknoloji Ve 3d Yazıcıların Kullanımı
     Aycan Gürel , Fatma Bilge Emre
    
4 ) Dijital Öyküleme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
     Vildan Donmuş , Bürhan Akpunar
    
5 ) Hetagoji Ve Eğitim Teknolojileri
     İsmail Şan , Ali Kış , Nuri Erdemir
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Cenk Atlıg
Salon-6 1 ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İle Akıllı Telefon Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
     Birsel Aybek , Öğr. Gör. Sıddık Doğruluk , Seda Baysal , Elif Durak , Yalçın Mutluay , Müberra Şimşek
    
2 ) Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Standartları İle Bilgi Güvenliği Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Birsel Aybek , Öğr. Gör. Sıddık Doğruluk , Seda Baysal , Nilgün Sakar
    
3 ) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi
     Ferit Karakoyun , İ.ümit Yapıcı
    
4 ) Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Denetim Odağı Ve Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesi
     Ahmet Oğuz Aktürk , Barış Emlek , İsmail Çelik
    
5 ) Üniversite Öğrencilerinde Mobil Cihaz Ve Uygulamaları Kullanım Analizi
     Cenk Atlıg
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Hale Ilgaz
Salon-7 1 ) Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi: Kırıkkale Böte Örneği
     Gökçe Akçayır , Murat Akçayır
    
2 ) A Systematic Review Of Mobile Technology Acceptance Studies İn The Graduate Dissertations İn Education
     Berkan Çelik , Amine Hatun Ataş
    
3 ) Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Gerçekleştirilen Öğrenme Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
     Hakan Polat , Mukadder Boydak Özan
    
4 ) Mobil Ortamlarda Geliştirilen Alıştırma Uygulama Yazılımlarının İçerik Gönderim Periyotları, Soru Türü Ve Geri Bildirim Açısından İncelenmesi: Kpsscell Örneği
     Muhammed Güler , Ömer Arpacık
    
5 ) Bireysel Farklılıklar Kapsamında E-öğrenme Araştırmalarına İlişkin Sistematik Bir Derleme
     Hale Ilgaz
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Halil Ersoy
Salon-8 1 ) Öğrenenlerin Videolardaki Etkileşim Deneyimlerinin Etkileşim Türlerine Göre İncelenmesi
     Elif Taşlıbeyaz , Onur Burak Dursun , Selçuk Karaman
    
2 ) Ön Lisans Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Ve Yeterlik Düzeyleri
     Yiğit Emrah Turgut , İdris Göksu , Alper Aslan , Mehmet Şahin Açıkkapı
    
3 ) Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilen Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinde Öğrencilerin Öğretim Ve İçerik Yönetim Sistemindeki Gezinme Durumlarının İncelenmesi
     Halil Ersoy
    
4 ) Alternatif Bir Değerlendirme: Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi
     Ahmet Tekin , Ebru Polat
    
5 ) Üreten Öğrenciler Ve Öğretmenler İçin Maker Hareketi
     Yasemin Kahyaoğlu , Abdullah Kuzu
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Ozan Şenkal
Salon-9 1 ) Schoology Çevrimiçi Ögrenme Yönetim Sistemiyle Tasarlanan Web Ortamının Öğrencilerin Fizik Dersi Akademik Başarısına Etkisi
     Nihan Arslan Namlı , Ozan Şenkal
    
2 ) Schoology Ögrenme Yönetim Sistemine İlişkin Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Görüşleri
     Nihan Arslan Namlı , Ozan Şenkal
    
3 ) Social Networks Social Studies On Social Life Perceptions Of Teacher Candidates
     Erol Koçoğlu , Büşra Buluntcilay
    
4 ) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına Yönelik Bir Araştırma: Siverek Meslek Yüksekokulu Örneği
     Hasan Celal Balıkçı , Mustafa Alpsülün , Neslihan Tancı Yıldırım , Abdulkadir Barut
    
5 ) Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Bakışlarıyla İlgili Bir Değerlendirme
     Buket Taşkın , S. Sadi Seferoğlu
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Fırat Sarsar
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
     Neşet Mutlu
    
2 ) Proje Döngüsü Yönetimi Ve Öğretmen Adayları
     Y. Deniz Arıkan
    
3 ) Böte Öğrencilerinin Yetersizlik Duygusu, Bit Yeterliği Ve Meslek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Yusuf Yılmaz , Fırat Sarsar
    
4 ) Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Öğretmenlerin Bilgi İletişim Teknolojileri Yeterlilikleri
     Bayram Gökbulut
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Çalıştay
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) Çalıştay: Pardus -1
     Ulakbim
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Hasan Aydemir
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Türkçe Öğretmeni Adaylarının İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri
     Esra Mert
    
2 ) Çevirim İçi Quiz Aracı Kahoot: Katkıları Ve Sınırlılıkları
     Özlem Baydaş
    
3 ) The Effects Of Technology-assisted Education Used İn Social Studies Lesson On Learning Process
     Erol Koçoğlu , Büşra Buluntcilay
    
4 ) Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
     Veli Cevat Paloğlu , Ramazan Yılmaz , Hafize Keser
    
5 ) Okulöncesi Eğitimde Steam Uygulamaları Ve Steam Uygulamalarını Destekleyen Resimli Çocuk Kitaplarının İçeriğinin İncelenmesi
     Gülseren Sağsöz
    
Oturum-5
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:30-14:45

Oturum Başkanı:
Fatih Özdemir
Salon-3 (Mavi) 1 ) Internet Usage Of Vocational Students İn Educational Studies
     Zehra Deniz Yakıncı , Gülsüm Yetiş , Perihan Gürbüz
    
2 ) Eğitsel Elektronik Oyunlarının Öğretmen Adaylarının Matematik Derslerine Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
     Murat Yalman , Bület Başaran , Selahattin Gönen
    
3 ) Uı Tasarımı İle Ux Tasarımı Arasındaki Farklar Ve Kullanım Alanları
     Fatih Özdemir
    
4 ) Matlab/guı Based Education Environment For Two-level Inverters
     Erkan Deniz , Samet Kaya
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Ünal Çakıroğlu
Salon-1 (Büyük) 1 ) Bt Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilgisayar Programlama Öğretiminde Alternatif Yöntem Ve Teknikler: Nitel Bir Çalışma
     Memet Üçgül , Serhat Altıok , Erman Yükseltürk
    
2 ) Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Bireysel Ve Genel Adil Dünya İnancına Göre İncelenmesi
     Mehmet Kurt , Hafize Keser
    
3 ) Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Etkileşimsel Uzaklık Durumlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
     Fatih Türkan
    
4 ) Understanding The Relationship Between The Social Media Usage And Teacher Self-efficacy Of Pre-service Teachers
     Wafa Al-abani , İsmail Yıldız
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Mehmet Nuri Gömleksiz
Salon-2 (Pembe) 1 ) Öğretimsel Bir Araç Olarak Robotlar: Eğitimde Robotların Kullanımı
     Fatma Keskinkılıç , Aslı Yazağan
    
2 ) Bilgi-işlemsel Düşünme Öğretimi Yaklaşımları Ve Araçları
     Memet Üçgül , Erman Yükseltürk , Serhat Altıok
    
3 ) Soru-cevap Tabanlı Öğretim Tasarımı Teorisi Önerisi Ve İlk Bulgular
     Amine Hatun Ataş , Berkan Çelik , Zahide Yıldırım
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Ercan Top
Salon-3 (Mavi) 1 ) Öğretmen Adaylarının Ofis Araçları Kullanım Durumları
     Ercan Top
    
2 ) Eğitim Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Fatih Projesi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
     Esra Çekirge , Ahmet Naci Çoklar , Ertuğrul Usta
    
3 ) Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri
     Ferhat Kadir Pala , Pınar Mıhcı
    
4 ) Uzaktan Algılama Ve Cbs Aracılığı İle Mekansal Verilerin Analizi
     Bülent Yılmaz , Serhat Cengiz , Fürüzan Aslan , Aysun Tuna , Oğuz Ateş
    
