Sıra Tarih / Saat Oturum Salon Başkan UserID PaperID Başlık Authors
Sıra Oturum Tarih / Saat Salon Başkan UserID PaperID Başlık Authors
125 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-1 (Büyük)Ercan TOP48 2 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon İle Sosyal Ağ Servisleri Kullanım Davranışları Arasındaki İlişkiEcem Seray Dağlı Nazire Burçin Hamutoğlu Deniz Mertkan Gezgin
226 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-5Zeynep TURAN54 5 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sanal Sınıflara Yönelik Metaforik AlgılarıPınar Erten
325 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-1 (Büyük)Kürşat Çağıltay59 6 Aile-internet Bağımlılık Ölçeğinden Elde Edilen Verilerinin Yapay-sinir Ağları Kullanılarak SınıflandırılmasıKenan Zengın Necmi Eşgi Mehmet Emin Aksoy
426 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-1 (Büyük)Ebru Kılıç Çakmak56 7 2015 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: Ajet, Bjet, C&e, Etrd Ve Ets DergileriEbru & Kılıç-çakmak Ezgi & Tosik-gün
525 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-6Mustafa SARITEPECİ66 8 Eğitsel Oyunlardaki Mücadelenin Matematik Başarısına EtkisiAykut Durgut M. Emin Korkusuz
624 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-9Yüksel GÖKTAŞ67 9 Böte Bölümü Öğrencilerinin Öğretimde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Açısından İncelenmesiMustafa Yağcı Murat Işık
725 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-9Ozan ŞENKAL65 11 Schoology Çevrimiçi Ögrenme Yönetim Sistemiyle Tasarlanan Web Ortamının Öğrencilerin Fizik Dersi Akademik Başarısına EtkisiNihan Arslan Namlı Ozan Şenkal
825 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-9Ozan ŞENKAL65 12 Schoology Ögrenme Yönetim Sistemine İlişkin Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının GörüşleriNihan Arslan Namlı Ozan Şenkal
925 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-1 (Büyük)Fatma Akgün75 13 Eğitimde Oyunlaştırma Araştırmalarında Güncel EğilimlerHasan Özgür Cem Çuhadar Fatma Akgün
1025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-10 (Amfi-1)Hakan TÜZÜN77 14 Böte Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin BelirlenmesiMuhittin Şahin Sinan Keskin Halil Yurdugül
1124 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-6Hasan Güner Berkant80 15 Algı İlkelerine Dayalı Flash Tabanlı Öğretim Materyalinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki EtkisiBarış Turan
1225 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-7İbrahim ARPACI81 16 Factors Predicting The Use Of Smartphones For Information Management İn Educationİbrahim Arpacı
1325 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-6Mustafa SARITEPECİ83 17 Ders Yönetim Sistemi Yazılımı Kullanıcılarının Sistemle Olan Etkileşimlerinin Sınıflandırma Algoritmaları İle AnaliziHakan Güldal Yılmaz Çakıcı
1426 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-6Levent Şahin82 18 Güdülenme İlkeleri Kapsamında Geliştirilen Oyun Tabanlı Öğrenme Materyalinin Matematik Tutumuna EtkisiGökhan Kaya
1526 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-6Levent Şahin88 19 Fatih Projesi Odaklı Öğretmenlerin Teknostres Düzeylerinin BelirlenmesiAhmet Naci Çoklar Erkan Efilti Levent Şahin
1625 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-12 (Amfi-3)Hasan Aydemir89 20 Türkçe Öğretmeni Adaylarının İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık DüzeyleriEsra Mert
1725 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-8Özge KELELCİ87 21 Smartphone Use Of University Students İn Turkey: Purpose, Conditions, And Patterns Of UseAmine Hatun Ataş Berkan Çelik
1825 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-10 (Amfi-1)Hakan TÜZÜN58 22 Dijital Oyunların Matematik Öğretiminde Kullanımı: Bir Betimsel Tarama ÇalışmasıMustafa Tepgeç Nursel Yılmaz Coşkun Ateş Sıdıka Kestel Hakan Tüzün
1925 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-12 (Amfi-3)Hasan Aydemir72 23 Çevirim İçi Quiz Aracı Kahoot: Katkıları Ve SınırlılıklarıÖzlem Baydaş
2025 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-10 (Amfi-1)Muzaffer Özdemir91 24 Saran Sanal Gerçeklik Teknolojisi İle Öğrenme Deneyimleri: Sistematik Bir İncelemeMuzaffer Özdemir
2124 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-9Yüksel GÖKTAŞ94 26 Akran Öğretimi: Web Tasarımı Dersi Uygulama SonuçlarıYusuf Ziya Olpak
2226 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-7Seda Şahin81 27 Akıllı Öğretim Sistemleri İçin Ön Koşul Öğrenme Düzeyi Tespit Algoritması Tasarımıİbrahim Arpacı Muhammet Esat Özdağ
2325 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-8Mehmet Karahan100 28 Öğretmen Adaylarının E-öğrenmeye Yönelik Tutumları İle Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluklarının İncelenmesiMustafa Kahyaoğlu Mithat Elçiçek Hüsamettin Erdemci
2425 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-9Müzeyyen Bulut Özek100 29 Dijital Veri Güvenliği Farkındalığına Yönelik Tasarlanan Video Temelli Mobil Öğrenme Ortamının Etkililiğinin DeğerlendirilmesiMithat Elçiçek Hüsamettin Erdemci Hasan Karal
2525 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-1 (Büyük)Ercan TOP106 30 Blog Ortamında Yönlendirilmiş Tartışma Kullanımının Öğrencilerin Öğrenme Algılarını Etkileyen Faktörler Açısından İncelenmesiGülcan Canbolat Ercan Top
2624 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-9Şemseddin GÜNDÜZ88 31 Öğretmenlerin Eğitimde Bilişim Ağı (eba) İle İlgili Görüşleri Ve Kullanım Düzeylerinin DeğerlendirilmesiEmin Uslu Ahmet Naci Çoklar Şemseddin Gündüz
2726 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-4 (Turuncu)Fırat Sarsar90 32 Öğrenci Tercihlerine Göre Tasarlanmış Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarılarına EtkisiCemal Hakan Dikmen Mehmet Akif Ocak
2825 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-10 (Amfi-1)Ali Kış90 33 Işığın Yansıması Konusunda Dick Ve Carey Modeline Göre Tasarlanmış Web Destekli Öğretimin Uygulanması Ve DeğerlendirilmesiCemal Hakan Dikmen
2925 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-8Niyazi Özer92 34 Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği İle İncelenmesi: Akış Şeması Ve Sözde KodAli Geriş Nesrin Özdener Dönmez
3025 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-8Halil Ersoy117 35 Öğrenenlerin Videolardaki Etkileşim Deneyimlerinin Etkileşim Türlerine Göre İncelenmesiElif Taşlıbeyaz Onur Burak Dursun Selçuk Karaman
3125 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-8Mehmet Karahan71 36 Yapay Sinir Ağları Eğitimi, Testi Ve Geleceği Tahmin UygulamalarıMehmet Karahan
3226 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-4 (Turuncu)Soner Yıldırım104 37 Aradığınız Öğrenciye Ve İçeriğe Şu An Ulaşılamıyor! Eğitimin En Güncel İkilemi: Mobil TelefonlarSoner Yıldırım Adile Aşkım Kurt Deniz Mertkan Gezgin Müge Adnan Evren Şumuer
3325 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-8Mehmet Karahan118 38 Göz İzleme Yöntemleri İle Dijital Materyallerin Öğrenciler Üzerindeki EtkisiMustafa Alpsülün Dursun Akaslan İbrahim Berkan Aydilek Mehmet Emin Tenekeci
3426 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-5Zeynep TURAN122 39 Kaynaştırma Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesiOsman Özokcu
3526 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-5Zeynep TURAN122 40 Türkiye?de Otistik Çocukların Eğitiminde Video İle Model Olma Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların Gözden GeçirilmesiOsman Özokcu
3625 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-9Ozan ŞENKAL69 41 Social Networks Social Studies On Social Life Perceptions Of Teacher CandidatesErol Koçoğlu Büşra Buluntcilay
3725 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-12 (Amfi-3)Hasan Aydemir69 42 The Effects Of Technology-assisted Education Used İn Social Studies Lesson On Learning ProcessErol Koçoğlu Büşra Buluntcilay
3826 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-6Levent Şahin69 43 Student Perceptions Related To Social Skills Teachers' Sufficiency Of Using Educational GamesErol Koçoğlu Vahdettin Koka
3925 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-10 (Amfi-1)Hakan TÜZÜN69 44 Imaginary Perceptions Of Social Studies Teacher Candidates About The Internet ConceptErol Koçoğlu Vahdettin Koka
4024 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-10 (Amfi-1)Ömer Faruk URSAVAŞ69 45 Perceptions Of Teaching Staff On The Effect Of Pedagogical Formation Education On The Students Of The Faculty Of EducationErol Koçoğlu Büşra Buluntcilay
4125 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-1 (Büyük)Ercan TOP135 47 Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme: Bir Örnek Uygulama Ve Değerlendirme ÇalışmasıErhan Güneş Uğur Başarmak Ömer Faruk İslim
4226 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-8Yalın Kılıç Türel136 49 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Dijital Veri Güvenliği FarkındalığıŞerif Burak Sağır Mehmet Erdem Aydın Ahmet Arslan
4326 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-8Yalın Kılıç Türel129 51 Harmanlanmış Öğrenmeye Yönelik Memnuniyet İncelemesiLeyla Uşengül Yalın Kılıç Türel
4424 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-6Hasan Güner Berkant142 52 Öğretim Amaçlı Sosyal Ağ Uygulamalarında Kullanılabilecek Sosyal Ağ Araçlarının Viral Yayılım Sağlama Anlamındaki EtkileriYusuf Levent Şahin
4526 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-11 (Amfi-2)Güney HACIÖMEROĞLU144 53 Fen Edebiyat Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiBattal Göldağ Nuri Murat Yağmurlu
4626 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-4 (Turuncu)Soner Yıldırım149 54 Öğretmenlerin Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerini Kullanmalarıyla İlgili Bir DeğerlendirmeMeral Tutulmaz Süleyman Sadi Seferoğlu
4724 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-6Hasan Güner Berkant136 55 Eğitsel Arayüzlerde Göz Hareketleri Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Ve Etkileşim Tasarımı İyileştirilmesiMehmet Erdem Aydın Arman Aksoy Yücel Hatıl Esad Esgin
4824 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-6Hasan Güner Berkant151 56 Investigating An Online Collaborative Problem Solving Activity Based On Oecd Assessment FrameworkSonay Caner
4925 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-11 (Amfi-2)Veysel ÇELİK153 57 Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta-sentez ÇalışmasıBuket Turhan Türkkan Nihan Arslan Namlı
5025 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-2 (Pembe)Mehmet Nuri Gömleksiz86 58 Öğretimsel Bir Araç Olarak Robotlar: Eğitimde Robotların KullanımıFatma Keskinkılıç Aslı Yazağan
5124 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-1 (Büyük)Engin KURŞUN132 60 İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslarda Katılımcıların Başarılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesiİsa Bingöl Engin Kurşun
5226 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-4 (Turuncu)Soner Yıldırım157 61 Üniversite Öğrencilerinin Nomofobik Davranışları Ve Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutumlarının BelirlenmesiSezer Çetintaş
5325 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-2 (Pembe)Yavuz AKBULUT126 63 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiAli Oluk Feda Öner Recep Çakır
5425 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-4 (Turuncu)Tamer KUTLUCA123 64 İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Derslerinde Kullanılabilecek Teknolojik Araçlara Yönelik GörüşleriSamet Gündüz Tamer Kutluca
5525 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-9Müzeyyen Bulut Özek162 65 Anlık Geri Bildirim Web 2.0 Aracı Kahoot?un Kullanışlılığının DeğerlendirilmesiMüzeyyen Bulut Özek Nesrin Korkmaz
5626 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-6Levent Şahin161 66 Uzaktan Eğitim Sınavlarında Kullanılabilecek Bir İzleme Sisteminin GeliştirilmesiMuhammed Emre Çolak Asaf Varol
5726 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-10 (Amfi-1)Mübin Kıyıcı108 67 Social Studies Teacher Candidates' Views On Using Information TechnologiesFeyzullah Ezer Ülkü Ulukaya
5826 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-8Ferhat BAHÇECİ139 68 Bilgisayar Bilimi Dersi Robot Programlama Ünitesi İçin Eğitsel Robot Geliştirilme SüreciMustafa Numanoğlu
5925 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-2 (Pembe)Yavuz AKBULUT169 69 Sosyal Ağ Kullanıcıları Arasında Siber Aylaklık Ve Sosyal Beğenirliğin İncelenmesiYavuz Akbulut Onur Dönmez Özcan Özgür Dursun
6026 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-8Ferhat BAHÇECİ172 71 Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programında Ters Yüz Sınıf (flipped Classroom) Modelinin Uygulanması Ve Etkilerinin AraştırılmasıDemet Azime Gülseren Ömer Nuri Çam
6125 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-1 (Büyük)Kürşat Çağıltay165 72 Adaptation Of Mobile Phone Addiction Survey İnto Turkish And Examination Of Mobile Phone Addiction Among University StudentsBerkan Çelik Amine Hatun Ataş Emre Yılmaz
6225 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-6Mustafa SARITEPECİ171 73 Türkiye Ve İngiltere Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programlarının KarşılaştırılmasıEsra Barut Abdullah Kuzu
6325 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-2 (Pembe)Yavuz AKBULUT174 74 Çoklu Görev Performansında Üstün Yetenek Ve Çalışan Belleğin RolüBarış Mercimek Yavuz Akbulut
6425 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-8Mehmet Karahan125 75 Böte Mezunlarının Tecrübelerini Paylaştığı Web Platformunun (botemezunu.com) Tasarlanması Ve GeliştirilmesiMehmet Elibol Begüm Pişkin Gamze Erdem Fatmanur Çağlar
6525 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-2 (Pembe)Yavuz AKBULUT175 76 Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklara Yönelik Öğretmen Görüşleri Ve Çözüm ÖnerileriHakan Cevahir Muzaffer Özdemir
6625 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-2 (Pembe)Yavuz AKBULUT176 77 Bilgisayar Destekli Öğretimde Algısal AkıcılıkUlaş İlic Yavuz Akbulut
6725 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-4 (Turuncu)Tamer KUTLUCA135 78 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı DurumlarıÖmer Faruk İslim Neşe Sevim Çırak Selcan Kilis Mehtap Tufan
6825 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-8Niyazi Özer60 80 Üniversite Öğrencilerinin Ders Esnasında Yaptıkları Siber Aylaklık Davranışlarıyla Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiRamazan Çok Mustafa Kutlu
6925 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-11 (Amfi-2)Veysel ÇELİK183 81 Mühendislik Öğretiminde Grafik Tabanlı Bilgisayar Programının (labvıew) Kullanımı Ve FaydalarıAli Yüce Nusret Tan
7025 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-12 (Amfi-3)Hasan Aydemir184 82 Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesiVeli Cevat Paloğlu Ramazan Yılmaz Hafize Keser
7124 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-9Şemseddin GÜNDÜZ184 83 Öğretmenlerin Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançlarının Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında İncelenmesiRamazan Yılmaz Ercan Afacan
7224 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-2 (Pembe)Özge KELLECİ186 84 Göz Hareketleri İzleme Teknolojisinin Eğitimde KullanımıKürşat Çağıltay Mehmet Dönmez
7325 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-5Özcan Özgür DURSUN178 85 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Öğretmenliği Öz-yeterlik İnançları İle Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişkiRaziye Sancar Deniz Deryakulu