5 ) Okul Öncesi Ve Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları
     Filiz Varol , Ebru Polat , Ahmet Tekin
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Tamer Kutluca
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Hayat Boyu Öğrenme Ve Teknolojinin Rolü
     Bulut Atay , Evren Şumuer
    
2 ) Yetişkinlerin Öznel Değerlendirmelerinde Yanılsama: Akademik Başarı Ve Aşırı Güven Nasıl Kesişir?
     Sibel Somyürek , İbrahim Çelik
    
3 ) İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Derslerinde Kullanılabilecek Teknolojik Araçlara Yönelik Görüşleri
     Samet Gündüz , Tamer Kutluca
    
4 ) Alanyazında Robotik Alanında İlköğretim Düzeyinde Yapılan Çalışmaların Kategorik Olarak İncelenmesi
     Vehbi Yolcu , Veysel Demirer
    
5 ) Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Durumları
     Ömer Faruk İslim , Neşe Sevim Çırak , Selcan Kilis , Mehtap Tufan
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Turgay Alakurt
Salon-5 1 ) Komputasyonel Düşünme İle İlişkilendirilen Alt Becerilerin İncelenmesi
     Serhat Bahadır & Kert , Sabiha & Yeni , Abdulkadir & Şahiner
    
2 ) Yeni Öğrenme Kültüründe Mobil Eğitim Araçlarının Kullanılma Durumları
     Turgay & Alakurt , Halil İbrahim & Akyüz , Salih & Bardakci , Serap & Samsa Yetik , Hafize & Keser
    
3 ) Görsel Programlamada Bilgi-işlemsel Pratiklerin İncelenmesi
     Polat Şendurur
    
4 ) Eğitimde Bilgisayımsal Düşünme Uygulamalarına İlişkin Bir Alanyazın İncelemesi
     Murat Çınar , Hakan Tüzün
    
5 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Mesleki Bilgi Ve Becerilerine İlişkin Durum Değerlendirmesi
     Ugur Basbogaoglu
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Mustafa Sarıtepeci
Salon-6 1 ) Examining The Instructional Technologies And Strategies Used İn The Village Institutes And Their Applications İnto Today's Educational Settings
     Sibel Doğan , Kürşat Çağıltay , Sonay Caner
    
2 ) Derslerde Akıllı Tahta Ve Tablet Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Ve Karşılaştıkları Sorunların İrdelenmesi
     Murat Yalman , Bülent Başaran , Selehattin Gönen
    
3 ) Etkileşimli Tahta Kullanmada Öğretmen Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
     Vildan Donmuş , Ezlam Pepeler
    
4 ) İngilizce Okutmanlarının Yabancı Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanım Düzeyleri
     Süleyman Nihat Şad , Kenan Delican
    
5 ) Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
     Mustafa Sarıtepeci , Hatice Durak
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Serçin Karataş
Salon-7 1 ) Böte Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejileri İle Derslerinde Akademik E-usulsüzlük Yapma Durumları Arasındaki İlişki: Bir Örnek Durum Çalışması
     Aslıhan Kocaman-karoğlu , Ayşegül Bakar-çörez
    
2 ) Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı, Akademik Güdülenme Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişiler
     Cemal Karadaş
    
3 ) Web Programlama Öğretiminde Zihin Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
     Serçin Karataş , İlyas Akkuş
    
4 ) Xyz Generations, Effects Of Technology On The Z Generation And Its Reflections On Education
     Ayşegül Ulutaş , Filiz Akdoğan , Burcu Coşanay
    
5 ) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyleri
     Yiğit Emrah Turgut , Alper Aslan , İdris Göksu , Mehmet Şahin Açıkkapı
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Özge Kelelci
Salon-8 1 ) Smartphone Use Of University Students İn Turkey: Purpose, Conditions, And Patterns Of Use
     Amine Hatun Ataş , Berkan Çelik
    
2 ) University Students' Evaluation Of Use Of The Moodle Learning Management System (lms) İn Blended Learning Classes
     Murat Yalman , Yasemin Karagul , Fırat Dogan
    
3 ) Öğretim Elemanı Görüşleriyle Çevrimiçi Senkron Derslere Katılımı Etkileyen Faktörler
     Mustafa Serhat Dündar
    
4 ) İçerik Geliştirici Açısından Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanıcı Deneyimi Araştırması
     Özge Kelleci , Mehmet Tekerek
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Müzeyyen Bulut Özek
Salon-9 1 ) Eğitsel Materyal Olarak Geliştirilen Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi
     Volkan Kukul , Seher Özcan
    
2 ) Dijital Veri Güvenliği Farkındalığına Yönelik Tasarlanan Video Temelli Mobil Öğrenme Ortamının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
     Mithat Elçiçek , Hüsamettin Erdemci , Hasan Karal
    
3 ) Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Örneği
     Dilek Doğan
    
4 ) Anlık Geri Bildirim Web 2.0 Aracı Kahoot?un Kullanışlılığının Değerlendirilmesi
     Müzeyyen Bulut Özek , Nesrin Korkmaz
    
5 ) Programlama Eğitiminde Analoji Kullanımının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
     Oğuz Gürbüztürk , Ayhan Koç
    
6 ) Bilişim Teknolojileri Aday Öğretmenlerinin Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme Ve Başarı Notlarının Tutarlılığının İncelelenmesi
     Hüsamettin Erdemci , Mithat Elçiçek , Hasan Karal
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Çalıştay
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) Çalıştay: Pardus -2
     Ulakbim
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Recep Çakır
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Tıp Eğitiminde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Video Materyal Örneği
     Gonca Kızılkaya Cumaoğlu , Erdem Söztutar
    
2 ) İlk Okuma Yazma Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi
     Recep Çakır , Emrah Akman
    
3 ) Binalardaki Yalıtım Malzemesi Seçimine Veri Madenciliğine Dayalı Bir Karar Destek Yaklaşımı
     Usame Ukbe Uçar , Figen Balo , Büşra Çetin , Gülsüm Eraslan
    
4 ) Eğitsel Bağlamda Dijital Hikâye Anlatımı Konusunda Türkiye'de Yapılmış Araştımalara İlişkin Bir İçerik Analizi Çalışması
     Hatice Çıralı Sarıca , Perihan Tekeli , Yasemin Koçak Usluel
    
5 ) Sanal Gerçeklik Aracı Olarak 360 Derece Videolar
     Ali Kırksekiz , Mübin Kıyıcı
    
Oturum-6
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00-16:15

Oturum Başkanı:
Orhan Ercan
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Sosyal Ağ Kullanıcılarının Kimlik Yönetimlerinin İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
     Esra Barut , Özcan Özgür Dursun
    
2 ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Öz-yeterlik Algıları İle E-öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi
     Orhan Ercan , Mahmut Sağır , Yalçın Mutluay , Müberra Şimşek , Ayşe Rabia Başaran , Seda Baysal
    
3 ) Üstün Zekâlı Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutumları
     Nagihan Tanık
    
4 ) Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler Ve Robotlar
     Durmuş Özdemir , Önder Yıldırım
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Fatma Akgün
Salon-1 (Büyük) 1 ) Eğitimde Oyunlaştırma Araştırmalarında Güncel Eğilimler
     Hasan Özgür , Cem Çuhadar , Fatma Akgün
    
2 ) Katılımcı Tasarım Yaklaşımında Karar Verme Süreci: Çocuklara Yönelik Mobil Oyun Tasarımı Örneği
     Tuba Uğraş , Sevinç Gülseçen , Kerem Rızvanoğlu
    
3 ) Kodlama Eğitimi İçin Kullanılan Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi
     Ayfer Alper , Esra Parlak
    
4 ) Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Ve Oyuncu Etkileşiminin Cinsiyete Dayalı Olarak İncelenmesi
     Sinan Keskin , Muhittin Şahin , Halil Yurdugül
    
5 ) Oyunlaştırılmış Çevrim İçi Öğrenme Ortamında Sistem Etkileşiminin Toplumsal Buradalık Düzeyine Göre İncelenmesi
     Abdullah Yasin Gündüz , Buket Akkoyunlu
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Yavuz Akbulut
Salon-2 (Pembe) 1 ) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
     Ali Oluk , Feda Öner , Recep Çakır
    
2 ) Çoklu Görev Performansında Üstün Yetenek Ve Çalışan Belleğin Rolü
     Barış Mercimek , Yavuz Akbulut
    
3 ) Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklara Yönelik Öğretmen Görüşleri Ve Çözüm Önerileri
     Hakan Cevahir , Muzaffer Özdemir
    
4 ) Bilgisayar Destekli Öğretimde Algısal Akıcılık
     Ulaş İlic , Yavuz Akbulut
    
5 ) Sosyal Ağ Kullanıcıları Arasında Siber Aylaklık Ve Sosyal Beğenirliğin İncelenmesi
     Yavuz Akbulut , Onur Dönmez , Özcan Özgür Dursun
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Mustafa Sarıtepeci
Salon-3 (Mavi) 1 ) Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
     Mustafa Sarıtepeci , Uğur Ferhat Ermiş , Hasan Çakır
    
2 ) Eğitim Teknolojisi Alanında 2012-2016 Yılları Arasında Yapılmış Tezlerdeki İçerik Ve Yöntemsel Eğilimler
     Cemal Tatlı , Serhat Altıok , Sercan Özen , Çiğdem Acar
    
3 ) Ters Yüz Sınıf Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Algılanan Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi
     Mehmet Fikret Gelibolu , Kevser Hava
    
4 ) İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının İncelenmesi
     Selahattin Arslan , Tamer Kutluca , Samet Gündüz
    
5 ) Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri
     Alper Altunçekiç , Yakup Yılmaz , Mutlu Tahsin Üstündağ
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Metin Kapıdere
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Design Or Play? Analyzing Game Tools That Facilitating Programming For Developing Computational Thinking Skills
     Serhat Altıok , Memet Üçgül , Erman Yükseltürk
    
2 ) Matematik Öğretiminde Akıllı Tahtaların Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar
     Ali Tum , Tamer Kutluca
    
3 ) Lise Öğrencilerinin Ve Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayar Kabullerinin İncelenmesi
     Tarık Kışla , Gülay Öztüre , Saniye Kuleli , Meltem Koç , Figen Eğin
    
4 ) Meb Yök İşbirliğinin Fatih Projesinin Başarısına Etkisi
     Metin Kapıdere , Özge Korkmaz
    
5 ) K-12 Döneminde Bilgisayar Bilimi Eğitimi Ve İçeriği
     Uğur Özhan , Esra Kıdıman
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Özcan Özgür Dursun
Salon-5 1 ) Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Görüşleriyle Siber Aylaklık Nedenleri
     Özcan Özgütr Dursun , Onur Dönmez , Yavuz Akbulut
    
2 ) Öğretim Ortamlarında Mobil Telefon Kullanımı
     Evren Şumuer , Soner Yıldırım
    
3 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Öğretmenliği Öz-yeterlik İnançları İle Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki
     Raziye Sancar , Deniz Deryakulu
    
4 ) 9. Sınıf Matematik Dersi Öğretiminde Dinamik Öğrenme Nesnelerinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
     Rakip Gül , Aslan Gülcü
    
5 ) The Adaptation Study Of Cognitive Engagement Scale To Turkish
     Meryem Köşkeroğlu Büyükimdat
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Serhat Bahadır Kert
Salon-6 1 ) Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi
     Recep Çakır , Hakan Özcan , Sabri Serkan Tan , İlker Kösterelioğlu , Mehmet Kara
    
2 ) Vision İn Computer Science Education: Game Development Activities With Specific Learning Disabled Students
     Serhat Bahadır Kert , Mehmet Fatih Erkoç , Sabiha Yeni
    
3 ) Web Tabanlı Bir Zeki Öğretim Sistemi Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi
     Göksal Bilgici , Abdulkadir Karacı , Nursal Arıcı , Halil İbrahim Akyüz
    
4 ) Türkiye'de Farklı Disiplinlerde Yapılan Dönüştürülmüş Sınıflar (flipped Classroom) Çalışmalarının İncelenmesi
     Fatih Kökten , Fatih Özdinç
    
5 ) Youtube Sitesinin Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
     Yunus Alp , Devkan Kaleci
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
M. Emre Sezgin
Salon-7 1 ) Sosyal Medya-teknoloji Kullanımı Ve Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması
     M. Emre Sezgin , Ozan Şenkal , Nihan Arslan Namlı
    
2 ) Öğrencilerin Serbest Zamana Yönelik Tatmin Düzeyleri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişki
     Aslıhan Kocaman-karoğlu , Bilal Atasoy
    
3 ) Üniversite Öğrencilerinin Eğitimde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
     Murat Akçayır , Gökçe Akçayır
    
4 ) Lise Öğrencilerinin Nomofobi Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
     Salman Çakır , Uğur Özhan
    
5 ) Ortaokul Öğrencilerinin Mobil Sosyal Ağ Uygulamalarını Problemli Kullanım Durumlarına Ve Akademik Performanslarına Göre Profillenmesi
     Tolga Hayıt , Mehmet Kokoç
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Şemseddin Gündüz
Salon-8 1 ) Öğretmen Adaylarının Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları İle Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Mahmut Sağır , Orhan Ercan , Müberra Şimşek , Yalçın Mutluay , Ayşe Rabia Başaran , Öğr. Gör. Sıddık Doğruluk
    
2 ) A Research On Perceptions Of Adolescents On The Smartphone And Internet Addiction
     Ayşegül Ulutaş , Emriye Hilal Yayan , Yeliz Suna
    
3 ) A Study On The Relationship Between Pre-service Teachers? Unethical Information Technology Use Behaviors And Locus Of Control
     Ayşe Sümeyye Gök , Ahmet Oğuz Aktürk , Oğuz Yılmaz
    
4 ) Ergenlerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeyleri İle Bilgisayara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
     Gökhan Bakır , Şemseddin Gündüz
    
5 ) Üstün Zekâlı Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutumları
     Nagihan Tanık Önal , Nezih Önal
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Yalın Kılıç Türel
Salon-9 1 ) Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Vizyon: Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrenciler İle Robotik Uygulamalar
     Serhat B. Kert , Sabiha Yeni , Mehmet Fatih Erkoç
    
2 ) Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
     Salih Birişçi , Ümit Kul , Zeki Aksu , Dursun Akaslan , Sedef Çelik
    
3 ) Bilgisayar Eğitimcilerine Yönelik Eğitim Teknolojisi Standartları Ölçeğinin Performans Göstergeleri Ve Niyetler Bağlamında Uyarlaması: Bir Pilot Çalışma
     Nuh Yavuzalp , Eralp Bahçivan
    
4 ) Öğrencilerin Mobil Uygulama Geliştirme Platformu Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörlerin İncelenmesi
     Necmettin Alp Ar , Nesrin Özdener Dönmez
    
5 ) Laboratuvarı Olmayan Okullarda Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
     Yalın Kılıç Türel , Gülistan Sürek
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Fatih Saltan
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Ortaokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerine İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar: Kâğıt Üzerine Yapılan Heykel
     Fatih Saltan , Ali Oluk
    
2 ) Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Artırılmış Gerçekliğe Yönelik Görüşleri
     Ali Oluk , Fatih Saltan
    
3 ) İngilizce Kelime Öğretiminde Flaş Kart Mı? Artırılmış Gerçeklik Mi?
     Fatih Saltan , Faruk Aygül , Tuğçe Türkyılmaz , Kemal Bilir , Caner Karaçaltı
    
4 ) Çevrimiçi Öğrenci Yanıtlama Sistemleri Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri: Kahoot Örneği
     İlyas Akkuş , Uğur Özhan , Hasan Çakır
    