7425 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-8Niyazi Özer189 86 Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme ÇalışmasıSüleyman Nihat Şad Niyazi Özer Mümtaz Karadağ
7526 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-4 (Turuncu)Fırat Sarsar190 87 Ortaöğretim Düzeyinde Ters Yüz Sınıf Uygulaması Hakkında Öğrenci GörüşleriMehmet Yavuz Selçuk Karaman
7625 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-10 (Amfi-1)Hakan TÜZÜN77 88 E-öğrenme Tasarımları İçin Öğrenen Özellikleri Ve Etkileşim Değişkenlerinin Öznitelik Seçim Algoritmaları İle BelirlenmesiMuhittin Şahin Sinan Keskin Halil Yurdugül
7725 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-11 (Amfi-2)Özcan Özgür DURSUN191 89 Artırılmış Gerçeklik Platformu Tasarımı Ve Örnek Ders UygulamasıTarık İçten Prof. Dr. Güngör Bal
7825 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-5Özcan Özgür DURSUN193 90 Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Görüşleriyle Siber Aylaklık NedenleriÖzcan Özgütr Dursun Onur Dönmez Yavuz Akbulut
7925 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-1 (Büyük)Ercan TOP63 91 Akıllı Tahta İle Güdülenme İlkelerinin KullanımıDilan Dinci
8025 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-6Mustafa SARITEPECİ196 92 Blogların Yabancı Dil Öğretimi Ve Öğreniminde Kullanımı Ve Uygulama ÖrnekleriErkan Erkan Tekinarslan Furkan Kabacı
8124 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-10 (Amfi-1)Ömer Faruk URSAVAŞ196 93 Üç Boyutlu (3b) Yazıcıların Eğitim Ortamlarında Kullanımları Ve Eğitsel PotansiyelleriErkan Tekinarslan İbrahim Kocaayak
8226 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-8Yalın Kılıç Türel189 95 Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Bir Model Önerisi: Video Portfolyo Temelli Uzman Geribildirimi Ve Yansıtıcı Öğretim UygulamasıSüleyman Nihat Şad
8326 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-3 (Mavi)Niyazi Özer189 96 Stajyer Öğretmenler İçin Video Destekli Web Tabanlı Bir Mesleki Rehberlik Ve Performans Değerlendirme Sistemi: Bir Model ÖnerisiSüleyman Nihat Şad Niyazi Özer Ali Kış Abdullah Atlı Mustafa Serdar Köksal
8424 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-8İlknur Reisoğlu201 97 Arduino İle Dinleyen Öğrencilerden Yapan Öğrencilere GeçişKürşat Arslan Zafer Tanel M. Burak Bubekoğlu
8525 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-11 (Amfi-2)Murat AKÇAYIR185 98 How Novice Instructional Designers Apply Instructional Design Models? A Qualitative Study.Feray Uğur Erdoğmuş Kürşat Çağıltay
8626 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-6Levent Şahin58 99 Algoritma Öğretiminde Kullanılan Çözümlü Örnekler Yönteminin Öğretim Verimliliği Açısından İncelenmesiMustafa Tepgeç Yasemin Demiraslan Çevik
8726 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-9Ayşe Ülkü Kan182 100 Zorunlu Ortak Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesine Yönelik Öğretmen Adaylarının DeğerlendirmeleriYusuf İslam Bolat Aslan Gülcü
8825 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-9Ozan ŞENKAL203 101 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına Yönelik Bir Araştırma: Siverek Meslek Yüksekokulu ÖrneğiHasan Celal Balıkçı Mustafa Alpsülün Neslihan Tancı Yıldırım Abdulkadir Barut
8925 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-12 (Amfi-3)Hasan Aydemir211 102 Okulöncesi Eğitimde Steam Uygulamaları Ve Steam Uygulamalarını Destekleyen Resimli Çocuk Kitaplarının İçeriğinin İncelenmesiGülseren Sağsöz
9025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-8Niyazi Özer93 103 Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeği (sdraö)'nin GeliştirilmesiVeysel Bilal Arslankara Ertuğrul Usta
9125 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-8Niyazi Özer93 104 Siber Zorbalık Ve İnternet Bağımlılığı Araştırmalarının İçerik Analizi Çalışması: 2012-2017 Yılları ArasıVeysel Bilal Arslankara Ertuğrul Usta
9224 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-9Şemseddin GÜNDÜZ172 105 Ülkemizde Paralel Programlama/çoklu İşleme Teknolojilerine Olan İlginin İncelenmesi, Gpu, Cuda, Opencl Vb.Ömer Nuri Çam Demet Azime Gülseren
9325 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-10 (Amfi-1)Hakan TÜZÜN188 106 Böte Öğrencilerinin Karar Verme Süreçleri ÜzerineBuket Taşkın Mukaddes Erdem
9425 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-9Müzeyyen Bulut Özek131 107 Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Öğrenme Ortamı ÖrneğiDilek Doğan
9525 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-9Ozan ŞENKAL188 108 Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Bakışlarıyla İlgili Bir DeğerlendirmeBuket Taşkın S. Sadi Seferoğlu
9626 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-5Aslıhan Tüfekci144 109 Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algıları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiBattal Göldağ Sevtap Kanat
9726 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-9Ayşe Ülkü Kan155 110 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sanal Müze Eğitiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki EtkisiMesut Aydın Zehra Betül Şişman
9825 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-2 (Pembe)Selçuk KARAMAN155 111 Sanal Kütüphaneye İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının AlgılarıMesut Aydın Zehra Betül Şişman
9926 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-11 (Amfi-2)Halil YURDUGÜL109 112 Böte Bölümü Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Platformu Ve Oyun Oynama Amaçlarına İlişkin Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (ahs) İle BelirlenmesiSinan Keskin Muhittin Şahin Halil Yurdugül
10025 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-5İsmail Şan207 113 Programlama Derslerinde Çevrimiçi Video Desteği Kullanımı İle Öğrencilerin Eğitsel Internet Kullanım Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiAslı Yazağan Fatma Keskinkılıç
10126 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-10 (Amfi-1)Mübin Kıyıcı205 114 Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (fomo) Ve Sosyal İstenirlik Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Lise Öğrencileri Arasında İncelenmesiSaniye Kuleli
10225 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-3 (Mavi)Adile Aşkım Kurt104 115 Clicktivism-slacktivism: Böte Öğrencileri Ne Düşünüyor?Adile Aşkım Kurt Yasemin Kahyaoğlu Ezgi Doğan
10325 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-9Hakan TEKEDERE98 116 Türkiye'de Mobil Öğrenme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik AnaliziMehtap Mert Hakan Tekedere
10426 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-6 Hakan TEKEDERE98 117 Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin KarşılaştırılmasıHakan Tekedere Boranbek Baımurzayev
10525 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-6Mustafa SARITEPECİ151 118 Examining The Instructional Technologies And Strategies Used İn The Village Institutes And Their Applications İnto Today's Educational SettingsSibel Doğan Kürşat Çağıltay Sonay Caner
10626 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-8Tamer Kutluca174 119 Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine İlişkin Program Önerisinin Hesaplamalı Düşünme Bağlamında DeğerlendirilmesiUlaş İlic Barış Mercimek
10726 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-8Tamer Kutluca186 122 Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi ÇalışmasıSibel Doğan Orhan Aslan Mehmet Dönmez Soner Yıldırım
10826 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-7Seda Şahin134 123 Çoklu Ortamlarda Farklı Öz Açıklama Yapılarının KullanımıYahya İltüzer Yasemin Demiraslan Çevik
10926 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-4 (Turuncu)Nevzat BAYRİ134 124 Çözümlü Örnek Tasarım İlkelerine Dayalı Çevrimiçi Ortam Tasarımı Ve Ortama İlişkin Öğrenci GörüşleriYahya İltüzer Yasemin Demiraslan Çevik
11025 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-5Özcan Özgür DURSUN180 125 9. Sınıf Matematik Dersi Öğretiminde Dinamik Öğrenme Nesnelerinin Kullanılabilirliğinin DeğerlendirilmesiRakip Gül Aslan Gülcü
11125 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-4 (Turuncu)Tamer KUTLUCA179 126 Hayat Boyu Öğrenme Ve Teknolojinin RolüBulut Atay Evren Şumuer
11225 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-3 (Mavi)Ercan Top107 127 Öğretmen Adaylarının Ofis Araçları Kullanım DurumlarıErcan Top
11325 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-8Özge KELELCİ164 128 University Students' Evaluation Of Use Of The Moodle Learning Management System (lms) İn Blended Learning ClassesMurat Yalman Yasemin Karagul Fırat Dogan
11425 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-6Mustafa SARITEPECİ164 129 Derslerde Akıllı Tahta Ve Tablet Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Ve Karşılaştıkları Sorunların İrdelenmesiMurat Yalman Bülent Başaran Selehattin Gönen
11525 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-10 (Amfi-1)Fatih Saltan152 130 Ortaokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerine İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar: Kâğıt Üzerine Yapılan HeykelFatih Saltan Ali Oluk
11625 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-2 (Pembe)Mutlu Tahsin Üstündağ274 131 The Use Of E-portfolio İn Programming Education: The Case StudyTarık Kışla
11726 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-12 (Amfi-3)M. Emre SEZGİN194 132 Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıkları: Çukurova Üniversitesi ÖrneğiM. Emre Sezgin
11826 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-5Aslıhan Tüfekci121 133 Sosyal Bilimler Önlisans Öğrencilerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanımına İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesiAslıhan Tüfekci Esra Ayça Güzeldereli Utku Köse
11924 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-10 (Amfi-1)Ömer Faruk URSAVAŞ275 134 Erken Yaşta Programlama Eğitimi: Yurt Dışı Ve Yurt İçi Perspektifinden Bir BakışŞenol Saygıner Hakan Tüzün
12025 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-8Mehmet Karahan275 135 Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar Ve Çözüm ÖnerileriŞenol Saygıner Hakan Tüzün
12126 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-4 (Turuncu)Nevzat BAYRİ121 136 Geleceğin Otonom E-öğrenme Sistemleri Ve Yapay Zeka GüvenliğiAslıhan Tüfekci Utku Köse Esra Ayça Güzeldereli
12225 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-10 (Amfi-1)Fatih Saltan126 137 Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Artırılmış Gerçekliğe Yönelik GörüşleriAli Oluk Fatih Saltan
12326 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-11 (Amfi-2)Halil İbrahim AKYÜZ279 138 Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesiAbdulkadir Karacı Halil İbrahim Akyüz Göksal Bilgici
12425 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-6Serhat Bahadır KERT279 139 Web Tabanlı Bir Zeki Öğretim Sistemi Geliştirilmesi Ve DeğerlendirilmesiGöksal Bilgici Abdulkadir Karacı Nursal Arıcı Halil İbrahim Akyüz
12525 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-5Mübin Kıyıcı62 140 Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli İle İlgili Yayınların Yöntemsel Ve Ortam Özellikleri Açısından İncelenmesiBarış Çukurbaşı Mübin Kıyıcı
12625 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-4 (Turuncu)Mustafa Kutlu282 141 Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Akademik Erteleme Ve Akademik Başarı Arasındaki İlişilerYasin Demir Mustafa Kutlu
12725 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-4 (Turuncu)Mustafa Kutlu282 142 Öğretmen Adaylarının "internet" Kavramı Hakkındaki Metaforlarının İncelenmesiYasin Demir Mustafa Kutlu
12825 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-12 (Amfi-3)Deniz DERYAKULU284 143 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkiDeniz Atal-köysüren Deniz Deryakulu
12925 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-9Ünal ÇAKIROĞLU62 144 Lego Robotik Öğretim Uygulamaları İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesiEmre Çam Barış Çukurbaşı Mübin Kıyıcı
13024 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-10 (Amfi-1)Yüksel GÖKTAŞ290 145 Bilgisayarca Düşünme: Nedir? Ne Değildir?Çelebi Uluyol Sami Şahin Şahin Gökçearslan
13124 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-11 (Amfi-2)Çelebi ULUYUOL290 146 Formasyon Grubu Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Algıları İle Öğretmenliğe Ve Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum Ve Algılarının İncelenmesiÇelebi Uluyuol Sami Şahin Emin İbili
13225 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-4 (Turuncu)Vasfiye Değer292 147 Yazılım Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının İncelenmesiHacer Özyurt Özcan Özyurt
13325 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-11 (Amfi-2)Murat AKÇAYIR280 148 Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Görev Yüklerine EtkisiMurat Akçayır Gökçe Akçayır
13425 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-1 (Büyük)Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ291 149 İlkokul Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Hata Ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Hikâyelerle Tasarlanan Etkinliklerin Uygulanması: Bir Eylem AraştırmasıFatma Gizem Karaoğlan Yılmaz Burçin Gökkurt Özdemir Zehra Yaşar
13525 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-12 (Amfi-3)Deniz DERYAKULU280 150 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Görev Merkezli Mesleki Kaygılarının İncelenmesiMurat Akçayır Gökçe Akçayır
13625 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-7M. Emre SEZGİN280 152 Üniversite Öğrencilerinin Eğitimde Sosyal Ağ Siteleri Kullanımına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiMurat Akçayır Gökçe Akçayır
13724 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-3 (Mavi) Özcan ÖZYURT294 153 Yazılım Mühendisliği Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Karadeniz Teknik Üniversitesi ÖrneğiÖzcan Özyurt Hacer Özyurt
13824 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-3 (Mavi) Özcan ÖZYURT291 154 Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Durumlarının İncelenmesiFatma Gizem Karaoğlan Yılmaz
13925 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-1 (Büyük)Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ294 155 Erken Yaşlarda Kodlama Eğitimine Yönelik Araştırmalardaki Eğilimin İncelenmesi: 2009-2016 Döneminde Yayımlanan Makalelerin İçerik AnaliziSefa Aras
14026 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-3 (Mavi)Niyazi Özer280 156 Böte Öğrencilerinin Sahip Olduğu Dijital Vatandaşlık Karakteristiklerinin İncelenmesiGökçe Akçayır Murat Akçayır
14126 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-5Murat Akçayır295 157 Üniversite Öğrencilerinin Facebook Üzerinden Bilgi Arama Durumlarının İncelenmesiGökçe Akçayır Murat Akçayır
14226 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-7Seda Şahin297 158 Rehberli Ve Rehbersiz Eğitsel Çizgi Filmlerin Fen Eğitiminde KullanımıRabia Meryem Yılmaz Mehmet Yılmaz
14325 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-7Hale ILGAZ295 159 Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi: Kırıkkale Böte ÖrneğiGökçe Akçayır Murat Akçayır
14425 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-7Rabia Meryem Yılmaz297 160 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimdeki Teknoloji Kullanım Algıları Ve Teknoloji Kabul Durumlarının İncelenmesiRabia Meryem Yılmaz Abdulkerim Aydın Mehmet Yılmaz