5 ) Stem Eğitimi Ve Yeni Bir Boyut Olarak Sanat
     Mehmet Şahin Solak , Mesut Türk
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Onur Dönmez
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) Nomofobi Çalışmalarında Sosyal İstenirlik Etmeni
     Onur Dönmez , Melih Karasu
    
2 ) Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Etkileşim Kaygısı İlişkisi
     Necdet Konan , Emine Durmuş , Duygu Türkoğlu , Aslı Ağıroğlu Bakır
    
3 ) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı İle Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisi
     Necdet Konan , Emine Durmuş , Aslı Ağıroğlu Bakır , Duygu Türkoğlu
    
4 ) Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak Whatsapp
     Niyazi Özer , Süleyman Nihat Şad
    
Oturum-7
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:30-17:45

Oturum Başkanı:
Selay Arkün Kocadere
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Eğitici Oyun Tasarım Modellerinin Elektronik Oyun Geliştirme Süreçlerinde Kullanımı
     Serhat Bahadır Kert , Selda Kayak , Meryem Köşkeroğlu Büyükimdat
    
2 ) Fiziksel Etkileşimli Eğitsel Oyun Tasarımı
     Özgür Yılmaz , Duygu Mutlu-bayraktar
    
3 ) Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Akış, Bağlılık Ve Motivasyonla İlgili Faktörlerin İncelenmesi
     Şeyma Çağlar , Selay Arkün Kocadere
    
4 ) Defining Ontology For Human-computer And Computer-computer Communication
     Cenk Atlıg
    
5 ) Evli Çiftlerin Gözünden İnternet Bağımlılığı
     Emine Durmuş , Cemal Karadaş
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Kürşat Çağıltay
Salon-1 (Büyük) 1 ) Aile-internet Bağımlılık Ölçeğinden Elde Edilen Verilerinin Yapay-sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması
     Kenan Zengın , Necmi Eşgi , Mehmet Emin Aksoy
    
2 ) Adaptation Of Mobile Phone Addiction Survey İnto Turkish And Examination Of Mobile Phone Addiction Among University Students
     Berkan Çelik , Amine Hatun Ataş , Emre Yılmaz
    
3 ) Eğitsel Mobil Uygulamalarin Tasarim Ilkelerinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Görüş Ölçeği
     Cansu Altunsaban , Fırat Sarsar , Tarık Kışla , Beril Ceylan , Mustafa Murat İnceoğlu
    
4 ) Yabancı Dil Öğretiminde Mobil Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Algıları
     Mustafa Sarıtepeci , Hasan Celal Balıkçı , Hatice Durak , Mustafa Alpsülün
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Murat Tuncer
Salon-2 (Pembe) 1 ) Açık Ve Uzaktan Öğrenmede Engelli Öğrencilere Yönelik Destek Hizmetleri: Sorunlar Ve Çözüm Stratejileri
     Muhammet Recep Okur
    
2 ) Temel Matematik Dersinde Ters Yüz Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
     Taner Arabacıoğlu , Ersen Yazıcı , Deniz Özen Ünal
    
3 ) Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
     Melih Dikmen , Murat Tuncer
    
4 ) Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Ve Teknoloji Kavramlarıına İlişkin Zihinsel Yapılarının İncelenmesi
     Mustafa Kahyaoğlu , Aynur Aker , Veysel Çelik , Mithat Elçiçek
    
5 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
     Aynur Aker , Mustafa Kahyaoğlu , Veysel Çelik
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Adile Aşkım Kurt
Salon-3 (Mavi) 1 ) Lise Öğrencileri Arasında Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Ağ Servislerinin Kullanımı Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (fomo) Açısından İncelenmesi
     Deniz Mertkan Gezgin
    
2 ) Clicktivism-slacktivism: Böte Öğrencileri Ne Düşünüyor?
     Adile Aşkım Kurt , Yasemin Kahyaoğlu , Ezgi Doğan
    
3 ) Orta Yaşın Sosyal Medya İle İmtihanı
     Yasemin Kahyaoğlu , Adile Aşkım Kurt
    
4 ) Kodlama Eğitimi İle İlgili Twitter Mesajlarının Duygu Analizi
     Alper Bayazıt
    
5 ) Bir Hafıza Mekânı Olarak Sosyal Medya Ortamları: Sosyal Medya Ortamlarında Anıların Saklanması Ve Fotoğraf Arşivleme Pratiği
     Canan Dura Ttasouji , Nüket Elpeze Ergeç
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Firma
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Firma Sunumu: Etgi Grup
     Etgi Grup
    
2 ) Papatya
     Rıfat Çölkesen
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Halil İbrahim Akyüz
Salon-5 1 ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin E-öğrenmeye Yönelik Genel Tutumları Ve E-öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Algıları
     Fatma Akgün , Hasan Özgür , Cem Çuhadar
    
2 ) Challenges Faced By Adult Learners İn Distance Education: A Literature Review
     Mehmet Kara
    
3 ) Uzaktan Öğretim İle Ders Almaya Başlayacak Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenme Ortamlarına İlişkin Hazır Bulunuşluk Ve Beklentileri (kastamonu Üniversitesi Örneği)
     Halil İbrahim Akyüz , Gülcan Numanoğlu
    
4 ) Uzaktan Eğitim Merkezilerinin Yönetim Yapısının Analizi
     Mustafa Demirel , Nuh Yavuzalp
    
5 ) Sınıf Yönetiminin Yüz Yüze Ve Sanal Öğrenme Ortamlarında Karşılaştırılması
     Hakan Polat , Mukadder Boydak Özan
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Serçin Karataş
Salon-6 1 ) Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimlerinde Eğitim Amaçlı E-kaynakları Kullanma Niyetleri
     Erinç Karataş , Serçin Karataş
    
2 ) Açık Kaynak Kodlu Bilgisayar Destekli Haftalık Ders Programının Hazırlanması Ve Uygulanması
     Ferit Akgök , Dursun Akaslan
    
3 ) Effects Of Question Prompts On Undergraduate Students? Achievement, Difficulty Perception Of The Course And Perception Of Flipped Classroom Application
     Naima Nagi , İsmail Yıldız
    
4 ) Çevrimiçi Öğrenen Davranışlarını Raporlayıp Görselleştiren Hedef Yönelimli Bir Mobil Öğrenme Paneli Tasarımı
     Mehmet Kokoç , Tolga Hayıt
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Rabia Meryem Yılmaz
Salon-7 1 ) Examining Pre-service Information Technology (ıt) Teachers` Perceptions Related To Conventional And Visual Programming Through Metaphor Analysis
     Serhat Altıok , Erman Yükseltürk , Memet Üçgül
    
2 ) Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimdeki Teknoloji Kullanım Algıları Ve Teknoloji Kabul Durumlarının İncelenmesi
     Rabia Meryem Yılmaz , Abdulkerim Aydın , Mehmet Yılmaz
    
3 ) Sloodle Ortamının Eğitimde Kullanımına Yönelik Araştırmalardaki Eğilimin Belirlenmesi
     Fatih Türkan , Abdullah Kuzu
    
4 ) Interactive Videos İn Education: A Systematic Review
     Güneş Uğraş , Selçuk Karaman
    
5 ) Uzaktan Eğitimde Yüz Tanıma Ve Göz İzleme Teknolojileri İle Derse Katılım Durumunun Belirlenmesi
     Mehmet Emin Uğur , Durmuş Özdemir , Elif Taşlıbeyaz
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Ercan Akpınar
Salon-8 1 ) Web Tabanlı Oyunlaştırma Yazılımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
     Zafer Erkan , Ercan Akpınar
    
2 ) Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri
     Aslı Ağıroğlu Bakır
    
3 ) Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ekosisteminin Temel Bileşenlerinden Canlı Sınıf Uygulamasının Kullanım Profillerinin İncelenmesi
     G. Alev Özkök , Hidayet Tütüncü
    
4 ) Lisans Düzeyindeki Öğrenci Tasarımlarının Fetemm (fen-teknoloji-mühendislik-matematik) Eğitimine Uygunluğu
     Metin Kapıdere , Yağmur Göksal , Ali Arı
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Hakan Tekedere
Salon-9 1 ) Transactional Distance İn Online English Language Course: How Does It Predict Instructional Outcomes?
     Mehmet Kara
    
2 ) Türkiye'de Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
     Mehtap Mert , Hakan Tekedere
    
3 ) Çevrimiçi Ortamlarda Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissi İle Katılımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Esma Yıldız
    
4 ) Elektronik Ve Mekatronik Programları Dersleri İçin Sanal Labaratuvar Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi
     Gülten Yılmaz , Ümmühan Akhisar
    
5 ) Matematik Dersine Yönelik Çoklu Ortam Uygulamalarının Değerlendirilmesi
     Recep Öz , Önder Yıldırım
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Muzaffer Özdemir
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Saran Sanal Gerçeklik Teknolojisi İle Öğrenme Deneyimleri: Sistematik Bir İnceleme
     Muzaffer Özdemir
    
2 ) Çoklu Ortamla Öğrenme Kuramı Bağlamında Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkelerinin Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Ortamlarında İncelenmesi
     Ufuk Tuğtekin , H. Ferhan Odabaşı
    
3 ) Bulanık Uzman Sistem İle Sunum Performansının Değerlendirilmesi
     Hacı Nurşat Çetinkaya , Müzeyyen Bulut Özek , Oğuzhan Özdemir
    
4 ) Çevrimiçi Ortamlarda Çocukları Ve Gençleri Bekleyen Riskler: Sanal Ortam Yalnızlığı Üzerine Bir İnceleme
     F.kübra Çelen , Aygül Çelik , S.sadi Seferoğlu
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Veysel Çelik
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta-sentez Çalışması
     Buket Turhan Türkkan , Nihan Arslan Namlı
    
2 ) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
     Birsen Serhatlıoğlu , Tugay Doğan , Bekir Alıcı
    
3 ) Mühendislik Öğretiminde Grafik Tabanlı Bilgisayar Programının (labvıew) Kullanımı Ve Faydaları
     Ali Yüce , Nusret Tan
    
4 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-yeterlilik İnançlarının İncelenmesi
     Veysel Çelik , Aynur Aker , Mustafa Kahyaoğlu
    
Oturum-8
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:00-19:00

Oturum Başkanı:
Mustafa Sarıtepeci
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öz-yeterlilikleri İle Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
     Duygu Mutlu-bayraktar , Özgür Yılmaz
    
2 ) Tersine Bir Mesleki Gelişim Programı Hazırlama
     Fevzi İnan Dönmez , Hatice Ferhan Odabaşı , Işıl Kabakçı Yurdakul
    
3 ) Bilişim Teknolojileri (bt) Öğretmenlerinin Bt Öğretim Ortamlarında Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Adayları Gözünden İncelenmesi
     Gökhan Dağhan , Yasemin Demiraslan Çevik
    
4 ) Ortaokul Öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Tutumları (elâzığ İli Örneği)
     Ramazan Özbek
    
5 ) İngilizce Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Görüşleri
     Uğur Ferhat Ermiş , Mustafa Sarıtepeci
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Yunus Şahinkayası
Salon-1 (Büyük) 1 ) Okul Yöneticisi Adaylarının Görevlendirilmelerinde Simülasyon Tekniğinin Kullanımı
     Songül Karabatak , Dönüş Şengür
    
2 ) Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Dijital Hikâyelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği
     Dönüş Şengür , Songül Karabatak
    
3 ) Dijital Hikaye Anlatımı : Meta Analiz
     Harun Bahadır , Aslıhan Tüfekçi , Hasan Çakır
    
4 ) Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayanan Örnek Uygulamalar: Arduino Projeleri
     Yunus Şahinkayası , Şenol Saygıner , Mustafa Tepgeç
    
5 ) Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinde Argümantasyon Destekli Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Güdülenmelerine Etkisi
     Tuba Demirel , Memet Karakuş
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Murat Tuncer
Salon-3 (Mavi) 1 ) Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Mehmet Fikret Gelibolu , Esma Aybike Bayır , Mertcan Ünal
    
2 ) Mobil Öğrenme Tutumunun Öğrenme Yönelik Tutuma Etkisi
     Murat Tuncer , Melih Dikmen
    
3 ) Mobil Öğrenmenin Pedagojik Boyutuna İlişkin Yeni Bir Kavram: Mobil Sayısal Okuryazarlık
     Gökhan Dağhan , Abdullah Yasin Gündüz , Buket Akkoyunlu
    
4 ) Etkileşimsel Uzaklıkta Ders Yapısının Düzenlenmesi
     Bülent Kandemir , Ebru Kılıç Çakmak
    
5 ) Öğretmeniz Üretiyoruz: Bir Video Tasarım Sürecinin Geliştirilme Önerisi
     Kevser Hava , Mehmet Şahin Solak , Can Meşe
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Soner Yıldırım
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Aradığınız Öğrenciye Ve İçeriğe Şu An Ulaşılamıyor! Eğitimin En Güncel İkilemi: Mobil Telefonlar
     Soner Yıldırım , Adile Aşkım Kurt , Deniz Mertkan Gezgin , Müge Adnan , Evren Şumuer
    
2 ) Öğretmenlerin Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerini Kullanmalarıyla İlgili Bir Değerlendirme
     Meral Tutulmaz , Süleyman Sadi Seferoğlu
    
3 ) Üniversite Öğrencilerinin Nomofobik Davranışları Ve Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
     Sezer Çetintaş
    
4 ) Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretiminde Somut Materyallerin Kullanımı
     Tamer Kutluca , Mahide Doğan
    
5 ) Öğrenmenin Transferi: Etkileyen Değişkenler, Araştırma Desenleri, Veri Toplama Yöntemleri Ve Sonuçlar
     Esra Telli
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Levent Şahin
Salon-6 1 ) Güdülenme İlkeleri Kapsamında Geliştirilen Oyun Tabanlı Öğrenme Materyalinin Matematik Tutumuna Etkisi
     Gökhan Kaya
    
2 ) Fatih Projesi Odaklı Öğretmenlerin Teknostres Düzeylerinin Belirlenmesi
     Ahmet Naci Çoklar , Erkan Efilti , Levent Şahin
    
3 ) Student Perceptions Related To Social Skills Teachers' Sufficiency Of Using Educational Games
     Erol Koçoğlu , Vahdettin Koka
    
4 ) Uzaktan Eğitim Sınavlarında Kullanılabilecek Bir İzleme Sisteminin Geliştirilmesi
     Muhammed Emre Çolak , Asaf Varol
    
5 ) Algoritma Öğretiminde Kullanılan Çözümlü Örnekler Yönteminin Öğretim Verimliliği Açısından İncelenmesi
     Mustafa Tepgeç , Yasemin Demiraslan Çevik
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Tamer Kutluca
Salon-8 1 ) Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine İlişkin Program Önerisinin Hesaplamalı Düşünme Bağlamında Değerlendirilmesi
     Ulaş İlic , Barış Mercimek
    
2 ) Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması
     Sibel Doğan , Orhan Aslan , Mehmet Dönmez , Soner Yıldırım
    
3 ) Programlama Eğitiminde Scratch İle Blok Tabanlı Programlama Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
     Ümit Çimen Çoşğun , Veysel Çoşğun
    
4 ) Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımı Ve Öğretmen Rolüne Etkisi
     Tamer Kutluca , Ali Tum
    
5 ) Bötemakers: Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Robotik Proje Geliştirme Ve Sergileme Deneyimleri
     Fatih Özdinç
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Işıl Kabakçı Yurdakul
Salon-9 1 ) Web Tasarımı Dersi Öğrencilerinin Harmanlanmış Öğrenme Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
     Murat Meriçelli , Mehmet Akif Ocak
    