14525 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-7M. Emre SEZGİN194 161 Sosyal Medya-teknoloji Kullanımı Ve Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama ÇalışmasıM. Emre Sezgin Ozan Şenkal Nihan Arslan Namlı
14625 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-3 (Mavi)Fatih Özdemir300 162 Internet Usage Of Vocational Students İn Educational StudiesZehra Deniz Yakıncı Gülsüm Yetiş Perihan Gürbüz
14726 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-11 (Amfi-2)Halil YURDUGÜL300 163 The Effect Of The Internet Use On The Health Of Vocatıonal School StudentsPerihan Gürbüz Gülsüm Yetiş Zehra Deniz Yakıncı
14825 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-7Hale ILGAZ165 164 A Systematic Review Of Mobile Technology Acceptance Studies İn The Graduate Dissertations İn EducationBerkan Çelik Amine Hatun Ataş
14926 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-6Ahmet Naci ÇOKLAR156 165 Fatih Projesi Kapsamında Btr Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Ve Çözüm ÖnerileriMine Uğurlu Esra Çekirge Ahmet Naci Çoklar
15025 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-3 (Mavi)Ercan Top156 166 Eğitim Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Fatih Projesi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesiEsra Çekirge Ahmet Naci Çoklar Ertuğrul Usta
15125 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-2 (Pembe)Mehmet Nuri Gömleksiz87 167 Soru-cevap Tabanlı Öğretim Tasarımı Teorisi Önerisi Ve İlk BulgularAmine Hatun Ataş Berkan Çelik Zahide Yıldırım
15224 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-9Şemseddin GÜNDÜZ306 168 Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıkları İle Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiRecep Çakır Emrah Akman
15325 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-9Ünal ÇAKIROĞLU293 169 Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin Web Sitelerinin ErişilebilirliğiZehra Yerlikaya Dilara Gürhan Pınar Onay Durdu
15425 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-12 (Amfi-3)Recep ÇAKIR306 170 İlk Okuma Yazma Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamasının GeliştirilmesiRecep Çakır Emrah Akman
15526 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-7Hasan Aydemir285 171 Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi(ösym) Web Sitesinin Kullanılabilirlik DeğerlendirmesiMervenur Ergül Pınar Onay Durdu
15625 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-1 (Büyük)Mehmet Tekdal312 172 Sosyal Ağ Analizi Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İncelemeMehmet Tekdal Fatih Çağatay Baz Şenol Saygıner
15726 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-1 (Büyük)Yunus ŞAHİNKAYASI309 173 Okul Yöneticisi Adaylarının Görevlendirilmelerinde Simülasyon Tekniğinin KullanımıSongül Karabatak Dönüş Şengür
15825 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-1 (Büyük)Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ313 174 Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Çalışmalarda Web Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesiMurat Meriçelli
15924 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-12 (Amfi-3)Can MEŞE277 175 Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersinde Eğitsel Oyun Yazılımı Destekli Öğretimin Öğrenciler Üzerinde Ders Başarısı Bakımından KarşılaştırılmasıMustafa Yağcı Halil Erbil Güner
16025 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-10 (Amfi-1)Fatih Saltan152 176 İngilizce Kelime Öğretiminde Flaş Kart Mı? Artırılmış Gerçeklik Mi?Fatih Saltan Faruk Aygül Tuğçe Türkyılmaz Kemal Bilir Caner Karaçaltı
16126 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-2 (Pembe)Hasan Aydemir308 177 Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesiHasan Aydemir Mustafa Çınar Yalçın Karalı
16226 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-11 (Amfi-2)Halil İbrahim AKYÜZ314 178 'sosyal Medya Aileleri'nin Yeni Sendromu: 'sharenting'Ufuk Tuğtekin H. Ferhan Odabaşı
16325 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-2 (Pembe)Murat Tuncer276 179 Temel Matematik Dersinde Ters Yüz Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci GörüşleriTaner Arabacıoğlu Ersen Yazıcı Deniz Özen Ünal
16426 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-12 (Amfi-3)M. Emre SEZGİN311 180 Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalışmasıZafer Kuş Erhan Güneş Uğur Başarmak Hamza Yakar
16524 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-1 (Büyük)Engin KURŞUN201 181 Bir Öğrenme Nesnesi Olarak ArduinoKürşat Arslan Rahman Güngör
16625 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-10 (Amfi-1)Muzaffer Özdemir314 182 Çoklu Ortamla Öğrenme Kuramı Bağlamında Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkelerinin Artırılmış Gerçeklik Ve Sanal Gerçeklik Ortamlarında İncelenmesiUfuk Tuğtekin H. Ferhan Odabaşı
16726 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-3 (Mavi)Niyazi Özer317 183 Çocuklar İçin Programlama Etkinliklerine İlişkin Öğretmen GörüşleriAkça Okan Yüksel Burcu Berikan Ekmel Çetin
16824 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-7Mustafa SIRAKAYA168 184 Çocuklara Kodlama Öğretiminde Kullanılabilecek Blok Temelli Ortamların KarşılaştırılmasıMustafa Sırakaya
16925 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-4 (Turuncu)Vasfiye Değer304 185 Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Durumlarına Göre Sosyal Anlatımcılık Beceri Düzeylerinin İncelenmesiNesrin Hark Söylemez Behçet Oral
17025 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-7Rabia Meryem Yılmaz303 186 Uzaktan Eğitimde Yüz Tanıma Ve Göz İzleme Teknolojileri İle Derse Katılım Durumunun BelirlenmesiMehmet Emin Uğur Durmuş Özdemir Elif Taşlıbeyaz
17125 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-7Mukaddes ERDEM320 188 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının BelirlenmesiMerve Ünal Mehmet Sağlam
17225 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-5Özcan Özgür DURSUN316 189 Öğretim Ortamlarında Mobil Telefon KullanımıEvren Şumuer Soner Yıldırım
17325 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-7Mukaddes ERDEM321 190 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Teknoloji Destekli Eğitim Araştırmalarının Uluslararası Kapsamda İncelenmesiTülay Dargut Güler Mukaddes Erdem
17425 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-9Şemseddin GÜNDÜZ319 191 Okul Öncesinde Kodlama Eğitiminde Kullanılabilecek Araçlar Hakkında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Durum ÇalışmasıMehmet Mevlüt Odacı Erman Uzun
17524 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-3 (Mavi)İbrahim ÇETİN323 192 Üniversite Öğrencilerinin Özyineleme Modelleriİbrahim Çetin
17624 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-7Mustafa SIRAKAYA96 193 Sosyal Etkileşimli İnsansı Robotların Otizmli Çocuklara Hayat Bilgisi Becerilerini Kazandırmada EtkisiBurak Şişman Yavuz Yaman
17724 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-3 (Mavi) Özcan ÖZYURT307 194 Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri Ve Sosyal Medya Kullanım AmaçlarıRecep Başarıcı
17825 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-3 (Mavi)Alper Altunçekiç273 195 Lise Öğretmenlerinin Ve Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya İlişkin Görüşleri: İlk Deneyimlere İlişkin Bir Metafor ÇalışmasıMehmet Eroğlu Süleyman Nihat Şad
17925 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-7İbrahim ARPACI307 196 İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programlarında Öğrenme Stratejileri Kullanımı *Recep Başarıcı
18025 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-12 (Amfi-3)Recep ÇAKIR325 197 Binalardaki Yalıtım Malzemesi Seçimine Veri Madenciliğine Dayalı Bir Karar Destek YaklaşımıUsame Ukbe Uçar Figen Balo Büşra Çetin Gülsüm Eraslan
18125 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-5İsmail Şan322 198 Fen Bilimleri Dersinde Teknoloji Ve 3d Yazıcıların KullanımıAycan Gürel Fatma Bilge Emre
18225 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-12 (Amfi-3)Selçuk Karaman325 199 Solar Sistemler İçin Bölgesel Güneş Radyasyonunun Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının KullanılmasıBüşra Çetin Figen Balo Usame Ukbe Uçar Gülsüm Eraslan
18325 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-11 (Amfi-2)Özcan Özgür DURSUN325 200 Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesinde Yapay Sinir Ağları YaklaşımıBüşra Çetin Figen Balo Usame Ukbe Uçar Gülsüm Eraslan
18426 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-9Işıl Kabakçı Yurdakul313 201 Web Tasarımı Dersi Öğrencilerinin Harmanlanmış Öğrenme Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin BelirlenmesiMurat Meriçelli Mehmet Akif Ocak
18526 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-9Işıl Kabakçı Yurdakul299 202 Tersine Mesleki Gelişim:öğretim Elemanı GörüşleriFevzi İnan Dönmez Hatice Ferhan Odabaşı Işıl Kabakçı Yurdakul
18626 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-4 (Turuncu)Nevzat BAYRİ329 204 Üstün Yetenekli Öğrencilere Manyetizma Konusunun Öğretimi İçin Teknoloji Destekli Bir Materyalin GeliştirilmesiSimge Karakaş,arş. Gör. Pelin Ertekin,prof. Dr. Nevzat Bayri
18725 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-2 (Pembe)Murat Tuncer332 205 Açık Ve Uzaktan Öğrenmede Engelli Öğrencilere Yönelik Destek Hizmetleri: Sorunlar Ve Çözüm StratejileriMuhammet Recep Okur
18825 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-3 (Mavi)Ercan Top327 206 Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik GörüşleriFerhat Kadir Pala Pınar Mıhcı
18926 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-10 (Amfi-1)Ferhat BAHÇECİ334 207 Sosyal Ağ Kullanımının Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algıları Üzerine EtkisiLutfiye Özdemir Burcu Batga Bekir Uçar
19025 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-12 (Amfi-3)Recep ÇAKIR204 208 Eğitsel Bağlamda Dijital Hikâye Anlatımı Konusunda Türkiye'de Yapılmış Araştımalara İlişkin Bir İçerik Analizi ÇalışmasıHatice Çıralı Sarıca Perihan Tekeli Yasemin Koçak Usluel
19126 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-4 (Turuncu)Nevzat BAYRİ317 209 Stem Yaklaşımının Farklı Boyutlarıyla TartışılmasıBurcu Berikan Akça Okan Yüksel
19224 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-3 (Mavi)İbrahim ÇETİN328 210 Öğretmen Adaylarının Derslerde Kodlama Kullanımına Yönelik DüşünceleriFurkan Kabacı İbrahim Çetin
19326 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-1 (Büyük)Ebru Kılıç Çakmak335 211 6.sınıf Fen Bilimleri Dersi Elektriğin İletimi Ünitesinin Öğrenci Etkleşimli Sunularla Desteklenmesinin Başarıya Etkisiİlyas Acet Halil İbrahim Akyüz
19424 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-3 (Mavi)İbrahim ÇETİN336 212 Öğretmen Adaylarının Programlamaya Karşı Tutumları Ve Kodlama Eğitimine Yönelik Düşünceleri Arasındaki İlişkiErkan Öztürk İbrahim Çetin
19525 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-5İsmail Şan302 214 Ortaokul Öğrencilerinin Xbox Kinect Oyunlarının Eğitsel Amaçlı Kullanımlarına Yönelik GörüşleriZafer Erkan Ercan Akpınar Bahar Baran Yasemin Kahyaoğlu
19625 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-1 (Büyük)Fatma Akgün281 215 Katılımcı Tasarım Yaklaşımında Karar Verme Süreci: Çocuklara Yönelik Mobil Oyun Tasarımı ÖrneğiTuba Uğraş Sevinç Gülseçen Kerem Rızvanoğlu
19725 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-9Ünal ÇAKIROĞLU127 216 Gamification İn Mathematics Courses: A Design Example Of Statistics Learning AreaÜnal Çakıroğlu Mustafa Güler Servet Kılıç
19826 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-11 (Amfi-2)Halil İbrahim AKYÜZ344 218 Lisans Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarına Göre Siber Mağduriyet Ve Zorbalık Davranışlarının ModellenmesiBurcu Karabulut Coşkun Abdulkadir Karacı Halil İbrahim Akyüz Göksal Bilgici
19926 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-12 (Amfi-3)M. Emre SEZGİN344 219 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı (k.ü. Eğitim Fakültesi Örneği)Halil İbrahim Akyüz Göksal Bilgici Burcu Karabulut Coşkun Abdulkadir Karacı
20024 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-10 (Amfi-1)Yüksel GÖKTAŞ345 220 Üniversite Öğrencilerinde Sesli Betimlemeli Film DeneyimiAnıl Özüdoğru Gül Özüdoğru
20124 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-5Arif BAKLA345 221 Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesiGül Özüdoğru Anıl Özüdoğru
20224 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-1 (Büyük)Zülfü Genç145 222 Eğitimde Dijital Dönüşüm: Gerçek Nesnelerden Mobil Artırılmış Gerçekliğe DoğruAslıhan İstanbullu
20324 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-2 (Pembe)Serkan Dinçer343 223 Öğretmen Adaylarının Bilişim Güvenliği Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiMustafa Yağcı Naile Öğülmüş Duygu Ötegen
20425 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-5Recep Çakır332 224 Açık Ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinde Destek Ve Danışmanlık Hizmetleri: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ÖrneğiSalih Gümüş Muhammet Recep Okur
20526 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-1 (Büyük)Yunus ŞAHİNKAYASI58 225 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayanan Örnek Uygulamalar: Arduino ProjeleriYunus Şahinkayası Şenol Saygıner Mustafa Tepgeç
20625 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-6 Cenk ATLIG158 226 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İle Akıllı Telefon Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiBirsel Aybek Öğr. Gör. Sıddık Doğruluk Seda Baysal Elif Durak Yalçın Mutluay Müberra Şimşek
20725 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-6 Cenk ATLIG158 227 Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Standartları İle Bilgi Güvenliği Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiBirsel Aybek Öğr. Gör. Sıddık Doğruluk Seda Baysal Nilgün Sakar
20825 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-1 (Büyük)Mehmet Tekdal192 228 2007-2017 Yılları Arası Eğitim Alanında Yapılan Sosyal İmleme Ve Etiketleme Araştırmaları: İçerik Analiziİbrahim Çelik Sibel Somyürek
20925 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-4 (Turuncu)Tamer KUTLUCA192 229 Yetişkinlerin Öznel Değerlendirmelerinde Yanılsama: Akademik Başarı Ve Aşırı Güven Nasıl Kesişir?Sibel Somyürek İbrahim Çelik
21024 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-7HASAN GÜNER BERKANT101 230 Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortamlarda İçerik Oluşturmaya Yönelik Web Tabanlı Bir Uygulama GeliştirilmesiYıldız Özaydın Aydoğdu Nursel Yalçın
21125 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-3 (Mavi)Fatih Özdemir164 231 Eğitsel Elektronik Oyunlarının Öğretmen Adaylarının Matematik Derslerine Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesiMurat Yalman Bület Başaran Selahattin Gönen
21225 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-5Halil İbrahim AKYÜZ350 232 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin E-öğrenmeye Yönelik Genel Tutumları Ve E-öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk AlgılarıFatma Akgün Hasan Özgür Cem Çuhadar
21326 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-10 (Amfi-1)Mübin Kıyıcı352 233 Makine Öğrenme İle Sosyo-demografik Değişkenlere Göre Ders Başarısı TahminiEmre Çam Muhammet Esat Özdağ Mübin Kıyıcı
21426 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-10 (Amfi-1)Mübin Kıyıcı338 234 Bilgisayar Aracılı Grupla Çalışma Ortamının Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesiSalih Birişçi
21526 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-3 (Mavi)Murat Tuncer354 235 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesiMehmet Fikret Gelibolu Esma Aybike Bayır Mertcan Ünal