2 ) Tersine Mesleki Gelişim:öğretim Elemanı Görüşleri
     Fevzi İnan Dönmez , Hatice Ferhan Odabaşı , Işıl Kabakçı Yurdakul
    
3 ) Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Ve Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesi
     Ümmühan Avcı Yücel
    
4 ) Şehit Çocuklarına Psikososyal Destek Amaçlı Bir Uzaktan Eğitim Ekosistemi Modelleme Önerisi
     Fatih Sakız , G. Alev Özkök
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Mübin Kıyıcı
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Social Studies Teacher Candidates' Views On Using Information Technologies
     Feyzullah Ezer , Ülkü Ulukaya
    
2 ) Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (fomo) Ve Sosyal İstenirlik Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Lise Öğrencileri Arasında İncelenmesi
     Saniye Kuleli
    
3 ) Makine Öğrenme İle Sosyo-demografik Değişkenlere Göre Ders Başarısı Tahmini
     Emre Çam , Muhammet Esat Özdağ , Mübin Kıyıcı
    
4 ) Bilgisayar Aracılı Grupla Çalışma Ortamının Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
     Salih Birişçi
    
5 ) Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Vehbi Yolcu , Veysel Demirel
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Halil Yurdugül
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) Böte Bölümü Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Platformu Ve Oyun Oynama Amaçlarına İlişkin Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (ahs) İle Belirlenmesi
     Sinan Keskin , Muhittin Şahin , Halil Yurdugül
    
2 ) The Effect Of The Internet Use On The Health Of Vocatıonal School Students
     Perihan Gürbüz , Gülsüm Yetiş , Zehra Deniz Yakıncı
    
3 ) Bilgisayar Destekli Animasyon Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
     Murat Tuncer , Melih Dikmen
    
4 ) Current Trends And Future Dırectıons In Usıng Vırtual Worlds For Autısm Spectrum Dısorder
     Esra Cevizci Karataş , S. Tuğba Tokel
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Mehmet Barış Yılmaz
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcısı Olarak Akıllı Telefon Kullanımına İlişkin Görüşler
     Mehmet Barış Yılmaz , Sümeyra Akkaya , Yalın Aygün
    
2 ) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dokunarak Yazmaya İlişkin Görüşleri
     Feridun Merter , Sümeyra Akkaya
    
3 ) Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
     Sümeyra Akkaya , Metin Kırbaç
    
4 ) Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları Ve Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz Yeterlilikleri Arasindaki İlişki
     Metin Kırbaç , Sümeyra Akkaya
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Seda Şahin
Salon-7 1 ) Akıllı Öğretim Sistemleri İçin Ön Koşul Öğrenme Düzeyi Tespit Algoritması Tasarımı
     İbrahim Arpacı , Muhammet Esat Özdağ
    
2 ) Çoklu Ortamlarda Farklı Öz Açıklama Yapılarının Kullanımı
     Yahya İltüzer , Yasemin Demiraslan Çevik
    
3 ) Rehberli Ve Rehbersiz Eğitsel Çizgi Filmlerin Fen Eğitiminde Kullanımı
     Rabia Meryem Yılmaz , Mehmet Yılmaz
    
4 ) Bilrobot
     İrfan Ökten , Lokman Doğan
    
5 ) Teknoloji Destekli Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Modellerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelemesi
     Seda Can , Hakan Tilgel , Mehmet İrfan Bayat , G. Alev Özkök
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Hasan Aydemir
Salon-2 (Pembe) 1 ) Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
     Hasan Aydemir , Mustafa Çınar , Yalçın Karalı
    
2 ) Investıgatıon Of Relatıonshıp Between Smartphone Addıctıon And Internet Addıctıon In Workıng Adolescents
     Emriye Hilal Yayan , Emin Düken , Yeliz Dağ , Ayşegül Ulutaş
    
3 ) Oyunlaştırmayı Destekleyen Öğrenme Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi
     Necati Taşkın , Ebru Kılıç Çakmak
    
4 ) Görsel Kodlama İle Oyunlaştırmanın Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerine Yansıması
     Bilal Duman , Dinçer Kayalı
    
Oturum-9
26 Mayıs 2017 Cuma 09:00-10:15

Oturum Başkanı:
Aslıhan Tüfekci
Salon-5 1 ) Sosyal Bilimler Önlisans Öğrencilerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanımına İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi
     Aslıhan Tüfekci , Esra Ayça Güzeldereli , Utku Köse
    
2 ) Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algıları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Battal Göldağ , Sevtap Kanat
    
3 ) Yaratıcı Problem Çözme Sürecini Değerlendirme: Ölçeği Türkçe?ye Uyarlama Çalışması
     Jale Ipek
    
4 ) Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeyleri
     Alper Aslan , Yiğit Emrah Turgut , Seda Aktı Aslan
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Ebru Kılıç Çakmak
Salon-1 (Büyük) 1 ) 2016 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanında Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi
     Ebru Kılıç Çakmak , Emine Su Tonga , Abdullah Bedir Kaya
    
2 ) 2015 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: Ajet, Bjet, C&e, Etrd Ve Ets Dergileri
     Ebru & Kılıç-çakmak , Ezgi & Tosik-gün
    
3 ) 6.sınıf Fen Bilimleri Dersi Elektriğin İletimi Ünitesinin Öğrenci Etkleşimli Sunularla Desteklenmesinin Başarıya Etkisi
     İlyas Acet , Halil İbrahim Akyüz
    
4 ) Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Gelişim İzleme Ve Raporlama Süreci: Varolan Durum Ve Gereksinimler
     Tayfun Akın , Yasemin Koçak Usluel
    
5 ) Ortaokulda Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Akıllı Tahta Kullanımına Dair Görüşleri
     Mehmet Nuri Gömleksiz , Sibel Aslan
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Hatice Sancar Tokmak
Salon-2 (Pembe) 1 ) Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Hissi Düzeylerinin Uzaktan Eğitim Ortamında Belirlenmesi
     Halil Kamışlı , Mesut Özonur , Tuğba Yanpar Yelken , Şükrü Çetin İlin
    
2 ) Öğrenme Yönetim Sistemleri Hakkında Öğrenci Görüşleri: Adana Meslek Yüksekokulu Örneği
     Mesut Özonur , Halil Kamışlı , Tuğba Yanpar Yelken , Hatice Sancar Tokmak
    
3 ) Öğrenme Ortamının Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi
     Mesut Özonur , Tuğba Yanpar Yelken , Hatice Sancar Tokmak
    
4 ) Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi
     Mesut Özonur , Halil Kamışlı , Hatice Sancar Tokmak , Tuğba Yanpar Yelken
    
5 ) E-öğrenme Ortamlarında Uygulanabilirliği Açısından Performans Tabanlı Öğretim Tasarımı Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
     Sami Acar , Ayşe Ulutaş
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Işıl Kabakçı Yurdakul
Salon-3 (Mavi) 1 ) Teknoloji Koçluğu Özyeterliğine Yönelik Bir Ölçme Aracının Geliştirilme Süreci
     Mehmet Şahin Solak , Abdullah Kuzu
    
2 ) Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
     Mehmet Aydın , Tamer Kutluca , Seval Laçin
    
3 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli, Göçmen Ve Bilge Kavramlarına Yönelik Benzetimleri
     Mesut Türk , Işıl Kabakçı Yurdakul
    
4 ) Öğrenme Ve Öğretme Stilleri İlişkisi
     Ülkü Köymen , Oğuz Kutlu , Habibe Aldağ , Sinan Schreglmann
    
5 ) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Adaylarının Öğretmen Kimliklerinin İncelenmesi
     Güney Hacıömeroğlu , Tamer Kutluca , Cemile Tuncel
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Nevzat Bayri
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Geleceğin Otonom E-öğrenme Sistemleri Ve Yapay Zeka Güvenliği
     Aslıhan Tüfekci , Utku Köse , Esra Ayça Güzeldereli
    
2 ) Stem Yaklaşımının Farklı Boyutlarıyla Tartışılması
     Burcu Berikan , Akça Okan Yüksel
    