21626 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-11 (Amfi-2)Halil YURDUGÜL355 236 Bilgisayar Destekli Animasyon Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz ÇalışmasıMurat Tuncer Melih Dikmen
21726 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-3 (Mavi)Murat Tuncer355 237 Mobil Öğrenme Tutumunun Öğrenme Yönelik Tutuma EtkisiMurat Tuncer Melih Dikmen
21826 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-10 (Amfi-1)Murat Tuncer356 238 Bireylerin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Aile İlişkileri Üzerindeki EtkisiMelih Dikmen Murat Tuncer
21925 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-7Mukaddes ERDEM128 239 Ortaokul Öğretmenlerinin Eba Ders E-öğrenme Sistemine Yönelik Tutum Ve Görüşlerinin İncelenmesiMehmet Emin Hangün Yalın Kılıç Türel
22025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-12 (Amfi-3)Deniz DERYAKULU357 241 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen GörüşleriMehmet Aydın Tamer Kutluca Seval Laçin
22125 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-12 (Amfi-3)Mustafa SARITEPECİ299 244 Tersine Bir Mesleki Gelişim Programı HazırlamaFevzi İnan Dönmez Hatice Ferhan Odabaşı Işıl Kabakçı Yurdakul
22226 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-9Hafize Keser361 245 Türkiye?de Stem Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik AnaliziFunda Okuşluk Fatma Yazar
22326 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-1 (Büyük)Ebru Kılıç Çakmak362 246 2016 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanında Yayımlanan Makalelerin İncelenmesiEbru Kılıç Çakmak Emine Su Tonga Abdullah Bedir Kaya
22425 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-5Recep Çakır315 248 Çevrimiçi Öğrenmede Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluluk Düzeyleri, Transaksiyonel Uzaklık Algıları Ve Sorgulama Topluluğu Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiFaruk Aygül Recep Çakır
22525 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-5Recep Çakır315 249 Türkiye'de Mobil Öğrenmeye Güncel Bir BakışFaruk Aygül Fatih Saltan Recep Çakır
22626 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-7Hasan Aydemir181 250 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Eğitsel Uygulamalara İlişkin GörüşleriUğur Başarmak
22724 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-7HASAN GÜNER BERKANT348 251 Allosterik Öğrenmeye Dayalı Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Güdülerine Ve Akademik Başarılarına EtkisiHasan Güner Berkant Onur Gökçedağ
22824 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-6Hasan Güner Berkant348 252 Ortaokul Matematik Dersi Beşinci Sınıf Öğretim Programının Öğretmenlerin Görüşlerine Göre DeğerlendirilmesiAli İncecik Hasan Güner Berkant
22926 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-9Ayşe Ülkü Kan366 253 Erken Çocukluk Dönemi'nde Dijital Öyküleştirmenin Görsel Algı Gelişimine EtkisiHanife Gülhan Orhan-karsak Burak Gider
23025 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-10 (Amfi-1)Orhan ERCAN27 254 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Öz-yeterlik Algıları İle E-öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesiOrhan Ercan Mahmut Sağır Yalçın Mutluay Müberra Şimşek Ayşe Rabia Başaran Seda Baysal
23125 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-8Şemseddin GÜNDÜZ27 255 Öğretmen Adaylarının Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları İle Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiMahmut Sağır Orhan Ercan Müberra Şimşek Yalçın Mutluay Ayşe Rabia Başaran Öğr. Gör. Sıddık Doğruluk
23226 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-7Ayşe Ülkü Kan326 256 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanma DurumlarıZafer Çakmak Cengiz Taşkıran Birol Bulut
23324 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-1 (Büyük)Zülfü Genç371 257 Eğitim Çantası: Web 2.0 Araçlarını Kategori Bazlı Sunan Sosyal Bir Web Sitesinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesiOzan Filiz Derya Orhan Göksün Adile Aşkım Kurt
23425 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-9Yalın KILIÇ TÜREL338 258 Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme ÇalışmasıSalih Birişçi Ümit Kul Zeki Aksu Dursun Akaslan Sedef Çelik
23525 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-3 (Mavi)Adile Aşkım Kurt374 259 Orta Yaşın Sosyal Medya İle İmtihanıYasemin Kahyaoğlu Adile Aşkım Kurt
23624 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-8Türkan KARAKUŞ YILMAZ146 260 Oyunlaştırılmış Zaman Yönetimi Uygulamalarının Öğrencilerin Siberaylaklık Davranışları Üzerindeki EtkisiSüleyman E. Yürük Türkan Karakuş Yılmaz Rabia M. Yılmaz
23725 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-2 (Pembe)Mutlu Tahsin Üstündağ378 261 Secondary School Students' Feedback On Course Processing And Collaborative Learning With Web 2.0 Tools-supported Stem ActivitiesZafer Bolatlı Agah Tuğrul Korucu
23826 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-10 (Amfi-1)Murat Tuncer190 262 İngilizce Kelime Öğretimi İçin Kullanılan Farklı Hipermedya Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinde Başarı, Kalıcılık Ve Bilişsel Yüke EtkisiMehmet Yavuz Şuayip Kılıç Ali Gündüz Türkan Karakuş Yılmaz
23926 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-7Hasan Aydemir124 263 Kodlama Ve Robotik Çalışmalarının Problem Çözme Süreçlerine Etkisi: Sesli Düşünme Protokol AnaliziSeda Özer Şanal Mukaddes Erdem
24025 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-7Serçin KARATAŞ387 264 Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı, Akademik Güdülenme Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişilerCemal Karadaş
24125 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-7İbrahim ARPACI389 265 Hiyerarşik Kümeleme Analizi Yoluyla Etkileşim Örüntülerine Göre Özdüzenleme Becerilerinin DeğişimiDenizer Yıldırım Yasemin Koçak Usluel
24225 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-7Hale ILGAZ324 266 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Gerçekleştirilen Öğrenme Etkinliklerine İlişkin Öğrenci GörüşleriHakan Polat Mukadder Boydak Özan
24325 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-5Halil İbrahim AKYÜZ324 267 Sınıf Yönetiminin Yüz Yüze Ve Sanal Öğrenme Ortamlarında KarşılaştırılmasıHakan Polat Mukadder Boydak Özan
24424 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-4 (Turuncu)Ozan Coşkunserçe392 268 Sosyal Ağ AnaliziNeslihan Keser Bünyamin Atıcı
24525 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-7Serçin KARATAŞ351 269 Web Programlama Öğretiminde Zihin Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine EtkisiSerçin Karataş İlyas Akkuş
24625 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-12 (Amfi-3)Selçuk Karaman378 270 The Analysis Of Postgraduate Students' Attitudes Towards Mobile Learning In Terms Of Certain Variables And Their Opinions About Mobile LearningAgah Tuğrul Korucu Hüsniye Biçer
24725 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-1 (Büyük)Ercan TOP339 271 Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Destekli Argümantasyon EğitimiBeyza Uçar Yasemin Demiraslan Çevik
24826 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-1 (Büyük)Yunus ŞAHİNKAYASI309 272 Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Dijital Hikâyelendirme Yönteminin KullanılabilirliğiDönüş Şengür Songül Karabatak
24924 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-8Türkan KARAKUŞ YILMAZ19 273 Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Eğitsel Bilgisayar Oyunlarından Yararlanma: Atlantis Remixed ÖrneğiTansel Tepe Fatih Özer Hakan Tüzün
25025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-6Mehmet Fırat403 274 Açıköğretimin Tercih Edilme Nedenlerinin Finansal Açıdan Chaıd Analiziyle İncelenmesiMehmet Fırat
25125 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-1 (Büyük)Fatma Akgün407 275 Kodlama Eğitimi İçin Kullanılan Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamlarının DeğerlendirilmesiAyfer Alper Esra Parlak
25226 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-9Hafize Keser410 276 Yetişkinlerin Çevrimiçi Çalışma Alışkanlıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Kontrol Listesi TasarımıMelek Atabay Ünal Çakıroğlu
25325 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-3 (Mavi)Mustafa SARITEPECİ347 277 Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesiMustafa Sarıtepeci Uğur Ferhat Ermiş Hasan Çakır
25426 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-2 (Pembe)Veysel DEMİRER166 278 Eğitim Teknolojisi Mi, Teknoloji Eğitimi Mi?Bülent Gürsel Emiroğlu
25526 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-1 (Büyük)Süleyman Sadi Seferoğlu415 279 Uzaktan Eğitim Alanında Dünyada Ve Türkiye'de En Çok Atıf Alan Kitapların İncelenmesiMelike Aydemir
25625 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-2 (Pembe)Murat Tuncer356 280 Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesiMelih Dikmen Murat Tuncer
25726 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-4 (Turuncu)Nevzat BAYRİ416 281 Fatih Projesi?nden Stem Uygulamalarına Geçiş Süreci: Artı Ve EksilerSerkan Dinçer
25825 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-1 (Büyük)Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ416 282 İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Faaliyetlerinde Teknolojiyi Kullanma DüzeyleriSerkan Dinçer
25924 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-4 (Turuncu)Aslıhan İSTANBULLU145 283 Bir İçerik Analizi: 2007-2017 Tarihleri Arasında Mobil Öğrenme Üzerine Yapılan Tezlerdeki Yöntemsel EğilimlerAslıhan İstanbullu
26025 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-1 (Büyük)Fatma Akgün109 284 Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Ve Oyuncu Etkileşiminin Cinsiyete Dayalı Olarak İncelenmesiSinan Keskin Muhittin Şahin Halil Yurdugül
26125 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-1 (Büyük)Fatma Akgün405 285 Oyunlaştırılmış Çevrim İçi Öğrenme Ortamında Sistem Etkileşiminin Toplumsal Buradalık Düzeyine Göre İncelenmesiAbdullah Yasin Gündüz Buket Akkoyunlu
26224 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-1 (Büyük)Zülfü Genç422 286 Pre-service Teachers? Attitudes İn A Web-supported Learning Environment İn The Material Design CourseErman Uzun
26325 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-2 (Pembe)Murat Tuncer427 290 Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Ve Teknoloji Kavramlarıına İlişkin Zihinsel Yapılarının İncelenmesiMustafa Kahyaoğlu Aynur Aker Veysel Çelik Mithat Elçiçek
26425 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-2 (Pembe)Murat Tuncer427 291 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesiAynur Aker Mustafa Kahyaoğlu Veysel Çelik
26525 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-11 (Amfi-2)Veysel ÇELİK429 292 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-yeterlilik İnançlarının İncelenmesiVeysel Çelik Aynur Aker Mustafa Kahyaoğlu
26625 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-5Mübin Kıyıcı370 293 Otizm Spektrumu Bozukluğu Tanılı Bireylerin İletişim Becerisi İhtiyaçlarına Yönelik Mobil Uygulamaların Tasarımının İncelenmesiHamza Polat Ömer Delialioğlu
26726 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-2 (Pembe)Veysel DEMİRER393 294 Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Rehber (btr) Öğretmenliğine Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi ÇalışmasıVeysel Demirer Şule Şenol
26826 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-9Hafize Keser353 295 Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Motivasyonuna EtkisiSerkan Yıldırım Prof.dr. Hafize Keser
26924 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-2 (Pembe)Serkan Dinçer414 296 Eğitim İnançları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterliliği Arasındaki İlişkiEzgi Doğan Alper Burmabıyık Adile Aşkım Kurt
27024 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-3 (Mavi) Özcan ÖZYURT425 297 Sosyotelizm İle Gelişmeleri Kaçırma Korkusu İlişkisiFerhan Şahin Ezgi Doğan Abdullah Kuzu
27125 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-9Müzeyyen Bulut Özek431 298 Programlama Eğitiminde Analoji Kullanımının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine EtkisiOğuz Gürbüztürk Ayhan Koç
27225 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-1 (Büyük)Mehmet Tekdal432 299 Lise Öğrencileri İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği'nin Geçerlik Ve Güvenirliği: Bir Uyarlama ÇalışmasıÖmür Uysal Fatih Demirci Melih Engin
27324 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-6YAKUP YILMAZ434 300 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algı Düzeyleriİdris Göksu Yiğit Emrah Turgut Alper Aslan
27426 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-2 (Pembe)Veysel DEMİRER166 301 İlköğretimde Algoritma Ve Kodlama EğitimiBülent Gürsel Emiroğlu
27526 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-7Ayşe Ülkü Kan395 302 Pedagojik Formasyon Programına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları İle İlgili Özyeterliklerinin BelirlenmesiAyşe Ülkü Kan Aysel Murat
27624 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-7Mustafa SIRAKAYA433 303 Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Programlama Öğretiminin EtkisiDidem Alsancak Sırakaya
27726 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-7Ayşe Ülkü Kan333 304 İşitme Engelli Yüksekokul Öğrencilerinin Derslerinde Beyaz Pano Kullanılması Konusundaki GörüşleriSema Ünlüer
27825 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-12 (Amfi-3)Recep ÇAKIR436 305 Sanal Gerçeklik Aracı Olarak 360 Derece VideolarAli Kırksekiz Mübin Kıyıcı
27924 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-9Yüksel GÖKTAŞ143 306 Eğitim Teknolojileri Tezlerinde Yöntemsel Ve İstatistiksel EğilimlerAli Gündüz Cengiz Gündüzalp Ömer Koçak Yüksel Göktaş
28025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-2 (Pembe)Selçuk KARAMAN310 307 Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Adobe Connect Sanal Sınıf Hakkındaki GörüşleriAhmet Naci Çoklar Ertuğrul Usta Yakup Yılmaz Şevket Çalışkan
28126 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-1 (Büyük)Ebru Kılıç Çakmak437 308 Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Gelişim İzleme Ve Raporlama Süreci: Varolan Durum Ve GereksinimlerTayfun Akın Yasemin Koçak Usluel
28225 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-9Ünal ÇAKIROĞLU437 309 Eğitim Alanında Türkiye'de Yapılan Tasarım Tabanlı Araştırmalarda Kullanılan Modeller: Bir Sistematik Betimsel TaramaTayfun Akın Mehmet Temizkan Hasan Tanış Yasemin Koçak Usluel
28324 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-3 (Mavi) Özcan ÖZYURT390 312 Öğretmen Adaylarının Nomofobi Düzeylerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesiArif Akçay Burcu Karabulut Coşkun
28426 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-1 (Büyük)Yunus ŞAHİNKAYASI202 313 Dijital Hikaye Anlatımı : Meta AnalizHarun Bahadır Aslıhan Tüfekçi Hasan Çakır
28526 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-9Ayşe Ülkü Kan440 314 Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine İlişkin GörüşleriAyşe Ülkü Kan Mevlüt Özdemir
28626 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-3 (Mavi)Işıl KABAKÇI YURDAKUL444 315 Teknoloji Koçluğu Özyeterliğine Yönelik Bir Ölçme Aracının Geliştirilme SüreciMehmet Şahin Solak Abdullah Kuzu
28725 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-1 (Büyük)Mehmet Tekdal441 316 Sosyal Ağ Kullanım Nedenleri Maslow?un İhtiyaçlar Hiyerarşisiyle Açıklanabilir Mi?Mukaddes Erdem Selay Arkün Kocadere Meryem Yılmaz Soylu
28824 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-9Şemseddin GÜNDÜZ305 318 Tez Çalışmalarında Etkili Tartışma Bölümü Yazma: Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri KarşılaştırmasıMeva Bayrak Sinem Karabey Nergiz Ercil Çağıltay Yüksel Göktaş
28925 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-3 (Mavi)Fatih Özdemir446 319 Matlab/guı Based Education Environment For Two-level InvertersErkan Deniz Samet Kaya
29024 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-4 (Turuncu)Aslıhan İSTANBULLU287 320 Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarında İçerik Gezinme Ekranında Yorumlama Bileşeninin GeliştirilmesiŞeyhmus Aydoğdu Yıldız Özaydın Aydoğdu
29124 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-2 (Pembe)Özge KELLECİ438 321 Fen-edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fatih Projesine İlişkin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesiAdem Korkmaz Tarık Talan Selma Büyükgöze
29225 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-2 (Pembe)Mehmet Nuri Gömleksiz342 322 Bilgi-işlemsel Düşünme Öğretimi Yaklaşımları Ve AraçlarıMemet Üçgül Erman Yükseltürk Serhat Altıok
29325 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-1 (Büyük)ÜNAL ÇAKIROĞLU342 323 Bt Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilgisayar Programlama Öğretiminde Alternatif Yöntem Ve Teknikler: Nitel Bir ÇalışmaMemet Üçgül Serhat Altıok Erman Yükseltürk
29424 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-8Türkan KARAKUŞ YILMAZ305 324 Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili Mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama ÇalışmasıMeva Bayrak Turgay Demirel Engin Kurşun
29526 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-5Aslıhan Tüfekci448 325 Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık DüzeyleriAlper Aslan Yiğit Emrah Turgut Seda Aktı Aslan
29624 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-10 (Amfi-1)Yüksel GÖKTAŞ377 326 Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu: 2012-2016 AnaliziLevent Durdu Funda Dağ
29725 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-7Serçin KARATAŞ449 327 Xyz Generations, Effects Of Technology On The Z Generation And Its Reflections On EducationAyşegül Ulutaş Filiz Akdoğan Burcu Coşanay
29825 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-8Şemseddin GÜNDÜZ449 328 A Research On Perceptions Of Adolescents On The Smartphone And Internet AddictionAyşegül Ulutaş Emriye Hilal Yayan Yeliz Suna
29924 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-3 (Mavi)İbrahim ÇETİN438 329 Hemşire Adaylarının Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum AlgılarıAyşe Çiçek Korkmaz Adem Korkmaz
30025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-2 (Pembe)Selçuk KARAMAN57 330 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Kontrol Odağı Ve Etkinlik Tamamlamanın Akademik Başarıya EtkisiCan Meşe Ö. Özgür Dursun
30125 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-6Serçin KARATAŞ445 331 Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimlerinde Eğitim Amaçlı E-kaynakları Kullanma NiyetleriErinç Karataş Serçin Karataş
30226 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-2 (Pembe)Hasan Aydemir453 332 Investıgatıon Of Relatıonshıp Between Smartphone Addıctıon And Internet Addıctıon In Workıng AdolescentsEmriye Hilal Yayan Emin Düken Yeliz Dağ Ayşegül Ulutaş
30325 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-3 (Mavi)Mustafa SARITEPECİ456 334 Ters Yüz Sınıf Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Algılanan Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerine EtkisiMehmet Fikret Gelibolu Kevser Hava
30425 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-7Serçin KARATAŞ457 335 Böte Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejileri İle Derslerinde Akademik E-usulsüzlük Yapma Durumları Arasındaki İlişki: Bir Örnek Durum ÇalışmasıAslıhan Kocaman-karoğlu Ayşegül Bakar-çörez
30525 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-11 (Amfi-2)Özcan Özgür DURSUN459 336 Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesiSabri Serkan Tan Recep Çakır İlker Kösterelioğlu
30625 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-9Müzeyyen Bulut Özek451 337 Bilişim Teknolojileri Aday Öğretmenlerinin Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme Ve Başarı Notlarının Tutarlılığının İncelelenmesiHüsamettin Erdemci Mithat Elçiçek Hasan Karal
30725 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-7Mukaddes ERDEM428 338 Haftalık Ders Programın Hazırlanmasını Etkileyen Unsurların İncelenmesiFerit Akgök Dursun Akaslan
30825 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-6Serçin KARATAŞ428 339 Açık Kaynak Kodlu Bilgisayar Destekli Haftalık Ders Programının Hazırlanması Ve UygulanmasıFerit Akgök Dursun Akaslan
30925 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-3 (Mavi)Fatih Özdemir417 340 Uı Tasarımı İle Ux Tasarımı Arasındaki Farklar Ve Kullanım AlanlarıFatih Özdemir
31026 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-3 (Mavi)Murat Tuncer452 343 Öğretmeniz Üretiyoruz: Bir Video Tasarım Sürecinin Geliştirilme ÖnerisiKevser Hava Mehmet Şahin Solak Can Meşe
31126 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-7Seda Şahin460 344 Bilrobotİrfan Ökten Lokman Doğan
31225 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-10 (Amfi-1)Fırat Sarsar461 345 Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesiNeşet Mutlu
31326 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-4 (Turuncu)Fırat Sarsar462 346 Çoklu Zekâ Kuramına Uygun Olarak Tasarlanan Öğretim Sürecinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: TrigonometriTamer Kutluca Seval Laçin
31426 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-3 (Mavi)Işıl KABAKÇI YURDAKUL462 347 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen GörüşleriMehmet Aydın Tamer Kutluca Seval Laçin
31526 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-1 (Büyük)Süleyman Sadi Seferoğlu164 348 Students' Achıevements In Dıstance Educatıon Computer Courses Wıth Respect To Theır Learnıng StylesMurat Yalman Mesut Kumru
31625 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-11 (Amfi-2)Murat AKÇAYIR176 349 Deneysel Eğitim Araştırmalarında Sanal Gerçeklik Ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Akademik Başarıya EtkisiBarış Mercimek Ulaş İlic Ufuk Tuğtekin
31726 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-8Tamer Kutluca68 350 Programlama Eğitiminde Scratch İle Blok Tabanlı Programlama Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesiÜmit Çimen Çoşğun Veysel Çoşğun
31826 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-7Hasan Aydemir346 353 Dijital Oyun Türleri Ve Dijital Oyun Tercih Nedenlerine Yönelik Öğrenci GörüşleriYakup Kaysi
31926 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-12 (Amfi-3)Ömer Faruk Ursavaş466 354 Oyunlaştırma Temelli Mobil Uygulamada Elde Edilen Oyun Başarısının Akademik Başarıyı Yordama Gücünün BelirlenmesiYılmaz Koçak Mesut Özonur Mehmet İsmail Solmaz Ali Kemal Uğur Şükrü Çetin İlin
32026 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-12 (Amfi-3)Ömer Faruk Ursavaş466 355 Mobil Quizgame'deki Oyun Başarısı İle Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesiMesut Özonur Yılmaz Koçak Ali Kemal Uğur Mehmet İsmail Solmaz Şükrü Çetin İlin
32126 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-2 (Pembe)Hasan Aydemir447 356 Oyunlaştırmayı Destekleyen Öğrenme Yönetim Sistemlerinin İncelenmesiNecati Taşkın Ebru Kılıç Çakmak
32225 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-12 (Amfi-3)Selay Arkün Kocadere298 357 Eğitici Oyun Tasarım Modellerinin Elektronik Oyun Geliştirme Süreçlerinde KullanımıSerhat Bahadır Kert Selda Kayak Meryem Köşkeroğlu Büyükimdat
32325 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-5İsmail Şan359 358 Dijital Öyküleme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisinin İncelenmesiVildan Donmuş Bürhan Akpunar
32425 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-6Mustafa SARITEPECİ359 359 Etkileşimli Tahta Kullanmada Öğretmen Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiVildan Donmuş Ezlam Pepeler
32526 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-6 Hakan TEKEDERE435 360 Evaluation And Comparison Of Mooc Portals İn TurkeyKadir Yücel Kaya Mithat Çiçek Sezin Eşfer Ersin Kara
32625 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-6Serhat Bahadır KERT177 361 Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamı GeliştirilmesiRecep Çakır Hakan Özcan Sabri Serkan Tan İlker Kösterelioğlu Mehmet Kara
32726 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-10 (Amfi-1)Murat Tuncer118 363 Göz İzleme Teknikleri İle Bireysel Farklılıkları Olan Grupların Bilgisayar Ortamında Gösterdikleri Davranışlarının İncelenmesiMustafa Alpsülün Dursun Akaslan İbrahim Berkan Aydilek Mehmet Emin Tenekeci
32825 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-5Turgay Alakurt388 364 Yeni Öğrenme Kültüründe Mobil Eğitim Araçlarının Kullanılma DurumlarıTurgay & Alakurt Halil İbrahim & Akyüz Salih & Bardakci Serap & Samsa Yetik Hafize & Keser
32926 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-5Zeynep TURAN420 365 Delfi Tekniği İçin Web Tabanlı Bir Ortam Geliştirme Ve Uygulama DeneyimleriMesut Türk Işıl Kabakçı Yurdakul
33026 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-3 (Mavi)Işıl KABAKÇI YURDAKUL420 366 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli, Göçmen Ve Bilge Kavramlarına Yönelik BenzetimleriMesut Türk Işıl Kabakçı Yurdakul
33126 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-5Zeynep TURAN442 368 Okul Öncesi Öğrencilerinin Medya Araçlarına İlişkin GörüşleriHalit Buluthan Çetintaş Zeynep Turan
33224 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-7HASAN GÜNER BERKANT442 369 Ters Yüz Sınıf Yönteminin Bilgisayar Programlama Ve Algoritma Dersinde Başarı Ve Katılıma EtkisiZeynep Turan
33325 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-8Ercan Akpınar473 370 Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Yönetici GörüşleriAslı Ağıroğlu Bakır
33425 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-12 (Amfi-3)Selay Arkün Kocadere471 371 Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Akış, Bağlılık Ve Motivasyonla İlgili Faktörlerin İncelenmesiŞeyma Çağlar Selay Arkün Kocadere
33525 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-9Ünal ÇAKIROĞLU439 372 Biyoloji Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesiİ.ümit Yapıcı Ferit Karakoyun
33626 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-11 (Amfi-2)Halil İbrahim AKYÜZ474 373 Tüketıcılerin Çevrimiçi Alışverişlerdeki Tutum Ve Davranış Düzeyleri İle İnternet Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlışkinin Cinsiyete Göre İncelenmesiEmin İbili Ufuk Ünal
33726 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-3 (Mavi)Murat Tuncer103 374 Mobil Öğrenmenin Pedagojik Boyutuna İlişkin Yeni Bir Kavram: Mobil Sayısal OkuryazarlıkGökhan Dağhan Abdullah Yasin Gündüz Buket Akkoyunlu
33826 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-6 Hakan TEKEDERE435 375 Swot Analysis Of 100 Mooc ProjectSezin Eşfer Kürşat Çağıltay Nergis Gürel Rafet Çevik Serkan Alkan Mahmut Teker
33926 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-9Hafize Keser149 376 Öğrenme Nesneleri Tasarım Ve Geliştirme Modellerinin Betimsel Tarama Yöntemiyle Karşılaştırmalı AnaliziG. Alev Özkök Meral Tutulmaz Tuğçe Çoban
34025 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-7Rabia Meryem Yılmaz479 377 Examining Pre-service Information Technology (ıt) Teachers` Perceptions Related To Conventional And Visual Programming Through Metaphor AnalysisSerhat Altıok Erman Yükseltürk Memet Üçgül
34125 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-4 (Turuncu)Metin KAPIDERE479 379 Design Or Play? Analyzing Game Tools That Facilitating Programming For Developing Computational Thinking SkillsSerhat Altıok Memet Üçgül Erman Yükseltürk
34225 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-9Şemseddin GÜNDÜZ478 380 Geleneksel Öğretimden Çevrimiçi Öğretime Geçişteki Problemler Ve Çözüm Yaklaşımları.Orhan Curaoglu
34324 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-11 (Amfi-2)İlknur Reisoğlu481 381 3ds Max Animasyonlarının Kesir Modellerinde KullanılmasıEbru Güveli Hasan Güveli
34425 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-6 Cenk ATLIG480 382 Biyoloji Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesiFerit Karakoyun İ.ümit Yapıcı
34524 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-5Arif BAKLA482 383 Uzaktan Eğitim Ortamlarında Engelli Öğrencilere Yönelik Ölçme Değerlendirme Faaliyetlerinin İncelenmesiMünevver Gündüz Selçuk Karaman
34624 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-12 (Amfi-3)Gökçe Becit İşçitürk141 384 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Yükseköğretim Kurumlarındaki Yapılanmasına Yönelik Alternatif Modellerin Ve Gerekçelerinin Ortaya ÇıkarılmasıGökçen Özgüngördü Engin Kurşun
34724 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-12 (Amfi-3)Gökçe Becit İşçitürk430 385 Eğitsel Robot Kitlerinin Programlama Öğretiminde KullanımıOzan Coşkunserçe Şeyhmus Aydoğdu Gökçe Becit İşçitürk
34824 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-4 (Turuncu)Ozan Coşkunserçe430 386 Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-sosyal Yönleri Ölçeğinin Türkçe'ye UyarlanmasıOzan Coşkunserçe Şeyhmus Aydoğdu Gökçe Becit İşçitürk
34925 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-9Yalın KILIÇ TÜREL150 387 Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Vizyon: Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrenciler İle Robotik UygulamalarSerhat B. Kert Sabiha Yeni Mehmet Fatih Erkoç
35026 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-11 (Amfi-2)Halil İbrahim AKYÜZ347 389 Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin İncelenmesiMustafa Sarıtepeci Hatice Durak Aykut Durak
35126 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-3 (Mavi)Murat Tuncer450 390 Etkileşimsel Uzaklıkta Ders Yapısının DüzenlenmesiBülent Kandemir Ebru Kılıç Çakmak
35225 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-12 (Amfi-3)Mustafa SARITEPECİ347 391 İngilizce Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Kullanılmasına Yönelik GörüşleriUğur Ferhat Ermiş Mustafa Sarıtepeci
35326 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-12 (Amfi-3)Ömer Faruk Ursavaş337 392 Eğitim Politikalarında Sosyal Medya Söylem Analizi: Fatih Projesine İlişkin Ekşi Sözlük ÖrneğiAyşe Aydın Akkurt Hakan Yıldırım
35426 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-2 (Pembe)Hatice SANCAR TOKMAK487 393 Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Hissi Düzeylerinin Uzaktan Eğitim Ortamında BelirlenmesiHalil Kamışlı Mesut Özonur Tuğba Yanpar Yelken Şükrü Çetin İlin
35526 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-9Ayşe Ülkü Kan486 394 Educational Robotics: Examination Of Tubıtak Genc Bılım Projects Within The Scope Of Science CourseMustafa Güleç Süleyman Uçmaz Mithat Çiçek
35626 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-2 (Pembe)Hatice SANCAR TOKMAK487 395 Öğrenme Yönetim Sistemleri Hakkında Öğrenci Görüşleri: Adana Meslek Yüksekokulu ÖrneğiMesut Özonur Halil Kamışlı Tuğba Yanpar Yelken Hatice Sancar Tokmak
35726 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-2 (Pembe)Hatice SANCAR TOKMAK163 396 Öğrenme Ortamının Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına EtkisiMesut Özonur Tuğba Yanpar Yelken Hatice Sancar Tokmak