3 ) Çözümlü Örnek Tasarım İlkelerine Dayalı Çevrimiçi Ortam Tasarımı Ve Ortama İlişkin Öğrenci Görüşleri
     Yahya İltüzer , Yasemin Demiraslan Çevik
    
4 ) Fatih Projesi?nden Stem Uygulamalarına Geçiş Süreci: Artı Ve Eksiler
     Serkan Dinçer
    
5 ) Üstün Yetenekli Öğrencilere Manyetizma Konusunun Öğretimi İçin Teknoloji Destekli Bir Materyalin Geliştirilmesi
     Simge Karakaş,arş. Gör. Pelin Ertekin,prof. Dr. Nevzat Bayri
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Zeynep Turan
Salon-5 1 ) Kaynaştırma Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
     Osman Özokcu
    
2 ) Türkiye?de Otistik Çocukların Eğitiminde Video İle Model Olma Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi
     Osman Özokcu
    
3 ) Delfi Tekniği İçin Web Tabanlı Bir Ortam Geliştirme Ve Uygulama Deneyimleri
     Mesut Türk , Işıl Kabakçı Yurdakul
    
4 ) Okul Öncesi Öğrencilerinin Medya Araçlarına İlişkin Görüşleri
     Halit Buluthan Çetintaş , Zeynep Turan
    
5 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sanal Sınıflara Yönelik Metaforik Algıları
     Pınar Erten
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Ahmet Naci Çoklar
Salon-6 1 ) Bilgisayar Okuryazarlığı Öğretiminden Fazlası: Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
     Celal Murat Kandemir
    
2 ) Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Öğretim Aracı Olarak Çizgi Roman Kullanımı
     Celal Murat Kandemir
    
3 ) Fatih Projesi Kapsamında Btr Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Ve Çözüm Önerileri
     Mine Uğurlu , Esra Çekirge , Ahmet Naci Çoklar
    
4 ) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (eba)?na İlişkin Öğrenci Görüşleri
     Burak Efe , Ferhat Bahçeci
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Hasan Aydemir
Salon-7 1 ) Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi(ösym) Web Sitesinin Kullanılabilirlik Değerlendirmesi
     Mervenur Ergül , Pınar Onay Durdu
    
2 ) Kodlama Ve Robotik Çalışmalarının Problem Çözme Süreçlerine Etkisi: Sesli Düşünme Protokol Analizi
     Seda Özer Şanal , Mukaddes Erdem
    
3 ) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Eğitsel Uygulamalara İlişkin Görüşleri
     Uğur Başarmak
    
4 ) Dijital Oyun Türleri Ve Dijital Oyun Tercih Nedenlerine Yönelik Öğrenci Görüşleri
     Yakup Kaysi
    
5 ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Teknolojilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
     Hasan Aydemir , Yalçın Karalı
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Ferhat Bahçeci
Salon-8 1 ) Eğitim Bilimleri Alanında Yaratıcı Problem Çözme Becerileri Konusunda Yapılan Tezlere Bir Bakış
     Gülgün Bangir Alpan , Abdullah Bedir Kaya , Esra Kıdıman
    
2 ) Bilgisayar Bilimi Dersi Robot Programlama Ünitesi İçin Eğitsel Robot Geliştirilme Süreci
     Mustafa Numanoğlu
    
3 ) Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programında Ters Yüz Sınıf (flipped Classroom) Modelinin Uygulanması Ve Etkilerinin Araştırılması
     Demet Azime Gülseren , Ömer Nuri Çam
    
4 ) Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerinin Tez Konusu Seçiminde Dikkat Ettikleri Kriterlerin İncelenmesi
     Leyla Uşengül , Ferhat Bahçeci
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Ayşe Ülkü Kan
Salon-9 1 ) Zorunlu Ortak Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesine Yönelik Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri
     Yusuf İslam Bolat , Aslan Gülcü
    
2 ) Erken Çocukluk Dönemi'nde Dijital Öyküleştirmenin Görsel Algı Gelişimine Etkisi
     Hanife Gülhan Orhan-karsak , Burak Gider
    
3 ) Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri
     Ayşe Ülkü Kan , Mevlüt Özdemir
    
4 ) Educational Robotics: Examination Of Tubıtak Genc Bılım Projects Within The Scope Of Science Course
     Mustafa Güleç , Süleyman Uçmaz , Mithat Çiçek
    
5 ) Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sanal Müze Eğitiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi
     Mesut Aydın , Zehra Betül Şişman
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Halil İbrahim Akyüz
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi
     Mustafa Sarıtepeci , Hatice Durak , Aykut Durak
    
2 ) Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
     Abdulkadir Karacı , Halil İbrahim Akyüz , Göksal Bilgici
    
3 ) 'sosyal Medya Aileleri'nin Yeni Sendromu: 'sharenting'
     Ufuk Tuğtekin , H. Ferhan Odabaşı
    
4 ) Lisans Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarına Göre Siber Mağduriyet Ve Zorbalık Davranışlarının Modellenmesi
     Burcu Karabulut Coşkun , Abdulkadir Karacı , Halil İbrahim Akyüz , Göksal Bilgici
    
5 ) Tüketıcılerin Çevrimiçi Alışverişlerdeki Tutum Ve Davranış Düzeyleri İle İnternet Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlışkinin Cinsiyete Göre İncelenmesi
     Emin İbili , Ufuk Ünal
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Ömer Faruk Ursavaş
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Oyunlaştırma Temelli Mobil Uygulamada Elde Edilen Oyun Başarısının Akademik Başarıyı Yordama Gücünün Belirlenmesi
     Yılmaz Koçak , Mesut Özonur , Mehmet İsmail Solmaz , Ali Kemal Uğur , Şükrü Çetin İlin
    
2 ) Mobil Quizgame'deki Oyun Başarısı İle Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesi
     Mesut Özonur , Yılmaz Koçak , Ali Kemal Uğur , Mehmet İsmail Solmaz , Şükrü Çetin İlin
    
3 ) Eğitim Politikalarında Sosyal Medya Söylem Analizi: Fatih Projesine İlişkin Ekşi Sözlük Örneği
     Ayşe Aydın Akkurt , Hakan Yıldırım
    
4 ) Bağımsız Kullanıcı Düzeyinde Avrupa Birliği Dijital Yeterlikler Ölçme Aracının Faktör Yapısının İncelenmesi
     Ömer Faruk Ursavaş , Eda Bakır
    
5 ) Bilişim Teknolojileri Sınıfının Bilişim Teknolojileri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi
     Devkan Kaleci , Gülistan Sürek
    
6 ) Dönüştürülmüş Sınıf Modeline Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Özet
     Fırat Sarsar , Tarık Kışla , Yağmur Turalı , Arş.gör. Dr. Beril Ceylan , Alev Ateş
    
Oturum-10
26 Mayıs 2017 Cuma 10:30-11:30

Oturum Başkanı:
Murat Tuncer
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Göz İzleme Teknikleri İle Bireysel Farklılıkları Olan Grupların Bilgisayar Ortamında Gösterdikleri Davranışlarının İncelenmesi
     Mustafa Alpsülün , Dursun Akaslan , İbrahim Berkan Aydilek , Mehmet Emin Tenekeci
    
2 ) Kaynaştırma Öğrencilerinin Eğitiminde Oyunlaştırma Teknolojisi
     Zahriye Atak , Veysel Demirer
    
3 ) Oyuncak Kütüphaneleri Ve Çocuklar Üzerindeki Olası Etkileri
     Hilal Samancı , Halit Buluthan Çetintaş
    
4 ) İngilizce Kelime Öğretimi İçin Kullanılan Farklı Hipermedya Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinde Başarı, Kalıcılık Ve Bilişsel Yüke Etkisi
     Mehmet Yavuz , Şuayip Kılıç , Ali Gündüz , Türkan Karakuş Yılmaz
    