35826 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-2 (Pembe)Hatice SANCAR TOKMAK163 397 Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin BelirlenmesiMesut Özonur Halil Kamışlı Hatice Sancar Tokmak Tuğba Yanpar Yelken
35926 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-3 (Mavi)Işıl KABAKÇI YURDAKUL490 398 Öğrenme Ve Öğretme Stilleri İlişkisiÜlkü Köymen Oğuz Kutlu Habibe Aldağ Sinan Schreglmann
36025 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-10 (Amfi-1)Muzaffer Özdemir162 399 Bulanık Uzman Sistem İle Sunum Performansının DeğerlendirilmesiHacı Nurşat Çetinkaya Müzeyyen Bulut Özek Oğuzhan Özdemir
36126 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-1 (Büyük)Yunus ŞAHİNKAYASI364 400 Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinde Argümantasyon Destekli Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Güdülenmelerine EtkisiTuba Demirel Memet Karakuş
36225 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-7M. Emre SEZGİN457 401 Öğrencilerin Serbest Zamana Yönelik Tatmin Düzeyleri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkiAslıhan Kocaman-karoğlu Bilal Atasoy
36325 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-12 (Amfi-3)Selçuk Karaman491 402 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Okuryazarlık DüzeyleriZafer Çakmak Birol Bulut Cengiz Taşkıran
36425 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-6Serhat Bahadır KERT492 404 Vision İn Computer Science Education: Game Development Activities With Specific Learning Disabled StudentsSerhat Bahadır Kert Mehmet Fatih Erkoç Sabiha Yeni
36526 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-2 (Pembe)Hatice SANCAR TOKMAK489 405 E-öğrenme Ortamlarında Uygulanabilirliği Açısından Performans Tabanlı Öğretim Tasarımı Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesiSami Acar Ayşe Ulutaş
36625 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-5Halil İbrahim AKYÜZ493 406 Uzaktan Öğretim İle Ders Almaya Başlayacak Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenme Ortamlarına İlişkin Hazır Bulunuşluk Ve Beklentileri (kastamonu Üniversitesi Örneği)Halil İbrahim Akyüz Gülcan Numanoğlu
36725 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-5Turgay Alakurt494 407 Komputasyonel Düşünme İle İlişkilendirilen Alt Becerilerin İncelenmesiSerhat Bahadır & Kert Sabiha & Yeni Abdulkadir & Şahiner
36825 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-3 (Mavi)Mustafa SARITEPECİ296 408 Eğitim Teknolojisi Alanında 2012-2016 Yılları Arasında Yapılmış Tezlerdeki İçerik Ve Yöntemsel EğilimlerCemal Tatlı Serhat Altıok Sercan Özen Çiğdem Acar
36925 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-5Mübin Kıyıcı469 409 2010-2017 Yılları Arasında Türkçe Kaynaklarda Yapılandırmacı Yaklaşımı Ele Alan Çalışmalar Üzerine Bir Alanyazın İncelemesiFikri Güneş Mehmet Akif Ocak Demet Somuncuoğlu Özerbaş
37025 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-11 (Amfi-2)Veysel ÇELİK119 410 İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Metaforik AlgılarıBirsen Serhatlıoğlu Tugay Doğan Bekir Alıcı
37124 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-12 (Amfi-3)Can MEŞE57 412 Bilişsel Yük Ölçümü Ve Oyun-temelli ÖğrenmeCan Meşe Habibe Aldağ
37225 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-6Mehmet Fırat497 413 Farklı Öğrenme Yaklaşımına Sahip Öğrencilerin Video İzleme Davranışlarının Video Analitik Yöntemi İle İncelenmesiGökhan Akçapınar Alper Bayazıt
37326 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-10 (Amfi-1)Mübin Kıyıcı499 414 Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiVehbi Yolcu Veysel Demirel
37424 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-4 (Turuncu)Aslıhan İSTANBULLU495 415 Çevrimiçi Dersler İçin Video Analitik Aracının Tasarlanması Ve GeliştirilmesiAlper Bayazıt Gökhan Akçapınar
37525 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-10 (Amfi-1)Orhan ERCAN498 416 Üstün Zekâlı Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik TutumlarıNagihan Tanık
37625 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-2 (Pembe)Selçuk KARAMAN477 417 Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Destek İhtiyaçlarının BelirlenmesiSelçuk Karaman Derya Çakmak Karapınar Öğr. Gör. Özgür Kalafat Engin Kurşun
37726 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-1 (Büyük)Süleyman Sadi Seferoğlu468 418 Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezlerinin Personel Yapısının İncelenmesiÖzden Demirkan Abdullah Bedir Kaya
37825 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-5Halil İbrahim AKYÜZ120 419 Uzaktan Eğitim Merkezilerinin Yönetim Yapısının AnaliziMustafa Demirel Nuh Yavuzalp
37924 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-1 (Büyük)Zülfü Genç504 420 Matematik Öğretiminde Lego Tuğlaları Ve Moretomath Yazılımı Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin DeneyimleriZülfü Genç Ebru Kükey Habibe Kazez
38026 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-5Aslıhan Tüfekci506 421 Yaratıcı Problem Çözme Sürecini Değerlendirme: Ölçeği Türkçe?ye Uyarlama ÇalışmasıJale Ipek
38125 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-10 (Amfi-1)Orhan ERCAN171 422 Sosyal Ağ Kullanıcılarının Kimlik Yönetimlerinin İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme ÇalışmasıEsra Barut Özcan Özgür Dursun
38225 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-4 (Turuncu)Tamer KUTLUCA499 423 Alanyazında Robotik Alanında İlköğretim Düzeyinde Yapılan Çalışmaların Kategorik Olarak İncelenmesiVehbi Yolcu Veysel Demirer
38326 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-8Tamer Kutluca509 424 Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımı Ve Öğretmen Rolüne EtkisiTamer Kutluca Ali Tum
38425 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-4 (Turuncu)Metin KAPIDERE509 425 Matematik Öğretiminde Akıllı Tahtaların Kullanımında Karşılaşılan ZorluklarAli Tum Tamer Kutluca
38524 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-1 (Büyük)Engin KURŞUN146 426 Abd, Avrupa Ve Türkiye Merkezli Mooc?ların Yapısal Olarak KarşılaştırılmasıSüleyman Eren Yürük Selçuk Karaman Rabia M. Yılmaz
38626 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-9Işıl Kabakçı Yurdakul510 427 Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Ve Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesiÜmmühan Avcı Yücel
38726 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-9Işıl Kabakçı Yurdakul318 428 Şehit Çocuklarına Psikososyal Destek Amaçlı Bir Uzaktan Eğitim Ekosistemi Modelleme ÖnerisiFatih Sakız G. Alev Özkök
38825 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-3 (Mavi)Alper Altunçekiç511 429 Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama İle Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği Ve SonuçlarıAlper Altunçekiç Mutlu Tahsin Üstündağ Volkan Kukul
38925 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-6Mustafa SARITEPECİ189 430 İngilizce Okutmanlarının Yabancı Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanım DüzeyleriSüleyman Nihat Şad Kenan Delican
39025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-4 (Turuncu)Mustafa Kutlu206 431 Çocukların Yaşadığı İnternet Riskleri Ve FarkındalıklarıÖnder Yıldırım
39125 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-4 (Turuncu)Mustafa Kutlu206 432 Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Maruz Kalma DurumlarıMurat Tolga Kayalar Önder Yıldırım Ayhan Koç
39225 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-9Hakan TEKEDERE514 433 Çevrimiçi Ortamlarda Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissi İle Katılımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiEsma Yıldız
39325 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-9Hakan TEKEDERE517 434 Elektronik Ve Mekatronik Programları Dersleri İçin Sanal Labaratuvar Kullanılabilirliğinin ÖlçülmesiGülten Yılmaz Ümmühan Akhisar
39425 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-12 (Amfi-3)Mustafa SARITEPECİ103 436 Bilişim Teknolojileri (bt) Öğretmenlerinin Bt Öğretim Ortamlarında Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Adayları Gözünden İncelenmesiGökhan Dağhan Yasemin Demiraslan Çevik
39525 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-12 (Amfi-3)Mustafa SARITEPECİ520 437 Ortaokul Öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Tutumları (elâzığ İli Örneği)Ramazan Özbek
39625 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-1 (Büyük)Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ520 438 Eğitim Bilişim Ağı Sisteminin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (malatya İli Örneği)Ezlam Pepeler
39726 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-7Hasan Aydemir521 439 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Teknolojilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesiHasan Aydemir Yalçın Karalı
39824 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-9Yüksel GÖKTAŞ19 440 Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Epistemolojik İnançları İle İnternetin İşlevselliğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesiMurat Berat Uçar Tansel Tepe
39926 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-12 (Amfi-3)M. Emre SEZGİN472 441 Günceli Kaçırma Korkusu (fomo) Ve Etkili İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiZeynep Tatlı Esra Gündoğdu Eda Saka
40025 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-8Ercan Akpınar524 442 Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ekosisteminin Temel Bileşenlerinden Canlı Sınıf Uygulamasının Kullanım Profillerinin İncelenmesiG. Alev Özkök Hidayet Tütüncü
40125 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-9Yalın KILIÇ TÜREL120 443 Bilgisayar Eğitimcilerine Yönelik Eğitim Teknolojisi Standartları Ölçeğinin Performans Göstergeleri Ve Niyetler Bağlamında Uyarlaması: Bir Pilot ÇalışmaNuh Yavuzalp Eralp Bahçivan
40225 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-10 (Amfi-1)Ali Kış476 445 Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirmede Kahoot! Ve Plickers Kullanımına İlişkin GörüşleriYılmaz Zengin Mehmet Bars Ömer Şimşek
40325 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-10 (Amfi-1)Ali Kış85 447 The Views Of Teacher Candidates On Flipped Learning Modelİsmail Şan Ali Kış Nuri Erdemir
40425 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-5İsmail Şan85 448 Hetagoji Ve Eğitim Teknolojileriİsmail Şan Ali Kış Nuri Erdemir
40525 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-7Hale ILGAZ61 449 Mobil Ortamlarda Geliştirilen Alıştırma Uygulama Yazılımlarının İçerik Gönderim Periyotları, Soru Türü Ve Geri Bildirim Açısından İncelenmesi: Kpsscell ÖrneğiMuhammed Güler Ömer Arpacık
40625 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-7Serçin KARATAŞ526 450 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı DüzeyleriYiğit Emrah Turgut Alper Aslan İdris Göksu Mehmet Şahin Açıkkapı
40725 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-8Halil Ersoy526 451 Ön Lisans Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Ve Yeterlik DüzeyleriYiğit Emrah Turgut İdris Göksu Alper Aslan Mehmet Şahin Açıkkapı
40825 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-5Recep Çakır527 453 Web Üzerinden Etkileşimli Aydınlatma Laboratuvarı Kurulumu Ve UygulamasıZühal Polat Nazmi Ekren Haydar Bayar
40926 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-3 (Mavi)Işıl KABAKÇI YURDAKUL529 454 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Adaylarının Öğretmen Kimliklerinin İncelenmesiGüney Hacıömeroğlu Tamer Kutluca Cemile Tuncel
41026 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-4 (Turuncu)Soner Yıldırım530 456 Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretiminde Somut Materyallerin KullanımıTamer Kutluca Mahide Doğan
41126 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-11 (Amfi-2)Güney HACIÖMEROĞLU530 458 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretime İlişkin Pedagojik KimlikleriTamer Kutluca Mahide Doğan Güney Hacıömeroğlu
41225 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-9Yalın KILIÇ TÜREL534 459 Öğrencilerin Mobil Uygulama Geliştirme Platformu Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörlerin İncelenmesiNecmettin Alp Ar Nesrin Özdener Dönmez
41325 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-10 (Amfi-1)Fatih Saltan351 460 Çevrimiçi Öğrenci Yanıtlama Sistemleri Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri: Kahoot Örneğiİlyas Akkuş Uğur Özhan Hasan Çakır
41425 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-12 (Amfi-3)Selçuk Karaman541 462 Öğrencilerin Bulunduğu Ders Videosu Çekimlerinde Öğreticilerin Anlatımlarının İncelenmesiSinem Sinem Karabey Selçuk Karaman
41525 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-5Özcan Özgür DURSUN298 463 The Adaptation Study Of Cognitive Engagement Scale To TurkishMeryem Köşkeroğlu Büyükimdat
41624 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-4 (Turuncu)Aslıhan İSTANBULLU536 464 Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Model: Geba (sosyal Girişkenlik, Sosyal Etkileşim, Sosyal Bulunuşluk, Sosyal Alan)Derya Orhan Göksün
41725 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-8Halil Ersoy531 465 Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilen Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinde Öğrencilerin Öğretim Ve İçerik Yönetim Sistemindeki Gezinme Durumlarının İncelenmesiHalil Ersoy
41825 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-8Halil Ersoy542 466 Alternatif Bir Değerlendirme: Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesiAhmet Tekin Ebru Polat
41925 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-7Rabia Meryem Yılmaz544 467 Sloodle Ortamının Eğitimde Kullanımına Yönelik Araştırmalardaki Eğilimin BelirlenmesiFatih Türkan Abdullah Kuzu
42025 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-7Rabia Meryem Yılmaz545 468 Interactive Videos İn Education: A Systematic ReviewGüneş Uğraş Selçuk Karaman
42126 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-10 (Amfi-1)Ferhat BAHÇECİ546 469 Öğretmenlerin Sosyal Ağlara Yönelik Tutum Ve Görüşlerinin İncelenmesiMehmet Emin Hangün Ferhat Bahçeci
42226 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-8Ferhat BAHÇECİ546 470 Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerinin Tez Konusu Seçiminde Dikkat Ettikleri Kriterlerin İncelenmesiLeyla Uşengül Ferhat Bahçeci
42326 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-6Ahmet Naci ÇOKLAR546 471 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (eba)?na İlişkin Öğrenci GörüşleriBurak Efe Ferhat Bahçeci
42425 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-5Recep Çakır548 472 Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı Medya Ve Teknoloji Kullanımı: Akıllı Telefon Ve FacebookMehmet Kurt Necmettin Teker
42525 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-1 (Büyük)ÜNAL ÇAKIROĞLU548 473 Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Bireysel Ve Genel Adil Dünya İnancına Göre İncelenmesiMehmet Kurt Hafize Keser
42626 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-4 (Turuncu)Soner Yıldırım426 474 Öğrenmenin Transferi: Etkileyen Değişkenler, Araştırma Desenleri, Veri Toplama Yöntemleri Ve SonuçlarEsra Telli
42724 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-8İlknur Reisoğlu551 475 Metin Madenciliği Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesiAhmet Tekin Zeynep Öztekin
42824 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-12 (Amfi-3)Gökçe Becit İşçitürk528 477 Simülasyon Tabanlı Beceriye Yönelik Eğitim Sistemlerinde Oyunlaştırmanın EtkisiNergiz Ercil Çağıltay Damla Topallı Sinem Güney