5 ) Bireylerin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi
     Melih Dikmen , Murat Tuncer
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Süleyman Sadi Seferoğlu
Salon-1 (Büyük) 1 ) Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezlerinin Personel Yapısının İncelenmesi
     Özden Demirkan , Abdullah Bedir Kaya
    
2 ) Mobil Teknoloji Ve Uygulamaların Eğitsel Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme
     Nilgün Keçel , Süleyman Sadi Seferoğlu
    
3 ) Uzaktan Eğitim Alanında Dünyada Ve Türkiye'de En Çok Atıf Alan Kitapların İncelenmesi
     Melike Aydemir
    
4 ) Students' Achıevements In Dıstance Educatıon Computer Courses Wıth Respect To Theır Learnıng Styles
     Murat Yalman , Mesut Kumru
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Veysel Demirer
Salon-2 (Pembe) 1 ) Eğitim Teknolojisi Mi, Teknoloji Eğitimi Mi?
     Bülent Gürsel Emiroğlu
    
2 ) İlköğretimde Algoritma Ve Kodlama Eğitimi
     Bülent Gürsel Emiroğlu
    
3 ) Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Rehber (btr) Öğretmenliğine Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması
     Veysel Demirer , Şule Şenol
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Niyazi Özer
Salon-3 (Mavi) 1 ) Çocuklar İçin Programlama Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
     Akça Okan Yüksel , Burcu Berikan , Ekmel Çetin
    
2 ) Stajyer Öğretmenler İçin Video Destekli Web Tabanlı Bir Mesleki Rehberlik Ve Performans Değerlendirme Sistemi: Bir Model Önerisi
     Süleyman Nihat Şad , Niyazi Özer , Ali Kış , Abdullah Atlı , Mustafa Serdar Köksal
    
3 ) Böte Öğrencilerinin Sahip Olduğu Dijital Vatandaşlık Karakteristiklerinin İncelenmesi
     Gökçe Akçayır , Murat Akçayır
    
4 ) Ders Süreçlerinde Arttırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin Kullanılmasının Öğrenen Katılımına Etkisinin İncelenmesi: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Örneği
     Mustafa Sarıtepeci , Hatice Durak , Hasan Celal Balıkçı
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Fırat Sarsar
Salon-4 (Turuncu) 1 ) Öğrenci Tercihlerine Göre Tasarlanmış Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
     Cemal Hakan Dikmen , Mehmet Akif Ocak
    
2 ) Ortaöğretim Düzeyinde Ters Yüz Sınıf Uygulaması Hakkında Öğrenci Görüşleri
     Mehmet Yavuz , Selçuk Karaman
    
3 ) Çoklu Zekâ Kuramına Uygun Olarak Tasarlanan Öğretim Sürecinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trigonometri
     Tamer Kutluca , Seval Laçin
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Hakan Tekedere
Salon-6 1 ) Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması
     Hakan Tekedere , Boranbek Baımurzayev
    
2 ) Evaluation And Comparison Of Mooc Portals İn Turkey
     Kadir Yücel Kaya , Mithat Çiçek , Sezin Eşfer , Ersin Kara
    
3 ) Swot Analysis Of 100 Mooc Project
     Sezin Eşfer , Kürşat Çağıltay , Nergis Gürel , Rafet Çevik , Serkan Alkan , Mahmut Teker
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Ayşe Ülkü Kan
Salon-7 1 ) Ortaokul Öğretmenlerinin Ders Süreçlerinde Teknoloji Kullanımlarının Sınıf Yönetimine Etkilerinin İncelenmesi
     Ahmet Uçar , Mustafa Sarıtepeci , Hasan Çakır
    
2 ) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Durumları
     Zafer Çakmak , Cengiz Taşkıran , Birol Bulut
    
3 ) Pedagojik Formasyon Programına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları İle İlgili Özyeterliklerinin Belirlenmesi
     Ayşe Ülkü Kan , Aysel Murat
    
4 ) İşitme Engelli Yüksekokul Öğrencilerinin Derslerinde Beyaz Pano Kullanılması Konusundaki Görüşleri
     Sema Ünlüer
    
5 ) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
     Ayşe Ülkü Kan , Esra Yel , Neslihan Durak Koç
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Yalın Kılıç Türel
Salon-8 1 ) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı
     Şerif Burak Sağır , Mehmet Erdem Aydın , Ahmet Arslan
    
2 ) Harmanlanmış Öğrenmeye Yönelik Memnuniyet İncelemesi
     Leyla Uşengül , Yalın Kılıç Türel
    
3 ) Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Bir Model Önerisi: Video Portfolyo Temelli Uzman Geribildirimi Ve Yansıtıcı Öğretim Uygulaması
     Süleyman Nihat Şad
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Hafize Keser
Salon-9 1 ) Öğrenme Nesneleri Tasarım Ve Geliştirme Modellerinin Betimsel Tarama Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi
     G. Alev Özkök , Meral Tutulmaz , Tuğçe Çoban
    
2 ) Türkiye?de Stem Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
     Funda Okuşluk , Fatma Yazar
    
3 ) Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Motivasyonuna Etkisi
     Serkan Yıldırım , Prof.dr. Hafize Keser
    
4 ) Yetişkinlerin Çevrimiçi Çalışma Alışkanlıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Kontrol Listesi Tasarımı
     Melek Atabay , Ünal Çakıroğlu
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Ferhat Bahçeci
Salon-10 (Amfi-1) 1 ) Öğretmen Adaylarının Iste Standartlarına Göre Eğitim Teknolojileri Öz-yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
     Hatice Durak , Mustafa Sarıtepeci , Aykut Durak
    
2 ) Sosyal Ağ Kullanımının Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algıları Üzerine Etkisi
     Lutfiye Özdemir , Burcu Batga , Bekir Uçar
    
3 ) Öğretmenlerin Sosyal Ağlara Yönelik Tutum Ve Görüşlerinin İncelenmesi
     Mehmet Emin Hangün , Ferhat Bahçeci
    
4 ) Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyanın İngilizce Öğrenimlerine Etkisine İlişkin Görüşleri
     Mehmet Nuri Gömleksiz , Sibel Aslan
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Güney Hacıömeroğlu
Salon-11 (Amfi-2) 1 ) Fen Edebiyat Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
     Battal Göldağ , Nuri Murat Yağmurlu
    
2 ) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretime İlişkin Pedagojik Kimlikleri
     Tamer Kutluca , Mahide Doğan , Güney Hacıömeroğlu
    
3 ) Lise Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlıkları Ve Web 2.0 Kullanım Durumları
     Tuğba Bahçekapılı , Ayça Çebi
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
M. Emre Sezgin
Salon-12 (Amfi-3) 1 ) Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıkları: Çukurova Üniversitesi Örneği
     M. Emre Sezgin
    
2 ) Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
     Zafer Kuş , Erhan Güneş , Uğur Başarmak , Hamza Yakar
    
3 ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı (k.ü. Eğitim Fakültesi Örneği)
     Halil İbrahim Akyüz , Göksal Bilgici , Burcu Karabulut Coşkun , Abdulkadir Karacı
    
4 ) Günceli Kaçırma Korkusu (fomo) Ve Etkili İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
     Zeynep Tatlı , Esra Gündoğdu , Eda Saka
    
Oturum-11
26 Mayıs 2017 Cuma 12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Murat Akçayır
Salon-5 1 ) Sosyal Ağ Analizi Ve Nodexl Pro İle Twitter Verileri Üzerinde Görselleştirme
     Y. Murat Kızılkaya
    
2 ) Üniversite Öğrencilerinin Facebook Üzerinden Bilgi Arama Durumlarının İncelenmesi
     Gökçe Akçayır , Murat Akçayır
    
3 ) Uzaktan Eğitimde Veri Madenciliği Uygulamaları
     Mehmet Yavuz , Metin Kapıdere , Ali Arı
    
4 ) Ortaöğretim Öğrencilerin Sosyal Ağlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
     Sami Şahin , Uğur Özhan