42924 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-12 (Amfi-3)Gökçe Becit İşçitürk528 478 Scratch İle Zenginleştirilmiş Bilgisayar Programlamaya Giriş DersiNergiz Ercil Çağıltay Damla Topallı
43025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-9Şemseddin GÜNDÜZ540 479 Dijital Öykülemede Scratch KullanımıÖmer Kırmacı Emre Yıldırım
43124 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-10 (Amfi-1)Yüksel GÖKTAŞ504 483 Sputnik Sonrası Amerikan Eğitim Reformlarının DeğerlendirilmesiHabibe Kazez Levent Durdu Yüksel Göktaş
43225 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-5Mübin Kıyıcı519 484 Sosyal Medyaya İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla İncelenmesiÖzlem Çakır Filiz Mete
43325 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-6Mehmet Fırat195 485 A Script Language Designed For A Mobile Learning System On Graph Theory EducationBirol Çiloğlugil Mustafa Murat İnceoğlu
43424 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-5Arif BAKLA195 486 Representation Of Graphs İn A Mobile Learning Application For Graph Theory EducationBirol Ciloglugil Mustafa Murat İnceoğlu
43525 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-12 (Amfi-3)Recep ÇAKIR549 487 Tıp Eğitiminde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Video Materyal ÖrneğiGonca Kızılkaya Cumaoğlu Erdem Söztutar
43626 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-1 (Büyük)Ebru Kılıç Çakmak554 488 Ortaokulda Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Akıllı Tahta Kullanımına Dair GörüşleriMehmet Nuri Gömleksiz Sibel Aslan
43726 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-10 (Amfi-1)Ferhat BAHÇECİ554 489 Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyanın İngilizce Öğrenimlerine Etkisine İlişkin GörüşleriMehmet Nuri Gömleksiz Sibel Aslan
43825 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-8Şemseddin GÜNDÜZ533 490 A Study On The Relationship Between Pre-service Teachers? Unethical Information Technology Use Behaviors And Locus Of ControlAyşe Sümeyye Gök Ahmet Oğuz Aktürk Oğuz Yılmaz
43925 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-6 Cenk ATLIG547 491 Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Denetim Odağı Ve Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesiAhmet Oğuz Aktürk Barış Emlek İsmail Çelik
44024 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-5Muzaffer SUMBUL556 492 Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik GörüşleriÜlkü Ülker Sami Acar Halil İbrahim Bülbül
44126 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-10 (Amfi-1)Murat Tuncer555 493 Kaynaştırma Öğrencilerinin Eğitiminde Oyunlaştırma TeknolojisiZahriye Atak Veysel Demirer
44225 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-11 (Amfi-2)Murat AKÇAYIR555 494 Duygusal Hesaplama (affective Computing) Çalışmaları Ve Eğitim Alanına YansımalarıVeysel Demirer Zahriye Atak
44326 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-12 (Amfi-3)Ömer Faruk Ursavaş375 495 Dönüştürülmüş Sınıf Modeline Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması ÖzetFırat Sarsar Tarık Kışla Yağmur Turalı Arş.gör. Dr. Beril Ceylan Alev Ateş
44425 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-7İbrahim ARPACI98 496 Sağlık Teknikerliği Eğitiminde Uzaktan Eğitimin UygulanabilirliğiHakan Tekedere
44525 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-7İbrahim ARPACI110 497 Büyük Veri Analizi: Odtü Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanım EğilimleriMustafa Serhat Dündar Kürşat Çağıltay
44625 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-6Serhat Bahadır KERT557 498 Youtube Sitesinin Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci GörüşleriYunus Alp Devkan Kaleci
44726 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-12 (Amfi-3)Ömer Faruk Ursavaş558 499 Bilişim Teknolojileri Sınıfının Bilişim Teknolojileri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine EtkisiDevkan Kaleci Gülistan Sürek
44824 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-2 (Pembe)Serkan Dinçer507 500 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Çevrimiçi Ortamlarda Ne Kadar Etik Davranabiliyor?Fatih Erdoğdu Seyfullah Gökoğlu Ünal Çakıroğlu
44925 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-3 (Mavi)Mustafa SARITEPECİ123 501 İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının İncelenmesiSelahattin Arslan Tamer Kutluca Samet Gündüz
45025 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-8Özge KELELCİ110 502 Öğretim Elemanı Görüşleriyle Çevrimiçi Senkron Derslere Katılımı Etkileyen FaktörlerMustafa Serhat Dündar
45124 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-1 (Büyük)Zülfü Genç310 503 Dört Duvar Okuldan Dört Kenar Ekrana: WebagojiŞevket Çalışkan Yakup Yılmaz
45226 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-8Ferhat BAHÇECİ561 504 Eğitim Bilimleri Alanında Yaratıcı Problem Çözme Becerileri Konusunda Yapılan Tezlere Bir BakışGülgün Bangir Alpan Abdullah Bedir Kaya Esra Kıdıman
45326 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-7Seda Şahin560 505 Teknoloji Destekli Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Modellerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelemesiSeda Can Hakan Tilgel Mehmet İrfan Bayat G. Alev Özkök
45425 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-7Hale ILGAZ563 506 Bireysel Farklılıklar Kapsamında E-öğrenme Araştırmalarına İlişkin Sistematik Bir DerlemeHale Ilgaz
45525 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-3 (Mavi)Ercan Top564 507 Uzaktan Algılama Ve Cbs Aracılığı İle Mekansal Verilerin AnaliziBülent Yılmaz Serhat Cengiz Fürüzan Aslan Aysun Tuna Oğuz Ateş
45626 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-10 (Amfi-1)Murat Tuncer562 508 Oyuncak Kütüphaneleri Ve Çocuklar Üzerindeki Olası EtkileriHilal Samancı Halit Buluthan Çetintaş
45724 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-11 (Amfi-2)İlknur Reisoğlu565 509 Yapay Sinir AğlarıŞebnem Koltan Yılmaz
45824 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-7Mustafa SIRAKAYA564 510 3 Boyutlu ModellemeBülent Yılmaz Oğuz Ateş Aysun Tuna Fürüzan Aslan Serhat Cengiz
45925 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-10 (Amfi-1)Orhan ERCAN303 511 Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler Ve RobotlarDurmuş Özdemir Önder Yıldırım
46025 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-9Müzeyyen Bulut Özek511 512 Eğitsel Materyal Olarak Geliştirilen Dijital Hikayelerin DeğerlendirilmesiVolkan Kukul Seher Özcan
46125 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-3 (Mavi)Ercan Top542 513 Okul Öncesi Ve Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık AlgılarıFiliz Varol Ebru Polat Ahmet Tekin
46225 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-8Şemseddin GÜNDÜZ569 514 Ergenlerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeyleri İle Bilgisayara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiGökhan Bakır Şemseddin Gündüz
46325 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-8Şemseddin GÜNDÜZ498 515 Üstün Zekâlı Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik TutumlarıNagihan Tanık Önal Nezih Önal
46424 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-11 (Amfi-2)İlknur Reisoğlu552 516 Web 2.0 Araçlarının İyi Uygulamaların 7 İlkesi Ve Materyal Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesiİlknur Reisoğlu Hakan İslamoğlu
46525 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-5Turgay Alakurt573 517 Görsel Programlamada Bilgi-işlemsel Pratiklerin İncelenmesiPolat Şendurur
46625 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-11 (Amfi-2)Murat AKÇAYIR575 518 Virtual Reality İn Foreign Language Teaching: A Content AnalysisVeysel Karsli
46725 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-4 (Turuncu)Metin KAPIDERE274 520 Lise Öğrencilerinin Ve Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayar Kabullerinin İncelenmesiTarık Kışla Gülay Öztüre Saniye Kuleli Meltem Koç Figen Eğin
46825 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-4 (Turuncu)Metin KAPIDERE577 521 Meb Yök İşbirliğinin Fatih Projesinin Başarısına EtkisiMetin Kapıdere Özge Korkmaz
46926 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-5Murat Akçayır577 522 Uzaktan Eğitimde Veri Madenciliği UygulamalarıMehmet Yavuz Metin Kapıdere Ali Arı
47025 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-8Ercan Akpınar577 523 Lisans Düzeyindeki Öğrenci Tasarımlarının Fetemm (fen-teknoloji-mühendislik-matematik) Eğitimine UygunluğuMetin Kapıdere Yağmur Göksal Ali Arı
47126 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-11 (Amfi-2)Halil YURDUGÜL571 524 Current Trends And Future Dırectıons In Usıng Vırtual Worlds For Autısm Spectrum DısorderEsra Cevizci Karataş S. Tuğba Tokel
47224 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-5Muzaffer SUMBUL540 525 Teknoloji Entegrasyonu Sürecinin Etkinlik Kuramına Göre Analizi: Üç Okulun Karşılaştırmalı ÇalışmasıÖmer Kırmacı Özden Şahin İzmirli
47325 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-8Ercan Akpınar302 526 Web Tabanlı Oyunlaştırma Yazılımına Yönelik Öğretmen GörüşleriZafer Erkan Ercan Akpınar
47425 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-6Serçin KARATAŞ567 527 Çevrimiçi Öğrenen Davranışlarını Raporlayıp Görselleştiren Hedef Yönelimli Bir Mobil Öğrenme Paneli TasarımıMehmet Kokoç Tolga Hayıt
47525 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-11 (Amfi-2)Özcan Özgür DURSUN580 528 An Instructıonal Desıgn Model For Desıgn & Development Of Hypermedıa Learnıng Envıronments: A SuggestıonVehbi Türel
47624 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-8İlknur Reisoğlu572 529 Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu?na İlişkin Görüşlerinin BetimlenmesiBeril Ceylan Fırat Sarsar Cansu Altunsaban Yağmur Demir Saniye Kuleli Gönül Altay
47724 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-8İlknur Reisoğlu402 530 Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerinin Çokseslilik Bağlamında İncelenmesiKerem Kılıçer Salih Bardakcı
47824 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-2 (Pembe)Özge KELLECİ408 531 Bilişim Teknolojileri Dersinin İşlenişi: Kullanılan Yöntem Teknikler, Ders Materyalleri Ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin DeğerlendirilmesiÖzge Kelleci Zafer Güney
47925 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-10 (Amfi-1)Fatih Saltan444 532 Stem Eğitimi Ve Yeni Bir Boyut Olarak SanatMehmet Şahin Solak Mesut Türk
48025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-6Mehmet Fırat408 533 Farklı Okullarda Çalışan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış AçılarıÖzge Kelleci
48125 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-8Özge KELELCİ408 534 İçerik Geliştirici Açısından Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanıcı Deneyimi AraştırmasıÖzge Kelleci Mehmet Tekerek
48224 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-4 (Turuncu)Aslıhan İSTANBULLU408 535 Canvas Öğrenme Yönetim Sisteminde Farklı E-öğrenme Ders Modellerine Göre Geliştirilen İçeriklerin E-içerik Bileşenleri Açısından DeğerlendirilmesiÖzge Kelleci Mehmet Tekerek
48325 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-11 (Amfi-2)Onur Dönmez579 536 Nomofobi Çalışmalarında Sosyal İstenirlik EtmeniOnur Dönmez Melih Karasu
48425 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-1 (Büyük)Kürşat Çağıltay512 537 Eğitsel Mobil Uygulamalarin Tasarim Ilkelerinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Görüş ÖlçeğiCansu Altunsaban Fırat Sarsar Tarık Kışla Beril Ceylan Mustafa Murat İnceoğlu
48525 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-1 (Büyük)ÜNAL ÇAKIROĞLU544 538 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Etkileşimsel Uzaklık Durumlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesiFatih Türkan
48625 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-4 (Turuncu)Mustafa Kutlu581 539 Çocukların İnternet Bağımlılığına Karşı Ailelerin TutumuVehbi Aytekin Sanalan Önder Yıldırım
48726 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-5Murat Akçayır583 540 Sosyal Ağ Analizi Ve Nodexl Pro İle Twitter Verileri Üzerinde GörselleştirmeY. Murat Kızılkaya
48824 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-11 (Amfi-2)Çelebi ULUYUOL584 541 Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Hayvanlar Alemi Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyeleriİrfan Emre
48924 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-11 (Amfi-2)Çelebi ULUYUOL584 542 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesiİrfan Emre Esra Kaya Elçin Ayaz
49025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-9Şemseddin GÜNDÜZ585 543 Eğitimde Canlı Yayın Uygulamalarının Kullanılması: Periscope ÖrneğiNecati Erkan Bircan Şemseddin Gündüz
49125 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-5Turgay Alakurt454 545 Eğitimde Bilgisayımsal Düşünme Uygulamalarına İlişkin Bir Alanyazın İncelemesiMurat Çınar Hakan Tüzün
49225 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-10 (Amfi-1)Fırat Sarsar537 546 Proje Döngüsü Yönetimi Ve Öğretmen AdaylarıY. Deniz Arıkan
49326 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-5Murat Akçayır84 548 Ortaöğretim Öğrencilerin Sosyal Ağlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesiSami Şahin Uğur Özhan
49424 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-5Arif BAKLA587 549 İlitam Öğrencilerinin Algılanan Öğretim Elemanı Davranışlarına İlişkin TutumlarıHikmet Zelyurt Bahadır Köksalan Ahmet Kara Eyüp İzci
49525 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-2 (Pembe)Selçuk KARAMAN587 550 İlitam Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İle Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesiBahadır Köksalan Hikmet Zelyurt Eyüp İzci Ahmet Kara
49626 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-8Tamer Kutluca566 552 Bötemakers: Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Robotik Proje Geliştirme Ve Sergileme DeneyimleriFatih Özdinç
49725 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-10 (Amfi-1)Fırat Sarsar375 554 Böte Öğrencilerinin Yetersizlik Duygusu, Bit Yeterliği Ve Meslek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiYusuf Yılmaz Fırat Sarsar
49825 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-4 (Turuncu)Metin KAPIDERE84 556 K-12 Döneminde Bilgisayar Bilimi Eğitimi Ve İçeriğiUğur Özhan Esra Kıdıman
49925 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-8Halil Ersoy374 557 Üreten Öğrenciler Ve Öğretmenler İçin Maker HareketiYasemin Kahyaoğlu Abdullah Kuzu
50025 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-5Halil İbrahim AKYÜZ368 558 Challenges Faced By Adult Learners İn Distance Education: A Literature ReviewMehmet Kara
50124 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-5Arif BAKLA424 559 A Dialogic Approach To Using Google Drive For L2 FeedbackArif Bakla
50226 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-11 (Amfi-2)Güney HACIÖMEROĞLU470 560 Lise Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlıkları Ve Web 2.0 Kullanım DurumlarıTuğba Bahçekapılı Ayça Çebi
50324 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-7HASAN GÜNER BERKANT390 561 E-öğrenme Ortamlarındaki Çarpık Log Verilerinde Aykırı Değer Belirleme Testlerinin KarşılaştırılmasıArif Akçay Kerem Ay Denizer Yıldırım Halil Yurdugül
50424 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-2 (Pembe)Özge KELLECİ348 562 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik TutumlarıHasan Güner Berkant Mustafa Kandırmaz Veysel Göçer
50526 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-10 (Amfi-1)Ferhat BAHÇECİ347 564 Öğretmen Adaylarının Iste Standartlarına Göre Eğitim Teknolojileri Öz-yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesiHatice Durak Mustafa Sarıtepeci Aykut Durak
50624 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-2 (Pembe)Serkan Dinçer143 565 Siber Zorbalık Çalışmaları Üzerine Bir İçerik AnaliziAli Gündüz Türkan Karakuş Yılmaz
50725 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-9Hakan TEKEDERE368 567 Transactional Distance İn Online English Language Course: How Does It Predict Instructional Outcomes?Mehmet Kara
50824 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-8Türkan KARAKUŞ YILMAZ522 568 Oyunlaştırma Destekli Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine Karşı İlgi Ve Derse Katılıma Yönelik Öğrenci GörüşleriGülsüm Gülmez Büşra Özmen Oğuzhan Özdemir
50924 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-10 (Amfi-1)Ömer Faruk URSAVAŞ589 570 Analiz Yöntemi Olarak Dart Uygulaması Aktif Öğretim Stratejilerini Değerlendirmede Nasıl Çalışır?Cennet Terzi Polat Şendurur
51025 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-2 (Pembe)Mutlu Tahsin Üstündağ511 571 Programlama Eğitiminin Dünü, Bugünü Ve YarınıMutlu Tahsin Üstündağ Volkan Kukul
51126 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-12 (Amfi-3)Mehmet Barış Yılmaz187 572 Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkiSümeyra Akkaya Metin Kırbaç
51225 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-9Hakan TEKEDERE206 573 Matematik Dersine Yönelik Çoklu Ortam Uygulamalarının DeğerlendirilmesiRecep Öz Önder Yıldırım
51325 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-6Serhat Bahadır KERT566 574 Türkiye'de Farklı Disiplinlerde Yapılan Dönüştürülmüş Sınıflar (flipped Classroom) Çalışmalarının İncelenmesiFatih Kökten Fatih Özdinç
51426 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-2 (Pembe)Hasan Aydemir365 575 Görsel Kodlama İle Oyunlaştırmanın Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerine YansımasıBilal Duman Dinçer Kayalı
51526 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-7Ayşe Ülkü Kan347 576 Ortaokul Öğretmenlerinin Ders Süreçlerinde Teknoloji Kullanımlarının Sınıf Yönetimine Etkilerinin İncelenmesiAhmet Uçar Mustafa Sarıtepeci Hasan Çakır
51625 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-3 (Mavi)Mustafa SARITEPECİ484 577 Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin EğilimleriAlper Altunçekiç Yakup Yılmaz Mutlu Tahsin Üstündağ
51725 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-3 (Mavi)Adile Aşkım Kurt495 578 Kodlama Eğitimi İle İlgili Twitter Mesajlarının Duygu AnaliziAlper Bayazıt
51826 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-12 (Amfi-3)Mehmet Barış Yılmaz187 579 Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları Ve Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz Yeterlilikleri Arasindaki İlişkiMetin Kırbaç Sümeyra Akkaya
51924 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-6YAKUP YILMAZ484 580 Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine EtkisiYakup Yılmaz Mutlu Tahsin Üstündağ Erhan Güneş Gürbüz Çalışkan
52025 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-7M. Emre SEZGİN84 581 Lise Öğrencilerinin Nomofobi Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiSalman Çakır Uğur Özhan
52125 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-2 (Pembe)Mutlu Tahsin Üstündağ434 583 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Akademik Yayın Performans Analiziİdris Göksu
52226 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-12 (Amfi-3)Mehmet Barış Yılmaz187 584 Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcısı Olarak Akıllı Telefon Kullanımına İlişkin GörüşlerMehmet Barış Yılmaz Sümeyra Akkaya Yalın Aygün
52324 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-5Muzaffer SUMBUL424 585 Can Podcast Provide Meaningful Input İn A Listening And Pronunciation Class?Arif Bakla
52424 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-1 (Büyük)Engin KURŞUN522 587 Uzaktan Eğitimde Öğrenme Ve Yönetim Sistemlerinin Kullanımı Açısından Öğretici Yeterlilikleri Ve Rollerinin İncelenmesiLeyla Ekici Emine Tokluk Büşra Özmen Oğuzhan Özdemir
52525 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-6Serçin KARATAŞ592 588 Effects Of Question Prompts On Undergraduate Students? Achievement, Difficulty Perception Of The Course And Perception Of Flipped Classroom ApplicationNaima Nagi İsmail Yıldız
52625 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-1 (Büyük)ÜNAL ÇAKIROĞLU592 589 Understanding The Relationship Between The Social Media Usage And Teacher Self-efficacy Of Pre-service TeachersWafa Al-abani İsmail Yıldız
52725 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-2 (Pembe)Mutlu Tahsin Üstündağ44 590 Temel Kodlama Becerisi Geliştirmek Amacıyla Hazırlanan Ders İçeriğinin Ve Robomind Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarısına EtkisiDevkan Kaleci Sevilay Uran İmhan Özpolat Hıncal Gökhan Bakır
52824 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-8Türkan KARAKUŞ YILMAZ522 591 Ortaokul Öğrencilerinin Oyunlaştırma Destekli Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine Karşı İlgilerinin Ve Derse Katılım Düzeylerinin BelirlenmesiGülsüm Gülmez Büşra Özmen Oğuzhan Özdemir
52925 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-6 Cenk ATLIG593 592 Üniversite Öğrencilerinde Mobil Cihaz Ve Uygulamaları Kullanım AnaliziCenk Atlıg
53025 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-11 (Amfi-2)Onur Dönmez594 593 Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak WhatsappNiyazi Özer Süleyman Nihat Şad
53125 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-12 (Amfi-3)Selay Arkün Kocadere593 594 Defining Ontology For Human-computer And Computer-computer CommunicationCenk Atlıg
53225 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-3 (Mavi)Adile Aşkım Kurt48 595 Lise Öğrencileri Arasında Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Ağ Servislerinin Kullanımı Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (fomo) Açısından İncelenmesiDeniz Mertkan Gezgin
53326 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-6Ahmet Naci ÇOKLAR16 596 Bilgisayar Okuryazarlığı Öğretiminden Fazlası: Bilgisayar Bilimleri EğitimiCelal Murat Kandemir
53425 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-9Yalın KILIÇ TÜREL558 597 Laboratuvarı Olmayan Okullarda Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesiYalın Kılıç Türel Gülistan Sürek
53524 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-12 (Amfi-3)Gökçe Becit İşçitürk596 598 Kodlama Öğretiminde Alternatif Yaklaşımlar: Ne, Neden Ve Nasıl?Abdullah Kuzu
53625 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-12 (Amfi-3)Deniz DERYAKULU159 599 Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölümlerinin Ders İçerik Sorunları Ve Çözüm ÖnerileriNurhayat Varol
53724 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-6YAKUP YILMAZ475 600 Çevrimiçi Öğretmenlere Web 2.0 Araç ÖnerileriTuğba Kocadağ Ünver Sami Şahin
53824 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-11 (Amfi-2)Çelebi ULUYUOL475 601 Topluma Hizmet Uygulamaları: Böte Bölümü Öğretmen Adaylarından Uygulama ÖnerileriTuğba Kocadağ Ünver Sami Şahin
53926 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-6Ahmet Naci ÇOKLAR16 602 Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Öğretim Aracı Olarak Çizgi Roman KullanımıCelal Murat Kandemir
54025 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-12 (Amfi-3)Deniz DERYAKULU394 603 Böte Öğrencilerinin Bölüm Farkındalıkları Ve Gelecek HedefleriErkan Çalışkan
54125 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-10 (Amfi-1)Ali Kış394 604 Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonundaki Engeller Ve Çözüm YollarıErkan Çalışkan Nezih Önal Oğuz Çetin Semirhan Gökçe
54224 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-8İlknur Reisoğlu55 605 How Gender Effect Pre-service Teachers' Digital Competencies:a Multiple İndicators, Multiple Causes (mımıc) ModelingÖmer Faruk Ursavaş Eda Bakır İlknur Reisoğlu
54324 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-11 (Amfi-2)İlknur Reisoğlu552 608 E-kitaplarla Öğretim: Dijital Yeterliğin İçerik Geliştirme Boyutuna Yönelik Pratik Uygulamalarİlknur Reisoğlu Ömer Faruk Ursavaş Eda Bakır
54425 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-10 (Amfi-1)Fırat Sarsar597 609 Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Öğretmenlerin Bilgi İletişim Teknolojileri YeterlilikleriBayram Gökbulut
54525 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-4 (Turuncu)Vasfiye Değer538 610 Öğrencilerin Sosyal Ağ Kullanımının Toplumsal Cinsiyet Algıları Üzerine EtkisiLütfiye Özdemir Bekir Uçar
54624 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-12 (Amfi-3)Can MEŞE66 611 Object Orıented Programmıng EducatıonAykut Durgut
54726 Mayıs 2017 Cuma / 10:30-11:30Oturum-10Salon-12 (Amfi-3)Ömer Faruk Ursavaş55 612 Bağımsız Kullanıcı Düzeyinde Avrupa Birliği Dijital Yeterlikler Ölçme Aracının Faktör Yapısının İncelenmesiÖmer Faruk Ursavaş Eda Bakır
54824 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-10 (Amfi-1)Ömer Faruk URSAVAŞ55 613 Ygs-1?den Mf-1?e Geçiş: Böte?ler İçin Bir DeğerlendirmeÖmer Faruk Ursavaş
54925 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-9Şemseddin GÜNDÜZ604 615 Hesaplamalı Düşünme Öğretimi: Neden? Nasıl?Hüseyin Özçınar
55024 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-5Muzaffer SUMBUL605 616 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Facebbook Kullanımının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesiMuzaffer Sumbul Ozan Kurtdişi
55124 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-4 (Turuncu)Ozan Coşkunserçe605 617 Kent Mekânlarına Dair Fotoğraflar Üzerinden Kent Algısının İzlenmesi: Eski Adana Fotoğrafları Facebook Grubu ÖrneğiMuzaffer Sumbul Canan Dural Tasouji
55225 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-3 (Mavi)Adile Aşkım Kurt605 618 Bir Hafıza Mekânı Olarak Sosyal Medya Ortamları: Sosyal Medya Ortamlarında Anıların Saklanması Ve Fotoğraf Arşivleme PratiğiCanan Dura Ttasouji Nüket Elpeze Ergeç
55324 Mayıs 2017 Çarşamba / 17:30-18:45Oturum-2Salon-11 (Amfi-2)Çelebi ULUYUOL159 619 A Comprehensive Curriculum Review On Computer Education And Instructional Technology ProgramsNurhayat Varol
55425 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-12 (Amfi-3)Selay Arkün Kocadere387 620 Evli Çiftlerin Gözünden İnternet BağımlılığıEmine Durmuş Cemal Karadaş
55525 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-12 (Amfi-3)Mustafa SARITEPECİ609 621 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öz-yeterlilikleri İle Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesiDuygu Mutlu-bayraktar Özgür Yılmaz
55625 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-12 (Amfi-3)Selay Arkün Kocadere609 622 Fiziksel Etkileşimli Eğitsel Oyun TasarımıÖzgür Yılmaz Duygu Mutlu-bayraktar
55725 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-4 (Turuncu)Vasfiye Değer613 625 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet / Sosyal Medya Bağımlılığı Ve Etkileyen FaktörlerVasfiye Değer
55825 Mayıs 2017 Perşembe / 09:00-10:15Oturum-3Salon-5Mübin Kıyıcı603 626 İnternet Kaynaklarını Okuyabilmek:osmanlı Sultanı Vı. Mehmet Vahdettin Kahraman Mı Yoksa Hain Mi? / Reading Internet Sources: Is The Ottoman Sultan Mehmet Vahdettin The Sixth A Hero Or A Traitor?Candeğer, Ümmügülsüm
55925 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-4 (Turuncu)Vasfiye Değer615 630 Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin GörüşleriMünir Şahin Mehmet Üstüner
56025 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-5Turgay Alakurt578 631 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Mesleki Bilgi Ve Becerilerine İlişkin Durum DeğerlendirmesiUgur Basbogaoglu
56125 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-7M. Emre SEZGİN619 635 Ortaokul Öğrencilerinin Mobil Sosyal Ağ Uygulamalarını Problemli Kullanım Durumlarına Ve Akademik Performanslarına Göre ProfillenmesiTolga Hayıt Mehmet Kokoç
56226 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-1 (Büyük)Süleyman Sadi Seferoğlu620 636 Mobil Teknoloji Ve Uygulamaların Eğitsel Kullanımına Yönelik Bir DeğerlendirmeNilgün Keçel Süleyman Sadi Seferoğlu
56325 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-10 (Amfi-1)Muzaffer Özdemir621 637 Çevrimiçi Ortamlarda Çocukları Ve Gençleri Bekleyen Riskler: Sanal Ortam Yalnızlığı Üzerine Bir İncelemeF.kübra Çelen Aygül Çelik S.sadi Seferoğlu
56426 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-7Ayşe Ülkü Kan440 638 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Metaforik AlgılarıAyşe Ülkü Kan Esra Yel Neslihan Durak Koç
56525 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-11 (Amfi-2)Onur Dönmez586 641 Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Etkileşim Kaygısı İlişkisiNecdet Konan Emine Durmuş Duygu Türkoğlu Aslı Ağıroğlu Bakır
56625 Mayıs 2017 Perşembe / 16:30-17:45Oturum-7Salon-11 (Amfi-2)Onur Dönmez586 642 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı İle Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisiNecdet Konan Emine Durmuş Aslı Ağıroğlu Bakır Duygu Türkoğlu
56726 Mayıs 2017 Cuma / 09:00-10:15Oturum-9Salon-12 (Amfi-3)Mehmet Barış Yılmaz187 643 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dokunarak Yazmaya İlişkin GörüşleriFeridun Merter Sümeyra Akkaya
56825 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-1 (Büyük)Kürşat Çağıltay347 644 Yabancı Dil Öğretiminde Mobil Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Öğrenci AlgılarıMustafa Sarıtepeci Hasan Celal Balıkçı Hatice Durak Mustafa Alpsülün
56925 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-6Mustafa SARITEPECİ347 645 Dijital Hikayeleme Etkinliklerinin Kullanıldığı Derse Yönelik Öğrenci GörüşleriMustafa Sarıtepeci Hatice Durak Hasan Celal Balıkçı
57025 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-6Mustafa SARITEPECİ347 646 Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesiMustafa Sarıtepeci Hatice Durak
57126 Mayıs 2017 Cuma / 12:00-13:00Oturum-11Salon-3 (Mavi)Niyazi Özer347 647 Ders Süreçlerinde Arttırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin Kullanılmasının Öğrenen Katılımına Etkisinin İncelenmesi: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi ÖrneğiMustafa Sarıtepeci Hatice Durak Hasan Celal Balıkçı
57225 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-4 (Turuncu)Firma44 648 Firma Sunumu: UtaritUtarit
57325 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-3 (Mavi)Firma44 649 Firma Sunumu: BiltenBilnet
57424 Mayıs 2017 Çarşamba / 14:45-16:00Oturum-1Salon-1 (Büyük)Engin KURŞUN44 650 Çarşamba Oturum 1 Salon-1 'de 2 Adet Horizon Grup Tarafından Lenovo Marka Notebook Çekilişi Yapılacaktır. Çekiliş Numaralarını Almak İçin Horizon Stantına Gidiniz.Horizon
57525 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-2 (Pembe)Çalıştay44 651 Çalıştay: Kodla TürkiyeMetin Kapıdere
57625 Mayıs 2017 Perşembe / 13:30-14:45Oturum-5Salon-11 (Amfi-2)Çalıştay44 653 Çalıştay: Pardus -1Ulakbim
57725 Mayıs 2017 Perşembe / 15:00-16:15Oturum-6Salon-11 (Amfi-2)Çalıştay44 654 Çalıştay: Pardus -2Ulakbim
57825 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-4 (Turuncu)Firma44 655 Firma Sunumu: Etgi GrupEtgi Grup
57925 Mayıs 2017 Perşembe / 10:30-11:30Oturum-4Salon-4 (Turuncu)Firma44 656 Firma Sunumu: Esc MarketEsc Market
58025 Mayıs 2017 Perşembe / 18:00-19:00Oturum-8Salon-4 (Turuncu)Firma44 657 PapatyaRıfat Çölkesen
581715 658 SaSa